borító

502[37] T 28
Varga Attila (szerk.):
Tanulás a fenntarthatóságért
Bp. : OKI, 2006. 192 p., ill.
ISBN 963-862-576-9A fenntarthatósággal kapcsolatos pedagógia célja az, hogy az oktatás hozzájáruljon a megfelelő társadalmi működésmódok kialakításához: nem arról szól tehát, hogyan tartható fenn a természet, hanem végső soron arról, hogyan menthető meg az emberiség. Jól mutatja e cél fontosságát, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése a 2005-2014 közötti időszakot a "Tanulás a fenntarthatóságért" évtizedének nyilvánította. A kötetben összegyűjtött írások betekintést nyújtanak az Országos Közoktatási Intézet fenntarthatóság pedagógiája terén eddig végzett munkájába és társadalmi, politikai környezetébe azzal a céllal, hogy az ENSZ-évtized kapcsán áttekintsék, mit tehetnek hozzá a hazai fejlesztések ennek sikeréhez.
TARTALOM

Előszó (Varga Attila) 7

Czippán Katalin: Tanulás és oktatás a fenntarthatóságért - egy évtizednyi világméretű elköteleződés 11

Bagi Éva: Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának "Fenntartható fejlődés oktatása" stratégiája 15

Könczey Réka: Az európai környezeti nevelési törekvések és a magyar környezeti nevelés 25
Az EU közös környezeti nevelési törekvései 25
Környezeti nevelés itthon 37
A környezeti nevelés kihívásai -külföldi tapasztalatok és javaslatok 45

Havas Péter - Varga Attila: A környezeti neveléstől a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata felé 49
A fenntarthatóság pedagógiájának helyzete hazánkban 49
Az ENSI létrejötte, története 54
A Magyarországi Ökoiskolák Hálózatának fejlesztése 66

Villányi Györgyné: A környezeti nevelés alakulása az óvodai nevelésben - úton a zöld óvoda felé 73
A környezeti nevelés helye és szerepe a magyar óvodai nevelésben a kezdetektől napjainkig 73
A tartalmi szabályozás specifikumai 74
Mai helyzet az óvodai nevelés területén 75
A Zöld Óvodai Kritériumrendszer kidolgozása 77

Marosváry Péter: Az erdei iskolázás és az ökopontok szerepe és lehetőségei a magyar közoktatásban 85
Elméleti háttér 85
Az Erdei Iskola Program 90
A továbblépés lehetőségei 97

Victor András: A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szerepe a hazai környezeti nevelésfejlesztésében 101
A civilszervezetek lehetőségei általában 101
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 102
EE-TIPs Projekt 105
Iskolazöldítés 110
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület rövid bemutatása 115

Gulyás Magda - Varga Attila: A környezeti attitűdtől a minőségi kritériumokig 119
Környezeti attitűdök 120
A fenntartható fejlődés iskoláinak minőségi kritériumai 125
A fenntartható fejlődés iskoláinak fejlesztési forgatókönyvei 133

Fűzné Kószó Mária: Környezeti nevelési akciókutatás Szegeden 139
Az akciókutatás szegedi modellje 139
Az akciókutatás hatása a tanárképzős hallgatók reflektív gondolkodására 745
Összegzés, konklúziók, a továbbfejlesztés és a gyakorlati alkalmazás lehetőségei 149

Iván Zsuzsanna: Lehetőség vagy kötelesség? - Az iskolavezetés és a környezeti nevelés: Algyő esete 151

Bereczky Béla: Az iskolavezetés lehetőségei a környezeti nevelés terén - Telkibánya 163

dr. Csobod Éva: Tanári kompetenciák a környezeti nevelésben 179

Fűzné Kószó Mária: A fenntarthatóság pedagógiája az európai általános iskolákban - tanár-továbbképzési kurzus 183

Rövidítések jegyzéke 191


vissza