711.4 M 50
Fuchs, Roland J. (ed.): Mega-City Growth and the Future
A megalopoliszok növekedése és a jövő
Tokyo ; New York, NY : United Nations University Press, 1994. 428 p.
ISBN 92-808-820-6

A kiadvány tanulmányait különböző országok különböző területeken dolgozó szakemberei írták az óriásvárosok kialakulásának okairól és következményeiről. A közelmúlt és az elkövetkező évek legjelentősebb társadalmi változásai a nagy- sőt óriásvárosi növekedéshez kapcsolódnak. Hamarosan a városi környezet lesz az ember jellemző élettere.
Általában azokat a városokat nevezik óriásvárosoknak, megapoliszoknak (mega-city), amelyek lakossága meghaladja a 8 milliót. Valójában azonban a lakosság száma és a város mérete nem mindig áll arányban a település országon belüli vagy nemzetközi gazdasági-politikai súlyával. A városok, óriásvárosok kialakulását az magyarázza, hogy ezek a települések először kereskedelmi, később ipari, napjainkra pedig gazdasági-kulturális-politikai központokká váltak.
A megapoliszokban nagy problémát jelent a megfelelő infrastruktúra, az úthálózat létrehozása, a tömegközlekedés működtetése, a lakásépítés, a közbiztonság megteremtése. Az óriásvárosoknak speciális környezetvédelmi gondjai is vannak, mint például a szemét elhelyezése vagy a járművek által okozott légszennyeződés. Mindezeken túl társadalmi problémák is jelentkeznek. A szegénység, a hajléktalanság, a munkanélküliség, az etnikai konfliktusok, a testi és lelki betegségek, a bűnözés, a prostitúció, a drog, és az egyéb deviáns viselkedésformák nagyobb arányban jelennek meg az óriásvárosokban, mint a kisebb településeken. Ennek részben a nagy népsűrűség az oka, részben pedig az, hogy az óriásvárosokba vándorlók többsége szegény és képzetlen, és a nagyvárosi környezetben, tágabb családjától és eredeti közösségétől elszakítva gyökértelenné válik.
Az óriásvárosok növekedését világszerte a gazdasági és információs fejlődés gerjeszti. Legnagyobb sebességgel a fejlődő világban megy végbe ez a folyamat, részben a gyors népességnövekedés miatt. (Dacca lakossága például az utóbbi negyven év alatt tizenötszörösére nőtt). A fejlett országokban a lakosság elöregedése, a fejlődő országokban pedig éppen ellenkezőleg, a rengeteg fiatal és gyerek jelent nagy problémát az óriásvárosokban. Jelentős részük nem rendelkezik megfelelő családi háttérrel, nem tanul, nem dolgozik. A fejlődő világ óriásvárosaiban az utcagyerekek vagy a bűnözés áldozatául esnek, vagy annak résztvevőivé válnak.
Az óriásvárosok létrejötte visszafordíthatatlan, ezért a sajátos problémákat meg kell oldani, hogy megfelelő életteret találjanak az ott lakók. Ehhez komoly szervezés és fejlett technológia szükséges. Így az óriásvárosok akár a fejlődés katalizátorai is lehetnek. A kiadvány magas színvonalú elemző cikkei segítséget nyújthatnak a szociológusoknak a problémák enyhítésében, a gazdasági-politikai döntéshozónak, várostervezőknek pedig abban, hogy az óriásvárosokben is élhetővé váljon az élet.


Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése (Ökotáj. 23/24. sz. 2000. 104. p.)

vissza Ismertetők

vissza Katalógus