620.9 E 55
Polesetzky, Matthew - Cozic, Charles P. (ed.): Energy Alternatives
Energia alternatívák

San Diego, CA : Greenhaven, 1991. - 176 p.
ISBN 0-89908-577-6

KIKNEK SZÓL
Felnőtteknek. A tanárok számára háttéranyagként hasznosítható.

TARTALOM
A kiadvány az USA energia-termelésével és felhasználásával kapcsolatos, ellentétes véleményeket tükröző cikkek gyűjteménye. A problémák hasonlósága miatt a hazai olvasók számára is érdekes lehet.
Mindegyik fejezet egy-egy kérdést vet fel, melyre az összegyűjtött cikkek különböző választ adnak. Az olvasók mind az érveket, mind pedig az ellenérveket megismerik, így reálisabb kép alakulhat ki bennük.
A cikkek szerzői tudományos kutatók, környezetvédők, újságírók, ipari és gazdasági szakemberek. Álláspontjukat általában meghatározza a munkahelyük és a foglalkozásuk. Az egymással ellentétes vélemények közlésén keresztül ez a kiadvány arra is rámutat, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos döntéseknél nemcsak a tudományos eredményeknek, hanem a gazdasági és a politikai erőviszonyoknak is komoly szerepük lehet.
- Az első fejezet arra keres választ, hogy "Kell-e csökkenteni az USA fosszilis energia-felhasználását?" Az igenlő választ adó cikkek szerzői azzal indokolják az álláspontjukat, hogy ezáltal meg lehetne fékezni az üvegházhatás növekedését és mérsékelni lehetne az egyéb légszennyezést is. A csökkentés melletti fontos érv, hogy így gyengülne az USA gazdasági függése az olajtermelő országoktól. A célt részben a gazdaságosabb energiafelhasználással, részben pedig az alternatív energiahordozók továbbfejlesztésével lehetne elérni. A "nem"-mel válaszolók azzal érveltek, hogy a hazai kőolaj, földgáz és kőszén kitermelése fokozható, s ezáltal a külső gazdasági függés is mérsékelhető. Arra is hivatkoztak, hogy tudományosan nem kellően igazolt a fosszilis energiahordozók elégetésének üvegházhatást fokozó hatása.
- A második fejezet tárgya: "Életképes alternatíva-e a nukleáris energia?" A nukleáris energia mellett érvelők szerint az atomerőművek előnye, hogy a hagyományos erőműveknél kevesebb környezetre káros anyagot termelnek. Emellett a fosszilis energiahordozókkal működő erőművek hatásfoka alacsony. Az atomenergia ellen szólók fő érve, hogy az atomerőművek nem kellően biztonságosak. Azért sem indokolt az üzemeltetésük, mivel az USA-ban a hagyományos és az alternatív energiahordozókkal megtermelhető a szükséges mennyiségű energiát.
- A harmadik fejezet kérdése: "Kell-e csökkenteni az energia-termelést az USA-ban?" Az "igen"-nel válaszolók szerint gazdaságosabb energia-felhasználás mellett lehetőség nyílna az energiatermelés csökkentésére. A másik tábor tagjai úgy gondolják, hogy az energiatermelés alakulását a kereslet-kínálat egyensúlyának kell megszabnia és nem a kormány döntésének.
- A negyedik fejezetben feltett kérdés: "Milyen alternatív energiaforrások alkalmazására érdemes törekedni?" Egyes szakértők azt javasolják, hogy vissza kell térni a már évezredekkel ezelőtt is használt megújuló energiaforrásokhoz. Az azóta bekövetkezett technikai fejlődés lehetővé teszi a víz-, a nap-, a geotermikus-, vagy a szélenergia gazdaságosabb felhasználását.
- Az ötödik fejezet arra keresi a választ, hogy "Milyen energiaforrások lehetnek a benzin alternatívái?" Felmerül a növényekből előállítható etilalkohol és a földgázból gyártható metilalkohol alkalmazásának lehetősége. Mindkét anyag elégése során kevesebb szennyező anyag kerül a levegőbe, mint a benzin égésekor. A vízből napenergia segítségével előállított hidrogén még tisztább üzemanyag, hiszen elégetése során csak víz keletkezik.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus