borító

800 N 69
Nettle, Daniel - Romaine, Suzanne:
Vanishing Voices. The Extinction of the World's Languages
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2000. x, 243 p.
ISBN 0-19-515246-8
Elhaló hangok
A világ nyelveinek kihalása


Az utóbbi ötszáz év alatt a világ nyelveinek fele tűnt el, míg becslések szerint a következő száz év során a jelenleg 250 nyelvcsaládba sorolt kb. 6500 élő (közöttük számtalan ma már csak 5-10 ember által használt) nyelv fele, pesszimistább jóslatok szerint 90 százaléka fog eltűnni. Ezek azonban nem csak az ausztrál aboriginál nyelvek, vagy az amerikai indiánok nyelveinek teljes eltűnését fogják jelenteni, de olyan súlyosan veszélyeztetett nyugat-európai, elsősorban kelta nyelveket is, mint az egykor igen életképes és az európai civilizációban a görög és a latin után a legősibb irodalommal rendelkező ír, vagy a walesi, a skót-kelta, a breton.
A nyelvek azonban nem élőlények, nem úgy születnek és halnak meg, betegségektől, idős kor miatt. Közösségek kommunikációját, lelkét, kultúráját, gondolkodását hordozzák, így csak egy élhető helyhez kötődő közösség tarthatja azokat életben. Eltűnésük nem jelent mást, mint a közösség élőhelyének eltűnését. Ilyen értelemben kongatják a szerzők a vészharangot: a nyelv, a humanitás, a helyi közösségek és az ökoszisztéma fenntarthatósága mind-mind szorosan összefüggő jelenségkör, a nyelvek eltűnése baljós előjele ökológiai rendszerünk totális összeomlásának. Érveik szerint az esőerdők megóvása nem elválasztható feladat a különböző kultúrák megőrzésétől. A szerzők tisztelegnek a kihaló, vagy a nemrégiben kihalt nyelveket beszélő utolsók - mint az 1974-ben eltűnt nyugat-európai manxok utolsó képviselője, Ned Mandrell emléke - előtt is. A megőrzés és a kihalás szemszögéből véve igyekeznek teljes földrajzi és történeti összefüggésben számba venni az emberiség felhalmozott tudását megtestesítő nyelvi örökséget. Valódi mélységek megsejtéséhez vezetnek az olyan kérdésfeltevések, mint például hogy hová tűnnek a nyelvek, miért és hogyan halnak ki, mik a veszélyforrások, miért jelent problémát a nyelvi sokféleség leszűkülése, miért is alakult ki olyan sok nyelv, a fenntarthatóságnak miért záloga a nyelvi sokszínűség megőrzése, vagy fejtegetéseik a nyelvi és biodiverzitás összefüggéséről, a nyelvekkel elveszített tudásról, a nyelvek lassú és hirtelen haláláról, a nyelvi paradicsomokról, a biológiai és gazdasági determinizmusok hatásáról, az emberi és a nyelvi jogok összefüggéséről. Végső következtetésük szerint a legtöbb kis nyelv egyetlen túlélési esélye, ha legalább kétnyelvűségre alapozottan, második nyelvként tud funkcionálni. A világnyelvek imperatívusza nem megkerülhető, de ha mondjuk az angol megmarad a maga funkciójában és elsősorban az iskolában, míg az anyanyelv kikezdhetetlen elsőbbséget élvez a családban és a helyi kultúrában, amíg a helyi közösség számára fontos az önazonosság, addig a kis nyelvek nemzedéki átörökítése biztosítva van azokra a reménybeli fenntarthatóbb, boldogabb időkre is, amikor a globális ámokfutás béklyói elenyésznek. Kevesebb nyelvvel az üzlet lehet tán gördülékenyebb, de egymást ettől jobban megérteni nem fogjuk. A nyelv rongálói - legyenek tudatosak, vagy csak műveletlenek - környezetrombolók, akik a közösség cselekvőképességét ássák alá, előkészítve ezzel annak felszámolódását. A kötet stratégiák felvázolásával és nyelvvédő törekvések bemutatásával zárul.


Malecz Attila ismertetése
Contents

List of Illustrations   vii

Preface   ix

one   Where Have All tbe Languages Gone?   1

Why and how are languages dying?   5
Where and when are languages at risk?   7
Why worry about languages dying?   10
What can be done?   23

two   A World of Diversity   26

How many languages are there and where are they spoken?   27
Hotbeds of linguistic diversity   33
Endangerment: the extent of the threat   39
Biolinguistic diversity: some correlations between the linguistic and biological worlds   41

three   Lost Words/Lost Worlds   50

Sudden versus gradual death   51
What happens in gradual death?   53
What is being lost 1: a rose by any other name?   56
What is being lost 2: what's mine is mine?   62
What is being lost 3: women, fire, and dangerous things   66
Lost languages, lost knowledge   69

four   The Ecology of Language   78

Babel in paradise: Papua New Guinea   80
Why are there so many languages?   84
The ways languages die   90
What has changed   97
five The Biological Wave   99
The Paleolithic world system   l0l
The Neolithic revolution   l04
Different trajectories after the Neolithic  111
The Neolithic aftershock   114
The untouched world   124

six   The Economic Wave   126

The rise to dominance   128
Economic takeoff   131
First casualties: the Celtic languages   133
The spread to the developing world   143
Double dangers   147

seven   Why Something Should Be Done   150

Why bother?   153
Making choices   154
Language, development, and sustainability  155
Indigenous knowledge systems   166
Language rights and human rights   17

eight   Sustainable Futures   176

Bottom-up approaches to language maintenance: some case studies   177
Settling for less, but getting more?   186
Who's afraid of bilingualism?   190
Living without a heart   193
Planning for survival: languages as natural resources   199
Some top-down strategies   200

References and Further Reading   205

Bibliography   215

Index   227

vissza Ismertetők

vissza Katalógus