502.7 W 72
Knight, Richard L. - Gutzwiller, Kevin J. (eds.): Wildlife and Recreationists. Coexistence Through Management and Research
A vadvilág és a turisták. Együtt-létezés - a környezetgazdálkodás és a kutatás segítségével
Washington, D.C., Covelo, CA : Island Press, 1994. - xvii, 371 p.
ISBN 1-55963-258-5

KIKNEK SZÓL
Biológiai alapképzettséggel rendelkező felnőtteknek.

TARTALOM
A könyv a turizmusnak, a szabadidős tevékenységeknek és a szabadtéri sportoknak a természetes állatpopulációkra gyakorolt káros hatását vizsgálja. Az elméleti írásokat gyakorlati esettanulmányok is kísérik. Foglalkozik a szabadidős tevékenységek etikai és gazdasági hátterével, a problémákra kezelési és megoldási javaslatokat tesz, valamint kijelöli a kutatás további irányait. A szerkesztők több új keletű kutatás alapján állították össze az egyes fejezeteket, és a már ismert összefüggések mellett felhívják a figyelmet tudásunk hiányosságaira is. Az írások tárgyalják a múltbeli és a várható trendeket, az állatok reakcióit a különféle zavaró körülményekre, például a zajra. Külön fejezet foglalkozik az Amerikában élő fehérfejű rétisassal. Esettanulmányt olvashatunk a Hawk Mountain természetvédelmi terület madármegfigyelésének tapasztalatairól, egy másik fejezet pedig a strandolásnak és a vízi sportoknak a vízimadarak életére gyakorolt hatásáról szól.

FEJEZETEK
Előszó
I. Általános témák
1. Szabadidős tevékenységek a természetben: Múltbeli és várható trendek
2. A vadvilág kezelésének humán vonatkozásai: Alapvető fogalmak
3. A vadvilág kezelésének humán vonatkozásai: Az együttélés egy integrált kezelési modellje
4. Az emberi szabadidős tevékenységek hatásra a vadon élő állatokra
5. Az emberi szabadidős tevékenységek vadon élő állatokra kifejtett hatását befolyásoló tényezők
6. Az emberi szabadidős tevékenységek által a vadon élő állatokból kiváltott válaszreakciók eredete
II. Specifikus témák
7. A vadon élő állatok fiziológiai reakciói a zavarásra
8. A zaj hatása a vadon élő állatokra
9. Az emberi szabadidős tevékenységekből származó zavarás és a vadon élő állatok populációi
10. Az emberi szabadidős tevékenységekből származó zavarás és a természetes közösségek
11. Az emberi szabadidős tevékenységekből származó indirekt hatás a vadon élő állatokra
12. Ökoturizmus: Hatások és kezelés
III. Esettanulmányok
13. A szabadidős tevékenységek hatása a fehérfejű rétisasra az USA északnyugati részén
14. A vadászat és a szárnyasvad
15. Egyensúly a vadon élő állatok megfigyelése és annak hatásai között: Egy esettanulmány
16. A Hawk Mountain természetvédelmi terület: Esettanulmány a madár-megfigyelés hatásairól és annak gazdasági vonatkozásairól
17. A strandolás és a fészkelő madarak
18. A vízi szabadidős sportok és a floridai lamantinok
19. A csörgőkígyó fesztiválok
IV. Etika és válaszok
20. Szabadidős tevékenységek és vadon élő állatok: Együttélés a megfelelő kezelés révén
21. A környezeti etika a gyakorlatban és annak hatásai a szabadidős tevékenységekre
A könyvben előforduló tudományos nevek listája
Index
A cikkek szerzői

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Szabó Judit ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus