574.9 B 89
Bright, Chris: Life out of Bounds. Bioinvasion in a Borderless World
Túláradó élet. Biológiai invázió egy határok nélküli világban
New York, NY ; London : Northon, 1998. 287 p.
ISBN 0-393-31814-1

A bioinvázió legnagyobbrészt észrevétlenül és minden ellenintézkedés nélkül végbemenő folyamat: a globális gazdálkodás, a turizmus és a migráció folytán kialakult határoknélküliség (mesterséges Pangea) következtében az ökoszisztéma keresztbe fertőződik az adott területen korábban nem honos idegen, "egzotikus" organizmusokkal; a korábban zárványokban létező organizmusok a távolság korlátait már nem ismerő tömeges személy- és áruforgalom révén világméretekben elterjednek. A helyi ökoszisztémák felkészületlenek a köztük lévő természetes térbeli és földrajzi határoknak az emberi tevékenység általi lerombolására.
A kötet három nagy fejezetben tárgyalja a kérdéskört:
- az invázió földrajza (a problémával itt, mint ökológiai folyamattal foglalkozik; az ökoszisztéma leginkább sújtott kategóriái a mezők, erdők, vízek, szigetek);
- az invázió kultúrája (gyarmatosítás - szándékos, balesetek - véletlen, gazdasági invázió);
- végül a lehetséges megoldásokat felvázoló fejezetben áttekintést kapunk jogi, politikai, ökológiai és személyes eszköztárunkról. A szerző megállapítja, hogy ma már az elleninvázió stratégiájának minden jogi és technológiai kelléke rendelkezésünkre áll.
Bright szerint a bioinvázió nemcsak a helyi ökoszisztémákat rombolja le, de veszélyes a közegészségügyre, tönkreteszi a hagyományos erdei és halásznépek kultúráját, és évente kis szeleteiben is dollártízmilliárdokban kifejezhető kárt okoz.
Több mint hatvanoldalas jegyzetapparátus és tárgymutató teszi igen jól forgathatóvá a kötetet.


Malecz Attila ismertetése(Ökotáj. 23/24. sz. 2000. 101. p.)


vissza Ismertetők

vissza Katalógus