borító

620.9 R 97
Ruske, Barbara - Teufel, Dieter:
Das sanfte Energie-Handbuch
Wege aus der Unvernunft der Energieplanung in der Bundesrepublik
Reinbek bei Hamburg Rowohlt, 1980. 221 p., ill.
ISBN 3-499-14725-4
A lágy energia kézikönyve
Kiutak energiatervezésének zsákutcájából az NSZK-ban


A kötet címéhez méltón kézikönyvszerűen ad számot az energiafelhasználás eddigi módszereiről, azok kártékonyságáról és a tervezés rövidlátóságáról, a jövő járható útjairól. A hangsúly természetszerűleg a lágy energián van, javallatokat ad az olaj és atomenergia nélküli jövő megteremtésére. Részletesen kifejti a lágy energiák fajtáit, alkalmazhatóságukat, előnyeiket.


  Jávorszky Béla ismertetéseTartalom

Előszó   9

Az energiahelyzet   10
Primer energia-felhasználás   10
A primer energia-felhasználás kifejlődése   11
A veszteséges átalakítás   12
Az áramtermelés energiavesztesége   12
Energiafelhasználás felhasználó csoportok szerint   14
Háztartások   15
Ipar   18
Közlekedés   22
Irodalom   27

Fosszilis fűtőanyagok   28
Források   28
Szén   30
Új széntechnológiák   31
A széndioxid-probléma   34
Tervezett szénerőművek   35
Irodalom   35

Hő-erő-kapcsolás avagy: Az áramtermelés pazarlása   37
A hő árammá való átalakítása   37
Hő-erő-kapcsolódás   39
Az elszökő hő hasznosítása nagy erőművekben   39
Hőerőművek   40
Konklúzió   46
Irodalom   48
Tömbfűtőművek   41

Hőszivattyúk   49
A hőszivattyú elve   49
Hogyan működik egy hőszivattyú?   51
Gáz/dízel vagy eletrohőszivattyú? Összehasonlítás   52
Különböző fűtési módszerek összehasonlítása a hőszivattyú figyelembevételével   53
Hőszivattyúk alkalmazása   55
Hővisszanyerés   56
Az elszökő hő hasznosítása   56
Irodalom   57

Atomenergia nélkül nincs világítás?   58
Az atomenergia mint átmeneti megoldás?   59
A nyilvános erőművek túlkapacitása   60
Az elszökő hő energiavesztesége   62
Pótolhatja-e az atomenergia az olajat?   62
Az áram esztelen bevetése   63

Napenergia   67
Adatok a Napról   68
A földet érő napsugárzás   71
A napenergia felhasználása   74
Alacsony hőfokú meleg nyerése   74
Hogyan működik a napkollektor?   75
Tárolók   78
Az alacsony hőmérsékletű napenergia-rendszerek alkalmazási lehetőségei   78
Uszoda-kollektorok   78
Légkollektorok   79
Padlófűtés   79
Az energiaplafon   79
Miagasabb hőmérsékletek központosító kollektorai   79
Kádkollektorok   80
Parabola tükrök   80
Heliostat-rendszer   81
Áramtermelés napenergiával   82
Szoláris hőerőmű   82
Napelemek   83
Napelemes erőmű   84
Napkollektorok és napelemek kombinációja   84
Űrutazás   84
Fluoreszkáló kollektorok: a diffúz fény koncentrálása   85
Mágneses hidrodinamikus (MHD) generátorok   86
Termoelektromos áramtermelés   87
Hidrogéngazdálkodás   88
A hidrogén tulajdonságai   90
Hidrogénmeghajtású erőművek   90
Gazdaságosság   91
Példák a napenergia veszélyes hasznosítására   91
Irodalom   92

Vízenergia   93
Vízierőművek   93
Mi a helyzet a Szövetségi Köztársaságban?   93
A vízierőművek előnyei   94
A vízierőművek akadályai   94
Gleccsererőművek Grönlandon   96

Bioenergia   97
Biomassza   97
Biogáz   101
Biogáz előállítása 1  02
Biogáz és biotrágya a mezőgazdaságban   107
Energiafelhasználás a mezőgazdaságban   107
Gazdaságosak-e a biogázreaktorok?   108
Németországi helyzetkép   109
Biogáz a harmadik világban   109
Derítők biogáza   110
Metángazdaság   110
A jövő metángazdaságának forgatókönyve   111
Eredmény   112
Alkoholkinyerés   113
Bioenergia fából   114
A tűzifa hasznosításának előnyei   115
Fa a harmadik világban   117
Ökológiai szempontok   118
Szalmaégetés   118
Irodalom   118

Szélenergia   120
A szél tulajdonságai   120
A szélerősség   122
Szeles területek   123
Szélenergiapotenciál   124
Történet   127
Szélkeréktípusok   128
Propellerek   129
Amerikai szélturbinák   130
Kettőskerekek   131
Darrieus-rotor   131
Savorius-rotor   132
Vitorlás szélkerék   134
Vertikális turbina   136
Szélenergia-berendezések mint áramtermelők   137
Költségek   138
Tárolás   139
Környezeti kihatások   142
Irodalom   143

A különféle energiaforrások kockázata   145
A szén sugárzásterhelése   145
A szigetelés sugárzásterhelése   147

Előrejelzések   153
Mennyi energiát fogunk a jövőben felhasználni?   153
Az NSZK energiaprogramja 156
Irodalom   158

Olaj és atomenergia nélküli jövő?   160
A freiburgi Öko-Institut tanulmánya: Az NSZK energiaellátása atomenergia és kőolaj nélkül   160
A jelenlegi energiapolitika értékelése   160
Eredmény   162
Forgatókönyv: Energiaellátás szénből és napenergiából   164
Energiatervezés és munkahelyek   168
Az Enquete-bizottság vizsgálata: nincs szükség atomenergiára   172
Első út: Nem takarékoskodunk az energiával, sok kőolaj és gáz, sok atomenergia   173
Második út: Az energiafelhasználás további növekedése atomenergiával, a gazdaság korlátozott növekedése   174
Harmadik út: Erőteljesebb energiatakarékosság, az atomenergia visszaszorítása   175
Negyedik út: Földgáz és kőolaj erőteljes csökkentése, stratégiák a jobb energiahasznosítás érdekében, megújuló energiaforrások nagyobb szerepe, lemondás az atomenergiáról   175
Értékelés   175

A jelenlegi energiahelyzet háttere   178
Példa: Ásványi olaj felhasználás   179
Példa: kutatási politika   180
Példa: Elektromos gazdaság   181
Energiagazdálkodási törvény   182

Az energiapolitikával szemben támasztott követelmények   185

Függelék: Az Enquete-bizottság rendszabálykatalógusa a primér energiával való takarékosság érdekében   188
A bizottság ajánlásai   188

Könyvajánlás   208
Fogalommagyarázat   217
Tárgymutató   219

vissza Ismertetők

vissza Katalógus