3. fölöspéldány-jegyzék

2008. április

A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára


Már elkelt kiadványok. A jegyzék archiválása csupán a tevékenység dokumentálását szolgálja.


  600 tanács a kulturális, művészeti neveléshez / [összeáll. és szerk. Jani Gabriella]. - [Bp.] : ILK, 1985. - 207 p. ; 22 cm

  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúi - október 6. / [írta Hermann Róbert]. - Budapest : OM, 2000. - 85 p. 24 cm. - (Iskolai emléknapok)

  Az Åland-szigetek önkormányzata / [szerk. Bárdi Nándor]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány Kvtára, 1994. - 54 p. 20 cm. - (Kisebbségi adattár)

   Aszalás házilag napkollektor segítségével / szerk. Barati Sándor. - 3. módosított kiad. - Gömörszőlős : BAZ m. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht., 2002. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetbarát technológiák : Csináld magad füzetek ; 2.)

Báder László
  Öltöztessük fel a Földet : Az éghajlatváltoz(tat)ás testközelből. - [Budakeszi] : Palocsa Egyes. : Ekvilibrium, 2006. - 95 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
  Bibliogr.: p. 93.

Barati Sándor
  Az erdő. - 3., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 39 p. : ill. ; 29 cm
  Bibliogr.: p. 38-39.

Boros Vilma, H.
  Stein Aurél ifjúsága Hirschler Ignác és Stein Ernő levezése Stein Aurélról 1866-1891. - Budapest : [MTA Kvt.], 1970. - 148 p. ill. 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai)

Bulányi György
  Egyházrend ; Erény-e az engedelmesség?. - Luzern : Teológiai-Pasztorációs Tanulmányok Magyar Központja, 1989. - 177 p. ; 20 cm. - (Egyházfórum könyvei ; 3.)

Büky Béla
  Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1962. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ;  29.)

Chikán Attila
  Vállalatgazdaságtan. - [Budapest] : Aula, 1991. - 475 p. ill. 24 cm

Csapodi Csaba
  Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye?. - Budapest : Akad. K., 1963. - 18 p. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; 34.)

Csepregi István - Kiss József
  A természetvédelem jogi szabályozásának története Magyarországon. - Miskolc : [Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány], 2000. - 43 p. : ill. ; 29 cm

  Egyesületek és alapítványok kézikönyve / [elkészítésében közrem. Kozma György, Petrik Ferenc]. - Budapest : Jogtanácsadó, [1993]. - 158 p. 24 cm

  Egység és különbözőség : Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek : Budapest, 2005. október 11. / [rend. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet et al.] ; [szerk. Tóth Ágnes és Vékás János]. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2006. - 197 p. ; 24 cm
  Tanulmányok. - Az Érték és Valóság 7. füzete

  Elmentünk?  : Székelyföldi életutak / [vál. és szerk. Bodó Julianna és Oláh Sándor]. - Csíkszereda : Pro-Print, 1996. - 260 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)

Enyedi György
  A városnövekedés szakaszai. - Budapest : Akad. K., 1988. - 115 p. ; 17 cm. - (Kérdőjel)
  Bibliogr.: p. 112-[116].

Erdélyi Mihály
  The hydrogeology of the Hungarian upper Danube section : Before and after damming the river. - Budapest : Hungarian Natural History Museum, 1994. - 115 p. : ill. ; 24 cm
  Címford.: A Duna felső szakaszának vízföldtana : Duzzasztás előtt és után

Erdődy János
  Bocskorosok hadinépe : A nagy európai parasztháborúk. - Budapest : Móra Kiadó, 1969. - 159 p., 4 t. : ill. ; 29 cm. - (Képes történelem)

Erdődy János
  Küzdelem a tengerekért : A nagy felfedező utazások kora. - 2. kiad. - Budapest : Móra Kiadó, 1970. - 158 p., 4 t. ; 29 cm. - (Képes történelem?)

  Az Európa Tanács válogatott egyezményei / szerk. Mavi Viktor. - Strasbourg ; Budapest : Conseil de l'Europe; Osiris, 1999. - 573 p. ; 25 cm

  Az európaiság jegyében / [... szerk. Székely Szabó Zoltán]. - [Wien] : "Európa"-Club, 2003. - 315, [27] p. : ill. ; 18 cn
  Az "Európa"-Club 11. könyve

  Ezredforduló : A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai / szerk. Tóth Károly. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2001. - 277 p. ; 20 cm. - (Nostra tempora ; 3.)

Faragó Tibor - Kerényi Attila
  Nemzetközi együttműködés az éghajlatváltozás veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. - Budapest : KvVM ; Debrecen : Debreceni Egyetem, 2003. - 70 p. ; 30 cm
  Mellékletben: ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény ; Kiotói Jegyzőkönyv

Fekete Sándor
  Haza és haladás : A reformküzdelmek kora. - 2. kiad. - Budapest : Móra Kiadó, 1969. - 158 p., 2 t. : ill. ; 29 cm. - (Képes történelem)

  Fizionomia etnică şi confesională fluctuantă a regiunii carpato-balcanice şi a Transilvaniei. - Odorheiu Secuiesc : Asoc. Culturală Haáz Rezső, 1996. - 132 p. : ill., főként térk. ; 21 cm. - (Múzeumi füzetek; 14.)
  Tart.: Despre numărul maghiarilor din Transilvania / Árpád E. Varga. Configuraţia etnică şi confesională a regiunii carpato-balcanice / Károly Kocsis. Limbă maternă, naţionalitate, confesiune, date statistice privind Transilvania în perioada 1880-1992 / Árpád E. Varga

Földes Péter
  A Nagy Október : Az 1917-es szocialista forradalom története. - 4. kiad. - Budapest : Móra Kiadó, 1977. - 159 p., 4 t. : ill. ; 29 cm + 1 mell. (16 fol.). - (Képes történelem)

Fülep Teofil - Kiss József
  A Hernád völgyének turistakalauza. - 2., mód. kiad. - Miskolc : Holocén Természetvédelmi Egyesület, 2000. - 64 p. : ill. ; 21 cm

Gadó György Pál - Karcza Zsolt
  Védett területek itthon és külföldön. - Budapest : WWF Magyarország, 2000. - 12 p. : ill. ; 30 cm

  Gazdaság és társadalom : A Védegylet gazdaságpolitikai állásfoglalása / Baranyi Árpád et al. - Budapest : Védegylet, 2001. - 69 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 3.)

Gergely Pál
  A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa / Gergely Pál. - Budapest : MTA Kvt., 1971. - 97 p., 8 t. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai ; 63.)

Glatz Ferenc
  Minorităţi în Europa Centrală : Analiză istorică şi un cod al comportamentelor. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 1993. - 63 p. : ill., térk. ; 30 cm

  Gyermekenciklopédia. - Budapest : Móra, 1960-1964. - 26 cm
  [1.], A mi világunk : Növények, állatok, világmindenség / [írta] Dala László et al.] ; [Köpeczi Bócz István és Würtz Ádám rajzaival]. - 1960. - 95 p. : ill.

  Gyermekenciklopédia / szerk. Somogyi Klára. - Budapest : Móra, 1960-1964. - 26 cm
  [2.], A Föld és lakói / [írta Dala László, Dékány András, Rónaszegi Miklós] ; [Köpeczi Bócz István és Würtz Ádám rajzaival]. - 1961. - 95 p. : ill.

  Gyermekenciklopédia / szerk. D. Major Klára. - Budapest : Móra, 1960-1964. - 26 cm
  [3.], Az élet útja a Földön / [írta Dala László, Kocsis Ferenc] ; [Réber László és Würtz Ádám rajzaival]. - 1962. - 93 p. : ill.

  Gyermekenciklopédia / szerk. D. Major Klára. - Budapest : Móra, 1960-1964. - 26 cm
  [4.], Évezredek története / [írta D. Major Klára] ; [rajz. Réber László és Würtz Ádám]. - 1963. - 95 p. : ill.

Gyermekenciklopédia / szerk. D. Major Klára. - Budapest : Móra, 1960-1964. - 26 cm
  [5.], Gépek születése / [írta Dala László] ; [rajz. Réber László és Würtz Ádám]. - 1964. - 94 p. : ill.

György József
  Az Akadémia Könyvtára egykori Goethe-szobája és nevesebb magyar látogatói / György József. - Budapest : MTA Kvt., 1969. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; 55.)

Hablicsek László
  A gazdasági aktivitás előreszámítása, 1994-2010 : Technikai előreszámítások a demográfiai összefüggések alapján. - Budapest : KSH Népességtud. Kut. Int., [1994]. - 79 p. : ill. ; 28 cm. - (Demográfiai tájékoztató füzetek ; 16.) . (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései ; 1994/2.)

Hankiss Elemér
  Társadalmi csapdák . Diagnózisok. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 1983. - 445 p. : ill ; 18 cm. - (Gyorsuló idő)

  A harmadik szektor : Tanulmányok / szerk. Kuti Éva; Marschall Miklós. - Budapest : Nonprofit Kutcsop., 1991. - 240 p. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások ; 1.)

  Helybenjárás és/vagy műsorpolitikai Kállai kettős? : Tények, reflexiók a "pangás" éveiből, 1974-1982 / szerk. Juhász Árpád. - Debrecen : MOSZ : OPAKFI : DE Művel. Iroda, 2002. - 245 p. ; 24 cm. - (Útközben a magyar filmterjesztés ; 5.)

  A helyi tantervek : Tudományos tanácskozás Kazincbarcikán 1994. április 6-7-8. / [szerk. Balla Árpád]. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, 1994. - 92 p. 20 cm

Hennyey Gusztáv
  Magyarország sorsa Kelet és Nyugat között : Egy volt magyar királyi külügyminiszter visszaemlékezései. - Budapest : Európa : História, 1992. - 306 p. : ill. ; 20 cm. - (Extra Hungariam)

Herczegh Gyula
  Olasz-magyar szótár. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 1984. - 24 cm
  1. köt., A-L. - XV, 832 p.
  2. köt., A-L. - p. 834-1780.
  Szétesett kötéssel.

Hoóz István - Kepecs József - Klinger András
  A Baranya megyében élő nemzetiségek demográfiai helyzete 1980-ban. - Budapest : Állami Gorki Könyvtár. - 433 p. ; 24 cm. - (Nemzetiségi dokumentáció. A. Nemzetiségek Magyarországon ; 3.)

Horváth András
  "A respublika álmodója" : Nagy György harca a független magyar köztársaságért. - Budapest : KIV, 1992. - 149 p. ; 19 cm
  Csoóri Sándor "Világok omlása közben" c. bevezetőjével. - Bibliogr. a jegyzetekben

Hruschka, Thomas
  101 lépés a fenntartható világ felé : Környezeti tanácsadás Európában. - Budapest : Környezetei Tanácsadók Egyes., 1998. - 116 p. : ill. ; 24 cm

  Humán reform / szerk. Levendel László; Zelnik József. - Budapest : KIV, 1989. - 82 p. ; 29 cm
  Tanulmányok

  Hungaro-Polonica : Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből : Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára / szerk. Kiss Gy. Csaba; Kovács István. - Budapest : MTA Irod.tud. Int., 1986. - 245 p. ; 21 cm

Jackson, Peter - Kemf, Elizabeth
  Tigers in the wild : A WWF status report. - Gland : WWF, 1999. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Wanted alive!)
  Címford.: Tigrisek a vadonban : WWF helyzetjelentés

  Jelentések a határon túli magyar kisebbségekről : [Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia] / szerk. Magyar Bálint; Miklós Tamás. - Budapest : ELTE : MKKE, 1988. - 343 p. : ill. ; 22 cm + 1 térk. (28x42 cm). - (Medvetánc könyvek)
  Bibliogr. a tanulmányok végén

Joó Rudolf
  Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. - [Budapest] : Kossuth Kiadó, 1977. - 188 p. 18 cm. - (Nemzetközi zsebkönyvtár)

Joubert Kálmán
  Terhesek és csecsemők egészségügyi és demográfiai vizsgálata : A kutatási program általános ismertetése. - Bp. : KSH Népességtud. Kut. Int., 1991. - 85 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései ; 40. = 1991/2.)

  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése, 2. : 2001. november 30. / szerk. Krajner Péter. - Budapest : Védegylet, 2001. - 92 p. ; 21 cm

"Justice and quality of life" : A short overview of the Romanian consumert society and the churches' position in this issue - 1995 / report of the AIDRom's working group ; coord. by István Sidó. - Bucharest : Ecumenical Association of Churches in Romania. - 87 p. ; 30 cm

Káldi Tamás - Kádárné Fülöp Edit
  Tantervezés : Útmutató a helyi tanterv kiválasztásához, szerkesztéséhez, írásához : Profil tantervek készítése számítógéppel, és számítógép nélkül. - Budapest : Iskolaszolga, 1996. - 218 p. : ill. ; 23 cm

  Kézdivásárhely képes kalendáriuma : 2001 / szerk. Kocsis Károly. - Târgu Secuiesc : Media, 2000. - 124 p. : ill. ; 27 cm

  Kiegészítés vagy hiánypótlás? avagy Konferencia az iskolák és a civilszervezetek együttműködéséről : Szeged, 2000. november 10-11. / [szerk. Gesztes Olympia]. - Szeged : Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány, [2000]. - 101 p. : ill. 24 cm

Kiss Margit - Mezősi Károly - Pavlik Oszkárné
  Értékelés a pedagógiában. - Budapest : Országos Közoktatási Intézet, 1997. - 118, 43 p. ; 29 cm. - (Nat-tan)

Kodály Zoltán
  A magyar népdal strófa-szerkezete. - Repr. kiad. - Budapest : ELTE : Műv. és Szabadművelődési Alapítvány, 2002. - 44 p. ill., kotta 22 cm
  Klny. a Nyelvtudományi Közlemények XXXVI. évfolyamából (Budapest, 1906)

Koltay-Kastner Jenő
  Magyar-olasz szótár. - Budapest : Akad. K., 1981. - 24 cm
  1. köt., A-J. - XVI, p. 656 p.

Koltay-Kastner Jenő
  Magyar-olasz nagyszótár. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 1991. - 24 cm
  2. köt., K-Zs. - p. 658-1593.

Kon, I. Sz.
  Kultúra - szexológia : A modern szexológia elméleti alapjai. - [Budapest] : Kossuth, 1981. - 371 p. ill. 20 cm

Korompay Bertalan
  Finn nyomokon : Folklór, néprajz, irodalom. - Bp. : Korompay B., 1989. - 2 db ; 24 cm
  1. - 438 p.

  Korunk szenvedélybetegségei : Tanulmányok / szerk. Lakatos Mária. - Budapest : KII, 1988. - 86 p. ; 29 cm. - (Tanulmányok a családvédelemről)

Kovács István
  Minden nap jeles nap : A biológia és környezetvédelem úttörői. - Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1993. - 259 p. ; 21 cm. - (Békében a természettel)

Kovács Jolán
  Légzőgyakorlatok. - [Budapest] : Pont ; [Gödöllő] : Örökség Alapítvány, [1996]. - 23 p. ill., főként színes 23 cm. - (Süss fel, Nap!)

  Könyvkiadók, könyvterjesztők. - [Budapest] : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, [1972]. - 101 p., 2 t., 2 térk. ; 19 cm

Körmendy Kinga
  A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. - Budapest : MTA Kvt., 1979. - 149 lev., [9] t.lev. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; Új s. 7 = 82.)

  A kultúra ökológiája : Tanulmányok / szerk. Varga István, Cs.. - Tatabánya : Komárom m. Tan., 1987. - 221 p. ; 18 cm. - (Új Forrás füzetek ; 3.)

Könczey Réka - Nagy Andrea
  Véges az energiánk. - Budapest : The Joint Center, [1996]. - 20 p. : ill. ; 26 cm. - (Civitas Kör füzetek ; 11.)
  Részlet a Zöldköznapi kaluz c. kiadványból (Budapest :  Föld Napja Alapítvány, 1992)

  Kötődés : Tanulmányok magyarországi szlovákokról / [szerk. Tarján G. Gábor]. - Bp. : ÁGK, 1988. - 100 p., [4] t. ill. 20 cm

László Gyula
  "Emlékezzünk régiekről" : A Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás. - Budapest : Móra, 1979. - 158 l., [4] t.lev. : ill., részben színes ; 29 cm + képgyűjt. [15]. - (Képes történelem)

  Listák könyve : A BBJ magyarországi üzleti kalauza. - 1996. - Budapest : Budapest Business Journal, 1995. - 177 p. : ill. ; 35 cm

  Listák könyve : Magyarország üzleti és szolgáltatási kalauza. - 7. kiadás, 2000. - Budapest : Budapest Business Journal, 1999. - 192 p. : ill. ; 33 cm

  Listák könyve : Magyarország üzleti és szolgáltatási kalauza. - 2001. - Budapest : Budapest Business Journal, [2000]. - 208 p. : ill. ; 33 cm

Lovrencsics Lajos
  A Kós Károly- és Podmaniczky-díjjal kitüntetett Nagykanizsai Városvédő Egyesület története, 1987-2001. Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2001. - 102 p., [20] t. : ill., részben színes

Lukáts János
  Új médiumok a társadalomban : Annotált bilbiográfiai gyűjtemény a nemzetközi szakirodalomból. - Budapest : KIV, [1989]. - 396 p. ; 24 cm
  Lezárva: 1987. dec. 31.

  Magyar alapítványi adattár : 3. köt. = Hungarian foundation directory : Vol. 3. - Budapest : M. Alapítványi Közp., 1994. - 338 p. ; 23 cm

  Magyar alapítványi adattár : 4. köt. = Hungarian foundation directory : Vol. 4. - Budapest : M. Alapítványi Közp., 1994. - 215 p. ; 23 cm

  Magyar Írók I. Világtalálkozója : Keszthely, 1992. augusztus 17-18. Kaposvári Művészeti Fórum : Kaposvár, 1992. március 20-21. / [szerk. Laczkó András]. - [Kaposvár] : Berzsenyi Irod. és Műv. Társ., 1993. - 174 p. ; 20 cm
  Előadásanyagok

  Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében : A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1990. május 4-5-i keszthelyi tanácskozásának anyaga / [szerk. Pomogáts Béla]. - Kaposvár : Somogy m. Kvt. : Berzsenyi Irod. és Műv. Társ., 1991. - 112 p. ; 21 cm

  Magyar Tudomány : a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. - Budapest
  Új f. 30 = 92. köt. (1985) - Új f. 52 = 114. köt., (2007)
  23 évfolyam, kötetlen.

  Magyar Tudományos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottság : 1985-1986. - Budapest : MTA, [1987]. - 115 p. ; 20 cm

  Magyar Tudományos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottság : Évkönyv : 1989. - Budapest : MTA Soros Alapítvány Biz., 1990. - 134 p. ; 20 cm

  Magyarország, 2003. - Budapest : KSH, 2004. - 79 p. ; 29 cm

  Magyarország a nagyvilágban : A Védegylet külpolitikai állásfoglalása. - Budapest : Védegylet, 2001. - 33 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 2.)

Major Klára, D.
  Lángoló világ : A második világháború története. - 3. kiad. - Budapest : Móra Kiadó, 1976. - 159 p., 4 t : ill. ; 29 cm + 1 mell. [16] fol. - (Képes történelem)

Makkai László
  A reneszánsz világa. - Budapest : Móra Kiadó, 1974. - 158 p., 4 t. : ill. ; 29 cm + 1 mell. [16] fol. - (Képes történelem)

  Marine turtles in the wild : A WWF status report / Kemf, Elizabeth, Groombridge, Brian, Abreu, Alberto, Wilson, Alison et al. - Gland : WWF, 2000. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Wanted alive!)
  Címford.: Tengeri teknősök a vadonban : WWF helyzetjelentés

Márkus István
  Forradalom és szabadságharc 1848-49. - 2. kiad. - Budapest : Móra Kiadó, 1968. - 159 p., 2 t. : ill. ; 29 cm. - (Képes történelem)

Maschke, Theo
  A "kis út" vándora : Egy ferences testvér élete és példája. - Budapest : Kult. Innov. Alapítvány, 1998. - 62 p. ; 20 cm. - (Ökotáj könyvek)

  Medvetánc : Az ELTE és az MKKE társadalomelméleti folyóirata / szerk. Bajomi Iván [et al]. - 1988, 2-3. - [Budapest] : ELTE : MKKE, [1988.]. - 365 p. : ill. ; 22 cm

Messik Miklós - Varga Ida
  Párizs és környéke magyar emlékei. - Pécs : Gálos Nyomdász K., 1997. - 186 p., [2] t.fol. ill., részben színes, részben térk. 20 cm

  Mit tudunk magunkról? : Válogatás a Magyar Művelődési Társaság és a Magyar Művelődési Intézet pályázatára beérkezett írásokból, 1999-2000 / [. szerk. Makovecz Benjamin]. - Budapest : M. Művel. Társ. : M. Művel. Int., [2001]. - 385 p. ill. 20 cm

Mitru Ildikó
  Nagybánya, Mária halála-fatemplom. - Sepsiszentgyörgy : Castrum, 1994. - 16 p. : ill. ; 20 cm. - (Erdélyi műemlékek; 8.)

  Mivel gazdagítjuk az Európai Uniót : Természeti értékeink = Hungary enriches the European Union : Our natural heritage / szerk. Haraszthy László. - Budapest : WWF Mo. Képviselete, 2000. - 27 p. : ill., színes ; 21x30 cm

Mózes Attila
  Egyidejűségek : Rendhagyó falumonográfia évszakokban. - Bukarest : Kriterion, 1980. - 165 p. 20 cm

Mózes Attila
  Füstkorom : Történetek ellenfényben. - Bukarest : Kriterion, 1984. - 237 p. 21 cm

Mózes Attila
  Fény, árnyék átdereng : Karcolatok, novellák, elbeszélések. - Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1980. - 236 p. 18 cm

Mózes Attila
  A Gonosz színeváltozásai : Kamaratörténet. - Bukarest : Kriterion, 1985. - 367 p. 21 cm

Mózes Attila
  Üvegcsendélet : Elbeszélés. - Bukarest : Kriterion, 1982. - 210, [2] p. 21 cm

Mravik, Ladislas
  Trois peintures de Paolo de Caylina. Budapest : [s.n.], 1978. - p. 47-61. : ill. ; 24 cm
  Klny. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, No. 50. Ua. magyarul (Mravik László: Paolo de Caylina három festménye) azonosítatlan forrásból: p. 159-166.

  Multiplex-szklerózis? : Tények, reflexiók az ezredfordulón / szerk. Juhász Árpád. - Debrecen : Mozisok Orsz. Szövetsége : Opakfi : DE Műv. Iroda, 2000. - 217 p. ; 24 cm. - (Útközben a magyar filmterjesztés ; 4.)

  Muratáj : Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat. - 1999, 2. sz. - Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. - 150 p., [4] t.lev. : ill. ; 24 cm

Nagy Zsuzsanna, F.
  Hol, kitől, mit, hogyan? : A környezeti tanácsadásról Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Magyarországon és Európában. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2000. - 31, [14] p. : ill. ; 21 cm

  Napkollektor a házban / szerk. Bimbó József. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2000. - 30 p. : ill. ; 29 cm

  Napkollektor a házban / szerk. Barati Sándor. - 3. módosított kiad. - Gömörszőlős : BAZ m. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht., 2002. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetbarát technológiák : Csináld magad füzetek ; 4.)

  National environmental program, 1997-2002 : Republic of Hungary. - Budapest : Ministry of Environment, 1998. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm

  Nem mind csillag, ami fénylik, avagy Az Európai Unió más nézőpontból / szerk. Lugosi Krisztián; Móra Veronika. - Szentendre : Fiatalok az Erdőért Akció, 1994. - 64 p. ; 20 cm
  Az "It's not all stard that are twinkling" c. kiadvány (Amsterdam : SEED) alapján

Nemcsics Antal
  Színek és muráliák a különböző funkciójú terekben. - Budapest : Szín és Fény Nk. Alapítvány, 2002. - 60 p. ill., részben színes 24 cm. - (Színország törvényei)

  Népismereti dolgozatok / szerk. Kós Károly, ifj. - 1976. - Bukarest : Kriterion, 1976. - 162 p., 11 t.fol. ; 24 cm

  NévSoros : 1984-1994. - Budapest : Soros Alapítvány Titkársága, 1994. - 257 p. ; 27 p.

  Nincs ég Föld nélkül : Tanulmányok a Concilium c. folyóirat 1991. augusztusi számából. - Budapest : Ökológiai Információs Központ , 1991. - 76 p. ; 25 cm. - (Heuréka)

Orbán István
  Évgyűrűk : A kolozsvári Báthory István Gimnázium múltjából, 1773-1914. - Kolozsvár :Stúdium, 2004. 123, [34] p. : ill. ; 24 cm

  Önsegélyező csoportok : Al-Anon: az alkoholbetegek hozzátartozóinak önsegélyező csoportja : Tanulmányok / szerk. Lakatos Mária. - Budapest : KIV, 1989. - 79 p. ; 29 cm. - (Tanulmányok a családvédelemről)

  Az örök iskola : Lapok a kolozsvári Báthory István Gimnázium történetéből / [szerk. Tőkés Elek]. - Kolozsvár : [Stúdium], 2003. - 227 p. : ill. ; 24 cm

  Örökség  : Tárgy- és környezetkultúra Magyarországon 1945-1985 = Heritage : Design and man-made environment in Hungary 1945-1985 : [A Műcsarnok és a Design Center közös kiállítása, 1985. október 29 - november 24., Ernst Múzeum] / [a katalógust tervezte Zsótér László]. - Budapest : Műcsarnok : Design Center, 1985. - 112 p. : ill., fotók ; 30 cm

  Pár-sor : Műhelynapló / Levendel Júlia, Horgas Béla. - 2. - Budapest : Levendel J./Horgas B., 1984. - 91p. ; 20 cm

  Páter Bulányi / [szerk.] Szakolczay Lajos. - [Budapest] : Új Idő, 1989. - 244 p. ill. 20 cm. - (Új Idő könyvek)

   A Pediátriai-Antropológiai Szekció tudományos ülésén elhangzott előadások : Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1992. május 29-30. / [szerk. Joubert Kálmán]. - Budapest : M. Biológiai Társa. Embertani Szakoszt., 1993. - 204 p. : ill. ; 29 cm

Pithart, Petr
  Nyolcvankilenc után: kik vagyunk?. - Pozsony : Kalligram, 2002. - 303 p. 20 cm

Quinn, Daniel
  Izmael. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1993. - 293 p. ; 22 cm
  Eredeti cím: Ishmael

Rácz István.
  Emlékeim Weöres Sándorról. - Budapest : Nap, 2003. - 88 p. ; 21 cm

  Regionális, megyei és kistérségi adatok tára : Kistérségek és választókerületek lokális támogatási adatai : 2002-2005. - [Budapest] : Területpolitikai Kormányzati Hivatal, [s.d.]. - 20 db ; 30 cm
  Dél-alföldi régió : Bács-Kiskun megye. - 191 p.
  Dél-alföldi régió : Békés megye. - 134 p.
  Dél-alföldi régió : Csongrád megye. - 139 p.
  Dél-dunántúli régió : Baranya megye. - 208 p.
  Dél-dunántúli régió : Somogy megye. - 201 p.
  Dél-dunántúli régió : Tolna megye. - 133 p.
  Észak-alföldi régió : Hajdú-Bihar megye. - 155 p.
  Észak-alföldi régió : Jász-Nagykun-Szolnok megye. - 140 p.
  Észak-alföldi régió : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. - 243 p.
  Észak-magyarországi régió : Borsod-Abaúj-Zemplén megye. - 294 p.
  Észak-magyarországi régió : Heves megye. - 142 p.
  Észak-magyarországi régió : Nógrád megye. - 125 p.
  Közép-dunántúli régió : Fejér megye. - 133 p.
  Közép-dunántúli régió : Komárom-Esztergom megye. - 107 p.
  Közép-dunántúli régió : Veszprém megye. - 158 p.
  Közép-magyarországi régió : Budapest. - 236 p.
  Közép-magyarországi régió : Pest megye. - 212 p.
  Nyugat-dunántúli régió : Győr-Moson-Sopron megye. - 148 p.
  Nyugat-dunántúli régió : Vas megye. - 145 p.
  Nyugat-dunántúli régió : Zala megye. - 160 p.

Sándor Judit
  Az Aggteleki Nemzeti Park. - 3., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 38 p. : ill. ; 29 cm

  Soros Alapítvány évkönyv : 1992 / [szerk. Geszti Judit]. - Budapest : Európa Alapítvány, 1993. - 88 p. ; 28 cm

  Soros Alapítvány évkönyv : 1993 / [szerk. Geszti Judit]. - Budapest : Soros Alapítvány, 1993. - 118 p. ; 28 cm

  Soros Alapítvány évkönyv : 1996. - Budapest : Soros Alapítvány, 1997. - 312 p. ; 24 cm

  Soros Alapítvány évkönyv : 1999. - Budapest : Soros Alapítvány, [2000]. - 322 p. ; 24 cm

  Soros Alapítvány évkönyv : 2000. - Budapest : Soros Alapítvány, [2001]. - 186 p. ; 24 cm

Szabó Róbert
  Szentes : Városismertető útikönyv. - Szentes : Szentes Városi Tanács, 1985. - 174 p., [28] t. : ill. ; 23 cm

Száraz Péter
  Szársomlyó. - Budapest : OKTH, 1987. - 53 p. : ill. ; 20 cm. - (Természetvédelmi tanösvények)

Szávai Géza
  Utóvéd : Regény / Herbert Quain. - Budapest : Pont, 1996. - 252 p. ; 17 cm

  Századvég : A Bibó István Szakkollégium társadalomelméleti folyóirata / fel. szerk. Gyurgyák János. - 6-7. - Budapest : ELTE, 1988. - 352 p. ; 24 cm

Székely András Bertalan - Joó Rudolf
  Anyanyelv és közösségi tudat a nemzetiségi középiskolákban : Egy szociológiai vizsgálat eredményei. - Bp. : Művelődéskut. Int. : ÁGK, 1986. - 196 p. 24 cm. - (Közművelődéskutatás)

Szekszárdi Júlia
  Utak és módok : Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. - [Budapest] : IF Alapítvány ; [Szolnok] : M. ENCORE, 1995. - 183 p. : ill. ; 23 cm

  Szexuális felvilágosítás és nevelés : AIDS megelőzés iskolai program / [szerk.] Forrai Judit - [Budapest] : Holistic, 1992. - 159 p. ill. 24 cm

Szilágyi Ákos
  Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl : A negatív utópiák társadalomképe. - Bp. : Magvető, 1988. - 193 p. 18 cm. - (Gyorsuló idő?)

  Szórványsors : Erdély 1940-1944 : Dr. Szűk Ödön m. kir. postatitkár jelentései / szerk. Balogh Júlia. - Budapest : KIV, 1992. - 244 p. ; 21 cm

  Tanulmányok a családvédelemről : A korszerű társadalom-orvoslás gondjai. - [Budapest] : KII, 1987. - 69 p. ; 30 cm
  Módszertani füzet

  Tárki adatkatalógus és tájékoztató = SRIS dataarchive catalogue and information / [szerk. Merkl Ildikó]. - Bp. : Tárki : OMIKK, 1988. - 168, 179 p. 24 cm

  Tihanyi kalendárium. - 2003 / [szerk. Korzenszky Richárd]. - Tihany : Bencés Apátság, 2002. - 196 p. : ill. ; 21 cm

Tóth Erzsébet
  Gyertyaszentelő : Tóth Erzsébet versei. - Budapest : Magvető, 1982. - 106 p. 19 cm

Tóth Károly Antal
  Hova-tovább? : Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok. - Stockhom : M. Ökumenikus Önképzőkör ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 1994. - 240 p. ; 20 cm
  Bibliogr. a jegyzetekben

  Több nyelven egy akarattal : Nemzetiségek a Magyar Népköztársaságban / [összeáll. Áts Erika]. - [Budapest] : NPI, [1976]. - 102 p., 16 t.l. ; 21 cm + 1 térk.

  A túlsó part messze van : Tudományos konferencia a funkcionális analfabétizmusról : Illyefalva, 1996. november 18-22. / [szerk. Lada László] ;. - Békéscsaba : Békés M. Képviselőtestülete Ped. Int., [1997]. - 160 p. ; 30 cm

  Turizmus történelmi városokban : Tervezés és menedzsment / szerk. Puczkó László; Rátz Tamara. - Budapest : Turisztikai Oktató és Kutató Kkt., 2003. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
  Az Englich Historic Towns Forum "Making the connections" c. kiadványának magyarországi viszonyokra átdolgozott változata

  Új energiastratégia / Goldemberg, José et al. - Budapest : KII : Mezőgazd. K., 1988. - 131 p. ; 29 cm. - (Heuréka)
  Eredeti cím: Energy for a sustainable world

Valkovics Emil
  Néhány gondolat a halálokok szerinti és az egyes halálokok feltételezett kiküszöbölésén alapuló halandósági táblákról. - Budapest : KSH Népességtud. Kut. Int., 1994. - 112 p. : ill. ; 29 cm. - (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének demográfiai módszertani füzetei ; 5 = 1994/1.)

  Változásban? : Elemzések a romániai magyar társadalomról / Bíró A. Zoltán et al. - Csíkszereda : Pro-Print, 1995. - 259 p. ; 21 cm. - (Helyzet könyvek)

Varga Domokos
  Magyarország virágzása és romlása : Magyarország a XIV-XV. században. - Budapest : Móra Kiadó, 1970. - 159 p., 4 t. : ill. ; 29 cm. - (Képes történelem)

Varga E. Árpád
  Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből : Tanulmányok. - Budapest : Püski, 1998. - 388 p. ; 25 cm
  Bibliogr.: p. 386-388. és a jegyzetekben

Varga László
  Fények a ködben : [Egy életút a nemzet szolgálatában]. - Salgótarján : Médiamix, 2002. - 302 p. ill. 24 cm

Várkonyi Ágnes, R.
  Két pogány közt : A Rákóczi-szabadságharc története. - Budapest : Móra Kiadó, 1968. - 159 p., 4 t. : ill. ; 29 cm. - (Képes történelem)

  Videó-alfa / szerk. Márczi Imre; Zelnik József; . - Budapest : Múzsák, 1987. - 244 p. : ill. ; 28 cm
  Bibliogr. - összeáll. Ernszt Árpád és Lukáts János - p. 203-228.

  Visszapillantó : Dokumentumgyűjtemény : 1900-2001 = Ohlédnutí : Sbirka dokumentů / [összeáll. Becske Katalin]. - [Praha] : Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, 2001. - 245 p. : ill. ; 21 cm

Zámbori Zoltán
  A hidroszféra problémái. - 3., átdolg. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 40 p. : ill. ; 30 cm
  Bibliogr.: p. 40.

Závada Pál
  Kulákprés : Dokumentumok és kommentárok egy parasztgazdaság történetéhez. - Budapest : Művelkut. Int., 1986. - 346 p., [7] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Műhelysorozat ; 6.)


vissza