502[37] L 97
Luvmour, Sambhava - Luvmour, Josette: Everyone Wins! Cooperative Games and Activities
Mindenki nyer!. Együttműködésre nevelő játékok és tevékenységek

Philadelphia, PA ; Gabriola Island, BC : New Society Publishers, 1990. - ix, 100 p., ill.
ISBN 0-86571-190-9

KIKNEK SZÓL
1-10 éves gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak, szülőknek.

TARTALOM
A könyvben kb. 80 olyan játékot válogattak össze a szerzők (a fejlődéslélektan szakemberei), amely különösen alkalmas a gyermekek együttműködési készségének fejlesztésére. A jól megválasztott játék a szabadidő kellemes eltöltésén kívül fejleszti a játékban résztvevők személyiségét, segít bizonyos magatartásbeli problémákon, oldja a feszültségeket a csoporton belül, levezeti az agressziót, valamint szórakoztatva és aránylag biztonságos módon lehetősége nyújt a gyerekek közötti rangsor felállítására. A játék során sokszor olyan gyerekek kerülnek fizikailag is egymás mellé, akik nem kedvelik egymást, mégis kénytelenek egymást megérinteni és időnként rábízni magukat a másikra. A győzni akarás hevében sokszor háttérbe szorul az ellenszenv. A játékot irányító vezetőnek azonban nagyon kell figyelnie arra, hogy kiket tesz egy csapatba, vagy párba, illetve meg kell fontolnia, hogy mikor és milyen játékban hozhat össze egymással rossz viszonyban lévő gyerekeket. A könyv játékai aszerint épülnek egymásra, hogy az együttműködési készség milyen fejlettségi szintjét igénylik. A szerzők ilyenformán öt kategóriába sorolták a játékokat. A rövid leírás mellett találjuk az együttműködési szintet, az ajánlott korosztályt, a minimális csoport-méretet (ez lehet akár két tanuló is), a lehetséges változatokat, az eszközigényt, a speciális megjegyzéseket, és hogy hol játszható (szabad téren vagy teremben). A játékok táborozáskor, kiránduláson, de akár óraközi szünetekben is játszhatók.

ESZKÖZIGÉNY
Nagyrészt egyszerű vagy a természetben könnyen fellelhető eszközök, pl. labda, kendő, kötél, babzsák, fadarab.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Az egész könyvről
[Rich Text formátumban, tömörítve letölthető]

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus