574.5 O 12
Odum, Eugene P.: Ecology and Our Endangered Life-support Systems
Az ökológia és a veszélyeztetett létfenntartó rendszerek

Sunderland, MA : Sinauer Associates, 1993. - xiv, 301 p., ill.
ISBN 0-87893-634-3

KIKNEK SZÓL
Ökológiát közép- és felsőszinten tanulóknak és tanítóknak, illetve akiket a téma és néhány gyakorlati vonatkozása érdekel.

TARTALOM
Az ökológia legfontosabb területeit közérthető módon tárgyaló mű az ökológia egyik élő klasszikusának tollából. Igyekszik a témát minél több szállal kötni a "való világhoz", ahhoz a tájhoz, környezethez, melyben élünk, a problémákhoz, melyek megoldásával küszködünk. Esettanulmányok, példák késztetik az olvasót a továbbgondolkozásra. A fejezetek végén ajánlott olvasmányok bőséges listáját találjuk.

FEJEZETEK
Bevezetés: Az Apolló-13 űrhajó útja
1. Az életfenntartó környezet
2. A szerveződés szintjei
3. Az ökoszisztéma
4. Energetika
5. Anyagkörforgalmi ciklusok és a létezés fizikai feltételei
6. Populáció-ökológia
7. Fejlődés és ökológia
8. A Föld nagy ökoszisztéma-típusai
Zárszó: Fiatalságból éretté válás

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Ortmann-né Ajkai Adrienne ismertetése

Részlet a könyvből:

A TÚLÉLÉS ÉS A KIHALÁS MÓDJAI

A túlegyszerűsítés veszélyét vállalva úgy fogalmazhatunk, hogy egy faj túlélésének két módja van: (1) sok energiát fordít a szaporodásra és növekedésre, így "lekörözi" vetélytársait, ragadozóit és/vagy betegségeit; (2) fizikai és/vagy kémiai védekezésre fordít sok energiát. Más szavakkal ezt nevezzük r és K stratégiának; az első pionír szervezetekre, a második beállt, sokfajú közösségek fajaira jellemző.
A fák esetében jól megfigyelhető a két stratégia. Loehle (1988) kimutatta, hogy a fák nagy része két csoportba osztható: (1) a korai szukcessziós stádium fái, melyek gyorsan betelepszenek és gyorsan nőnek, de rövid életűek és gyenge minőségű faanyagot szolgáltatnak; (2) az olyanok mint a tölgy vagy a hikori, melyek a védekezésbe "fektetnek be", lassan nőnek, hosszú életűek és tömör, jó minőségű faanyagot adnak.
Ismét számolva a túlegyszerűsítés veszélyével, elmondhatjuk, hogy egy faj kétféleképpen pusztulhat ki: (1) "megengedi", hogy mortalitása meghaladja szaporodását (determinisztikus út); (2) nagyléptékű katasztrófa áldozata lesz (sztochasztikus út), mint elmúlt földtörténeti korok fajaival történt. Az emberiséget jelenleg nem fenyegeti az a veszély, hogy az elégtelen szaporodás miatt halna ki, egy katasztrófa viszont igen érzékenyen érintheti - lehet, hogy egy olyan katasztrófa, mely a túlnépesedés következtében lép fel?


vissza Ismertetők

vissza Katalógus