4. fölöspéldány-jegyzék

2009. július

A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára


Már elkelt kiadványok. A jegyzék archiválása csupán a tevékenység dokumentálását szolgálja.Folyóiratok


Beszélő, 1996-2000, 2001/1-5. sz.

Confessio, 1985-1989, 1990. 1-3. sz., 1991-1992, 1993/1. sz.

Életünk, 2005. 1-6, 9-12. sz.

Európai Tükör, 2006. 5-11. sz., 2007. 1-12. sz., 2008, 1-2, 4-6, 10-12. sz.

The European Journal of Cultural Policy, 1996-1997

A Falu, 1986-1994, 1996/3., 1997/3-4. sz.

Iskolakultúra, 1996/2, 10-11. sz., 1998-2002

Kritika, 1985-2000, 2001/1-5. sz.

Kultúra és Közösség, 2004/2-4. sz., 2005, 2006//3-4. sz., 2007

Külföldi Pedagógia Információ, 1996-1998

Magyar Fórum, 1995-2000, 2001/1-26. sz.

Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, 1986-1988, 1989/1, 3-4. sz.

Magyar Pedagógiai Információ, 1981/4. sz., 1982-1998

Mozgó Világ, 1985-2003

Múlt és Jövó, 1988, 1993, 1994/1.2. sz.

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1971/1-2., 1977/2., 1978/1-2., 1979/1. sz.

Prágai Tükör, 1994/1-3. sz., 1995-1996, 1997/1., 1998/3-5., 1999/1, 3, 4., 200/3., 2001/1. sz., 2002, 203/1.,  2004/4-5. sz.

Társadalmi Szemle, 1985-1998

Társadalomtudományi Közlemények, 1985-1988

Távlatok, 1992/3. sz., 1993

Új Pedagógiai Szemle, 1993/6, 10., 1995/7., 1997/1, 3, 4, 9. sz., 1998-2002
Könyvek


  V. Országos Népi Szobrászat címú pályázat és kiállítás : Kecskemét, Magyar Naiv Művészek Múzeuma, 2008 február 23 - március 30-ig. - Szeged, [k.n.], 2008. - [52] p. : ill., színes ; 21 cm

  Akadémiai beszélgetések. - 4. - Budapest : Magyar Művészeti Akadémia, 2001. - 88 p. : ill. ; 21 cm

  Alföldi tanulmányok. XIV. köt. Békéscsaba : MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály, 1992. - 193 p. : ill. ;24 cm

  Alföldi tanulmányok. XV. köt. Békéscsaba : MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály, 1993. - 232 p. : ill. ;24 cm

  Állattani Közlemények. 79. köt. - Budapest : Magyar Biológiai Társaság, 1993. -137 p. : ill. ; 24 cm

  Állattani Közlemények. 80. köt. - Budapest : Magyar Biológiai Társaság, 1995. -123 p. : ill. ; 24 cm

  Állattani Közlemények. 81. köt. - Budapest : Magyar Biológiai Társaság, 1996. - 242 p. : ill. ; 24 cm

  The Annals of the American Academy of Political and Social Science. - Vol. 488. - London ; Delhi : Sage, 1986. - 226 p. ; 24 cm

  Antropológiai Műhely, 11/12. sz. (1977. 3/4. sz.) Csíkszereda : KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 84 p. ; 24 cm

  Apollon : Irodalmi félévkönyv / szerk. Jenei László. - 1993. 1. sz. - Miskolc : Borsodi Ny., 1993. - 176 p. ; 24 cm

  Átmenetek : A mindennapi élet antropológiája. - 1990. 1. sz. / szerk. a Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport. - Bukarest : A Hét, 1990. - 63 p. : ill. ; 24 cm

  Átmenetek : A mindennapi élet antropológiája. - 1990. 2. sz. (2. évf. 4. sz.). - Csíkszereda : Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport, 1990. - 63 p. : ill. ; 24 cm

Baka István
  Sztyepan Pehotnij testamentuma. - Pécs : Jelenkor K., 1994. - 64 p. ; 20 cm. - (Élő irodalom)
  Versek

Balázs Sándor
  Az információk használata, hasznosítása és haszna. - Budapest : OMIKK, 1993. - 133 p. : ill. ; 24 cm

Bánk Zsuzsa
  Az úszó. - Budapest : Kossuth, 2003. - 223 p. ; 21 cm
  Regény

Bárány Tamás
  Válogatott novellák. - Budapest : Belvárosi K., 2000. - 239 p. ; 20 cm

Barasits Zsuzsanna
  Q : Égi hírmondó. - Budapest : Dee-Sign K., 2002. - 304 p. ; 21 cm

Beney Zsuzsa
  Versek a labirintusból. - Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1992. - 65 p. ; ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek)

Bertók László
  Ha van a világon tető : Pécs : Jelenkor K., 1992. - 76 p. ; 20 cm
  Versek

Bull, Hans Peter
  Datenschutz oder Die Angst vor dem Computer. - München ; Zürich : Piper, 1984. - 360 p. ; 22 cm

Burjan-Bumanig, Irmgard
  Sürgető szeretet : Burján Hildegárd élete. - Budapest : Márton Áron K., 1991. - 211 p. : ill. ; 19 cm

  Budapesti helytörténeti emlékkönyv. - IV. / [szerk. Gábriel Tibot]. - Budapest : Budapesti Honismereti Társaság, 2008. - 253 p. : ill. ; 21 cm

  Civil évkönyv 1999. - Budapest : Európa Ház, 2000. - 92 p. ; 21 cm

  Code diplomatique et consulaire, 1993/1994. - Zürich : Service d'Information Code Diplomatique & Consulaire, 1993. - 1837 p. ; 15 cm

Csanak Dóra, F.:
  Vörösmarty Mihály-levelezés : Csokonai Vitéz Mihály-levelezés : Ady Endre-gyűjtemény : K 1- K 21. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1967. - 199 p. ; 23 cm

Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára
  Bibliotheca Hungarica : Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. 2., Fönnmaradt kötetek K-Z, lappangó kötetek, - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1993. - 448 p ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei)

Csepeli György
  A szociálpszichológia vázlata. - Utánny. - Budapest  : NPI, 1981. - 178 p. ; 20 cm

Csernák Árpád
  Este próba. - Budapest : Nap K., 1994. - 200 p. ; 21 cm. - (Álarcok)

Csicsery-Rónay István
  Magyarország, az Európai Unió és a NATO. - Budapest : Occidental Press : Századvég, 2000. - 102 p., [4] t. : ill. ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; 3-4.)

Csikós József
  Börtönidő : Energol-ügyem. - Budapest : Kapu, 2008. - 245 p. ; 20 cm. - (Kapu könyvek)

Darányi Sándor
  Maszk és más. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, [1992]. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Liget könyvek)
  Elbeszélések

  Diákok a tudományos kutatás kapujában : A 2004-es országos tudomány- és technikatörténeti pályázat tanulmányaiból / sajtó alá rend. Gazda István. - [Piliscsaba] : Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2004. - 249 p. ; 24 cm

Duval, Lucien Aimé
  Miért hosszú az éj? : Szabadulásom az alkoholtól. - Budapest : Szent István Társulat, 1986. - 138 p. ; 20 cm

Ébert Tibor
  Fagyott Orfeusz. - [Budapest] : Omnis Fabula, 1993. - 167 p. ; 20 cm
  Versek

Egyed Emese
  Himnusz csipkefával. - Békéscsaba : Tevan, 1993. - 55 p. : ill. ; 18 cm
  Versek

  Az Élőlánc Magyarországért választási programja, 2006. - Budapest : Élőlánc Magyarországért, 2006. - 64 p. ; 22 cm

  Erdélyi Társadalom : Szociológiai szakfolyóirat / [felelős szerk. Horváth István]. - 1. évf. 2. sz. - Kolozsvár : Presa Universitară Clujeană, 2003. - 133 p. ; 24 cm

  Évszázadok kultúrája a Magyar Tudományos Akadémiá Könyvtárában / szerk. Fekete Gézáné. . - Budapest, MTA Könyvtára, 1988. - 169 p. ; 21 cm

  Ezer évünk Európában : 2000-ben elhangzott előadások / szerk. Székely Szabó Zoltán. - [Wien] : "Europa"-Club, 2000. - 203 p. : ill. ; 18 cm.
  Az "Europa"-Club 8. könyve

Ézsiás Erzsébet
  A hit pajzsa : Olofsson Placid atya élete. - [Budapest] : Papirusz Book, 2004. - 163 p. : ill. ; 21 cm

  Ferenczy Béni és Ferenczy Noémi születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett kiál,lítás 1991. február 3-25. a Vigadó Galériában. - Budapest : Vigadó Galéria, 1991. - [228] p. : ill. ; 30 cm

  Final report : Intarnational Workshop Meeting on Traditional Culture and Creativity Today : Kecskemét, Hungary, 21-24 August, 1982. - [Budapest] : [Népművelési Intézet], [1983]. - 21 p. ; 29 cm

Finta Éva
  Földközelben. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1993. - 114 p. : ill. ; 20 cm
  Versek

  Folklore tänään / toimittaneet Hannu Launonen ja Kirsti Mäkinen. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjellisuuden Seura, 1974. - 207 p., [8] t. : ill. ;19 cm. - (Tietolipas ; 73)

  Freiheit zum Lernen : Alternativen zur lebenslänglichen Verschulung : Die Einheit von Leben, Lernen, Arbeiten / Heinrich Dauber, Etienne Vernd Hg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1976. - 237 p. ; 19 cm. - (Rororo)

  Fröccstörténelem. - Budapest : Magyar Országos és Budapesti Szikvízkészítő Ipartestület, 2005. - [8] p. : ill. ; 30 cm

Fülöp Sándor
  Egyesületek bírósági nyilvántartásba vételi gyakorlata : Összehasonlító elemzés a Nonprofit Szektor Analízis 2005-ben végzett felmérése alapján. - Budapest : EMLA Egyesület, [2005]. - 72 p. 24 cm

Gergely Tamás
  Módosítás : Novellák, történetek. - Bukarest : Kriterion, 1981. - 125 p. ; 19 cm. - (Forrás)

Görgey Gábor
  Waterloo kellős közepén. - Budapest : Magvető, 1994. - 290 p. ; 18 cm
  Tárcák

  Gyermekjátékok : Zene és táncosztály módszertani kiadványa / [összeáll. Marian Judit]. - Budapest : Népművelési Intézet, 1983. - 129 p. : ill. ; 29 cm

Györe Balázs
  Mindenki keresse a saját halálát. - [Budapest] : Cserépfalvi, 1993. - 147 p. ; 18 cm. - (Próza)
  Visszaemlékezések

  Hazánk környezeti állapotának mutatói. - Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1994. - 67 p. : ill. ; 24 cm

Hegyi Béla
  Különböznünk szabad?. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1990. - 179 p. ; 20 cm
  Esszék, tanulmányok

  A helyi tantervek. Tudományos tanácskozás Kazincbarcikán, 1994. április 6-7-8. / szerk.  Balla Árpád. - Miskolc : BAZ megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet. - 92 p. ; 20 cm

Hévizi Ottó - Csuhai István
  Szilénosz-gyakorlatok : 6+4 írás. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1991. - 143 p. ; 20 cm

  "Inkubátor" Koraszülött Gyermekekért Alapítvány : Ajánlati anyag. - Budapest : Máyer Nyomda Kft., 1999. - 104, [39] p. : ill. ; 21 cm

Jakab Albert Zsolt
  Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája : 1844-2002. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társ., 2003. - 188 p. ; 21 cm
  A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője ; 13. évf. 1/2. száma

Janics, Kálmán
  Roky bez domovy : Mad'arská menšina na Slovensku pro druhej svetovej vojne, 1945-1948. - Budapest : Püski, 1994. - 315 p. ; 20 cm

  Janus : A Janus Pannonius Tudományegyetem kiadványa. - 1., 1-5. füz., A tudásszociológiáról (1986. ősz). - Pécs : JPTE, 1986. - 5 db ; 21 cm

  Janus : A Janus Pannonius Tudományegyetem kiadványa. - 2., 1-3. füz., A regionalitásról (1987. tél). - Pécs : JPTE, 1987. - 3 db ; 21 cm

  Janus : A Janus Pannonius Tudományegyetem kiadványa. - 3., 1-3. füz., A szociobiológia társadalomképéről (1987. tavasz). - Pécs : JPTE, 1987. - 3 db ; 21 cm

Jickeli, Otto Fritz
  Nemzedékek : Erdélyi szász családi krónika. - Bukarest : Kriterion, 1990. - 445 p. ; 20 cm

Juhász Gyula
  Uralkodó eszmék Magyarországon : 1939-1944. - Budapest : Kossuth, 1983. - 340 p. ; 20 cm

Kalász Márton
  Tört mi. - [Budapest] : Orpheusz, 1993. - 88 p. ; 20 cm. - (Orpheusz könyvek)

Kántor Lajos
  Korváltás : Kritikák, tanulmányok. - Bukarest : Kriterion, 1979. - 365 p. ; 21 cm

  A Kárpátok magyarországi területe / [szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - 120 p. : ill., 24 cm. - (Környezeti információs tanulmányok ; 7.)

Király László
  Amikor pipacsok voltatok : Versek. - Bukarest : Kriterion, 1982. - 71 p. ; 21 cm

Kocsis L. Mihály
  Olvasó példány : Könyv a könyvekről. - [Békéscsaba] : Tevan, 1994. - 303 p. ; 20 cm

Kósa Csaba
  "Alhattál-e, kisfiam?". - [Budapest] : Kósa és Társai Bt., 1996. - 122 p. ; 20 cm
  Könyv Mansfeld Péterről

Kovács András Ferenc
  Tengerész Henrik intelmei : Versek. - Bukarest : Kriterion, 1983. - 85 p. ; 20 cm. - (Forrás)

Kőrössi P. József
  Valami elkerülhetetlen : Versek. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 77 p. ; 19 cm. - (Forrás)

A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - Budapest : BMK, 2002- . - 21 cm
  5. / [Szlézia Gabriella, Szabó György]. - 2008. - 189 p. : ill. + 1 CD-ROM. - (Módszertári füzetek ; ksz.)
  Bibliogr. a jegyzetekben

Kroó András
  Az üdvösség bárkája : Négy elbeszélés. - Budapest : Cserépfalvi : Seneca, 1994. - 256 p. ; 20 cm

Kun Árpád
  Bál. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1991. - 127 p. ; 21 cm
  Versek

Luzsicza Lajos
  Hétköznapok : Képzőművészeti életünk sorsdöntő évei. - Budapest : Szenczi Molnár Társaság : KÖZDOK, 1994. - 238 p. ; 21 cm

  Az (magyar) értelmiség hivatása : Tanulmányok, vallomások, elemzések, levelek : Hetven magyar értelmiségi írásai / írta és szerk. ifj. Fasang Árpád. - Budapest : Mundus Magyar Egyetmi K., 1997. - 530 p. ; 24 cm. - (Az Antall József Baráti Társaság évkönyvei ; 4.)

  A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lekorátus évkönyve, 2009 / [szerk. Tóth Zsóka, Újfalusi Gábor]. - Budapest : MMIKL, 2009. - 218 p. : ill. ; 22 cm

  A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : 1826-1976 / [Rózsa György irányításával szerkesztették Fekete Gézáné ... et al.]. - 2. kiad. - Budapest : MTA, 1977. - 40 l., [73] t.l. : ill. ; 22 cm

  A magyarság lehetőségei a világban az ezredfordulón : Magyarország 2000 : Külhoni és hazai magyarok negyedik tanácskozása : 2000. május 19-20. / [szerk. Keszthelyi Gyula]. - Budapest : Custos, 2000. - 422 p. ; 24 cm

Mészáros Mihály
  Beszervezés. - Budapest : Kapu, 2008. - 221 p. ; 22 cm. - (Kapu könyvek)

Mészáros Tamás
  Szabad szemmel : A nyolcvanas évek színházáról. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1991. - 293 p. ; 21 cm

  Medienindustrie / red. Michael Wolf Thomas. - [Hamburg] : Norddeutscher Rundfunk, 1979. - 121 p ; 21 cm - (Aus der Reihe "Medienreport" ; 5.)

  Mocsáry Lajos válogatott írásai / bev., vál. és jegyz. Kemény G. Gábor. - Budapest : Bibliotheca, 1958. - 799 p., XVI t. : ill. ; 24 cm

Mrozek, Slawomir
  Ketchup. - Budapest : Pesti Szalon Kvk., 1996. - 133 p. ; 18 cm

  Művészetek Palotája, Budapest = Palace of Arts, Budapest / [szerk. Koncz Ernő]. - [Budapest] : Művészetek Palotája Kft., [é.n.].  96 p. : ill., színes ; 20x28 cm

Nagy Imre
  Rajzok a Csíki Székely Múzeumban őrzött hagyatékból. - [Budapest] : Héttorony Kvk., 1993. - [48] p. : ill. ; 29 cm

  NDR - Parteien, Proporz, Probleme / red. Michael Wolf Thomas. - [Hamburg] : Norddeutscher Rundfunk, [1979]. - 121 p ; 21 cm - (Aus der Reihe "Medienreport" ; 6.)

Nedelciu, Mircea
  Jenny, avagy a szépséges irodistalány balladája : Elbeszélések. - Budapest : Pont, 1996. - 153 p. ; 16 cm

Nagi, Laszlo - Szecsi, Margit
  Juzsen obred. - Szofija : Gutenberg, 2005. - 268 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm + 1 CD

  Nemzet és biztonság : [Kölcsey Ház, 2000. június 2.] : Jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia K., 2000. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely ; 6.)

  Nemzet és kultúra : [Kossuth Klub, 2000. január 22.] : Jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia K., 2000. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely ; 2.)

  OECD környezetpolitikai értékelések : Magyarország. - [Budapest] : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2008. - 254 p. ; 23 cm

Orbán Ottó
  A keljföljancsi jegyese : Versek. - Budapest : Századvég K., 1992. - 67 p. ; 20 cm

Ozogány Ernő
  Dobozba zárt múzsa. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2005. - 103 p. : ill. ; 24 cm

Örvös Lajos
  Külvárosi lelkek. - [Budapest] : Bethlen Gábor Kvk., 1993. - 230 p. ; 20 cm

Paládi József
  A bánat hegedűje : Novellák. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Dunapress, 2008. - 147 p. ; 20 cm

Palotás Dezső
  Negyedik kívánság : Vázlatok és illusztrációk meg nem írt versekhez. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 93 p. ; 19 cm. - (Forrás)

Parcsami Gábor
  Vigyél haza. - [Budapest] : Omnis Fabula, 1993. - 54 p. : ill. ; 21 cm
  Versek

  Partiumi könyvesházak, 1623-1730 : Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah / sajtó alá rend. Fekete Csaba [et al.] . Bp. : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára; Szeged : JATE Könyvtára, 1988. - 588 p. ; 24 cm. - (Adattár a XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmak történetéhez ; 14.)

Pécsi Györgyi
  Olvasópróbák. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1994. - 213 p. ; 17 cm

Prágai Tamás
  A madarak útján. - Budapest : Kráter Egyesület, 1993. - 93 p. ; 20 cm
  Versek

Prokop, Dieter
  Faszination und Langeweile : Die populären Medien. - Stuttgart : Enke, 1979. - 212 p. ; 19 cm

Rónay György
  Odysseus énekei : Válogatott versek, 1931-1978. - Budapest : Új Ember K., 1997. - 368 p. ; 21 cm

Rózsa György
  A Magyar Tudományos Akadémia palotája. - Budapest, MTA Könyvtára, 1982. 31 p., [48] t. ; 22 cm

Rózsa György:
  The Palace of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest, Library of the Hungarian Academy of Sciences, 1982. 39 p., [48] t. ; 22 cm

  "Rundfunk und Kommerz - Programmprobleme" / red. Michael Wolf Thomas. - [Hamburg] : Norddeutscher Rundfunk, 1979. - 134 p ; 21 cm - (Aus der Reihe "Medienreport" ; 4.)

Sheldon, Peter
  Budai milliárdosok : 1-2. - [Budapest] : Intermix H., 1998. - 523 p. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek)
  Regény

Sütő István
  Arcfogyatkozás : Versek. - Bukarest : Kriterion, 1981. - 70 p. ; 19 cm. - (Forrás)

Szakonyi Károly
  Ember az alagútban : Korrajz az átmeneti évekről tárcákban. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1994. - 309 p. ; 17 cm

  Székely Magda összes verse. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2000. - 130 p. ; 25 cm

  Szigeti Károly emlékkönyv [szerk. Majoros József]. - [Budapest] : Szabad Tér K., 1999. - 205 p. : ill. ; 21 cm

Thang, Dao Ngoc
  Drágakő fekete selyemdobozban. - Budapest : Magvető, 1990. - 158 p. ; 19 cm

Tolvaly Ferenc
  A Szélhárfa lakói. - [Budapest] : Officina '96 K., 2002. - 334 p. ; 20 cm
  Regény

Tompa Z. Mihály
  Az állomásfőnök megkísértése : Regény. - Budapest : Magyar Napló, 2008. - 253 p. ; 19 cm

Tóth Ede
  Mocsáry Lajos élete és politikai pálykezdete (1826-1874). - Budapest : Akad. K., 1967. - 341 p., ; 21 cm

Tóth Sándor
  Kövek és pillangók : Újabb versek. - [Budapest] : Jel, [é.n.]. - 64 p. ; 20 cm

  Új Ember kalendárium 2002 / [szerk. Szerdahelyi Csongor]. - [Budapest] : Új Ember, 2002. - 224 p. : ill. ; 20 cm

  Új komédiák / szerk. Pálfi Ágnes. - Budapest : Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 2009. - 494 p. ; 21 cm

  Ungarische Erzähler der Gegenwart / Hrsg. von Hildegard Grosche und Kurucz Gyula. - Hamburg : Hoffman und Campe ; Luzern : Edition Reich, 1982. - 197 p. ; 19 cm

Vedres András
  Szellemforrás : Géniuszok a huszadik században = Spring of Spirit : Geniuses in the 20th century / rajz. Gál Lehel. - [Budapest] : Terc, 2000. - 64, 64 p. : ill. ; 14 cm

Vígh Károly
  A szlovákiai magyarság sorsa. - Budapest : Bereményi Kvk., 1994. - IV, 181 p. : ill. ; 19 cm. - (Népek hazája... ; 1.)

Vikár György
  Az emlékezés ösvényein. - Budapest : Balassi, 1994. - 232 p. ; 21cm

Virág László
  Fázol...?. - [Budapest] : Patronus Katonai Humán és Mentálhygiénés Egyesület, 1998. - 138 p. ; 21 cm
  Versek

Virág László
  Szeretem, mert olyan mint én... : Versek. - [Budapest] : Gyurkó Pál, [1995]. - 76 p. ; 20 cm

Vittorini, Elio
  Emberek és farkasok. - Budapest : Magyar Helikon, 1968. - 288 p. : ill. ; 14 cm. - (Helikon kiskönyvtár)
  Regény

Vörös István
  A közbülső ítélet : Versek, 1981-1989. - Budapest : Magvető, 1993. - 161 p. ; 19 cm


vissza