621.039 E 33
Eisenbud, Merril - Gesell, Thomas F.: Environmental Radioactivity. From Natural, Industrial, and Military Sources
Környezeti radioaktivitás. Természetes, ipari és hadi források
San Diego, CA [etc.] : Academic Press, 1997. xxv, 656 p., ill.
ISBN 0-12-235154-1

KIKNEK SZÓL
Főként ökológusoknak, sugárvédelmi szakembereknek és fizikatanároknak.

TARTALOM
Minden élőlény, így az ember is elvisel bizonyos szintű radioaktív sugárzást, hiszen a földkéreg és a légkör mindig tartalmazott radioaktív izotópokat. A könyv táblázatokat közöl a radioaktív izotópoknak a bolygónk különböző helyein mért koncentrációjáról: a talajban, a természetes vizekben, a növényekben, az emberi test szöveteiben. A radioaktív izotópok mennyisége a földkéregben a bomlás miatt a Föld keletkezése óta folyamatosan csökken. Azonban a természetes úton környezetbe kerülő sugárzó izotópok koncentrációját az emberi tevékenység során keletkezett szennyezés növeli. Az ember már jóval a sugárzás felfedezése előtt megkezdte a radioaktív szennyezést, amikor egyes kerámiákba és üvegekbe urán- és tórium-oxidot kevert színezőanyagként, illetve az órák számlapján rádium-tartalmú foszforeszkáló festéket használt. A radioaktív sugárzást sok esetben megfelelő óvintézkedések nélkül használták a felfedezését (1895) követő években. A kezdeti balesetekből és a helytelen használatból adódó betegségek, valamint a II. világháborúban ledobott atombombák egészségi következményei rövid idő alatt felhívták a figyelmet káros hatásaira. (Főként rosszindulatú daganatok és genetikai károsodások kialakulása.) Ezek vezettek a szigorú sugárvédelmi szabályok és biztonságos munkamódszerek kifejlesztéséhez.
A könyv részletesen beszél a természetes radioaktív sugárforrásokról, az atomfegyverekről - a próbarobbantásokról és a bevetésekről -, az atomerőművek üzemeltetésének kérdéseiről, az izotópok ipari és orvosi felhasználásából adódó környezeti hatásokról. Arra ösztönös, hogy az emberek reálisan lássák a radioaktív izotópok alkalmazásának veszélyeit és ne nézzék szinte kultuiku félelemmel a radioaktivitást. Meglátása szerint a Three Mile Island-i (USA) atomreaktorban történ baleset egyetlen figyelemreméltó egészségi következménye a média által felfokozott lelki sokk volt.
A szakemberek számára pontos definíciókat, Összefüggéseket, részletes mérési adatokat tartalmazó táblázatokat és grafikonokat közöl. A fizikatanárok pedig az atomfizika tanításához találnak sok háttérinformációt és érdekességet a radioaktivitásról és annak környezeti hatásáról - az egy-két milliárd évvel ezelőtt működött természetes atomreaktortól a nukleáris hulladék megsemmisítésére vonatkozó sci-fibe illő ötletekig (pl. a hulladékot el kell juttatni a Napba).

FEJEZETEK
1. Bevezetés
2. A radioaktív sugárzás elleni védelem biológiai alapja
3. A sugárvédelem standard értékei
4. A radioaktív sugárzás keresztülhatolása az atmoszférán
5. Keresztülhatolása a talajban és a vízben
6. Természetes radioaktivitás
7. A nukleáris üzemanyag gyártása és újrafeldolgozása
8. Atomerőművek
9. Atomfegyverek
10. Egyéb sugárforrások
11. A radioaktív hulladék kezelése
12. A radioaktív szennyeződés kezelése a balesetek során
13. A környezeti mérések módszerei
14. Radiológiai becslések és azok alkalmazása a sugárdózisok megállapításában
15. A szennyeződött területek helyreállítása
16. Radioaktív sugárzás és kockázat: néhány jelenlegi társadalmi hatás

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus