502[37] L 65
Liesering, Stephan - Stäudel, Lutz: Hausmüll
Háztartási hulladék
Dortmund : Forum Eltern und Schule, [s.d.]. - 67 p., ill.

KIKNEK SZÓL
Általános iskolás gyermekeknek és kémiatanáraiknak.

TARTALOM
A könyv elsődleges célja a kémia tantárgy megszerettetése. A háztartási hulladék vizsgálatán, az azzal való kísérletezésen keresztül a gyermekek szinte észrevétlenül fedezik fel és tanulják meg az anyagok különböző csoportjait, tulajdonságait, és a különböző kémiai kísérleti módszereket. Az egyes témakörök rövid elméleti részből, ahhoz kapcsolódó kérdésekből, tesztekből, kísérletekből, feladatsorokból, újságcikkekből állnak, melyek nem csak az órai munkát teszik könnyebbé, hanem az otthoni tanulást, felkészülést, a gyűjtőmunkát is keretbe foglalhatják.
A könyvben leírtak tetszés szerint kiegészíthetők más információkkal, további kísérletekkel vagy a tananyag ide kapcsolódó egyéb részeivel. Sokan idegenkednek ettől a módszertől, hiszen az értékelés nehezebbé válik, ha a tanítás menete kötetlenebb, vagy a tananyag kevésbé kézzelfogható. A könyv szerzői ebben is segítséget nyújtanak a tanároknak; a könyv végén a diákok teljesítményét, aktivitását mérő konkrét tesztkérdések találhatók.

IDŐIGÉNY
Az egyes fejezetek egy-két tanóra alatt feldolgozhatóak

ESZKÖZIGÉNY
A könyv oldalainak fénymásolata, az iskolákban többnyire fellelhető kémiai kísérleti eszközök.

FEJEZETEK
A tartalom általános bemutatása
Összefüggés a főbb irányvonalakkal és a kémiatananyaggal
Tanterv- és problémavázlat
A tanítás menete - áttekintés
Anyagok - áttekintés
Háztartási hulladék - anyagösszetétel és az anyagok csoportjai
Anyagelválasztás I. Mágneses elkülönítés
Anyagelválasztás II. Tölcsérek
Anyagelválasztás III. Vízben való elkülönítés / sűrűség
Anyagelválasztás IV. Szűrés
Anyagelválasztás V. Desztillálás
Szemét-archívum
Irodalomjegyzék
Tapasztalati beszámoló
Segítség a teljesítmények értékeléséhez

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Gaál Zsuzsanna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus