301 T 41
Csizmady Adrienne - Husz Ildikó (szerk.):
Település- és városszociológia. Szöveggyűjtemény
Gondolat, 2004. 267 p., ill.
ISBN 963-9567-46-9
TARTALOM


  Előszó 7

  A MAGYAR TELEPÜLÉSFEJLŐDÉS SAJÁTOSSÁGAI

   Enyedi György: Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása  11
  Konrád György - Szelényi Iván:
  A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai  25
  Cséfalvay Zoltán:
  Az elővárosi, szuburbanizációs folyamatok felgyorsulása Budapesten és agglomerációjában  50
  Csanádi Gábor - Csizmady Adrienne:
  Szuburbanizáció és társadalom  60
  Enyedi György:
  A magyar településfejlődés integrációs kihívásai az ezredfordulón  90

  A VÁROS STRUKTÚRÁJA, VÁROSSZERKEZETI MODELLEK

  Csanádi Gábor - Ladányi János: A különböző társadalmi csoportok városszerkezeti elhelyezkedésének elemzése  101
  Lengyel Imre - Mozsár Ferenc: A városi területhasználat monocentrikus modelljéről  110
  Cséfalvay Zoltán:
  Az "olvasható" város  140

  VÁROSPOLITIKA, VÁROSTERVEZÉS, VÁROSREKONSTRUKCIÓ

  Konrád György - Szelényi Iván: Az új lakótelepek szociológiai problémái (Részletek)  155
  Lukovich Tamás: Közösségi részvétel, közösségi tervezés  182

  REGIONALIT'ÁS, TERÜLETI TERVEZÉS

  Rechnitzer János: A területi tervezés rövid története 1990-ig  209
  Rechnitzer János: A területi tervezés rendszere a területfejlesztési törvényben  222
  Nemes Nagy József - Szabó Pál: Regionális folyamatok, regionális fejlődés  233
  Enyedi György: Az új gazdasági tér formálódása Magyarországon  254