502 F 95
Aberley, Doug (ed.): Futures by Design. The Practice of Ecological Planning
A jövő tervezése. Az ökológiai tervezés gyakorlata
Gabriola Island, BC ; Philadelphia, PA : New Society Publ., 1994. ix, 214 p.
ISBN 1-55092-241-6


A városokban és a vidéki közösségekben élő emberek, éljenek bár a nyugati félteke bármely vidékén, mind gyakrabban keresnek olyan módszereket, melyek segítségével valóban egészségesebbé, otthonosabbá vagy divatos kifejezést használva: fenntarthatóvá képesek varázsolni saját szűkebb lakókörzetüket, környezetüket. A Jövő tervezése című könyv számukra készült. Egyszerre bevezető és útmutató, segédlet mindazok számára, akiket érdekelnek a technológia alkalmazásának helyes stratégiái, az egészséges és környezetbarát életmód kialakításának lehetőségei. De foglalkozik a könyv az életminőség javításának társadalmi összetevőivel: az önérdek-érvényesítéssel, az önkormányzás lehetőségeivel és módszereivel vagy a szociális igazságossággal.
Az egyes fejezetek végigtekintik a környezettudatos tervezés elméletét és történetét, bemutatják a legkülönbözőbb gyakorlati lehetőségeket a permakultúrától a társadalomökológiai módszereken át a bioregionalizmus kérdéséig. Külön hangsúly esik a tervezés helyi részvételen alapuló módszereinek tárgyalására. Gyakorlati tanácsok és példák mutatják be az ún. zöld városok kialakításának lehetőségét, a nagyvárosok átalakításának lehetséges lépéseit. A bioregionalizmushoz kapcsolódva szó esik az ökoszisztéma helyes használatáról, a természeti környezet és az emberi települések, infrastruktúrák kapcsolatának megfelelő kialakításáról. Az utolsó fejezetek lépésről lépésre mutatnak be két technikát, az
ökológiai tervezés
eszköztárából: az ökoregionális tervezés folyamatát és az ökoszisztéma megismerésén és védelmén alapuló tervezési technikákat.
A kötetet az ökológiai tervezés elméletéhez és legfontosabb gyakorlati lépéseihez kapcsolódó bőséges irodalomjegyzék egészíti ki.


Régheny Tamás ismertetése (Ökotáj. 14/15. sz. 1997. 156. p.)

vissza Ismertetők

vissza Katalógus