502 C 88
Cunningham, William P. - Saigo, Barbara Woodworth: Environmental Science
A környezetvédelem tudománya

Dubuque, IA [etc.] : Wm. C. Brown Publishers, 1995. - xxi, 612 p., ill. színes
ISBN 0-697-15894-2

KIKNEK SZÓL
Környezetvédelmet vagy humánökológiát tanuló főiskolásoknak.

IDŐIGÉNY
Egy vagy két szemeszter.

TARTALOM
Az önálló tanulásra alkalmas tankönyv a természeti jelenségeken és folyamatokon kívül az ember által létrehozott kulturális és technikai rendszerekről is szól. A szerzők kulcsproblémának tekintik a természeti kincsek igazságos elosztását a Föld népei között. Aggasztó kérdés az is, hogy a nyersanyagpazarló és környezetszennyező huszadik század elmúltával milyen világot hagyhatunk az utódainkra.
A könyv esettanulmányokat közöl, amelyek egy-egy konkrét probléma részletesebb tárgyalásával emberközelbe hozzák a környezeti gondokat. Az "Ön hogy gondolja?" részek pedig önálló véleményalkotásra és kritikus gondolkodásra vezetik az olvasókat.
Szókincse és magyarázatai aránylag egyszerűek, ezért mélyebb természettudományos alapismeretek nélkül is érthető.


FŐBB RÉSZEK
1. A környezetvédelem tudománya és az ökológiai alapelvek; 2. Népesség, gazdaság és környezeti ártalmak; 3. Élelem, föld és biológiai nyersanyagforrások; 4. Fizikai erőforrások; 5. Társadalom és környezet; Mellékletek, kislexikon, index

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
12. fejezet: A kártevők elleni védelemről
[ A fejezet Rich Text formátumú, tömörített változata]

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus