691.4 H 93
Houben, Hugo - Guillaud, Hubert: Earth Construction. A Comprehensive Guide
A földépítészet kézikönyve
London : Intermediate Technology Publications, 1994. xiv, 362 p., ill.
ISBN 1-85339-193-X


A világ egyik legrégibb, legelterjedtebb, legtöbb földrajzi helyen használt, legolcsóbb építőanyaga a föld. Korunk építészei és otthont építői ismét lehetőségeit tanulják, kutatják. Az ENSZ 1976-os vancouveri Habitat 1 konferenciája a helyi környezet által kínált építőanyagok felhasználásának jelentőségét hangsúlyozva rámutatott, hogy a föld építőanyagként történő alkalmazása milliók lakásigényére jelenthet megoldást, különösképpen a fejlődő országokban. Többek között ez az esemény indította el azt a kutatási folyamatot, melyben számos tudós, technológus, építész és építőmérnök dolgozott a földből építkezés ősi technológiáinak pontosabb megismerésén és továbbfejlesztésén, nem titkolva azt a távlati célt, hogy a kisléptékű tapasztalatokat nagy volumenű építkezések során hasznosítsák. A föld rendkívül sokoldalúan, viszonylag alacsony költségvonzattal alkalmazható természetes építőanyag egészséges lakóépületek létrehozására. Alapvető fontosságú ugyanakkor, hogy felhasználói megfelelő tudással rendelkezzenek tulajdonságairól és valódi lehetőségeiről. E könyv hatalmas összefogó és rendszerező igénnyel gyűjti egybe az irodalomban eddig szétszórtan fellelhető ősi tudást és az újabb kutatások gazdag ismeretanyagát. Alapvető tankönyv, de gyakorlati kézikönyv is egyben - bár nem "csináld magad" útmutató -; egyéni építőhöz, segédmunkáshoz, technológushoz, építőmérnökhöz, építészhez, döntéshozóhoz egyaránt szól. A téma feldolgozása tudományos színvonalú, ugyanakkor nagyon egyszerű nyelvezettel, csak a szükséges szakszavakra szorítkozva, a lehető legtömörebben foglalja rendszerbe az ismereteket. Sok-sok szemléltető rajz, grafikon, táblázat és fekete-fehér fotó segíti a megértést, az egyes témakörök után pedig bőséges irodalomjegyzék található. A szerteágazó összefoglalásában szerepel a földből építkezés világtörténete. Alapos talajtani áttekintése építőanyagként történő felhasználás szempontjából is elemzi a föld tulajdonságait. Összegyűjti a földből építkezés módszereit és formáit, valamint a tulajdonságok vizsgálatára szolgáló, méréseket, teszteket. Külön fejezetben foglalkozik a természeti csapásoknak - földrengésnek, viharnak, árviznek - ellenálló építkezési technológiákkal, s végül a földépítmények megfelelő burkolásával.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs.


Schmidt Sára ismertetése

Részletesebb ismertetés:

Medgyasszay Péter

Földházak

(Megjelent: Ökotáj. 18/19. sz. 1998. 93. p.)


Az energiaválság és a környezeti problémák előtérbe kerülésével a világ több helyén kezdték el építtetők, építészek és kutatók vizsgálni a tradicionális földépítészet (hazánkban a vályogépítészet) újbóli alkalmazásának lehetőségeit, feltételeit. Persze a földépítés nem új technika, és mint a könyv részletesebben ki is fejti, ma is a Föld lakosságának csaknem 30 százaléka, azaz mintegy 1,5 milliárd ember él földből készült házakban. A földépítés vizsgálatának további aktualitása, hogy az iparilag fejletlen országokban a népességrobbanás és a tömeges, olcsó, energiatakarékos lakásépítési igény miatt további szignifikáns mennyiségű földépítés várható.
Európában két nagy központja van a földépítészet tudományos szintű kutatásának (Kassel - Gesammthochschule Kassel, valamint Grenoble - CRA Terre-EAG). Ezen kiadvány a francia műhely húsz éve folyó grenoble-i kutatásainak eredményét publikálja, az egyes technikai lehetőségek, műszaki paraméterek példás (néhol egy kicsit túlságosan is részletes) bemutatásával. Tudományos alapossággal, jól érthető ábrákkal illusztrálva ismerteti az anyagvizsgálati és terméktesztelési módszereket, bemutatva a földfalakat stabilizáló lehetséges kötőanyagok (agyag, bitumen, cement) kötési mechanizmusát és szilárdsági tulajdonságait. A könyv széles, izgalmas áttekintést nyújt a Földön alkalmazott tradicionális és korszerűsített földépítés lehetőségeiről, bemutatva az egyes előkeverő és préselőgépeket, valamint a járatos zsaluzási, falazási technológiákat. A leíró szövegek mellett szabadkézi grafikus ábrákkal illusztrálják a szerzők az egyes berendezéseket, technológiákat.
A kötet érdekes fejezete a földfalak földrengés-érzékenysége. Ez az európai szakirodalomban kevésbé taglalt terület különös értelmet nyer, ha összevetjük a földépítés elterjedését és a földrengés-veszélyes területeket ábrázoló világtérképeket. Érzékletesen rajzolódik ki, hogy Dél- és Közép-Amerika nyugati partvidékén, valamint Kelet-Afrika és Nyugat-Ázsia földrengések által veszélyeztetett területein mennyi embernek jelent és jelenthet problémát a földházak földrengés-érzékenysége.
A tradicionális földépítés kutatását és a korszerű földépítés különböző fejlesztési irányait nagy mértékben meghatározzák az egyes országok építési szokásai, hagyományai és világpolitikai helyzetük. A német, svájci területeken a földépítést elsősorban magas környezeti és épületbiológiai értékei miatt (alacsony primer energia-tartalom, kitűnő páragazdálkodási képesség, recilkulálhatóság) alkalmazzák. Elsősorban a belföldi alkalmazás lehetőségeit kutatják, ami hasonló földrajzi fekvésünk és klimatikus adottságaink miatt sok kézzelfogható, hasznos ötletet, fejlesztést kínál Magyarország számára. A francia hagyományokat három fő tendencia határozza meg: az anyaország elsődleges pise, azaz vert technológiás építési tradíciója, a volt gyarmatokon előforduló lapos tetős, kubista, arab, illetve organikus fekete-afrikai formavilág és technológiák, valamint az ország jelenlegi, erősen iparosított cementközpontú építési irányultsága.
A könyv ennek megfelelően széles földrajzi spektrumból merít, de a magyar hétköznapok nyelvére csak áttételesen fordítható ismereteket közvetít. A bemutatott vázlatos szerkezeti csomópontok csak elvi szinten hasznosíthatók. Az egyes technológiák gyakorlati mélységű kivitelezési problémái, megoldásai nem derülnek ki a könyvből. Nem, illetve nagyon kevés szó esik a vályogfalak olyan jelentős, Magyarországon felmerülő problémáiról, mint a téli hővédelem, a külső felületképzés, a szaniter berendezések elhelyezésének, a vizes helyiségek szerkezeteinek kérdései.
Összességében érdekes szakkönyv, melyet a földrajzi értelemben széles horizontról vett tanulságos példák, építési anyagtani értelemben pedig mély vertikalitás jellemez. Az angol nyelven elérhető földépítési kiadványok között unikum, mivel a jellemzően építészeti, ismeretterjesztő kiadványok mellett mérnöki szinten ad áttekintést a földépítésről. Ajánlom mindazoknak, akiket érdekel a föld mint építőanyag sokfélesége - vagy azon tömegeknek, akik egy korszerű vályogelem kifejlesztésén gondolkodnak -, de a gyakorlati alkalmazáshoz, saját épület építéséhez, további ismeretek szükségesek.


vissza Ismertetők

vissza Katalógus