551.57 A 16
Rose, J. (ed.): Acid Rain. Current Situation and Remedies
Savas eső. A jelenlegi helyzet és a kiutak

Yverdon [etc.] : Gordon and Breach Science Publishers, 1994. xi, 272 p, ill.
ISBN 2-88124-850-0

KIKNEK SZÓL
Jelenlegi és leendő környezetvédelmi szakembereknek, kutatóknak, illetve politikusoknak.

TARTALOM
A kiadvány a Környezeti témák c. sorozat negyedik kötete, több szerző tudományos igényű cikkeinek gyűjteménye. Elemzi a légszennyeződések különböző fajtáit és a terjedésük jellemzőit. A légszennyeződés nemcsak helyi problémát jelent egy-egy üzem, hőerőmű, vagy nagy forgalmú út közelében, hanem sok esetben globális problémát is, mert a szennyeződések hosszú ideig maradnak a légkörben és több ezer kilométerre is eljuthatnak. Ezek közé a globális problémák közé tartozik a savas eső is. Tudnunk kell, hogy a savas eső fogalma magában foglal mindenféle savas csapadékot, sőt még a száraz savtartalmú kihuulást is. A problémát súlyosbíthatja, hogy a talajban, illetve a hó formájában megmaradó csapadékban feldúsulhat a savas szennyeződés. A kiadvány tudományos elemzést ad arról, hogy milyen összefüggés van a savas csapadék pH értékei és a növények - elsősorban az erdők - károsodása között. Táblázatok mutatják be azt is, hogy a pH érték változása hogyan hat a vizek élővilágára. A pH érték csökkenésével (vagyis savasság mértékének növekedésével) a nehézfém ion szennyeződés mértéke is nő. A nehézfém ionok nem csak a növényzetet és a vízi élővilágot károsítják, hanem - főként a halak húsának elfogyasztása révén - az emberek egészségét is veszélyeztetik. A tanulmányok a savas eső gazdasági hatását is elemzik. De nem csak a körülmények romlására, hanem a javulására vonatkozó példákat is találhatunk. A javulás oka lehet a savas légszennyezés csökkenése vagy a szennyezett víz közvetlen kezelése is. Mivel a savas szennyezéseket messzire sodorják a légáramlatok, ezért ennek a környezeti problémának a megoldásához széleskörű összefogásra van szükség. A kiadványban a nemzeti és a nemzetközi törvényi szabályozásról is szó esik.

FEJEZETEK
1. Messzire eljutó légszennyeződés
2. Savasodás: a folyamat megfordításának vagy mérséklésének lehetősége
3. A tudomány és a technika szerepe: angol-német összehasonlítás
4. A levegő szennyezettsége és az európai erdők
5. A pusztuló erdők tápanyagviszonyai: egy évtizedes kutatás eredményei
6. Savas eső: A régiók közötti összefogás példája
7. A csapadék összetételének változása térben és időben 1979 és 1987 között Észak Amerikában
8. A közúti közlekedés légszennyező hatása
9. "Az ég megvásárlása": A savas eső csökkentése az 1990-es Tiszta Levegő Törvény alapján
10. A savas eső és a közúti szállítás: néhány törvényi vonatkozás

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus