2. fölöspéldány-jegyzék

2008. április

A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára


Már elkelt kiadványok. A jegyzék archiválása csupán a tevékenység dokumentálását szolgálja.


  IV. váci szalon, 1998. - Vác : Váci Képzőművészeti Alapítvány, 1998. - 24 cm

  V. váci szalon, 2001. - Vác : Váci Képzőművészeti Alapítvány, 2001. - 24 cm

  VIII. Nemzetközi Kórusverseny : Budapest, 2001. április 8-11. - Budapest : Interkultur Hungaria Kht., 2001. - 79 p. : ill. ; 21 cm

  10 éves az Evangéliumi Színház / szerk. Albert Gábor. - Budapest : Ökumenikus Színház Alapítvány, 2000. - 71 p. : ill. ; 21 cm

  100 éves a Fóti Református Egyházközség Gárdonyi Zoltán énekkara / szerk. Kalocsay Ferenc; Bódiss Tamás. - Fót : Fóti Református Egyházközség, 1999. - 62 p., [10] t.fol., 1 öh. térkép : ill. ; 21 cm

  Accent on philantrophy, 2. - Fort Worth, TX : Huguley Memorial Hospital, 1982. - 48 p. ; 22 cm

Ácsné Molnár Judit
  Non-profit törvény és a kedvezmények : Adózási szabályok : Társadalmi szervezetek, (köz)alapítványok, közhasznú társaságok. - Budapest : NOVIRING, 1998. - 199 p. ; 24 cm. - (Non-profit könyvek)

Ácsné Molnár Judit
  A számviteli törvény szabályzatok társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak. - Budapest : Noviring Kft., 1997. - 194 p. ; 24 cm. - (Non-profit könyvek)

  Action on health promotion. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [s. d.]. - 20 p. ; 24 cm

Adirondack, Sandy
  Mindennapi receptek civil szervezeteknek : Kézikönyv nonprofit vezetőknek. - Budapest : NIOK, 1999. - 164 p. : ill. ; 30 cm

Agárdi Péter
  A kultúra sorsa Magyarországon, 1985-1996. - Budapest : Új Mandátum, 1997. - 120 p. ; 24 cm

  Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára / szerk. Török Marianna; Vincze Krisztina. - 2. bőv. és jav. kiad. - Budapest : NIOK Alapítvány, 1998. - 162 p. : ill. ; 24 cm

  Alapítványok, pályázatok, non-profit szféra : Egy képzés anyaga / szerk. Romhányi András. - Budapest : Magyar Kollégium, 1996. - 112 p. ; 21 cm

  Alkotmányjog : Jogszabálygyűjtemény / szerk. Kukorelli István. - 4., átd. kiad. - Budapest : Osiris, 1999. - 776 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek)

  Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek és választások / szerk. Landau Edit. - Budapest : Aktyv Társadalom Alapítvány, 1995. - 430 p. ; 24 cm

Almásy Mária - Sósné Lajos Ilona
  Alapítványok és társadalmi szervezetek létrehozása és működése. - Budapest : MÜSZI, 1992. - 171 p. ; 24 cm

  Amit a nonprofit törvényről tudni érdemes : Törvényszöveg magyarázattal. - Budapest : Európa Ház, [1998]. - 28 cm ; 20 cm

Angelusz Róbert
  Optikai csalódások : [Közvélemény, nyilvánosság, tabu, mimikri]. - Budapest : Pesti Szalon, 1996. - 260 p. : ill. ; 20 cm
  Tanulmányok

Angi István
  A zenei szépség modellje. - Kolozsvár : Polis, 2003. - 283 p. ; 20 cm

  Annual report and financial statement, 1995. - Brussels : European Foundation Centre, 1996. - 40 p. : ill. ; 30 cm

  Annual report, 1995. - Sofia : OSF Press, 1995. - 166 p. ; 29 cm

  Annual report, 1996. - Kiyv : International Renaissance Foundation, 1996. - 76 p. ; 30 cm

Antal Gábor
  Szabályzatgyűjtemény költségvetési intézmények számára. - Budapest : BMK, [1998]. - 157 p. ; 20 cm. - (Módszertári füzetek ; 7.)

  Anyám balladát táncol : In memoriam Sinka István / szerk. Medvigy Endre. - Budapest : Nap K., 1999. - 388 p., [12] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam)

Apatini Kornélné
  Kis- és középvállalkozások finanszírozása. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1999. - 162 p. ; 20 cm. - (Banküzlet 2000 ; 8.)

  Association of charitable foundations : Promoting the effectiveness of UK grant-making trusts : Annual report, 1993-94. - London : ACF, 2004. - 56 p. ; 21 cm

  Átfogó nonprofit menedzsment. - Budapest : Con-Nex, 1997. - 295 p. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások ; 5.)

  Bács-Kiskun megyei civil szervezetek adattára / szerk. Patakyné Lacza Annamária. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ, 1999. - 64 p. ; 21 cm

Balázs Zsoltné
  Naplófőkönyvvezetés közhasznú és be nem sorolt társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak. - Budapest : Noviring Kft., 1999. - 432 p. ; 24 cm

Balogh András
  Kelet-Közép-Európa és a NATO bűvítése. - Budapest : Európa Ház, 1997. - 16 p. ; 22 cm. - (Biztonságpolitikáról mindenkinek)

Bándi Gyula
  Környezetjog. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2000. - 542 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek)

Bándi Gyula
  Környezetvédelmi kézikönyv. - 3. jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2000. - 358 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár ; 1.)

Bassler, Terrice - Wisse Smit, Mabel
  Building donor partnerships. - Budapest : Open Society Institute, 1997. - 48 p. ; 23 cm

  Belső rajz : Országos minirajz kiállítás, 1998. október 20 - november 15.. - Budapest : Belvárosi Művészek Társasága, 1998. - [156] p. : ill. ; 20 cm

Bernáth Klára - Jókay Károly - Szmetana György
  Önkormányzatok és tőkepiac. - Budapest : HVG-ORAC, 1999. - 183 p. ; 20 cm

  Bioetika ; Ökumené : Válogatott tanulmányok a Magyar Bioetikai Társaság és a KÖT (Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság) két évtizedes munkásságából / szerk. Makó János; Ullrich Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2003. - 330 p. ; 18 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink ; 5.)

Bíró Dávid
  A globális felmelegedés politikatörténete. - Budapest : Napvilág, 2003. - 135 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek ; 19.)

Bíró Endre - Csizmár Gábor
  Kulturális, művészeti és közművelődési intézmények, egyesületek, vállalkozások - alkotók, előadók - jogi kézikönyve. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1991. - 32 cm

Bobokné Belányi Beáta
  Kultúrmenedzsment : Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 128 p. : ill. ; 20 cm

Bockemühl, Jochen
  Életösszefüggések megismerése, átélése, alakítása. - [S.l.] : Ita Wegman Alapítvány, 1995. - 95 p. : ill. ; 31 cm + 13 t.

Bódi Zsuzsanna
  A magyarországi cigányság kultúrája : Válogatott bibliográfia = The culture of the Gypsies in Hungary : A seleted bibliography. - Budapest : Magyar Művelődési Intézet, 2002. - 236 p. ; 21 cm. - (Roma módszertani kiadványok ; 3.)

Böőr László
  A TIT fél évszázada Pest megyében. - Budapest : TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyes., 2003. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (TIT Teleki László Egyesület füzetei ; 2.)

  Budapest statisztikai zsebkönyve, 1999. - Budapest : KSH Budapesti és Pest m. Igazg., 2000. - 203 p. ; 16 cm

Bulányi György
  Keressétek az Isten Országát!. - Budapest : Irotron, 1990 ; 24 cm
  [1. köt.], Honnan jött? Miért jött?. - 1990. - 253 p.

  Canadian directory to foundations. - 11. ed. - Toronto : Canadian Centre for Philantrophy, 1994. - xv, 343, [120] p. ; 28 cm

  Central Europe / Konrád György et al. - London : The Austrian Cultural Institute, 1998. - 63 p. ; 17 cm. - (Occasions ; 4)

  The Ciba Foundation : 1989 Report & Handbook. - London : Ciba Foundation, 1989. - 128 p. : ill. ; 21 cm

  A cigányok Magyarországon. - Budapest : MTA, 1999. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1.2., Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. Az életmód, az életvitel, a kultúra, a tudat átalakulása)

  Cingár Herkules : Emlékezés Fábián Zoltánra / szerk. Fodor András; Mátis Lívia. - Budapest : Fábián Zoltán Alapítvány, 1996. - 191 p. : ill. ; 20 cm

  Citizens : Strengthening global civil society / ed. de Olveire, Miguel Darcy; Tandon, Rajesh. - Washington, D.C. : CIVICUS, 1994. - x, 385 p. ; 22 cm

  Civil society and the environment in Central and Eastern Europe / ed. Fisher, Duncan. - London : Ecological Studies Instiute ; Bonn : Institut für Europäische Umweltpolitik ; Belgrade : Eko-Center, 1992. - 209 p. ; 29 cm

  Civil society at the millennium. - West Hartford, CT : Kumarian Press, 1999. - xi, 211 p. ; 23 cm

  Civil szervezetek Oroszlányon / szerk. Elekes Lászlóné; Modrián Vilmos. - Oroszlány : Oroszlány Barátaink Köre : Művelődési Közp. és Kvtár, 1997. - 48 p. : ill. ; 19 cm

  A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben : II. Civil Fórum 2000 / szerk. Boda Edit. - Kolozsvár : Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért, 2000. - 238 p.

  Compendium of resources for teaching about the nonprofit sector, voluntarism and philantrophy / ed. Crowder, Nancy L.; Hodgkinson, Virginia A.. - 2. ed. - Washington, D.C. : Independent Sector, 1991. - 193 p. ; 28 cm

  Continental responsibility : European and international support for higher education and research in East Central Europe / ed. Kirk, Mary E.; Rhodes, Aaron A.. - New York, NY : Institute of International Education, 1994. - x, 197 p. ; 28 cm

  Csabai kalendárium, 2003. - Budapest : RCS. Hírmondó Bt., 2003. - 381 p. : ill. ; 22 cm

Csákvári Ágota
  Alapítványok és nonprofit szervezetek leltározása. - Budapest : NOVORG : BSZF, 1996. - 95 p. ; 24 cm. - (Fehér folt)

Csákvári Ágota
  Alapítványok és nonprofit szervezetek pénzkezelése, adományok elszámolása és nyilvántartása. - 2. átd. kiad. - Budapest : NOVORG, 1997. - 75 p. ; 24 cm

Csákvári Ágota
  Alapítványok, nonprofit szervezetek és közhasznú társaságok kettős könyvvitele. - Budapest : NOVORG : BSZF, 1996. - 133 p. ; 24 cm. - (Fehér folt)

Csanády Dániel - Pontyos Tamás - Sasvári Andrea
  Utazás a nonporfit törvény körül : A közhasznú szervezetekről szóló törvény hátteréről és az eddigi tapasztalatokról. - Budapest : CTF Alapítvány, 1999. - 60 p. ; 21 cm

Csefkó Ferenc - Pálné Kovács Ilona
  Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. - Budapest : Osiris, 1999. - 355 p. ; 20 cm

Csegény Péter - Kákai László
  Köztes helyzet? : A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatában az ezredforduló Magyarországán. - Budapest : Miniszterelnöki Hivatal, 2001. - 211 p. : ill., részben színes ; 20 cm

  Csíkszereda város évkönyve, 2001 / szerk. Szatmári László. - Csíkszereda : Polgármesteri Hivatal, 2001. - 270 p. : ill. ; 21 cm

Csillag András
  Joseph Pulitzer és az amerikai sajtó. - Budapest : Osiris, 2000. - 213 p. : ill. ; 24 cm

Csizmadia Ervin
  Két liberalizmus Magyarországon. - Budapest : Századvég, 1999. - 259 p. ; 24 cm. - (Tollforgó ; 2.)

Csizmady Adrienne
  A lakótelep. - Budapest : Gondolat, 2003. - 317 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák)

Csutora Mária - Kerekes Sándor
  A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 222 p. : ill. ; 24 cm

  Cultural funding in Europe / ed. Garonzik, Elan; Word, Susan. - Brussels : European Foundation Centre, 1995. - xxi, 202 p.

Dainov, Evgeni - Garnizov, Vassil - Zanev, Svetoslav
  The government and the people : Conflicts in Bulgarian society in the middle of the 1990s. - Sofia : Centre for Social Practices New Bulgarian University, 1998. - 107 p. ; 20 cm

Darvas Béla
  A genetikailag módosított élőszervezetek kibocsátásának környezeti kockázatai. - Budapest : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1997. - 63 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet)

Davison, Ann
  Grants from Europe : How to get money and infulence policy. - 6. ed. repr. - London : NCVO Publications, 1991. - xiv, 154 p. ; 21 cm

Dean, Kathryn - Hancock, Trevor
  Supportive environments for health. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 1992. - 41 p. ; 24 cm

  Délibáb 2000 : Antológia / szerk. Bornemissza Attila. - Budapest : Uránusz, 2000. - 223 p. : ill. ; 21 cm

  Democracy and local governance : Ten empirical studies / ed. Jacob, Betty; Ostrowski, Krzysztof; Teune, Henry. - Honolulu : Matsunaga Institute for Peace University of Hawai'i, 1993. - xii, 292 p.

  Demográfiai évkönyv. - 1998. - Budapest : KSH, 1999. - XIII, 533 p. ; 29 cm

  Demográfiai évkönyv. - 2000. - Budapest : KSH, 2001. - XIX, 483 p. ; 29 cm

  Design '98 : Országos design pályázat : Vigadó Galéria, 1998. november 25 - december 13.. - Budapest : Magyar Design Kulturális Alapítvány, 1998. - 24 cm

  Deutsche Bühne Ungarn : DBU = A Tolna Megyei Önkormányzat Német Színháza. - Szekszárd : Deutsche Bühne Ungarn, 1994. - 111 p. :  ill. ; 20 cm

  Dimensions of the voluntary sector / ed. Saxon-Harrold, Susan; . - London : Charities Aid Foundation, 1995. - 200 p. ; 30 cm

  Directorio de instituciones filantropicas. - Mexico : Centro Maxicano de Instituciones Filantrópicas, 1990. - xiii, 177 p. ; 28 cm

  Directory of foundation and corporate members of the European Foundation Centre / ed. Garonzik, Elan. - 1993/1994 ed. - Brussels : European Foundation Centre, 1993. - xxii, 192 p. ; 30 cm

  The directory of grant-making trusts, 1993. - Thirteenth compilation. - Tonbridge : Charities Aid Foundation, 1993. - xxvi, 1037 p. ; 24 cm

  Directory of NGO trainers in central and Eastern Europe. - Washington, D.C. : IDEE : NFF, [s.d.]. - 23 cm

  Directory of Non-profit organizations in Bulgaria, 1998. - Sofia : Open Society Foundation, 1998. - 485 p. ; 31 cm

  The directory of scottish gran-making trusts, 1994/95. - Edinburgh : Scottish Council for Voluntary Organisations, 1994. - 169 p. ; 21 cm

  Directory of western organizations assisting book culture in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union : 1994-1995. - New York, NY : Pubwatch ; Oxford : Cenral & East European Publishing Project, 1994. - 71 p. ; 22 cm

  Doktori (PhD) képzés, kiegészítve a mester (DLA) képzésekkel : Felvételi tájékoztató, 200/2001. tanév. - Budapest : Oktatási Minisztérium, [2000]. - 102 p. ; 21 cm

  A dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület Emlékkönyve, 2002 / szerk. Földi Bodó Imre. - Dombóvár : Fekete István Kulturális Egyesület, 2002. - 237 p. : ill. ; 20 cm

  A dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület Emlékkönyve, 2003 / szerk. Földi Bodó Imre. - Dombóvár : Fekete István Kulturális Egyesület, 2004. - 243 p. : ill. ; 20 cm

Doráti Antal
  "For inner and outer peace". - Gerzensee : Araqua Verlag, 1991. - 134 p. ; 30 cm

Doulton, Anne-Marie
  The arts funding guide. - 3. (1994/95) ed. - London : Directory of Social Change, 1994. - 348 p. ; 25 cm

  Drog és politika : A Drog és Politika című nemzetközi tudományos konferencia (1993. november 3-5.) előadásai alapján = Drugs and policy : On the basis of the papers presented at the International Scientific Conference on Drugs and Policy, (3-5, November 1993)  / szerk. Gerevich József. - Budapest : Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 1994. - 127, 127 p. ; 24 cm

Drucker, Peter F.
  The five most impartant questions you will ever ask about your nonprofit organization. - San Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers, 1993. - xiii, 61 p. ; 28 cm

  Ecce homo : [Kiállítási katalógus]. - Budapest : M. Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 1998. - 145 p. : ill. ; 21 cm

Éder Mária
  Aki cigányútra ment. - Budapest : Saxum, 2002. - 174 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai)

  Education funding in Europe / ed. Brown, Simon. - Brussels : European Foundation Centre, 1998. - xxiii, 352 p.

  Egy európai magyar : Emlékkönyv Szöllősy Árpádnak / szerk. Raffai István. - Veszprém : Új Horizont, 1998. - 160 p. ; 20 cm

  Ember és természet / szerk. Havas Péter. - Budapest : Mentor-Szanator Kft., 1996. - 106 p. : ill. ; 28 cm
  A Fejlesztő pedagógia 1996. 5/6. száma

  Emberi jogi mi micsoda : Fórumok, szervezetek, kiadványok. - Budapest : Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ, 1998. - 96 p. ; 20 cm

  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata gyerekeknek. - Budapest : Soros Alapítvány, 1995. - [30] p. : ill. ; 21 cm

  Emberközpontú gazdaságot! / szerk. Kocsis Tamás. - Budapest : Válasz, 2002. - 134 p. ; 25 cm. - (Élet-világ ; 3.)

  Az emlékezésről... : Kiállítás és szimpozion : Vigadó Galéria, Budapest, 2000. július 27. - augusztus 14.. - Budapest : Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, 2000. - 123 p. : ill. ; 25 cm

  ENSZ egyezmény az elsivatagosodás és aszály elleni küzdelemről / szerk. Nemes Csaba; Eke István; Holló Gyula. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1995. - 106 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment)

  Az ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésszaka: a fenntartható fejlődés nemzetközi programjának értékelése és a további feladatok : [1998-2002] / szerk. Faragó Tibor; Nemes Csaba. - Budapest : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1997. - 95 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet)

  Environmental education in Hungary : Official in-depth study and policy review of OECD ENSI / ed. Kelley-Laine, Kathleen; Havas Péter. - [S.l.] : [s.n.], 1996. - 44 fol. ; 30 cm

  Environmental funding in Europe : One hundred and ninety profiles of foundations and corporate funders active in the environment in Europe and intercontinentally / ed. Garoznik, Elan; Brown, Simon. - Brussels : European Foundation Centre, 1998. - xxi, 276 p.

  Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. - [Bukarest] : RMDSZ ; [Nagyvárad] : Scripta, [1999]. - 847 p. ; 29 cm

  Etnopolitika : A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában / szerk. Bárdi Nándor; Fedinec Csilla . - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2003. - 342 p. ; 24 cm

  EU-integráció - önkormányzatok / szerk. Csefkó Ferenc. - Budapest : Önkormányzati Szövetségek Tanácsa, 1998- . - 24 cm
  1. - 1998. - 268 p.

  Európa és a magyar közigazgatás : IV. Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat : 1999. május-július / szerk. Fogarasi József. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1999. - 237 p. ; 20 cm

  Európa ma és holnap : Hogyan készül fel Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásra? / szerk. Izikné Hedri Gabriella; Palánkai Tibor. - 3. átd. kiad. - Budapest : Balassi, 1998. - IX, 179 p. : ill. ; 23 cm

  Európai pénzforrások : Adományozó szervezetek az Európai Unióban. - Budapest : NIOK, 1995. - 58 p. : ill. ; 24 cm. - (NIOK kiadványok ; 1.)

  Az Európai Unió évkönyve, 1999-2000 / szerk. Forgács Imre; Inotai András; Wéber Attila. - Budapest : DHV-Magyarország : Osiris, 2000. - 579 p. ; 24 cn. - (Magyarország az Európai Unióban. Kézikönyvtár)

  Az Európai Unió évkönyve, 2001 / szerk. Forgács Imre; Inotai András; Wéber Attila. - Budapest : Osiris, 2002. - 615 p. ; 24 cn. - (Magyarország az Európai Unióban. Kézikönyvtár)

  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 691 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár ; 8.)

  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1999. - 600 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár ; 8.)

  Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás : IV. országos politológus vándorgyűlés / szerk. Beszteri Béla; Hervainé Szabó Gyöngyvér. - Veszprém : MTA VEAB ; Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 1998. - 379 p. ; 29 cm

  European grants index / ed. Garonzik, Elan; Heggadon, Miles. - Brussels : European Foundation Centre, 1998. - xxxiii, 187 p. ; 30 cm

  The European Union's Phare and Tacis democracy programme : Projects in operation 1996. - Brussels : EHRF, 1996. - 154 p. ; 30 cm

  Evaluation of sources and sinks of greenhouse gases in Hungary : Inventories of greenhouse gas emissions and removals 1991-1994  / ed. Pálvölgyi Tamás; Vattai Gábor. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1997. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment)

  Évkönyv a 2000/2001-es színi évadra / szerk. Molnár Klára. - Budapest : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2002. - 258 p. ; 21 cm

  Évkönyv a 2001/2002-es színi évadra / szerk. Molnár Klára. - Budapest : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2003. - 344 p. ; 21 cm

  Évkönyv, 1993 / szerk. Székely Anna. - Budapest : Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1994. - 163 p. ; 25 cm

  Evolving patterns of Asia-Pacific philantrophy / ed. Jung, Ku-Hyun. - Seoul : Seoul Press, 1994. - xiii, 340 p. ; 24 cm. - (East and west studies series ; 31)

Farkas György
  Kamarák és vállalati érdekképviseletek az integrációs felkészülésben. - Budapest : Osiris, 2000. - 134 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai Unióban. Kézikönyvtár)

Farkas Péter
  A humánökológia alapjai. - 2. kiad. - Budapest : Szent István Társ., 2001. - 252 p. ; 24 cm

  Fáskör : Samu Géza, Varga Géza Ferenc, Orosz Péter, Húber András. - Budapest : Középeurópa Fényműhely, ca 2000. - [76] p. : ill. ; 22 cm

  Fehér könyv a közoktatásról / szerk. Báthory Zoltán; Petrus László. - Budapest : Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság, 1999. - 146 p. ; 19 cm

Fehér Zoltán - Temesi István
  A szociális igazgatás általános kérdései és a felnőttvédelem. - Budapest : Unió, 1998. - 103 p. ; 24 cm

Fekete János
  Vissza a realitásokhoz! : Egy magyar bankár reflexiói. - Budapest : Gondolat, 1983. - 283 p. ; 19 cm

  Felsőoktatási felvételi előkészítő szaknévsor, 2001. - Budapest : Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, 2000. - 88 p.

  Felvételi megoldókulcsok nagykönyve. - Budapest : DTF-Hungária, 2003. - 118 p. : ill. ; 28 cm

Fendi, Peter
  Dévajságok, melyeket Peter Fendi császári udvari piktor úr bájos aquarelljeihez szerzett Susie Feischmecker kisasszony a szebbkeblű közönség múlatságára. - Budapest : Zrínyi ny., 1989. - XVIII p., [18] t.fol. : ill., színes ; 20 cm

  A fenntarthatóság felé : Egy környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politika és cselekvés Európai Közösségi programja. - Budapest : Környezet és Fejlődés K., 1997. - 157 p. : ill., részben színes ; 30 cm

Ferencz Győző
  Kulturális intézmények munkajogi kézikönyve. - [Budapest] : BMK, 1997. - 167 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek ; 6.)

Fisher, James C. - Cole, Kathleen M.
  Leadership and management of volunteer programs. - San Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers, 1993. - xviii, 208 p. ; 24 cm

Fodor Gábor Antal
  Ismerkedés a kiadványszerkesztéssel. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 80 p. : ill. ; 24 cm

  A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései. - Budapest : OFA Kht., 1999. - 103 p. ; 23 cm. - (OFA könyvek ; 1.)

Fontaine, Pascal
  A citizen's Europe. - Brussels : Office for Official Publications of the European Communities, 1991. - 50 p. : ill. ; 23 cm. - (Europe on the move)

Forgács András - Loboda Zoltán
  Az Európai Unió és az oktatás. - Budapest : Press Publica, 2003. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ ; 55.)

