502 M 69
Mindell, Arnold: The Year I. Global Process Work. Community Creation from Global Problems, Tensions and Myths
Az I. év. Globális folyamat munka. Egység teremtése világméretű gondokból, feszültségekből és mítoszokból.

London : Arkana, 1989. - vi, 160 p., ill.
ISBN 0-14-0192170-7

KIKNEK SZÓL
A globális gondolkodás és problémamegoldás iránt érdeklődő felnőtteknek.

TARTALOM
A Föld fennmaradását fenyegető ökológiai és politikai problémákon dolgozva Arnold Mindell arra a következtetésre jutott, hogy akkor kezdődhet el a világ gyógyítása, amikor felismerjük, hogy az egész világra kiterjedő mítoszok, mintázatok és ideológiák okozták bolygónk krízisét. A szerző a folyamat-orientált pszichológiát - az egyének "álom-testének" teóriáját - kiterjeszti az egész világra, bemutatva azt, hogy a planetáris "álmok" hogyan szervezik csoportok és hálózatok működését. Legkülönbözőbb csoportokkal szerzett tapasztalatai nyomán megdöbbenve állapítja meg, hogy globális tudatosságunk szintje minimális, bár ma a tudatosság forradalmának örvénylésében újra I. év van, akár 1792-ben, a Francia Forradalom idején. Ma nem csupán az önmeghatározás jogáért és szabadságáért küzdünk, hanem annak elfogadásáért is, hogy a világban minden részünkre és minden szerepünkre szükség van bolygónk túlélése érdekében.
A könyv első része a Föld problémáival és azok megoldási kísérleteivel, az új paradigmaváltás kérdéseivel foglalkozik; elemzi a problémák elutasítását, az oki megoldásokat, a viselkedés megváltoztatásának kísérleteit, s végül a globális gondolkodást, s annak korlátait. A második rész tárgyalja a globális információs mezők, az információs mezők feldolgozatlan hordalékokkal való terheltsége, a globális intelligencia kérdéseit, az álom-test mítoszok, teremtés- és pusztulás-mítoszok mai tudományos és mély-lélektani magyarázatának vonatkozásait, beszél az örökérvényű indiai filozófiáról, a tudatosság értelmezéséről. A harmadik rész a hálózat- és rendszerelméletet integrálja a folyamat-orientált gondolkozással, valamint alkalmazza is a folyamat-munkát kis és nagy csoportoknál, hadi és gazdasági konfliktusok megoldására. Rámutat arra, hogy a jelenlegi rendszerelmélet a statikus és egyensúlyi állapotokra koncentrál, bár a változások és a fejlődés éppen nem ezekben a helyzetekben következnek be. Ezért rendkívül fontos megtanulnunk a változások kezelését, pozitív visszacsatolást adni a zavaró, a normától eltérő csoporttagoknak, belátni, hogy a csoporton belüli szerepeket a csoport álom-mezője hozza létre, s az egyének csupán megfelelhetnek ezeknek a szerepeknek. A csoportoknak, csakúgy mint az egyéneknek, képeseknek kell lenniük arra, hogy felismerjék és integrálják elnyomott és felszínre nem engedett részüket, az "árnyékukat". Mindell úgy látja, élet-halál kérdést jelent az olyan bölcs "facilitátorok" kinevelése, akik a világ legkülönbözőbb konfliktusainak megoldásánál segédkeznek, noha jelenleg ez a legkevésbé betöltött szerep világunkban.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
A "Föld mágia és tudomány" c. fejezet
[ Rich Text formátumban, tömörítve letölthető]

Schmidt Sára ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus