502 E 13
Ecovillage Living. Restoring the Earth and Her People
Az ökofalvak élete. A Földnek és lakóinak meggyógyítása
Dartington : Green Books ; [Naerum] : Gaia Trust, 2003. 181 p.
ISBN 1-903998-06-6


A 20. század végére a világ társadalmi, ökológiai és kulturális szempontból is súlyos válságba jutott: délen háborúk, szegénység, népességrobbanás, betegségek, írástudatlanság, az északi féltekén elmagányosodás, bűnözés, stressz, munkanélküliség, drogfüggőség... Délen sivatagosodás, a biodiverzitás vészes csökkenése, északon túlfogyasztás, genetikailag manipulált élelmiszerek, haszonállat-járványok, vegyi szennyezés, s az egész bolygón vízhiány, felmelegedés, környezeti menekültek... Délen fundamentalizmus, kilátástalanság, növekvő frusztráció, északon sivár materializmus, a természettel való kapcsolat elvesztése, céltalanságérzés, szeretethiány...
Az ökofalu mozgalom holisztikus megoldást kínál mindezekre a problémákra: olyan fenntartható életmódot, amely a helyi viszonyokhoz igazítva műhelye lehet egy szélesebb körű politikai társadalom-átalakításnak világszerte.
Ezeket a településeket környezettudatos elveken tervezték meg megálmodóik, s a beköltöző lakók önként vállalják a természettel és egymással való együttélés sajátos szabályrendszerét. A déli féltekén a szárnybontogató ökofalvak a még meglévő hagyományos falvakra épülnek, északon jellemzően a nulláról kell kezdeni mindent.
Az ökofalu körkép kaleidoszkópjában szerepel a permakultúra bemutatása épp úgy, mint sikeres zöld vállalkozások ismertetése, a környezetbarát építkezés, a komposzt toalettek elve, a gyökérzónás szennyvíztisztítás, vagy a helyi oktatás, a konszenzusos döntéshozatal, a konfliktuskezelés, és a spiritualitás, az önépítés és a művészet szerepe az emberi élet teljességében.
A szerkesztők hangsúlyozzák, hogy az ökofalu elvei beemelhetők mindennapi életünkbe, függetlenül attól, városban élünk-e vagy vidéken. A legfontosabb szempont a lokalizáció: helyileg megtermelt javakat fogyasszunk, helyi, megújuló energiaforrásokra támaszkodjunk, alakítsunk ki helyi cserekereskedelmi rendszereket, ápoljuk a szomszédsági kapcsolatokat és aktívan vegyünk részt a helyi döntések meghozásában. Csak így hagyhatjuk jó lelkiismerettel unokáinkra a bolygót.


Bezdán Györgyi ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus