574 C 88
Posey, Darrel Addison (ed.): Cultural and Spiritual Values of Biodiversity
A biológiai sokféleség kulturális és lelki értékei
London : Intermediate Technology Publications ; Nairobi : UNEP, 1999. xx, 731 p., [11] t. ill.
ISBN 1-85339-394-0


A biológiai, a társadalmi, a kulturális és a spirituális sokféleség szorosan összefonódik egymással. Ha ezek közül bármelyik sérül, az a többire is káros hatással van. A globalizáció az élővilág változatosságát és a bennszülött népek kultúráját, sőt túlélését egyaránt veszélyezteti. A természeti népek azért küzdenek, hogy a globalizáció mindent összemosó, kiegyenlítő törekvése ellenére is fennmaradjon a természeti és a társadalmi sokféleség. Ez a könyv is ennek a küzdelemnek egyik eszköze.
A változatos élővilág és a sokszínű társadalom fennmaradása nemcsak a bennszülött népeknek, hanem a föld minden lakójának is érdeke. A biológiai sokféleség gazdasági, kulturális, lelki, vallási, morális és egészségi értékeket egyaránt hordoz. A bennszülött népek tudáskincsére a Földön élő minden embernek szüksége van. Ez a nemzedékek során át felhalmozott tudás igen sokrétű, kiterjed a gazdasági, a gyógyító, a mezőgazdasági ismeretekre, valamint az emberek közötti, és az ember és a természet közötti kapcsolatok megértésére.
A könyvben összegyűjtött írások a természeti és a társadalmi sokféleség megnyilvánulási formáit vizsgálják. Egy részük filozófiai vagy történelmi, más részük gazdasági, jogi vagy tudományos problémákról szól. Az azonban közös bennük, hogy mindegyik tükrözi a bennszülött népek tapasztalatokon alapuló, holisztikus és igazán interdiszciplináris természetszemléletét. A természeti népeknél például a gyógyítás egyszerre lelki és testi folyamat. Ezért a gyógynövények gyógyító és rituális felhasználása nem válik ketté. De sokszor nem válik külön egymástól a növények tápláló és gyógyító szerepe sem. A természetes ökorendszerek, különösen az esőerdők, a gazdaságilag fejlett országokban is alkalmazott gyógynövények mellett, számos olyan növényfajt rejtenek, amelyeknek még ismeretlen a gyógyító hatása vagy a tápértéke. Vigyáznunk kell ezekre a fajokra, hogy nehogy eltűnjenek a föld színéről még azelőtt, hogy megismernénk a bennük rejlő lehetőségeket. A vadon élő növények és állatok sokféleségének fenntartása mellett a Föld gazdag génállományának megmaradása szempontjából az is fontos, hogy a termesztett növények és a haszonállatok sokfélesége is fennmaradjon. Ennek feltétele, hogy továbbra is alkalmazzák a hagyományos termesztési módokat.
A természeti népek közösségeiben a kulturális hagyományok és a vallási szabályok irányítják a társadalmi és a gazdasági életet. A természeti környezet, a társadalmi berendezkedés, a spirituális és kulturális hagyományok sokféleségét tükrözi a nyelvek változatossága is. A világon beszélt nyelvek számát 5000-7000-re becsülik, azonban ezek közül ma 2500 veszélyben van. Ha ezek a nyelvek eltűnnek, eltűnik velük együtt a kulturális hátterük is. Amelyik nép feladja a nyelvét, az feladja az identitását, a kultúráját, a hagyományait, a szokásait és a rítusait is.
A könyv a biodiverzitás alakulását sokféle közegben vizsgálja. A tengerekben, amely az élet bölcsője volt. Vagy a hegyekben, amelyeket sok kultúrában istenként vagy az istenek lakhelyekén tiszteltek és tisztelnek. Viszonylag új, sajátos közeg a szennyezett, apró területekre szétszabdalt városi környezet. Mivel ma a Föld lakosságának a fele városokban él, a könyv szerkesztője fontosnak tekintette a városok élővilágának a vizsgálatát is. Ha sikerül gazdagabbá tenni a városi élővilágot, ezáltal elviselhetőbbé válik a városi élet, és gyarapodik a társadalmi és a kulturális sokféleség is.
A könyv olyan, mint egy "mozaik", sok apró színes részletből áll össze egységes egésszé. Ebben hasonlít a világra, amely változatos természeti és társadalmi formákból tevődik össze. A könyvben található cikkek a világ minden tájának természeti és társadalmi diverzitásáról szólnak. A tanulmányok sokféle ember - környezetvédők, politikai, vallási vezetők, tudósok, költők, művészek, a természeti népek bölcs öregjei, a hagyományos mezőgazdasági termelést folytató farmerek, gyógyító emberek és sámánok - gondolatait közvetítik. Ők felelősséget éreznek a földön jelenleg élő összes élőlényért, aggódnak a következő nemzedékekért, és mindannyiunkért szólnak.


Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus