574 V 95
Volk, Tyler: Gaia's Body. Towards a Physiology of Earth
Gaia teste. A Föld fiziológiája
New York, NY : Copernicus, 1998. xvi, 269 p., ill.
ISBN 0-387-98270-1


Mi is Gaia? Lovelock nyomán Volk úgy foglalja össze, hogy Gaia az élet, a talaj, az atmoszféra és óceánok kölcsönkapcsolatban élő rendszere. Ez világunk egymásba illeszkedő részeinek legmagasabb szintje az egészben, mely magába foglalja - s ezáltal transzcendálja - a molekuláktól egészen magáig a Gaia-rendszerig terjedő élőlényeket is. Gaia létező entitás, melynek tulajdonságait a tudósok csak most kezdik feltárni. Volk hosszú időn keresztül a Föld szén-körfolyamatait kutatta. Legfőképpen az élet és a környezet összetett interakcióit vizsgálta, valamint hogy az élet milyen szerepet játszik a kémiai körfolyamatokban. Ez a kutatás vezette el James Lovelock és Lynn Margulis Gaia elméletéhez. Költői megfogalmazással az anyagáramok és körfolyamatok szimfóniájaként tekint Gaia-ra, s írásában ebből a nézőpontból tekinti át a rég tudott és újonnan felfedezett ismereteket, bízva abban, hogy ez a más szemszögű megvilágítás az ismeretlen határára vezet.
Könyvének központi témája az élet és a globális környezet között lejátszódó molekuláris átalakulások területe. A légköri szén-dioxid például az északi féltekén évszakonként növekszik és csökken a légzés és fotoszintézis dominanciájának felcserélődésével. A bioszféra légzése számos irányelvet kínál Gaia tanulmányozásához. Az első fejezetben fejti ki ezeket: az anyag körfolyamatokat kellene végigkövetni, figyelmet fordítani az okok ciklusaira, megkeresni a kulcsfontosságú áramokat és ágenseket.
A "Globális holarchia" c. második fejezet fogalmakat hangsúlyoz Gaia, mint részekből álló egész kezelésére. Vizsgálódása az óceánok denitrifikáló baktériumaival kezdődik, majd egészen a légkörig és vissza a nitrogén-megkötő baktériumokhoz követi a kibocsátott molekulákat. Arra az összefüggésre keresi a választ, milyen befolyással van Gaia egyes részeire.
A harmadik fejezet a nagyobb részektől a kisebbek felé haladva követi végig a holarchiát. Végigjárhatjuk, hogy Heliosz fényének és Vulkánusz tüzének különböző eloszlású energiái hogyan okoznak légköri és óceáni örvényléseket, melyek egy élet-egyesítő cirkulációs rendszert biztosítanak Gaia-nak.
A negyedik fejezet a külső elemekről Gaia egyes részeire tér át, különböző megközelítésekből elemzi azokat, s az ötödik fejezetben tovább folytatja a belső utazást a világot működtető kis molekulák (pl. a növényi klorofill) kihatásainak vizsgálatával.
Milyen kihatással van bolygónkra az élet, erre keresi a választ a hatodik fejezet. Hogyan használja fel az élet "mozgósított energiáit" Gaia olyan kémiai átalakulásokhoz, melyek élet jelenléte nélkül nagyon ritkán vagy egyáltalán nem következnének be.
A hetedik fejezet, zenei hasonlatokkal élve a kémiai szabályzások összhangzatait tárja fel, s végül a nyolcadik Gaia időbeni történetéről, múltjáról, jövőjéről elmélkedik.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs.

Schmidt Sára ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus