A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára
HONLAPTÉRKÉP


Általános ismertető
Szolgáltatások, nyitva tartás
Működési adatok, statisztika
A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárának főbb működési adatai
Nyilvános könyvtári használat (külső olvasók) 1997-től
A könyvtár honlapjának forgalma 2002-től
Az Ökotáj című folyóirat honlapjának forgalma 2005-től
Könyvtárhasználat 1985-1990 között
A könyvtárhasználat szabályai
Szervezeti és működési szabályzat
Honlaptérkép
English version
A zöld könyvtári állomány
Állatok
Bős-Nagymaros vízlépcső
Egészség, gyógyítás
Életmód
Energia
Építészet
Étel, ital
Fenntarthatóság
Filozófia, vallás
Gazdaság
Globális problémák
Hulladék
Jog
Kertészet
Környezetbarát tervezés
Környezetszennyezés
Környezetvédelem
Közlekedés, járművek
Levegő. Légkör, éghajlat
Mezőgazdaság
Növények. Erdő
Ökológia
Politika
Talaj
Technika
Település, táj
Természet, természetvédelem
Utazás
Víz
Természettudomány
- Biológia
- Csillagászat
- Fizika
- Földtudományok
- Kémia
Földrajz
Környezeti nevelés
- Programok, tantervek
- Tankönyvek
- Módszerek
- Tanórán kívül
- Óvoda
- Játék
- Mesék, történetek
- Művészetek, kézművesség
- Természetismeret
- Élővilág
- Iskolaudvar, kert
- Egészség
- Energia
- Globális problémák
- Hulladék
- Utazás, közlekedés
- Levegő
- Talaj
- Település, táj
- Víz
Gyermekkönyvek
A könyvtár egyéb állományrészei
001  Tudomány és ismeretek általában
002+007  Dokumentáció. Információ, informatika
003  Írás. Jelek és szimbólumok
008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra
010  Könyvészet. Bibliográfiák és katalógusok
020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás
061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek
069  Múzeumok. Muzeológia
070  Sajtó
100  Filozófia
150  Pszichológia
160  Logika. Ismeretelmélet
170  Erkölcs. Etika
180  Esztétika
200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia
220  Biblia
230/280  Keresztény vallás. Kereszténység
292/299  Nem-keresztény vallások
300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia
310  Statisztika. Demográfia
320  Politika
323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Külföldön élő magyarok
330  Gazdaság. Közgazdaságtan
340  Jog. Jogtudomány
350  Államigazgatás. Közigazgatás
355/359  Hadtudomány
360  Szociális gondoskodás és gondozás
370  Nevelés és oktatás
374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása
389  Metrológia. Mértékek és súlyok
390  Néprajz. Népművészet
391  Ruházat. Viselet. Divat. Szépítés és díszítés
398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások
510  Matematika
610  Orvostudomány
620  Mérnöki tudományok. Technika
630  Mezőgazdaság
640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés
650  Szervezés. Vezetés
655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem
656  Közlekedés. Posta
659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok
681.3  Számítástechnika
690  Építőipar
700  Művészet
720  Építészet
730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet
745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség
746  Textilmunka. Kézimunka
747+749  Lakásművészet. Bútorok
750  Festészet
760  Grafikai művészetek
770  Fényképezés. Fotóalbumok
780  Zene
791  Szórakozás. Filmművészet
792  Színház
793.3  Tánc
794  Játék
796/799  Sport. Sportágak
800  Nyelvészet
810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány
820/899  Az egyes nyelvek irodalma
894  Magyar irodalom
908  Honismeret
910  Földrajz
929  Életrajz. Címertan
930  Történelem
930.85  Művelődéstörténet
931  Az ókori népek története
940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története
943.9  Magyarország története
Videodokumentumok
Időszaki kiadványok (a könyvtárba járó lapok és folyóiratok listája)
A Zöld Könyvtár új szerzeményei
Egyéb újabb szerzemények
Archív gyarapodási jegyzékek
Könyvismertetők
Letölthető fordítások
Fölöspéldányok
Ökotáj
Digitalizált kiadványok
Bodor Ferenc hagyatékából
Tanulmányok Erdély népesedéstörténetéből
Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (Népszámlálási adatok 1850-2002 között)
Erdély etnikai és felekezeti statisztikája adatbázis formájában
Az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikája" története
A nyomtatott kötetek bevezetői
Bevezető
Megyénkénti adatsorok
Fehér
Arad
Bihar
Beszterce-Naszód
Brassó
Krassó-Szörény
Kolozs
Kovászna
Hargita
Hunyad
Máramaros
Maros
Szatmár
Szilágy
Szeben
Temes
A Regáthoz csatolt települések
Egyszerű helynévmutató
Román-magyar
Magyar-román
Részletes helynévmutató
Bevezető
Helységnévtár
A román források mutatója
Az osztrák-magyar források mutatója
Teljes adatsorok Erdélyben
Nemzetiség 1930-1992 (községi sorok)
Nemzetiség 1977
Anyanyelv 1992 (községi sorok)
Nemzetiség 1992
Felekezet 1992
Nemzetiség, felekezet 1992
Anyanyelv 2002 (községi sorok)
Nemzetiség 2002
Felekezet 2002
A Maros megyei statisztikai Igazgatóság honlapjáról letöltött 2002-es adatok
Nemzetiség
Anyanyelv
Felekezet
2002-es Szatmár megyei adatok
Nemzetiség
Anyanyelv
Felekezet
Teljes adatsorok Romániában
Nemzetiség 1930-1992 (községi sorok)
Nemzetiség 1992
Felekezet 1992
Anyanyelv 1992 (községi sorok)
Nemzetiség 1992 (községi sorok)
Anyanyelv 2002 (községi sorok)
Nemzetiség 2002(községi sorok)
Felekezet 2002 (községi sorok)
2002-es Bacău megyei adatok
Nemzetiség
Felekezet
Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992 (archív)
Hibajavítás az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I-V. nyomtatott kötetéhez
A kötetek bevezetői
A bevezetők táblamellékletei
Adattár
1. kötet
- Kovászna
- Hargita
- Maros
2. kötet
- Bihar
- Máramaros
- Szatmár
- Szilágy
3. kötet
- Arad
- Krassó-Szörény
- Temes
4. kötet
- Fehér
- Beszterce-Naszód
- Kolozs
5. kötet
- Brassó
- Hunyad
- Szeben
- A Regáthoz csatolt települések
6. kötet. Helységnévtár (Összesített mutató az öt kötethez)
Erdélyi útiképek
Erdélyi útiképek 1971-ből
Erdélyi útiképek 1972-ből
Erdélyi útiképek 1976-ból
Erdélyi útiképek az 1980-as évek elejéről
Erdélyi útiképek 2007-ből
Erdélyi útiképek 2008-ból
Erdélyi útiképek 2009-ből
Egy kert képei
Egyéb dokumentumok
Budapest, 1970
Őrség, 1972
Veszprém, 1973
Felvidéki útiképek 1977-ből
Gyűrűfű, 1978
Képek Zalából
Kertem éve (Egy kert képei)
Újabb kerti képek
Dunakanyar-nagymarosi képek
Környezetvédelmi levelezések


Utolsó módosítás: 2010. november 25.

vissza