A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárának
főbb működési adatai


Év Állomány-
gyarapodás
(db)
Külső
olvasók
száma
Használt
dokumen-
tumok
száma
Költségek (ezer Ft)
Költségek
összesen
Ebből A költségek megoszlása
Fenntartó
költségei
Támogatás Bér és
juttatás
Állomány-
gyarapítás
Egyéb Rezsi
 
1978-1984   670               416    
1985 1058 103   280         160   246    
1986 1192 170   370         160   302    
1987 1023 506 1200         200   347    
1988   915 500 1120         304   307    
1989   726 306 1070         507   408    
1990   500 390 1180         500   517    
1991   530             615   432    
1992   804             860   698    
1993   514           1720   736    
1994   607           1244 1055    
1995 1214           1265 1610    
1996 1072           1681 2461    
1997   898 166 1250   5245 3943 1302 2029 1988   703   525
1998 1109 427 2583   6990 4582 2408 2484 3302   712   492
1999   700 352 2394   6784 6126   659 3363 2323   497   601
2000   648 323 2832   7105 6448   657 3592 2316   596   601
2001   729 338 2277   7327 6669   658 3369 2356   949   653
2002   516 425 2819   8060 7327   733 4147 1937 1276   700
2003   434 448 2584   7391 6674   717 4168 1182 1231   810
2004   546 371 2667   8675 7194 1481 4809 1591 1385   890
2005   282 331 2150   7677 7190   487 4809 1136   982   750
2006   306 473 2450   8151 7171   980 5042 1587   702   820
2007   661 450 2210   8871 8088   783 6184 1189   598   900
2008   351 360 2414 10467 7323 3144 7013 1243   987 1224
2009   710 465 2606 10372 9547   825 7170 1248   669 1285
2010   329 470 3117   9843 9113   730 6682 1011   800 1350


Nyilvános könyvtári használat (külső olvasók) 1997-től


Év Olvasók Használt dokumentumok Másolat-
szolgáltatás
(Írott doku-
mentum)
Internet-
használat
Mindebből környezeti
nevelési célú használat
Könyv Folyóirat Egyéb hagyo-
mányos dok.
Mozgókép Összesen Olvasók Dokumen-
tumok
 
1997 166         1250   40     63 571
1998 427         2583 516   136 1184  
1999 352         2394 436   109 949
2000 323         2832 520     54 536
2001 338         2277 472     53 527
2002 425 2322 379 118   2819 592   36   40 396
2003 448 2237 267   80   2584 548   60   83 446
2004 371 2460 117   90   2667 420   24   85 748
2005 331 1872 130 100   48 2150 400   40   72 783
2006 473 1986 223   83 158 2450 272   99   38 292
2007 450 1863 210   39   99 2211 372 156   47 546
2008 360 2040   90   36 248 2414 304   53   18 300
2009 465 2081 287   26 212 2606 290   58   31 366
2010 470 2528 105   75 409 3117 216   88   32 540
2011. I.   35   178   21   -   16   215   25   14   -   -


A könyvtár honlapjának forgalma 2002-től

Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814)


Év Nézett címek Egyedi látogató Látogatások száma Letöltött oldalak Találatok Adatmennyiség
 
2002   1.992   53.282   71.154 137.191   297.705   5,60 GB
1,33 látogatás/látogató 1,92 oldal/látogatás 4,18 találat/látogatás 82,59 KB/látogatás
2003   2.439   59.541   84.220 182.544   407.755   5,04 GB
1,41 látogatás/látogató 2,16 oldal/látogatás 4,84 találat/látogatás 62,77 KB/látogatás
2004   2.853   72.159   99.456 312.931   605.028   9,31 GB
1,37 látogatás/látogató 3,14 oldal/látogatás 6,08 találat/látogatás 98,15 KB/látogatás
2005   3.210 148.174 193.214 437.816   894.669 18,58 GB
1,3 látogatás/látogató 2,26 oldal/látogatás 4,63 találat/látogatás 100,83 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 165.849   168.131   3,34 GB
2006   3.387 308.593 393.379 627.492 1.397.969 26,31 GB
1,27 látogatás/látogató 1,59 oldal/látogatás 3,55 találat/látogatás 70,13 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 527.021   538.906 13,37 GB
2007   8.046 369.108 459.374 711.326 1.881.413 36,51 GB
1,24 látogatás/látogató 1,54 oldal/látogatás 4,09 találat/látogatás 83,34 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 693.329   733.841 17,33 GB
2008 10.613 357.730 431.998 943.227 3.250.030 67,92 GB
1,2 látogatás/látogató 2,18 oldal/látogatás 7,53 találat/látogatás 164,85 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 825.495 1.026.325 18,73 GB
2009 11.706 297.735 359.620 827.842 2.964.138 68,31 GB
1,2 látogatás/látogató 2,3 oldal/látogatás 8,24 találat/látogatás 199,18 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 1.003.944   1.254.212 26,49 GB
2010. 11.642 235.935 288.699 561.177 2.122.086 63,37 GB
1,22 látogatás/látogató 1,94 oldal/látogatás 7,35 találat/látogatás 230,17 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 1.446.597   2.101.244 36,20 GB
2011. I.   6.769   18.261   22.152   43.385   157.718   5,24 GB
1,21 látogatás/látogató 1,95 oldal/látogatás 7,11 találat/látogatás 248,16 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 129.371   179.916   4,09 GB

Egyedi látogató: egy olvasó számítógépe, ahonnan adott időszakban oldalletöltések érkeztek. (A forgalommérő a napi statisztikákat összegzi.)
Látogatások száma: a honlap megnyitása, az oldalletöltések számától függetlenül. (Egy-egy látogatás során tetszés szerinti oldalletöltés történhet.)
Letöltött oldalak: megnyitott oldalmennyiség, a látogatók számától függetlenül. (Kattintások száma.)
Találatok: a letöltött fájlok száma, az oldalmennyiségtől függetlenül. (Egy megnyitott oldal rendszerint több fájlból áll.)
Adatmennyiség: a letöltött fájlok összmérete.
Nem nézett forgalom: a robotok, férgek által lekért oldalakat illetve a speciális HTTP statuszkódot generált kérések forgalmát tartalmazza.


Az Ökotáj című folyóirat honlapjának forgalma 2005-től

Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814)


Év Nézett címek Egyedi látogató Látogatások száma Letöltött oldalak Találatok Adatmennyiség
 
2005. VIII-XII.   1.083     8.145     9.635   20.026   122.631   1,04 GB
1,18 látogatás/látogató 2,07 oldal/látogatás 12,72 találat/látogatás 113,49 KB/látogatás
Nem nézett forgalom   18.136     25.071 250,07 MB    
2006   1.959   23.592   27.937   66.830   390.492   3,28 GB
1,18 látogatás/látogató 2,39 oldal/látogatás 14,01 találat/látogatás 123,16 KB/látogatás
Nem nézett forgalom   59.348     69.853 428,48 MB    
2007   1.766   48.369   55.764 103.339   679.472   6,03 GB
1,15 látogatás/látogató 1,85 oldal/látogatás 12,18 találat/látogatás 113,33 KB/látogatás
Nem nézett forgalom   87.211   104.825   1,00 GB
2008   1.994   76.238   87.831 156.285 1.045.995   8,56 GB
1,15 látogatás/látogató 1,77 oldal/látogatás 10,9 találat/látogatás 102,19 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 112.175   142.190 730,71 MB    
2009   1.951   85.682   98.908 166.991 1.124.383   9,57 GB
1,15 látogatás/látogató 1,68 oldal/látogatás 11,36 találat/látogatás 101,4 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 105.774   140.279 747,33 MB    
2010   1.859   71.171   82.222 138.437 1.050.566   9,66 GB
1,15 látogatás/látogató 1,68 oldal/látogatás 12,77 találat/látogatás 123,16 KB/látogatás
Nem nézett forgalom 122.773   313.112   1,92 GB
2011. I.   1.058    7.078    8.241   13.717   107.978   1,03 GB
1,16 látogatás/látogató 1,66 oldal/látogatás 13,1 találat/látogatás 131,65 KB/látogatás
Nem nézett forgalom   10.727    30.353 169,08 MB  

Egyedi látogató: egy olvasó számítógépe, ahonnan adott időszakban oldalletöltések érkeztek. (A forgalommérő a napi statisztikákat összegzi.)
Látogatások száma: a honlap megnyitása, az oldalletöltések számától függetlenül. (Egy-egy látogatás során tetszés szerinti oldalletöltés történhet.)
Letöltött oldalak: megnyitott oldalmennyiség, a látogatók számától függetlenül. (Kattintások száma.)
Találatok: a letöltött fájlok száma, az oldalmennyiségtől függetlenül. (Egy megnyitott oldal rendszerint több fájlból áll.)
Adatmennyiség: a letöltött fájlok összmérete.
Nem nézett forgalom: a robotok, férgek által lekért oldalakat illetve a speciális HTTP statuszkódot generált kérések forgalmát tartalmazza.


Könyvtárhasználat 1985-1990 között


Év Kölcsönzés Helyben használat Összesen
Olvasók Dokumentumok Olvasók Dokumentumok Olva-
sók
Doku-
mentu-
mok
Intéz-
ményi
Külső Össze-
sen
Könyv Folyó-
irat
Egyéb
írott
Videó-
dok.
Össze-
sen
Intéz-
ményi
Külső Össze-
sen
Könyv Folyó-
irat
Egyéb
írott
Videó-
dok.
Össze-
sen
 
1985 192   26 218 190   356   -   -   546 184   77 261 223 495   -   -   718   479 1264
1986 210   50 260 150   240   -   -   390 220 120 440 220 640   -   -   860   600 1250
1987 907 154 1061   400 1396 84 448 2328 286 352 638 570 732 102 228 1632 1699 3960
1988 811 168 979 320 1029 60 568 1977 246 332 578 412 586 132 236 1366 1557 3343
1989 687 122 809 280   780 78 641 1779 323 184 507 216 890 140 146 1392 1316 3171
1990 572 146 718 292   542 64 884 1782 280 244 524 670 774 148 164 1756 1242 3538

vissza

számláló