502 M 55
Merchant, Carolyn: Reinventing Eden. The Fate of Nature in Western Culture
Újra megtaláljuk az Édent. A természet sorsa a nyugati kultúrában
New York, NY ; London : Routledge, 2003. xii, 308 p.
ISBN 0-415-93164-9


Az első emberpár kiűzetése a Paradicsomból olyan bibliai történet, amely mélyen beleivódott az európai és az észak-amerikai kultúrába és az emberek gondolkodásába. Sokféle irodalmi műben és képzőművészeti alkotásban is megjelenik a történet, természetesen a kortól függő értelmezésben. A könyv szerzője az emberiség történelmét a bibliai történet mentén követi végig.
Az emberiség történetében többször is bekövetkezett az Éden elvesztése. A helyi klíma megváltozása, valamilyen környezeti vagy természeti katasztrófa, egy birodalom összeomlása vagy egy járvány kitörése tragikusan megváltoztatta az életkörülményeket. Az ember azonban mindig megpróbálja újra megteremteni az Édent - fejlettebb termelési módszerek bevezetésével, a tudomány és a technika új találmányainak alkalmazásával vagy egy addig ismeretlen földrész meghódításával. A próbálkozások egy része arra irányul, hogy az egész Földet visszavezessük a paradicsomi állapotba, mások viszont megelégszenek azzal, hogy létrehozzanak egy helyi édenkertet, egy szépen megművelt gyümölcsöskert, egy park vagy egy botanikus kert kialakításával.
Szomorú, de mégis igaz, hogy sok esetben az az esemény, ami az egyik emberi közösség számára az Éden megteremtését jelenti, a másik számára éppen az Éden elvesztését hozza - gondoljunk például a történelmi hódításokra, gyarmatosításokra.
Érdekes értelmezés, hogy a mai ember az Édent a bevásárló és szórakoztató központokban véli újra megtalálni. Az ősi Éden és a bevásárlóközpontok között az emberre leselkedő kísértés is párhuzamot teremt.
Az új Éden megteremtésének ökológiai megközelítése azt hangsúlyozza, hogy olyan körülményeket kell megvalósítani a Földön, amelyek között az ember nem igázza le a természetet, hanem figyelembe veszi a többi faj érdekeit is, és megtartja a biológiai és a kulturális sokféleséget. Az új Éden nagymértékben különbözik attól, amit eddig ismertünk: hiányzik belőle a kígyó, valamint Éva és Ádám egyaránt eszik a tudás almájából.
A rendkívül érdekes és olvasmányos mű igen sokrétű ismeretanyagot ölel fel. Szerzője összekapcsolja az éghajlati, a történelmi, a vallási, a tudományos és a világnézeti változásokat egymással, így az emberiség történelmét komplex módon láttatja.


Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus