575 B 51
Bennett, K. D.: Evolution and Ecology. The Pace of Life
Evolúció és ökológia

Cambridge : Cambridge University Press, 1997. xviii, 241 p., ill.
ISBN 0-521-39921-1

KIKNEK SZÓL
Ökológiával vagy evolúcióbiológiával foglalkozó szakembereknek, vagy a témában jártas érdeklődőknek

TARTALOM
A makroevolúciós változások mechanizmusával foglalkozik, mely egyes szerzők szerint bizonyos kérdésekben eltér a klasszikus darwinista felfogástól. Bemutatja, hogy a múltban hogyan reagáltak az élőlények (növények és állatok egyaránt) a Föld pályájának módosulása miatt bekövetkezett éghajlatváltozásokra, és ez milyen mértékben volt tapasztalható a különböző kontinenseken.

FEJEZETEK
Bevezetés
Az elképzelések fejlődése
A Föld pályaváltozásainak hatása a klimatikus oszcillációkra
A pálya kényszerítő hatásának geológiai bizonyítékai
Biológiai válasz: a disztribúció
Biológiai válasz: az evolúció
Biológiai válasz: a kipusztulás
Evolúció és ökológia: szintézis
Források, index

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Szabó Judit ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus