301 H 25
Hamm, Bernd - Neumann, Ingo: Siedlungs-, Umwelt- und Planungssoziologie
Település,- környezet- és tervezésszociológia
Opladen : Leske + Budrich, 1996. 432 p.
ISBN 3-8252-1884-8


A szerzők célja a fenntartható társadalomhoz vezető út megtalálása. Előljáróban a tér, a környezet és a társadalom közötti kapcsolatot és a könyvben gyakran használt alapfogalmakat tisztázzák, majd a városok belső szerkezetét, a társadalmi egyenlőtlenségeket, a társadalmon belüli konfliktusokat, valamint a városok fejlődésének és terjeszkedésének következményeit kutatják. Ezt követően a jövőbeli fejlődés, fejlesztés útjairól olvashatunk, majd arról, hogyan lehet a tőke, az emberek és az anyag globális mozgásait helyi szinten kezelni. A szerzők gyakorlati hasznú könyv megírására törekedtek olyan fontos témákra kiterjedve, mint: várostervezés, társadalmi modellek, népességnövekedés, iparosodás, anyagpolitika, kommunikáció, korrupció, szervezett bűnözés, jövőkutatás, ökológiai vállalkozásszervezés. Az egyes fejezetek végén található további gondolkozásra és vitára serkentő kérdések az ismertetett anyag szemináriumi feldolgozását nagy mértékben segítik.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Gaál Zsuzsanna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus