551.58 A 84
Arnell, Nigel W.: Global Warming, River Flows and Water Resources
Globális felmelegedés, árvizek és vízkészletek
Chichester [etc.] : John Wiley and Sons, 1997. vii, 224 p., ill.
ISBN 0-471-96599-5

KIKNEK SZÓL
Felnőtteknek: vízügyi szakembereknek, ökológusoknak, közgazdászoknak és politikusoknak.

TARTALOM
Az 1990-es évektől a szakemberek az üvegházhatást a legnagyobb veszélyt jelentő környezeti problémának tekintik. A könyvből megismerhetjük a az üvegházhatás erősödése miatt nagy valószínűséggel bekövetkező globális felmelegedés várható mértékét, és azt, hogy ez milyen következményekkel jár a környezetre, a csapadékviszonyokra, a felszín alatti vízkészletekre, a folyók vízhozamára, az árvizek kialakulására és a mezőgazdasági termelés feltételeinek változására. A szerző leírja a az üvegházhatás létrejöttének tudományos magyarázatát és elemzi a földi éghajlat időbeli változásainak okait, amelyek között a naptevékenység intenzitásának ingadozása, a Föld Nap körüli pályájának és tengely körüli forgásának módosulása szerepelhet. A közelmúlt éghajlati viszonyainak alakulásáról mérési adatok és írásbeli feljegyzések állnak a rendelkezésünkre, a régmúlt klimatikus viszonyaira pedig a felszín eróziós alakulása, az üledékképződés, a felszín alatti vízkészletek kora, a sarki jégrétegbe zárt gáznyomok és az ősi élőlénymaradványok alapján következtethetünk. Ha egy területen az éves átlaghőmérséklet 0,5-1oC-al emelkedik vagy csökken, az már komoly változást idézhet elő a csapadékviszonyokban, a vízkészletek alakulásában, és ezért jelentősen befolyásolhatja a mezőgazdasági termelést. Globális méretekben pedig egy kis átlaghőmérséklet változás a tenger- és a légáramlatok érezhető módosulását idézheti elő. A megváltozott éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás óriási költségekkel járhat és komoly társadalmi és politikai feszültségek forrása lehet. A könyv leginkább az éghajlatváltozás Nagy-Britanniában jelenleg tapasztalható és a jövőben várható hidrológiai következményeivel foglalkozik. A nagy-britanniai példákból azonban bármelyik más ország szakemberei is tanulhatnak, hiszen a globális változás következményei máshol is hasonlóak lehetnek.

FEJEZETEK
1. Globális felmelegedés, árvizek és vízkészletek
2. Az éghajlat megváltozása és a hidrológiai folyamatok
3. Az éghajlatváltozás következményeinek becslése
4. Nagy-britanniai esettanulmány: vízgyűjtők, modellek és forgatókönyvek a cselekvésre
5. Változások a nagy-britanniai vízkészletekben
6. Változások a folyók vízhozamában az idők folyamán
7. Változások a víz minőségében
8. A vízkészletek és kezelésük

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus