borító

301 F 26
Farkas Péter:
Egymásba kapaszkodva. Település- és közösségfejlesztés a globalizáció korában
Bp. : L'Harmattan, 2005. 197 p.
ISBN 963-7343-58-7


Korunk világgazdasága egy világméretű piacgazdaság kialakulása felé halad.
A globalizáció ellenzői bírálják a világméretű fogyasztói társadalom kialakulását, a világ gazdagokra és szegényekre szakadását, a közösség- és családellenes individualizálódást, illetve az ökológiai diverzitás vészes csökkenését. A fogyasztói társadalom jelenlegi formájában zsákutca. A nyugati civilizáció válságban van. Fogyatkozik és öregszik a társadalom, terjed a drog és a deviancia, bomlik a család.
A globalizációval szemben egyre védtelenebb a nemzet, már-már visszafordíthatatlanul elszennyeződik a környezet, lassul a gazdasági növekedés. A magyar társadalom identitási és lelkiismereti válsággal küzd. A rossz lelki állapot következtében enyészik a társadalmi tóke, az európai átlagnál is kevesebb a gyerek, több az alkoholista, rövidebb az átlagéletkor és rosszabb a közhangulat. A túlpártosodott országra jellemző az éles szembenállás, a szekértábor mentalitás.
A kiutat a helyi közösségek megerősítésében, a civil társadalom építésében vélük megtalálni. Az egyéni szabadság csak közösségben bontakoztatható ki, saját szabadságunk és méltóságunk csak együttes fellépéssel őrizhető meg.
Egy jól működő gazdaságban növekvő figyelmet kaphat a helyi, regionális sokszínűség. Ennek legfőbb biztosítékát a keresztény társadalmi tanítás értékrendjében és az ökoszociális piacgazdaság paradigmájában látjuk.
Munkánkkal a helyi közösségek fejlesztése révén a polgári társadalom újrateremtéséhze kívánunk segítséget nyújtani.TARTALOM


I. Bevezetés  9
II. Modernitás és globalizáció  11
III. A globalizáció visszafordítása, a lokalizáció. A helyi társadalom esélyei  26
IV. A szubszidiaritás (elve az egyház társadalmi tanításában és gyakorlati alkalmazásának néhány területe)  38
V. A fenntartható fejlődés  51
VI. Az önkormányzatiság  56
VII. Szociális problémák lokalizálódása és a hazai önkormányzati szociálpolitika  65
VIII. Településfejlesztés - településmarketing  70
IX. A területi és az önkormányzati konfliktusok  84
X. Területfejlesztés - vidékfejlesztés  88
XI. Régiók, regionalizmus  99
XII. A civil társadalom  112
XIII. Közösség és közösségépítés  128
XIV. Család - családsegítés - családvédelem  140
XV. Szegénység - kirekesztettség - marginális csoportok  159
XVI. A szociális igazságosság -természetjogi megközelítésben  176
XVII. Összefoglalásként  186
Irodalom 1 89

vissza