711.4 T 80
Towards an Urban Renaissance. Final Report of The Urban Task Force
A városok új reneszánsza felé. A Városfejlesztési Munkacsoport jelentése
[London] : The Urban Task Force, 1999. 328 p. ill.
ISBN 1-85112-165-X


A kormány fontos céljának tekinti, hogy a városok újra az élet virágzó központjai legyenek - nyilatkozza a kötet előszavában az angol miniszterelnök-helyettes. Az utóbbi évtizedekben ugyanis a városok belső kerületeiből a lakosság jelentős része költözött ki a város környékére, illetve vidékre. Ennek okai elsősorban az iskolákba vetett bizalom megrendülése, a bűnözéstől való félelem, az egészségtelen környezetből és a rossz lakáskörülményekből való menekülés. A kormány azért nevezte ki a Városfejlesztési Munkacsoportot, hogy határozzák meg a válság pontos okait, és tegyenek konkrét cselekvési javaslatokat.
A kormány tervei szerint 25 év alatt majdnem 4 millió új lakást kell megépíteni, mégpedig úgy, hogy egyúttal javuljanak a városi és a vidéki élet körülményei is. A számítások azt mutatják, ezek 60%-a már korábban is beépített helyen kell, hogy épüljön, s csak legfeljebb 40% lehet zöldmezős építkezés. Az arányok megszegése a közlekedési dugók fokozásával, a légszennyezés növelésével, a természeti erőforrásokat túlzott kifosztásával és sok más hátrányos következménnyel járna.
A kormány jelentős anyagi eszközöket biztosít a program megvalósításához.
A városi "újjászületés" olyan új életminőség megteremtését célozza, amely újra kívánatossá teheti a városi életformát a széles tömegek számára. A kötet a munkacsoport egyéves munkájának gyümölcse, a tapasztalatokat Anglia-szerte a legkülönbözőbb helyszínekről gyűjtötték, s tanulmányozták németországi, holland és spanyol példákat is.
A városok gondjait társadalmi és gazdasági összefüggések kontextusában vizsgálja a kötet, s szorgalmazza, hogy a városfejlesztési kérdésekkel mindig több különböző szakma képviselőiből alakult csoportok foglalkozzanak.
Az ezredforduló várostervezését az információs technológiák, az ökológiai szempontok, a növekvő átlagéletkorral és az életmódváltozással együtt járó újfajta elvárások fogják meghatározni. A jól tervezett városban minden korosztály, és a legkülönbözőbb igényű lakosok is megtalálják a helyüket. Kellemes legyen itt élni, dolgozni és kikapcsolódni is.
A zöldfelületek mennyisége és minősége kulcskérdés a városlakók közérzete szempontjából. Az önkormányzatoknak meg kell birkózni a vandalizmussal, s biztonságossá tenni a köztereket. A döntésekbe érdemes bevonni a helyi lakosságot, s folyamatos kapcsolatot tartani velük. A tömegközlekedés fejlesztése, a parkolási gondok enyhítése szintén mindenütt megoldásra váró feladat. Rehabilitálni kell a lepusztult lakóépületeket, és sok helyen ipari szennyeződésektől kell megtisztítani a beépítésre váró területet. Mindezekre születtek jó megoldások világszerte, a kötet ezekbe nyújt bepillantást. A sok ábra, fotó, diagramm és a kiváló szerkesztés könnyen áttekinthetővé teszi a javaslatokat.
Hogy az angolok komolyan veszik mindezt, arról az is árulkodik, hogy a kiadvány minden tárgyalt témáját követően felelősöket és határidőket rendel a konkrét feladatokhoz.


Bezdán Györgyi ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus