299 P 88
Poynder, Michael: Pi in the Sky. A Revelation of Ancient Celtic Wisdom Tradition
Pi az égben. Az ősi kelta kultúra bölcs hagyományainak igazi felismerése

Cork : The Collins Press, 1992. xiii, 190 p., ill.
ISBN 1-898256-33-0

KIKNEK SZÓL
Felnőtteknek, akik meg tudják különböztetni az áltudományt az igazi tudományos eredményektől.

TARTALOM
A kellő kritikai érzékkel és természettudományos szemlélettel rendelkező olvasók (különösen a tanárok) számára érdekes és fontos olvasmány lehet ez a szép kiállítású könyv. Hazánkban is egyre inkább tért hódítanak az áltudományos tanok, melyekkel akkor tudunk szembeszállni, ha alaposan ismerjük állításaikat, magyarázataikat és bizonyítási módszereiket. A könyv ilyenformán segíthet az áltudományok megismerésében.
Többek között olvashatunk arról, hogy a Napból, sőt a távoli csillagokból és a Naprendszer bolygóiból származó sugárzás meghatározza a sorsunkat már a születésünk pillanatától. Megtudhatjuk azt is, hogy a mirigyeinknek a szívünktől mért távolsága ugyanolyan matematikai szabályszerűséget követ, mint a bolygó - Nap távolságok. Színes, ám bonyolult és követhetetlen ábrákból kiolvashatjuk a pozitív és a negatív energia áramlások irányát. Azt is megtudhatjuk, hogy az ősi népek, többek közt a kelták is birtokában voltak ezeknek az ismereteknek, amit díszítő motívumaik, kultikus építményeik és egyes tárgyaik alakja árul el. Nyomon követhetjük az áltudományok művelőinek állításaik igazolására alkalmazott módszerét. Túlhaladott, illetve be nem bizonyított elméleteikbe valódi tudományos tényeket elegyítenek, de még az elfogadott elméletekből és a valódi megfigyelésekből is tudománytalan következtetéseket vonnak le.
A könyvben érdekes számításokat is találhatunk: például, hogy a "hetes" számnak azért van nagy szerepe a természetben és az emberek életében (Isten 7 nap alatt teremtette a világot, a hét 7 napból áll, a szivárványban 7 szín fordul elő), mert ha a Föld, illetve a Hold sugarának mérföldekben mért hosszát összeadjuk, akkor egy olyan számot kapunk, amely az első hét egész számnak a szorzata. A címben is szereplő pi értékét már az ősi druidák is ismerték. Ennek "minden kétséget kizáró bizonyítéka" az a régi nyakék, amelyen díszítésként 22 korongocska és hét félkörív szerepel. A két szám hányadosa közelítőleg a pi értékét adja meg.
A tudományosság látszatát keltik a nehezen követhető ábrák is. A könyvből mindemellett arról is szerezhetünk információkat, hogy a kőkorszakból, bronzkorszakból és vaskorszakból származó építészeti maradványok és a régészeti leletek hogyan tükrözik a hajdani kultúrák csillagászati, matematikai és egyéb természettudományos ismereteit.

FEJEZETEK
1. A Naprendszer
2. Kristály Föld és az atmoszféra
3. Kristály szerkezetek
4. Bolygó geometria
5. Föld energia csillagok
6. A Carrwkeel csillag
7. Az ősi időszámítás, az ünnepek és a kőkorszak emberének életstílusa
8. Új udvarház - egy ősi ír kultikus építmény
9. Szimbólumok és metszések
10. Nagy energiájú helyek
11. Az ír aranykor
12. A Hyperborea bolygó csillaga

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus