502[37] T 63
Tomera, Audrey N.: Understanding Basic Ecological Concepts
Alapvető ökológiai elvek megértése

Portland, ME : J. Weston Walch, 1989. - ix, 149 p., ill.
ISBN 0-851-1622-8

KIKNEK SZÓL
Egyetemi hallgatóknak, esetleg ökológiát tanuló középiskolásoknak.

TARTALOM
Könyvének megírása idején Tomera kulcsfontosságú ökológiai kérdésekkel foglalkozott, például az olajszennyeződéssel, a természetes környezetek területének csökkenésével, a túlnépesedéssel. Évekkel tanulmányának születése után, kormányati intézkedések és állampolgári tettek ellenére ezek a problémák nem szűntek meg, sőt újabbak is keletkeztek. A savas eső, a toxikus hulladékok, a trópusi esőerdők pusztulása, az üvegház-hatás, a védő ózonréteg pusztulása csak néhány ezek közül.
Az ökológia alapjainak elsajátítása a helyi és globális környezeti problémák jobb megértését biztosítja. Ezt a kötet a szöveggyűjtemény és munkafüzet egyedi kombinációjával segíti elő. Az átdolgozott kiadás aktuális, valós vizsgálódási témákkal, feladatmegoldásokkal késztet gondolkodásra, a józan ész használatára.
A könyv ismerteti az ökológia főbb területeit: az ökológia fogalmának meghatározása, egyed - populáció - homeosztázis, ökoszisztémák és közösségek, kapcsolatok a közösségekben, szukcessziók, humánökológia. A könyv anyaga segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy az élőlények és környezetük megfigyelését az alapvető ökológiai elvek ismeretében végezzék a diákok, s nem célja az összes ökológiai téma kifejtése. Inkább a kritikus gondolkodásra, valamint az egyes kérdések tanulmányozására való képesség kifejlesztését tűzte ki célul abban a reményben, hogy ily módon egy, a komoly környezeti problémákra való reagálásra jobban felkészült nemzedék nő majd fel.
A könyvben az egyes témakörökhöz tartozó problémafelvető feladatlapok, laboratóriumi gyakorlatok és megválaszolandó kérdések találhatók. Mindezt munkalapok, a feladatok megoldásai és szómagyarázat egészítik ki.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Schmidt Sára ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus