574 B 97
Bush, Mark B.: Ecology of a Changing Planet
Egy változásban levő bolygó ökológiája
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997. - xiii, 434 p., ill.
ISBN 0-13-372962-1

KIKNEK SZÓL
Ökológiát vagy környezetvédelmet tanító gimnáziumi vagy főiskolai tanároknak és középiskolai végzettségűeknek.

TARTALOM
Az alkalmazott ökológia fogalmaira és példáira épülő részletes és átfogó munka. Célja az ökológiai, környezetvédelmi és természetvédelmi témák viszonyának tudományos szempontok alapján történő bemutatása, főleg egyesült államokbeli példák alapján. A szerző a különböző témákat objektíven és több oldalról közelíti meg, és a probléma elemzése után megismerteti az olvasót a lehetséges megoldásokkal. Az egyes témák bemutatását összefoglalók zárják.

FEJEZETEK

I. Diverzitás
1. Ökológia, environmentalizmus, és az első környezetszennyezők
- Hipotézisek felállítása és tesztelése
- A természettudományok és a társadalom
- Az ökológia és az environmentalizmus nem ugyanaz
- A Föld rövid története: az első egymilliárd év
- Próbálkozások az élet kémcsőben történő előállítására
- Az óceánok és az élet
- A fotoszintézis evolúciója
- Az oxigént előállító szervezetek szennyezik a bolygót
2. természetes szelekció és az evolúció: Az ökológia szíve
- A természetes szelekció elmélete
- Az ökológiai fitnessz és a genetikai halhatatlanság
- A változás, az evolúció és a véletlen
- A kontinensek vándorlása
- A biodiverzitás és az élet bokra
- Az emberiség eredete
3. Az élőlények ökológiai hatékonysága
- Fotoszintézis: A napfény átalakítása szénhidrátokká
- A szénhidrátok sorsa
- A növények ökológiai hatékonysága
- Az állatok ökológiai hatékonysága
- Az energia áramlása a táplálékláncon keresztül
- A szabályozás ára: Az endotermia és az ektotermia
4. Éghajlat és ökológia
- Kapcsolat a Nappal
- A klimatikus motor beindítása
- Az éghajlat és a biomok
- A szárazföldi biomok
- A vízi biomok
5. Ökoszisztémák: A produktivitás gyökerei
- Milyen nagy egy ökoszisztéma?
- Az újrahasznosítás általános a természetben
- Talaj: a legalapvetőbb forrás
- Az ökoszisztémák funkciói és értékei
- A vizes területek funkcióinak és értékeinek értékelése
6. Vízi ökoszisztémák
- Tengeri rendszerek
- A talajvíz
- Felszíni édesvizek
- Mi történt azokkal a tavakkal, melyekben a dinoszauruszok gázoltak?
- A természetes tavak és folyók változatossága
- A behurcolt fajok hatásai

II. Populáció és közösségi ökológia
7. A populációk és a források: Az egyensúly megteremtése
- Egy populáció ökológiai egészsége
- A kompetíciós késztetés
- A populációk és a természetes folyamatok
- Ökológiai niche, avagy hogyan viselkednek az élőlények?
8. Ami azt illeti, kinek van a szexre szüksége?
- A klónok előállításának módjai
- Meiózis: A sokféleség forrása
- Sok utód vagy nagy test: Egy energetikai trade-off
- Szelekció az optimális utódszámra
- Territorialitás
- Poligínia és a nőstény-válasz
9. Ragadozók, paraziták és egyebek
- A gyávák evolúciós sikere
- Az erő piramisai
- Az optimális táplálkozás elmélete
- Szabályozni tudják-e a vadászok a zsákmány populációkat?
- Ragadozók és a zsákmány viselkedése
- A ragadozók növelhetik a fajok sokféleségét
- A növények védekező fegyverei
- A szimbiózis más formái
- A mimikri
- Predáció és kezelés
10. Fajok és közösségek az idő függvényében: Változó populációk, változó tájak
- Mik a fajkeletkezés okai?
- Miért hal ki egy faj?
- Közösségek az idő függvényében
- A stabilitás alátámasztja a diverzitás hipotézist: A hipotézis megfogalmazása és megdöntése
- Erdőink folyamatos változása
11. Az ökológiai szukcesszió: Egy természetes gyógyulási folyamat
- A hamutól az erdőig
- A szukcesszió és az ökoszisztéma funkciók
- A mezőtől az erdőig
- A másodlagos szukcesszió és a magbankok
- A szukcesszió és az állatok
- A szukcesszió és a korallzátonyok
- A szukcesszió és a terület kezelése
- A régi ellentmondás
- Egyensúly kontra nem egyensúly a modern ökoszisztémákban
12. A trópusi biodiverzitás okai és fajtái
- Hol találhatóak a trópusok?
- Hány faj él a trópusokon?
- Miért él annyi faj a trópusokon?
- A trópusi élőhelyek sokfélesége
- Struktúra és niche-diverzitás a trópusi esőerdőben
- A niche-gazdagság és sokféleség
- A trópusokon alacsonyabbak a kihalási ráták?
- Az interspecifikus nyomás
- Fajkeletkezési mechanizmusok a trópusokon
- Miért kell aggódnunk a biodiverzitás miatt?
- Az őslakosok jogai

III. A humánökológia néhány aspektusa
13. A Föld benépesülése
- Vadászó-gyűjtögetőből városlakóvá
- Mezőgazdaság, a népességnövekedés ugródeszkája
- Egy exponenciálisan növekedő népesség
- A népesség-demográfiák
- A fejlettebb országok létrejötte
- A demográfiai átmenet
- Az emberi népesség növekedésének visszafogása
- Az emberi népesség növekedése és a fogyasztói társadalom
14. Humán betegségek: Evolúciós és ökológiai szempontok
- A betegségek okai
- A patogének és mi
- Harc a malária ellen: Majdnem sikertörténet
- Drog-rezisztencia és betegségek, melyektől nem tudunk megszabadulni
- Evolúciós gondolatok a virulenciáról
- Egy ökológiai szemléletmód
- Ökológia a gyakorlatban: Ökológusok keresik a Hantavírus fertőzések kitörésének mintázatát
- A humán immunhiányos tünetegyüttes vírusa
15. A világ élelmezése
- Az ember táplálkozási szükségletei
- Mezőgazdaság kontra népességnövekedés: Egy halálos futam
- A Zöld Forradalom exportálása
- Társadalmi problémák és a második Zöld Forradalom
- Az elsivatagosodás
- Óceánok és tavak, mint táplálékforrások
- A fenntartható mezőgazdaság

IV. A változó földhasználat ökológiai következményei
16. Környezetszennyezés: A műtrágyák és a növényvédő szerek használatának másik oldala
- Mit nevezünk környezetszennyezésnek?
- A környezetszennyezés, amely megnöveli a növekedést
- Ökológia a gyakorlatban: Harc a megfelelő vízminőségért Dél-Floridában
- A környezetszennyező anyagok biológiai hatásai
- Miért szennyezzük a környezetet?
- Növényvédő szerek: Környezetszennyező anyagok, melyekre szükségünk van
- Az integrált kártevő-kezelés
17. Fejlődés a trópusokon
- A távérzékelés és a trópusi erdők
- Milyen sebességgel tűnik el az erdő?
- Milyen tényezők segítik elő az erdőirtást?
- A trópusi esőerdők védelmének elősegítése
- Ökológia a gyakorlatban: Vajon a természeti kincseket kitermelő iparágak megmenthetik-e az esőerdőket?
- Fenntartható mezőgazdaság az erdőkben
- Mielőtt az egész miatt a kevésbé fejlett országokat hibáztatjuk
- Áttekintés
18. Az élőhelyek fragmentálódása és a kihalások
- Az élőhely területe és a fajok sokfélesége közti viszony
- Mit tanulhatunk a szigetek példájából?
- A szegélyhatás és az élőhelyek fragmentálódása
- Ökológia a gyakorlatban: Annak tanulmányozása, hogy milyen hatásai vannak annak, ha egy esőerdő fragmentálódik
- Kihalások vagy vaklárma?
- A Húsvét-szigetek példája
19. A biológiai sokféleség megmentéséért dolgozva
- A kihalás szélén egyensúlyozva
- A veszélyeztetett fajok tenyésztése és visszatelepítése
- Mi a védelem célja?
- Mennyire elérhető és mennyire engedhetjük meg anyagilag?
- Más természetvédelmi területek jelenléte
- A szomszédos területek használata
- A természetvédelmi területek kezelése
- A védett területeken élő emberek
- Ökológia a gyakorlatban: Egy préri restaurációja
- Az együttes tulajdonjog és a természetes határok
20. A légkör, a légszennyezés és az ózon
- A légkör összetétele
- A légkör szintezettsége
- A légszennyezés
- Az imádott-gyűlölt ózon
21. Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés
- Az üvegházhatás
- A széndioxid-koncentráció változása az idők folyamán
- A klimatikus változások előidézői
- Az emberi tevékenység és az éghajlatváltozás
- Hol emelkedik a hőmérséklet?
- Egy melegebb világ számítógépes szimulációja
- Egy 2,5 oC-os melegedés lehetséges hatásai
- Ökológia a gyakorlatban: Ökológusok vizsgálják a hideg égövi erdőtüzeket és az éghajlatváltozást
- A szén képződése, avagy tekintsünk másként a fákra!
- Globális felmelegedés: Elhanyagolható veszély?
22. Milyen hatással van az életközösségekre a savasodás?
- A savasság definíciója és eredetei
- A savasodás hatása a szárazföldi rendszerekre
- A savasodás hatása a vízi rendszerekre
- A savak transzportja és a pufferolt rendszerek
- Megoldások a savak lerakódásának problémájára

V. Az ökológia és a társadalom
23. Az energia felhasználása és utánpótlása
- Az erőművek nem csinálnak energiát
- Az energia használatának rövid története az Egyesült Államokban
- Atomenergia: Egy álom előre megjósolt bukása
- Jövőbeni energiaraktáraink
- Energia és környezetszennyezés
- "Alternatív" energiaforrások
- A jövőbeni energiaigények kielégítése
- Az energia megőrzése és hatékonysága
- Energia és fejlődés
24. A környezetbarát közgazdaság
- A hagyományos gazdasági és piaci értékek
- A haszon-ráfordítás elemzése: A kétélű pallos
- Mennyit vagyunk készek fizetni a környezetszennyezés megelőzése érdekében?
- A környezetbarát ipar: Visszatartja vagy előremozdítja a gazdaság fejlődését?
- A fenntarthatóság fogalmáról
- Hogyan értékeljük a fejlődést?
- A világ költségvetése és a helyi mérlegek
25. A környezetvédelmi törvényhozás és politika
- A polgári jog és a környezet
- A törvény által szabályozott védelem
- A környezetvédelmi törvényhozás rövid története
- A törvényhozás öt szakaszának alaposabb vizsgálata
- Ökológia a gyakorlatban: Ökológusok és a környezeti hatástanulmányok
- Tulajdonjog kontra környezetvédelmi törvényhozás
26. Pillantás a jövőbe
- Genetikai manipuláció vagy hibridizáció - melyikkel érhető el magasabb hozam?
- Restaurációs ökológia: A természetvédelem újabb fellendülése?

Fogalommagyarázat
Ajánlott irodalom
A fényképek készítői
Index

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Szabó Judit ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus