Egyéb újabb szerzemények

2010. június - december


001  Tudomány és ismeretek általában


001 K 54
Kiss József
  Herman Ottó élete és munkássága / összeáll. Kiss József. - 3., jav. kiad. - [Miskolc] : Herman Ottó Múzeum, 2002. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
tudomán; természettudomány; néprajz; Herman Ottó


003  Írás. Jelek és szimbólumok


003 J 58
  Jelképtár / Hoppál Mihály [et al.] ; [rajz Nagy András, Illés Anna, Somogyvári Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 344, [6] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 329-344.
ISBN 978-963-227-220-7 kötött
szimbólum; lexikon


003 L 96
Lunde, Paul
  Titkos kódok : Szimbólumok, titkos nyelvek, rejtjelek : Értsük meg a rejtett üzenetek világát / Paul Lunde ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, 2010. - 279 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6159-2 kötött
írás; jód; jel; szimbólum; művelődéstörténet


008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra


008 M 69
  Mire jó a kultúra? / [szerk.] Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - Budapest : MTA PTI : Magna Produkció, 2010. - 322 p. : ill. ; 22 cm. - (Jelentés a magyar kultúra állapotáról, ISSN 2061-7305 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 977-206-1730-00-4 fűzött
kultúra; kulturális élet; kultúraszociológia; Magyarország


020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás


020 G 35
Gellért Andor Tamás
  Az én könyvtáram : Különleges könyvtári tesztelések Budapesten / Gellért Andor. - [Budapest] : Szerző, [2010]. - 132 p. : ill. ; 30 cm
Kézirat gyanánt
Spirálfűzött
könyvtár; Budapest


020 M 15
  Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996-2007 / Összeáll. Gerő Gyula ; [a szerkesztésben közrem. Rácz Ágnes] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár, [Könyvtári Intézet]. - Budapest : OSZK : KI, 2009. - 3 db ; 30 cm
ISBN 978-963-200-577-5 fűzött
könyvtártörténet; Magyarország; kronológia
1. köt. - 499 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-200-578-2
2. köt. - p. 509-960
ISBN 978-963-200-579-9
3. köt., Mutatók. - 357 p.
ISBN 978-963-200-580-5


061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek


350 B 65
Bíró Endre
  A KCR-dimenzió : A közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályai / Bíró Endre. - Budapest : EMLA Egyes., 2005. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (NOSZA kiadványok)
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 963-86712-5-4 fűzött
nonprofit szervezet; közfeladat; jog; Magyarország


347 B 65
Bíró Endre
  A közhasznúsági jogi reform megalapozása : Belső jogösszehasonlító kutatás a közhasznúság jogi intézményéről / [... kész. Bíró Endre]. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2005. - 48 p. ; 29 mc
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 963-218-896-9 fűzött
polgári jog; közhasznú társaság; törvény; útmutató; Magyarország


061.2 K 44
  Kézikönyv civileknek / szerk. Kucsera Tamás Gergely ; [kiad. a Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója Egyesület]. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : NÁFIORE, 2006. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-061-380-4 fűzött
alapítvány; egyesület; civil szektor


070  Sajtó


070 M 14
Ferenczyné Wendelin Lidia
  A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1921-1944 / összeáll. Ferenczyné Wendelin Lidia ; [közread.] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010. - 3 db ; 23 cm
ISBN 978-963-200-581-2 kötött
sajtótörténet; Magyarország
1. köt., A-L : 1-3710 tétel. - 1116 p.
2. köt., M-Zs : 3711-6777 tétel. - p. 1121-2306.
3. köt., Mutatók. - p. 2313-2504.
Bibliogr.: p. 2502-2504.


100  Filozófia


100 B 29
Barabási Albert-László
  Villanások : A jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2010. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím: Bursts. - Ill. Részegh Botond. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 298-319.
ISBN 978-963-310-014-1 kötött
szükségszerűség; viselkedési minta; művelődéstörténet


133 E 87
'Ermes Trismegistos
  Corpus Hermeticum / [ford., jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta Hamvas Endre]. - Szeged : Lectum, 2010. - 254 p. ; 21 cm
Szerző: 'Ermes Trismegistos. - Bibliogr.: p. 235-254.
ISBN 978-963-9640-27-6 kötött
ezoterika; vallás; filozófia; misztika; ókor; Egyiptom


200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia


290 C 11
Campbell, Joseph
  Az ezerarcú hős / Joseph Campbell ; [ford. Varjasi Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, 2010. - 460 p. ; 22 cm. - (Tudomány és spiritualitás)
Eredeti cím: The hero with a thousand faces. - Bibliogr.: p. 431-446.
ISBN 978-963-529-074-1 kötött
mitológia; folklór; lélektan; misztika


300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia


627 T 55
  A tiszai árvíz : Vélemények, kockázatok, stratégiák / szerk. Rozgonyi Tamás [et al.] ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA Szociológiai Kut. Int., 2000. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-3802-24-0 kötött
árvíz; szociológiai vizsgálat; Tisza


310  Statisztika. Demográfia


312 N 64
  Népesedéspolitika Magyarországon : Konferencia a Károlyi Palota Kulturális Központjában, 2002. február 28. / [szerk. Sallai Éva] ; [rend. a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete]. - [Budapest] : Kölcsey Intézet, [2002]. - 179 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832)
Fűzött
népesedéspolitika; konferencia; Magyarország


320  Politika


320 M 17
  Magyarországi Egyesült Államok? : Levelek a távolból / [szerk. Gombár Csaba, Volosin Hédi]. - Budapest : Helikon : Korridor, 2001. - 376 p. ; 20 cm. - (Korridor kötetek, ISSN 1218-0351)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-670-8 fűzött
politika; gazdaság; történelem; globalizáció; civilizációelmélet; Magyarország


330  Gazdaság. Közgazdaságtan


336.7 C 31
Creutz, Helmut
  A pénz-szindróma / Helmut Creutz ; [ford. Skultéty Kornélia]. - Budapest : Hifa Hungária, 1997. - 2 db : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: Das Geld-Syndrom
ISBN 963-04-8174-X
1., Utak a válságmentes piacgazdasághoz. - 259 p.
ISBN 963-04-8175-8
pénz


334 Sz 24
Szádeczky-Kardoss Lajos
  Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : Okirattárral (1307-1848) : Czéhek lajstroma : A czéhirodalom és ipartörténet könyvészete / írta Szádeczky Lajos.... - [Repr. kiad.]. - Budapest : Historiaantik Kvház K., 2010. - 2 db ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Országos Iparegyesület, 1913
céh; ipartörténet; Magyarország
1. köt., Történeti rész. - 234 p.
Az eredeti kiadás "Az Országos Iparegyesület Báró Kornfeld Zsigmond-könyvtára" c. sorozat 6. köteteként jelent meg
2. köt., Anyag-gyűjtemény. - 376 p.
Az eredeti kiadás "Az Országos Iparegyesület Báró Kornfeld Zsigmond-könyvtára" c. sorozat 7. köteteként jelent meg


360  Szociális gondoskodás és gondozás


332 H 59
  Helyi szociális ellátórendszer vidéken / szerk. Bódi Ferenc. - Budapest : Agroinform, 2001. - 256 p. : ill. ; 22 cm. - ( Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 6.)
Bibliogr.: p. 255-256. és a jegyzetekben
ISBN 963-502-750-8 fűzött
vidék; helyi társadalom; szociális ellátórendszer


370  Nevelés és oktatás


370 H 79
Honfi Anita
  Projektpedagógia : "Vezérfonal" / Honfi Anita, Komlódi Nóra. - [Budapest] : Műszaki K., 2010. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 978-963-16-4465-4 fűzött
pedagógia; oktatási módszer; projekt módszer


374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása


374 K 93
  A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella ; [kiad. a] Budapesti Művelődési Központ. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Fűzött
6. / [Erden-Vörös Emese, Széman Richárd, Török Rita]. - 2010. - 184 p. : ill. + 1 CD-ROM
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-86358-9-1
művelődési ház; történet; Budapest


390  Néprajz. Népművészet


390 G 88
Györffy István
  Magyar falu, magyar ház / Györffy István ; sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Györffy György. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2010. - 231 p., LXIV. t., [1] t.fol. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Turul, 1943. - Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
Kötött
magyar néprajz; településföldrajz; falu; népi építészet; falusi ház; Magyarország


398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások


398 M 14
  Magyar találós kérdések : 19. századi szövegek antológiája / összeáll. Vargha Katalin ; [... a bevezetőt írta Voigt Vilmos]. - Budapest : Tinta, 2010. - XXI, 251 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 105.)
Bibliogr.: p. 1-2.
ISBN 978-963-9902-44-2 fűzött
magyar néprajz; találós kérdés


610  Orvostudomány


614 B 60
  A betegek jogairól / [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2002. - 28 p. : ill. ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
egészségügy; jog; betegek


616 B 67
Bíró Sándor
  Az önpusztító életmód / Bíró Sándor. - Budapest : Melania, 1998. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 963-9106-13-5 fűzött
pszichiátria; csoportterápia


616 B 84
Bózsik Béla Pál
  Tanácsok kullancsokról, betegségekről / Bózsik Béla Pál. - Budapest : Lyme Borreliosis Alapítvány, 1997. - 52 p., [4] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-04-8599-0 fűzött
betegség; kullancs


620  Mérnöki tudományok. Technika


628.9 B 46
  Belsőtéri világításról üzemeltetőknek : Kiegészítés a "Világítástechnika" c. kiadványhoz / [... összeáll. Nagy János] ; [szerk. EGI Energiagazdálkodási Részvénytársaság] . - Budapest : EGI, 2001. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2001. okt. 31.
ISBN 963-00-8729 fűzött
világítástechnika; belső világítás


630  Mezőgazdaság


630 A 28
  Agrárgazdasági fogalomtár : Az EU-ban leggyakrabban használt szakmai kifejezések értelmezése a Német Szövetségi Köztársaság gyakorlata alapján / [szerk. Tassy Sándor] ; [közrem. Czárlné Ivanics Mária, Ősz Csabáné]. - Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 1998. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 963-356-220-1 fűzött
mezőgazdaság; Európai Unió; szakszótár


630 R 80
Romhányi Beatrix, F.
  A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn : Pálos gazdálkodás a középkorban / F. Romhányi Beatrix. - Budapest : Gondolat, 2010. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-963-693-239-8 fűzött
gazdálkodás; mezőgazdaság; pálosok; középkor; Magyarország


631 Sz 15
Szabó István
  Talajművelés és trágyázás / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
talajművelés; trágyázás


650  Szervezés. Vezetés


658.8 Z 99
Zyman, Sergio
  Csak a profit számít : A Coca-Cola volt marketingigazgatójának módszerei a gyakorlatban / Sergio Zyman ; [ford. Csányi Szilvia] . - [Budapest] : Perfekt, 2001. - 239 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The end of marketing as we know it
ISBN 963-394-422-8 kötött
marketing


655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem


655 F 97
Fülöp Géza
  Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban, 1772-1848 / Fülöp Géza. - Budapest : Hatágú síp Alapítvány, 2010. - 249, [17] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-7615-57-3 fűzött
könyvkultúra; könyvkiadás; nyomdászat; történet; művelődéstörténet; felvilágosodás; reformkor; Magyarország


659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok


659.3 M 50
  A média szerepe a mentálhigiénében, a mentálhigiéné esélye a médiában : Az 1996. december 10-i konferencia anyaga / [... a kötet szerkesztői Beöthy-Molnár András, Buza Domonkos, Grezsa Ferenc]. - [Budapest] : [Magyar Televízió], 1997. - 56 p. : ill.
A Telehír 1997., februári "Európai szemmel" c. különszáma
Fűzött
tömegkommunikáció; televízió; pszichológia; konferencia


700  Művészet


700 R 29
Rajkó Andrea
  Művészettörténet : 2. köt., A 19. és a 20. század / írta Rajkó Andrea, S. Nagy Katalin. - Budapest : Typotex, 2010. - 201 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-279-292-7 fűzött
művészet; történet


720  Építészet


720 P 23
  Pannon enciklopédia. A magyar építészet története : Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére / [főszerk. Deák Zoltán]. - Budapest : Urbis Kvk., 2009. - 539 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 525-538.
ISBN 978-963-9706-36-1 kötött
építészet; történet; Magyarország; kézikönyv


745  Iparművészet. Formatervezés. Kézművesség


674 M 83
Molnár Sándor
  Faanyagismerettan / Molnár Sándor. - Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 1999. - 467 p. : ill. ; 25 cm
Borító- és gerinccím: Faanyagismeret. - Bibliogr.: p. 443-451.
ISBN 963-356-282-1 kötött
fa; faanyag; faipar


800  Nyelvészet


800 C 99
Czuczor Gergely
  Etimológiák, szóelemzések a Czuczor - Fogarasi szótárból / [... összeáll. Jankovicsné Tálas Anikó] ; [az előszót írta Simoncsics Péter]. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 950 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8802-45-9 kötött
magyar nyelv; etimológia; szótár


800 E 96
  Európai helyesírások : Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője / szerk. Balázs Géza és Dede Éva. - Budapest : Inter Kht. : Prae.hu, 2009. - 316 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-88205-2-5 fűzött
helyesírás; nyelvtörténet; európai nyelvek


800 Sz 24
  Szaknyelvi kommunikáció / szerk. Dobos Csilla. - Budapest : Tinta ; Miskolc : ME, 2010. - 460 p. : ill. ; 25 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 110.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9902-49-7 fűzött
szaknyelv; kommunikáció


810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány


82 N 35
  Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998- . - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2
9., Narratív teológia / [vál. és szerk. Horváth Imre, Thomka Beáta]. - 2010. - 303 p.
Bibliogr.: p. 299-303. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9529-88-5
narratológia; filológia; esztétika


82 T 70
Tótfalusi István
  Irodalmi alakok nagy lexikona / Tótfalusi István. - [Budapest] : Argumentum, [2010]- . - 3 db ; 25 cm
1., Mítoszok és mondák. - 2010. - 471 p.
ISBN 978-963-446-559-1
irodalomtörténet; irodalmi alak; mitológia; monda


894  Magyar irodalom


894 G 64
Grendel Lajos
  A modern magyar irodalom története : A magyar líra és epika a 20. században / Grendel Lajos. - Pozsony : Kalligram, 2010. - 509 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 497-501.
ISBN 978-80-8101-319-5 kötött
magyar irodalom; történet


894 R 80
  Romániai magyar irodalmi lexikon : Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művészet / [főszerk. Balogh Edgár]. - Bukarest : Kriterion, 1981-2010. - 22 cm
A 3. kötettől főszerk. Dávid Gyula. - A 4. kötettől további kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 973-26-0669-X
magyar irodalom; határon túli magyarok; Erdély; Románia
5/1. köt., S-SZ. - 2010. - 628 p.
ISBN 978-973-26-0961-3
5/2. köt., T-Zs. - 2010. - p. [629]-1331.
Bibliogr.: p. 1328-1331.
ISBN 978-973-26-0961-3


908  Honismeret


908 G 31
Gazda László
  Moldvai magyar vonatkozású települések történeti tára / Gazda László ; [a ... fotókat Gazda László és Tánczos Vilmos készítette] . - Budapest : Nap K., 2009- . - 21 cm
Gerinc- és fedélcim: Csángómagyar falvak
ISBN 978-963-9658-46-2
2. köt., H-P. - 2010. - 369 p., [2] t. : ill.
Bibliogr.: p. 345-356.
ISBN 978-963-9658-48-6
helytörténet; falu; csángók; kézikönyv


908 V 33
Váradi Péter Pál
  Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó]. - [Budapest] : Közdok, [1994]- . - 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 10., 12., 14-23. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft., a 6. kötetet a PéterPál Kiadó és a Bihari Napló Kiadó, a 7. kötettől a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
[23.], A történelmi Marosszék 5. : Alsó-Nyárád vidéke : A Nyárád alsó szakasza Nyárádszeredától Nyárádtőig. - 2010. - 116 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-88068-7-1
honismeret; Erdély; fényképgyűjtemény


910  Földrajz


910 R 80
Rómer Flóris
  A Bakony : terményrajzi és régészeti vázlat / írta Rómer Flóris. - [Hasonmás kiad.]. - [Döbrönte] : Bakonyalja Barátai Egyesület , 2010. - X, [6], 216 p. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Győr : Sauervein, 1860. - Előszó Valter Ilona
ISBN 978-963-06-9324-0 kötött
helyismeret; Bakony


930  Történelem


930 H 95
Hunfalvy Pál
  Magyarország ethnographiája / írta Hunfalvy Pál. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2010. - XI, 544 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 2010. - Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött
nemzetiségtörténet; magyar őstörténet; Kárpát-medence


930.85  Művelődéstörténet

930.85 M 14
  Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003- . - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
művelődéstörténet; Magyarország; lexikon
10., reneszánsz - Szeben nyomdászata. - 2010. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-827-2


943.9  Magyarország története


943.9 B 18
  A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei : A Balaton környékének társadalmi és embertani földrajza : A Balatonmellék történelme. - Budapest : Hitóriaantik Kvház K., 2010- . - 28 cm
3. köt. 2. r., A Balaton-melléki lakosság néprajza / írta Jankó János. - [Repr. kiad.]. - 2010. - VIII, 428 p. : ill.
Eredeti kiadása: Budapest : Kilián, 1902. Bibliogr. a jegyzetekben
helytörténet; néprajz; Balaton


943.9 P 59
Pesty Frigyes
  Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben / írta Pesty Frigyes. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Históriaantik Kvház K., 2010- . - 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : MTA Történelmi Bizottsága, 1888
magyar történelem; településtörténet; magyar nyelv; földrajzi név; helységnévtár


949 P 88
Pozsony Ferenc
  Erdély népei : Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok : Egyetemi jegyzet / Pozsony Ferenc. - Kolozsvár : KJNT : BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék, 2009. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Néprajzi egyetemi jegyzetek ; 6.)
Összefoglalás román és angol nyelven. - A tartalomjegyzék román és angol nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-973-8439-46-7 fűzött
nemzetiségtörténet; társadalomtörténet; kisebbség; nemzetiség; Erdély


vissza