524 B 34
John D. Barrow: The Artful Universe
Tudomány, művészet és az univerzum törvényei
Oxford : Clarendon Press, 1996. x, 274 p, 12 t.
ISBN 0-19-583996-7


Miért épp így alakult ki az ember zenéje, s alakulhatott volna-e másképpen is? Miért tetszenek bizonyos dolgok szinte minden embernek? Hogyan jöhettek létre hasonló mítoszok a világ távol eső pontjain? Miképpen befolyásolja a tér és az idő szerkezete a gondolkodási folyamatainkat? Mi az összefüggés elménk felépítése és az embert foglalkoztató filozófiai problémák között?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresi a választ a könyv nemzetközileg ismert és elismert csillagász szerzője.

Az ember-környezet kapcsolat értelmezésekor jobbára szűkebb és tágabb társadalmi, természeti környezetünkre gondolunk. A szerző véleménye szerint, mint minden élő, az ember is az Univerzum speciális szerveződéseként jött létre, s élete az Univerzum keretein belül zajlik. Tehát ez a térben és időben legtávolabbra vezető, ugyanakkor törvényei által bennünk munkáló legátfogóbb környezet közvetve és közvetlenül is hatást gyakorol ránk, befolyásolja gondolkodásunkat, mindennapi döntéseinket, választásainkat.
A szerző ennek alátámasztására a tudomány és művészet szerveződését, alkotásait sorakoztatja fel. A tudomány és a művészet talán az ember leginkább emberre jellemző sajátossága, eszközei az ember azon örök kívánságának, hogy a látható világ mögé pillantson. Miközben mind a két szerveződési forma azonos forrásból ? a dolgok figyelmes megfigyeléséből ? ered, különböző pályát írtak le az emberi történelem folyamán. A tudomány a világ objektív, realisztikus leírására, míg a művészet a szubjektív, metaforikus megragadására törekszik.
A szerző szerint esztétikai élményeink csakúgy, mint tudományos eredményeink, az Univerzum szerveződéséből következnek. Amellett érvel, hogy az Univerzum alapvető tulajdonságai kulcsszerepet játszanak a legemberibbnek tartott folyamatokban is. A kozmikus környezet lenyomatot hagy testünkön és elménken, alakítva szerveződését, működését.
Tudatában vagyunk annak, hogy szeretünk egy festményt vagy élvezünk egy zeneművet, de átsiklunk azon, hogy mindezen tapasztalatok olyan mélyen nyugvó kapcsolatokat idéznek meg, melyek évmilliókon át öröklődtek élőről élőre, hordozva a kozmikus környezet esetleg már rég letűnt sajátosságait.
A könyv célja, hogy e régen elfelejtett kapcsolatok jelenlétét bizonyítsa, feltárja az Univerzum lenyomatait gondolatainkon, szellemi teljesítményeinken. Ezen összefüggések alapján felderítse a tudomány és a művészet mélyben meghúzódó kapcsolatait.
A válogatott és élvezetes írások olyan témákat érintenek, mint a nyelv eredete, a természeti színek és formák meghatározottsága, a tájfestészet esztétikai kérdései, a kozmológiák művészete stb.


Régheny Tamás ismertetése (Ökotáj. 14/15. sz. 1997. 93 p.)


MAGYAR FORDÍTÁS
A könyv magyarul megjelent "A művészi világegyetem" címmel
a budapesti Kulturtrade Kiadó gondozásában, 1998-ban.

vissza Ismertetők

vissza Katalógus