502 T 51
Thüry, Günther E.: Die Wurzeln unserer Umweltkrise und die griechisch-römische Antike
Korunk környezeti válságának gyökerei és a görög-római ókor
Salzburg : Otto Müller Verlag, 1995. 84 p., ill., részben színes
ISBN 3-7013-0910-8


Néhány évtizede egyre több szó esik környezetünk állapotának rohamos romlásáról. Ezzel egyidejűleg tart a vita, hogy vajon mikor kezdődött környezetünk, természetünk kizsákmányolása. Sokan a kereszténységet teszik felelőssé ezért. A szerzőt az érdekli, hogy vajon milyen volt a római és görög társadalmak viszonyulása a a természethez és annak jelenségeihez. A könyvben nem csupán a kor természetszeretetéről és a természet istenítéséről kapunk képet, de annak kizsákmányolásáról is. A mindennapi élet kényelmesebbé tételének érdekében már akkor is sok mindent feláldoztak embertársaink, figyelmen kívül hagyva a természet értékeit és érdekeit (vízvezeték építés, utak kialakítása, alagutak fúrása). Betekinthetünk a korabeli városok életébe, képet kaphatunk a köztisztaságról, a folyók, vizek szennyezettségéről és a hulladéktárolásról (ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni). Miért van mégis az az érzésünk, hogy az ókori emberek barátságban éltek környezetükkel? Gyönyörű színes képeivel, jól tagoltságával és könnyen érthetőségével a könyv mindazoknak ajánlható, akik érdeklődnek a római és görög világ hétköznapjai, életmódja, szokásai és gondolatvilága iránt.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Gaál Zsuzsanna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus