502 H 39
Harvey, David: Justice, Nature and the Geography of Difference
A másság jogi kérdései, természete és földrajza
Oxford ; Cambridge : Balckwell Publishers, 1997. viii, 468 p.
ISBN 1-55786-680-5

KIKNEK SZÓL
Felnőtteknek: főleg olyan diákoknak, akik felsőfokú tanulmányaik során gazdasági, jogi, társadalmi, történelmi, politikai, kulturális és ökológiai problémákkal foglalkoznak.

TARTALOM
A könyv a társadalom és a környezet változásának társadalmi, jogi és politikai vetületeivel foglalkozik, és ezen belül a huszonegyedik század városiasodásának kérdéseivel. Azt vizsgálja, hogyan határozza meg a tér, az idő, a hely és a természet az egyének és a társadalmi csoportok életét, politikai és gazdasági berendezkedését. A tudományos igényű elméletek, elemzések mellett olyan esetek leírását is megtalálhatjuk a könyvben, amelyek rávilágítanak arra, hogy a környezet megváltozása hogyan befolyásolja a helyi lakosság életét. A természeti és társadalmi környezet megváltozását okozhatja például valamely ipari vagy mezőgazdasági létesítmény építése az adott helyen. Egy nagyobb ipari üzem létrehozása környezetszennyezést okozhat, valamint a lakosság összetételének, anyagi körülményeinek a megváltozását eredményezheti. A tudományos - technikai fejlődés pedig globális méretekben változtatja meg az emberek életét. Az ebből adódó gazdasági és egészségügyi következmények azonban nem egyformán érintik a különböző társadalmi csoportokat, ezért a környezeti és a politikai jog egymástól elválaszthatatlan.

FEJEZETEK
1. Tájékozódás
2. A környezet természete
3. Tér, idő és hely
4. Az élelem

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus