502 M 32
Markham, Adam: A Brief History of Pollution
A környezetszennyezés rövid története

London : Earthscan, 1994. - xiv, 162 p.
ISBN 1-85383-21-3

KIKNEK SZÓL
Természettudomány vagy történelem szakos tanároknak.

TARTALOM
A könyv az emberi történelem folyamatait és bizonyos eseményeit a mindenkori környezeti tényezőkkel összefüggésben tárgyalja. Szerzője eloszlatja azt az illúziót, hogy a "régi szép időkben" az emberek tiszta környezetben éltek. A környezetszennyezés már évezredekkel ezelőtt problémát jelentett, végső soron akár virágzó birodalmak hanyatlásához és összeomlásához, s ezáltal népek eltűnéséhez is hozzájárulhatott. Például Mezopotámiában a talajminőség romlása miatt a mezőgazdasági termelés visszaesett, ez pedig siettette az összeomlást. Az emberek mindig szenvedtek olyan betegségektől, amelyek a környezetszennyezésre vezethetők vissza: már a neolit korban szilikózist kaptak a kőbányákban dolgozók, a szellőzetlen barlangokban rakott tűz tüdőkárosodást okozott, a Római Birodalomban a széleskörű ólomfelhasználás mérgezésekhez vezetett, vagy gondoljunk a középkori Európa higiénés hiányosságai miatt pusztító járványokra.
Nemcsak a környezetszennyezés tekinthet vissza hosszú múltra, hanem az ellene való küzdelem is. Például Angliában a XIII-XIV. században olyan törvényeket hoztak, amelyek büntetést helyeztek kilátásba a levegőszennyezésért. Ezeknek a törvényeknek azonban akkor sem volt könnyű érvényt szerezni.
A környezeti problémák között vannak olyanok, melyeket a tudomány és a technika segítségével kiküszöbölt vagy enyhített az ember, de az új termékek megjelenésével jöttek helyettük újabb gondok . Az iparilag fejlett országok lényegesen nagyobb arányban használják fel a nyersanyagokat és járulnak hozzá a hulladék és a szennyező anyag termeléshez. Az ázsiai országokban igen gyors ipari fejlődés megy végbe, ezek azonban képtelenek környezetkímélő és gazdaságos technológiákat bevezetni. Így alakulhatott ki, hogy Szingapurban kétszer nagyobb az egy főre jutó energiatermelés, mint Japánban.
A könyvet íróktól és politikusoktól vett idézetek színesítik - példázva, hogy a környezeti problémák nem csak a természettudósokat foglalkoztatják, henem minden felelősen gondolkodó embert.

FEJEZETEK
A környezetszennyezés rövid története
A város, mint a környezetszennyezés forrása
Kit érdekel? Szennyezés, természet és etika
Az első fogyasztói forradalom
Vízszennyezés és kémiai szennyeződés
Megmérgezett légkör
A fogyasztás szenvedélye
Energia és túlélés
Környezetszennyezés a fejlődő országokban: Ázsia példája
Politika és környezetszennyezés
Megjegyzések, index

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Az első fejezetről
[ Rich Text formátumban, tömörítve letölthető]

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus