574 S 92
Stiling, Peter D.: Ecology. Theories and Applications
Ökológia. Elméletek és alkalmazások
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1996. xx, 539 p., ill.
ISBN 0-13-221939-5

KIKNEK SZÓL
Főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak, tanároknak

TARTALOM
A szerző, aki a Trinidadi Egyetemen tanított ökológiát, az ott szerzett tapasztalatai alapján írta meg ezt a könyvet. A klasszikus ökológiai fogalmakat és elméleteket a tudomány legújabb eredményeivel ötvözi, az új fogalmakat megpróbálja az új és a régebbi elméletekkel integráltan bemutatni. Emellett megismerteti az olvasót azzal, hogy hogyan lehet az elméleti ökológiát a mindennapi gyakorlatban alkalmazni. Az egyes fejezetekben először a témával kapcsolatos elképzeléseket és elméleteket (azok alapvető matematikai hátterével) mutatja be, majd megismerteti az olvasót néhány, az elméleteket alátámasztó és megcáfoló példával. A könyv fejezetei szorosan egymásra épülnek: először megismerkedhetünk az alapokkal, a evolúciós, a viselkedési és a populációdinamikai háttérrel, majd a különböző szinten lezajló folyamatokkal, végül pedig azzal, hogy ezeket a folyamatokat hogyan befolyásolta vagy próbálja befolyásolni az ember.

FEJEZETEK

Első rész: Bevezetés
1. Hogyan és miért tanuljunk ökológiát?

Második rész: Evolúciós és viselkedés ökológia
2. Az élet sokfélesége
3. A természetes szelekció és a fajok kialakulása
4. A csoport szintű és az egyed szintű szelekció

Harmadik rész: Populáció szintű ökológia
5. Az élettan ökológiai vonatkozásai
6. A populáció-növekedés
7. Mutualizmus és kommenzalizmus
8. Kompetíció és koegzisztencia
9. Predáció
10. Növényevés
11. Parazitizmus
12. A populációk változásának okai

Negyedik rész: Közösségi szintű ökológia
13. A legfontosabb közösség-típusok
14. A fajok sokfélesége és a közösség stabilitása
15. A közösségek változása

Ötödik rész: Ökológia a biogeocönózis szintjén
16. Táplálkozási rendszerek
17. Az energia és a tápanyagok áramlása

Hatodik rész: Alkalmazott ökológia
18. Az emberi népesség növekedése és az élővilág közvetlen kihasználása
19. A forráskihasználás mintázatai
20. Hulladékok és környezetszennyezés
21. Az idegen fajok behurcolása

Hetedik rész: Epilógus
Fogalommagyarázat
Felhasznált irodalom
Index

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Szabó Judit ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus