502 B 59
Button, John (ed.): The Best of Resurgence. A Selection from the First Twenty-five Years
Válogatás a Resurgence 25 évfolyamának legjobb írásaiból
Totnes, Devon : Green Books, 1991. 383 p. ill.
ISBN 1-870098-27-7


A Resurgence c. angol folyóirat 1966-ban indult, a Rolling Stones és az alternatív politikai mozgalmak szárnybontogatásainak idején. A lap kezdettől környezetvédő értékeket vallott, alapvető társadalmi jelenségekre kérdezett rá, mégpedig szokatlanul újszerű hangvételben. Kiforrott, jól artikulált jövőképet vázolt fel. Értékrendjében az első szám megjelenésétől kezdve a decentralizált politika, az emberi lépték, a holisztikus gondolkodás és az erőszakmentesség játszotta a fő szerepet. A válogatásban közölt írások pontos képet rajzolnak a 60-as, 70-es, 80-as évek legizgalmasabb humánökológiai kérdéseiről, egy-egy ma már bevett fogalom első megfogalmazására bukkanhatunk az azóta klasszikussá vált szerzők esszéiben.
A gyűjtemény tematikusan csoportosítja a különböző évfolyamokban megjelent írásokat:
A Gyógyítás és gondviselés c. fejezet első írása az egyénnel foglalkozik, a további írások kitágítják a perspektívát: ismertetik például az akupunktúra (akkor még kevéssé elterjedt) módszerét, szót emelnek a fogyatékos emberekért.
Az Új gazdaság c. fejezetben olvasható E. F. Schumacher két írása: a Buddhista közgazdaság és a Beteg munka - beteg társadalom. Hazel Henderson tanulmányában bevezeti a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! jelszavát.
Sok szerzőt intenzíven foglalkoztat az atomháború fenyegetése, ezek az írások is külön fejezetet alkotnak.
A művészeti írások közt Andy Goldworthy vall ars poeticájáról, és itt esik szó az építészetben felhasznált - kultúránként más és más - szakrális elemekről.
Az Örök bölcsesség c. fejezetbe került Satish Kumarnak a tartalmas emberi kapcsolat mibenlétéről szóló előadásszövege, valamint Yehudi Menuhin igazságkeresése és Fritjof Capra értekezése a yin és yang kívánatos egyensúlyáról.
Képet kapunk a hagyományos társadalmak természetfelfogásáról, azzal egybecsengő életmódjukról, s életfeltételeik mai ellehetetlenüléséről. Indiai születésű szerzők taglalják a hazájukat sújtó ökológiai problémákat, Helena-Norberg Hodge a Ladakhban szerzett tapasztalatairól számol be.
Néhány írás a környezetvédelmi alapokon álló politizálás esélyeit latolgatja konkrét példák alapján. A racionálisabb és kíméletesebb földhasználatra, a talaj megóvására, a kisbirtokok visszaállítására, az emberségesebb állattartásra tett részletesen kidolgozott javaslatok is fejezetet kaptak.
Az ökológiai gondolkodásmód a 60-as évektől kart karba öltve járt a nők iránt tanúsított megkülönbözetett figyelemmel. Egyes írások a nők társadalmi szerepének változásával foglalkoznak.
A Hagyomány útjai c. fejezet az ökológiai gondolkodásmód történelmi gyökereit, előzményeit igyekszik feltárni: Szent Ferenc élete, az indiai erőszakmentesség hagyományai, vagy a középkori dél-francia katharok kultúrája is értékes tanulságokkal bír.
Az utolsó fejezet olyan társadalommodelleket tár elénk, amelyek biztosíthatnák az emberi közösségek tartósan fennálló, biztonságos működését. Itt olvasható többek közt Theodore Roszaknak E. F. Schumacher A kicsi szép c. kötetére reflektáló tanulmánya, mely az emberi viszonyok minőségének fontosságát hangsúlyozza.

A Resurgence a kötet kiadása óta eltelt tíz évben is folyamatosan megjelenik kéthavonta.


Bezdán Györgyi ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus