A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára

A könyvtárhasználat szabályai1. A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára nyilvános szakkönyvtár.
2. Az 1997. évi CXL törvény "A nyilvános könyvtári ellátásról" szóló rendelkezései alapján a Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárának használati feltételei a következők:
  A könyvtár bárki által látogatható; használata beiratkozáshoz kötött.
  A beiratkozott könyvtári olvasó az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:
– a könyvtári gyűjtemény helyben használata,
– az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
– információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
– tájékoztatás,
– könyvtári dokumentumok másolása,
– videokazetták kölcsönzése,
– könyvtárközi kölcsönzés,
– számítógép használata.
  A felsorolt szolgáltatások – a másolás, a videokazetták kölcsönzése és esetenként a könyvtárközi kölcsönzés kivételével – ingyenesek.
3. A beiratkozáskor az olvasónak a kért adatok valódiságát hitelesen igazolnia kell. A könyvtár a feljegyzett adatok védelméről a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.
4. A könyvtári állomány egyes videokazetták kivételével csak helyben használható. A videofelvételek kölcsönzéséért a könyvtár kazettánként és naponként 200,- Ft + ÁFA kezelési díjat számít fel.
5. Az alapítvány munkatársai, illetve az alapítvánnyal szoros munkakapcsolatban álló szervezetek dolgozói rövid időre – de legfeljebb 3 hétre – szükség szerint egyéb dokumentumokat is kikölcsönözhetnek.
6. A késedelmes kölcsönzőket a könyvtár levélben szólítja fel tartozásuk rendezésére. Ha a harmadik felszólítás sem vezet eredményre, a könyvtár a vissza nem hozott dokumentumok gyűjteményi értékét, valamint az eljárás során felmerült egyéb költségeit bíróság útján hajtja be.
7. Az elveszett dokumentum értékét a kölcsönző köteles megtéríteni. A megtérítendő összeg a mindenkori gyűjteményi érték, vagyis az az összeg, amennyiért a dokumentumot pótolni lehet. Másolatban történő pótlás esetén a kölcsönzőnek a másolati díj és az eredeti mű értéke közötti különbséget is meg kell térítenie.
8. A könyvtár a fő gyűjtőkörébe tartozó és csak Budapesten kívüli gyűjteményben fellelhető könyveket vagy folyóiratcikkeket könyvtárközi kölcsönzés útján megkéri olvasóinak. Az így kapott dokumentumok a küldő könyvtár által megszabott ideig helyben olvashatók. A könyvtárközi kölcsönzés ingyenes, kivéve, ha a küldő könyvtár térítési díjat számít fel.
9. A könyvtár az állományában lévő írott dokumentumokból kérésre – térítés ellenében – fénymásolatot készít.
Térítési díjak:
    – A/4–es oldal másolása: 12,- Ft + ÁFA
    – A/3–as oldal másolása: 20,– Ft + ÁFA
10. Azt a látogatót, aki a könyvtárhasználat szabályait nem tartja be, illetve kárt okoz a könyvtárnak, az intézmény vezetése kizárhatja a használatból, súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet.
11. A szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket az olvasók a könyvtár fenntartójának írásban jelezhetik.

Nyitvatartás:

Hétfőn, kedden és csütörtökön 9 és 16 óra között, szerdán 13 és 16 óra között, pénteken 9 és 15 óra között.


vissza