621.039 Sz 39
Szatmáry Zoltán - Aszódi Attila:
Csernobil. Tények, okok, hiedelmek
Bp. : Typotex, 2005. 220 p., [14] t., ill.
ISBN 963-9548-68-5TARTALOM


  Bevezetés  7

  Első fejezet. Képzelt riport a szerzőkkel  13

  Második fejezet. Atomerőművekről röviden

   2.1. Egy nyomottvizes atomerőmű felépítése  33
   2.2. Az RBMK-típusú reaktor  35
   2.3. A reaktorbiztonság alapjai (a mélységi védelem elve)  37
   2.4. A reaktorbalesetek fajtái  47
    A megszaladás  42
    A hűtőközeg elvesztése  46
   2.5. Az RBMK- és a nyomottvizes reaktor összehasonlítása  49

  Harmadik fejezet. Tudnivalók a sugárzásokról

   3.1. Sugárzások és hatásaik  54
    A sugárzások jellemzői  54
    Az aktivitás és a dózis mérése  58
    A sugárzás hatása az élő szervezetre  60
    Kis dózisok hatása  67
   3.2. A sztochasztikus sugárhatás értelmezése  70
    Valószínűség, várható érték és szórás  70
    A járulékos esetek kimutathatósága  74
    A becslések bizonytalansága  77

  Negyedik fejezet. A baleset lefolyása 81

  Ötödik fejezet. A katasztrófához vezető okok

   5.1. Konstrukciós okok  90
   5.2. Vezetési-irányítási okok  93
   5.3. Társadalmi okok  94

  Hatodik fejezet. Következmények

   6.1.A környezet szennyeződése  100
    A szennyezés terjedési útjai  100
    A szétszóródott radioaktív szennyeződés  102
    A volt Szovjeturió szennyezettségi adatai  107
    Az európai országok szennyeződése  110
    Magyarország szennyeződése  110
    A táplálék szennyezettsége Magyarországon  112
   6.2.A keletkezett anyagi kár  114
   6.3.Egészségügyi következmények  116
    Likvidátorok  118
    Lakosság  121
    Magyar helyzet  126
    Csernobil áldozatai  129
    Egy közkeletű tévedés  133
    Záró megjegyzések  138
   6.4. A nukleáris energetika jövője  139
   6.5. A ma működő RBMK-reaktorok biztonsága  143

  Hetedik fejezet. Tudományos expedíció Csernobilba

   7.1. A dozimetriai ellenőrzés és a szakmai munka szervezése  146
   7.2. A felkeresett települések és a lezárt zóna  148
   7.3. Dozimetriai helyzet a lezárt zónában  150
   7.4. A Vörös-erdő és Pripjaty városa  153
   7.5. A terepi mérőhely  156
   7.6. A csernobili atomerőmű és a szarkofág  158

  Nyolcadik fejezet. A tájékoztatás ellentmondásai

   8.1. A mulasztás bűne  166
   8.2. A népbutítás bűne  172
    A média felelőssége  172
    A nukleáris fóbia  174
    Hazudós tudósak?  179
    Közös felelősség  186
   8.3. Egy bírói ítélet margójára  187

  Kilencedik fejezet. Zárszó helyett: Csernobil, a modern babona  194

  Irodalom  196
  Függelék: hatvan év reaktorbalesetei  202
  Szakkifejezések jegyzéke  211
  Képmelléklet  223