620.9 S 30
Schipper, Lee - Myers, Stephen: Energy Efficiency and Human Activity. Past Trends, Future Prospects
Az energiahatékonyság és az emberi tevékenység. Múltbéli irányzatok, jövőbeni kilátások

Cambridge : Cambridge University Press, 1995. - xiii, 385 p.
ISBN 0-521-43297-9

KIKNEK SZÓL
Főként a közgazdaság és a politika iránt érdeklődő felnőtteknek.

TARTALOM
A könyv aktualitását az adja, hogy a Föld kezd kifogyni az aránylag olcsó energiaforrásokból. Egyre nagyobb költséggel tudunk csak energiát előállítani, aminek az a következménye, hogy a fejlődő országok nem tudják végigjárni a fejlődésnek azt az útját, melyet a gazdaságilag fejlett országok követtek. A könyv 1970-től kezdve áttekinti az energiatermelés múltját, sorra veszi az energia-felhasználás, az energiatermelés és a szállítás változását. A jövőbeli kilátások kapcsán elemzi a népesség növekedésének hatását, a Föld egész gazdaságának várható alakulását és a különböző energiahordozók jövőbeli részesedési arányának megváltozását. A jövőben, az energiaárak növekedése miatt az energia-felhasználás világméretű csökkenése várható. Ezenkívül egyre gazdaságosabb és a környezetet kevésbé veszélyeztető energiatermelési módok kifejlesztése válik szükségessé. A leírtakat grafikonok és statisztikai adatok teszik világossá, érthetővé.

FEJEZETEK
Előszó. Az energia költségesebbé válása.
Az energiafelhasználás áttekintése: bevezetés
I. Múltbeli irányzatok.
II. Jövőbeli kilátások.
III. A jövő formálása.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus