borító

502.3 J 52
Jávor Benedek - Várady Tibor - Toma Gábor:
Mielőtt odaláncolod magad. Útmutató a városi zöldfelületek és fák védelméhez
Bp. : Védegylet, 2006. 124 p., ill.
ISBN 963-87081-1-5

Mielőtt odaláncolod magad
Talán meglepő cím ez egy olyan szervezet kiadványának elején, amelynek első, nagy nyilvánosságot kapott akciója éppen egy, a zöldterületek pusztítása elleni tiltakozásként történő fához kötözés volt a Roosevelt téren.
Akkor most láncoljunk, vagy ne láncoljunk?!
Ez a füzet azt szeretné megmutatni, hogy mielőtt végső lépésként valóban radikális, a polgári engedetlenség műfajába tartozó akciókba kezdenénk a városi környezet minőségének javításában hatalmas szerepeljátszó zöldterületek védelmében, a jogilag biztosított lehetőségek milyen széles tárháza áll a rendelkezésünkre pusztításuk megakadályozására. A társadalmi részvétel, az aktív állampolgári fellépés, a szakmailag megalapozott bekapcsolódás a döntéshozatalba sokszor radikálisabb eszközök nélkül is eredményre vezethet. A"túloldalon; az önkormányzatoknál, hatóságoknál és más döntéshozó szerveknél ugyancsak - gyakran jó szándékú - emberek ülnek, akikkel nemegyszer meg lehet értetni, hogy vannak más megoldások, létezik értelmes kompromisszum. A problémák, amelyekkel szembenéznek, nem feltétlenül csak a zöldfelületek rovására oldhatók meg. Ahogyan az sincs kizárva, hogy a párbeszéd során számunkra is érthetővé válnak olyan lépések, amelyeket korábban elfogadhatatlannak láttunk.
Ha pedig végképp nem jutunk dűlőre, körülnézhetünk a sufniban, hátha akad néhány méter lánc.
TARTALOM


Bevezetés  5

1. A zöldterületek funkciója  7
A városi környezet  8
Légszennyezettség  8
Városi klíma  14
Zaj és rezgés  15
A zöldfelületek szerepe  16
A zöldfelületek mennyisége és állapota  19

2. Mi áll a zöldfelületek fogyatkozásának hátterében?  29
A külterületi fák, zöldfelületek  29
Belterületbe vonások nagyberuházások céljára  30
Parcellázási célú belterületbe vonások  30
A belterületbe vonások anyagi háttere  31
A külterületi erdők irtása  31
Belterületi zöldfelületek  32
Beépítések, telekmegosztások magánterületeken  33
Nem lakócélú beruházások a zöldövezetekben  35
Az intézményi zöldterületek problémája  35
Az övezetmódosítások  36
Egyes fák kivágása magántelkeken  36
Belvárosi közterületek, közparkok  37
Belső udvarok védelmére vonatkozó jogi szabályozás  43

3. A fák védelmére vonatkozó jogi szabályozás  43
Az Alkotmány  43
Törvények  45
A környezetvédelmi törvény (Ktv.)  45
A természetvédelmi törvény (Tvtv.)  48
1996. évi LIV törvény az erdőről és az erdő védelméről  50
Az 1992 évi LXXVlll. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)  50
A 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  52
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról  53
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről  54
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről  55
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről  56
Sajátos törvényi felhatalmazások  57
Az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (továbbiakban Útv.)  58
Az 1993. évi XCV. törvény a vasútról  58
A 2003. évi C. törvény a hírközlésről  58
Az 1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról  59
Az 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről  59
A 2001. évi CX. törvény a villamos energiáról  59
Rendeletek  59
A 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről  59
21/1970. (Vl. 24.) Kormányrendelet a fák védelméről  60
Helyi önkormányzati favédelmi rendeletek  61
2/1976. (I. 16.) Építésügyi és Városfejlesztési Miniszter rendelete a tanácsi szervek kezelésében levő közhasználatú zöldterületek fenntartásáról és használatáról  61
21/1992. (I. 28.) Kormányrendelet a belügyi igazgatás körébe tartozó államigazgatási feladat- és hatáskörökről  62
Megoldások, elmozdulási lehetőségek  62

4. Mit tegyünk, ha vágják a fákat?  65
Tájékozódás  65
Hivatalos bekapcsolódás az engedélyezési eljárásba  66
Számonkérhető engedélyek, határozatok  66
Nem jogi eljárások - a klasszikus aktivista módszerek  76
A helyi közösségek és a nyilvánosság mozgósítása  76
Aláírásgyűjtés, népi kezdeményezés  78
Demonstrációk  79
Polgári engedetlenség/fához láncolás  79
Hosszabb távú lehetőségeink  80

Függelék  83
Kislexikon  83
Hasznos címek  89
Az országos szabályozást kiegészítő önkormányzati rendeletek Budapesten és néhány vidéki nagyvárosban (2005. júliusi állapot)  99
Iratminták  111
Ajánlott irodalom  115
Hasznos linkek  117

vissza