502[37] L 57
Lets's Reduce and Recycle. Curriculum for Solid Waste Awarennes
Csökkentsük a szilárd hulladék mennyiségét és hasznosítsuk újra!

Washington, D.C. : EPA, 1990. - 144 p., ill.

KIKNEK SZÓL
Tanároknak (az óvodás korosztálytól a 12. osztályig).

TARTALOM
A könyv egy, az USA-ban zajló környezeti nevelési program keretében készült. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a hulladékcsökkentés jelentőségére és az újrahasznosítás fontosságára. Az iskolákban bevezetett tananyag a gyerekeken keresztül a szülők és más felnőtt családtagok szemléletét is formálja. A magyarországi viszonyok ugyan (a környezeti nevelés terén is) eltérnek az amerikaiaktól, ennek ellenére jól felhasználhatók az itt leírtak.
A kiadvány két fő részből áll: az első részben óvodától a 6. évfolyamig, míg a második részben a 7-12. évfolyamok számára javasol tananyagot. A második rész az első kibővített változata. Az egy-egy csoportra részletesen kidolgozott tanterv tartalmazza a foglalkozás menetét, egyszerű ábrákat, a fogalmak és a jelenségek magyarázatát, a kulcsszavakat és a javasolt kérdéseket. A könyv végén a kulcsszavak magyarázata mellett található egy színdarab is.
A 36 leckére tagolt tanári kézikönyv meglehetős rugalmasságot biztosít felhasználójának: egyes tevékenységek szabadon elhagyhatók, változtathatók vagy átrendezhetők.

IDŐIGÉNY
Körülbelül 40 óra a 13 év alatt.

FEJEZETEK
Bevezetés. Útmutató a tanterv használatához
1. Mi a hulladék?
2. Hova kerül a hulladék?
3. Milyen hatással van a szemét a természeti forrásainkra?
4. Hogyan termelhetünk kevesebb hulladékot?
5. Mit tehetünk a hulladékkal?
Szójegyzék; A három pazarló (színdarab); Hulladékkezelő szervezetek; Forrásmunkák; Értékelés

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Az 1-3. fejezetről
[Rich Text formátumú, tömörített változatban letölthető]

Dr. Adorjánné Farkas Magdolna ismertetése

vissza Ismertetők

vissza Katalógus