502[37] C 28
Cornell, Joseph Bharat: Sharing Nature with Children
Közös élmények a természetben.

Nevada, CA : Dawn Publications, [1990]. - 138 p., ill.
ISBN 0-916124-14-2

KIKNEK SZÓL
Óvodai és általános iskolai pedagógusoknak, szülőknek, és mindenkinek, akinek alkalma van gyerekeknek szabadtéri foglalkozásokat szervezni: túravezetőknek, cserkészvezetőknek, táborszervezőknek, napközis nevelőknek stb.

TARTALOM
Joseph Cornell a környezeti nevelés egyik legnevesebb szakembere az Egyesült Államokban. Számos könyve, videokazettája jelent meg a témában, természettudatossági kurzusain világszerte tízezrek vesznek részt. Óriási tapasztalata és a Természet nagyszerű titokzatossága felett érzett végtelen csodálata könyveinek minden lapját áthatja. Környezetpedagógiai munkájában a hangsúlyt az élményre, az érzelmekre helyezi. Ez a szemlélet a könyv újdonsága, a hazai szakirodalomban szinte egyedülálló mondanivalója.
A könyv közel 40, a természet megszerettetését, megismertetését szolgáló játék részletes leírását tartalmazza, olyanokét, melyek a természethez kötődő felejthetetlen élményekkel gazdagítják a gyerekeket. Minden játéknál feltünteti, hogy milyen a hangulata (nyugodt - elgondolkozó, aktív - megfigyelő, játékos - eleven); milyen képességeket fejleszt (szépérzék, koncentrálóképesség, empátia), milyen hozzáállást igyekszik kialakítani és mi a célja (bizalom erősítése, új környezet felfedezése, különböző érzékszerveink használata, a félelmek legyőzése, a csend megszerettetése, a természettel való egység érzésének felkeltése). Közli azt is, hogy milyen témában nyújt ismereteket; hol, mikor játszhatjuk; hány fős csoport játszhatja, melyik korosztálynak javasolja és milyen kellékekre van szükség. A játékokat jellegük szerint csoportosítja, az egyes fejezetek a játékokhoz kapcsolódó saját élményeit eleveníti fel. A könyvet több szempontú, részletes mutató zárja, melynek segítségével könnyen megtaláljuk, hogy egy adott helyzetben melyik játékot játsszuk-játszassuk el gyerekeinkkel.

IDŐIGÉNY
Fél órától néhány óráig terjed (gyakran változtatható, illetve a csoport létszámától függ). Mivel a könyv elsődleges célja az érzelmi viszonyulás alakítása, amihez megfelelő ráhangolódás szükséges, az igazi az, ha legalább fél-egynapos szabadtéri programba illesztjük be őket.

HELYIGÉNY
Egyes játékok házon belül is játszhatók, többségük azonban szabadtéri, sőt, kifejezetten a szép, háborítatlan természethez kötődik.

FELSZERELÉS
Esetenként néhány apróság: papír, ceruza, szembekötő kendő, amiket a könyv mindig külön megemlít.

FEJEZETEK
- Bevezetés, általános tanácsok.
- A játékok ismertetése jellegük szerint csoportosítva: Természet testközelben; Mennyit látsz?; A természet egyensúlya; A tanulás - öröm!; Játék és felfedezés; Állatok megfigyelése, közelbe csalogatása; Kalandok; Függelék (háttéranyag néhány játékhoz).
- Mutató a következő szempontok szerint: Milyen képességeket fejleszt a játék? Milyen témakörben fejleszti a tudást? Hol játszhatjuk? Milyen a hangulata?

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
A teljes könyvről
[Részletek]
[A teljes nyersfordítás Rich Text formátumban, tömörítve letölthető]
Az eredeti mű újabb, javított kiadásának magyar nyelvű fordítása "Kézenfogva a gyerekekkel a természetben" címmel a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a Medicina közös kiadásában 1998-ban megjelent.

Ortmann-né Ajkai Adrienne ismertetése (Ökotáj. 14/15. sz. 1997. 157. p.)

vissza Ismertetők

vissza Katalógus