  Foundation management report, 1990. - Washington, D.C. : Council on Foundations, 1990. - iii, 181 p. ; 28 cm

Francisztiné Molnár Erzsébet
  "Vásárhely kővel van kerítve..." : A Hódmezővásárhelyi Városi Vegyeskar negyedszázada, 1976-2001. - Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhelyi Városi Kórusegyesület Vegyeskara, 2001. - 112 p. : ill. ; 20 cm

Fulk, Austin - Nolan, Stuart
  Patterns of corporate philanthrophy : Giving in the Clinton era. - Washington, D.C. : Capital Research Center, 1996. - v, 193 p. ; 23 cm. - (Studies in philantrophy ; 20)

  Fundaciones culturales privadas. - Madrid : Ministerio de Cultura, 1995. - 447 p. ; 24 cm

  Las Fundaciones y los protectorados. - Madrid : Centro de Fundaciones, 1986. - 335 p. ; 21 cm

  A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület V. országos és nemzetközi kiállítása / szerk. Bogár Katalin. - Budapest : Pataky Művelődési Központ, 1997. - 184 p. : ill. ; 21 cm

Gadó György Pál - Kézdy Pál
  Eladó-e táj? : A Budai-hegység természeti értékei régi fényképeken. - Budapest : WWF Magyarország, 2003. - 60 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Budai-hegység füzetek ; 1.)

Garai Katalin
  Az Európai Unió : A középiskolák számára. - Budapest : Corvina, 1999. - 147 p. ; 24 cm

  A garden well trended : 1997 annual report : Central/Eastern Europe Edition. - Flint, MI : Charles Stewart Mott Foundation, 1997. - 94 p. ; 28 cm

Gazda István
  Magyar tudománytörténet. - Piliscsaba : Magyar Tudománytört. Int., 1998. - 200 p. ; 23 cm

Gazdag Ferenc
  Az európai integráció. - Budapest : Calibra, [1996]. - 45 p. : ill. ; 24 cm. - (Élő történelem)

  Gazdaságosság és ahogy a továbbképzési intézmények látják magukat / szerk. Bohn, Herbert; Stang, Richard. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, 1996. - 96 p. ; 20 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás ; 3.)

  Gazdaságpolitika / szerk. Veress József. - Budapest : Aula, 1999. - 374 p. ; 24 cm

Géczi János
  Természet-kép : Művelődéstörténeti tanulmányok. - Budapest : Krónika Nova, [2001]. - 243 p. : ill. ; 24 cm

Geever, Jane C. - McNeill, Patricia
  The foundation center's guide to proposal writing. - New York, NY : The Foundation Center, 1993. - xi, 191 p. ; 24 cm

  General catalogue of publications. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. - VIII, 325 p. ; 25 cm

Gerő Judit - Reich Gábor
  Microsoft Word for Windows 2.0. - Budapest : ComputerBooks, 1994. - 373 p. : ill. ; 24 cm

Gilchrist, Alison
  Community development and networking. - London : Community Development Foundation, 1995. - 41 p. ; 21 cm. - (Community development briefing paper ; 7)

  Globalizáció és nemzetépítés / szerk. Bárdi Nándor. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 1999. - 319 p. : ill., térk. ; 25 cm

Gombos Gyula
  Tükörcserepek. - Budapest : Püski, 1993. - 386 p. ; 20 cm

  Grand metropolitan : Report on corporate citizenship. - Brighton : GrandMet Community Relations, 1997. - 92 p. : ill. ; 21 cm

  Grants and loans from the European Union : A guide to community funding. - Luxembourg : EC ; Brussels : EAEC : ECSC, 1995. - 187 p. ; 30 cm

  Grants for foreign and international programs. - New York, NY : The Foundation Center, 1993-1994. - xiii, 301 p. ; 28 cm

  Grants for international and foreign programs. - New York, NY : The Foundation Center, 1989. - 163 p. ; 28 cm

Green, Chad T. - Castro-Green, Yvette
  Writing winning grant proposals step by step. - Riga : NGO Centrs-Riga, 1997. - vii, 78 p. ; 30 cm

  Grenzenlos : 15 Künstler aus Ungarn : Ausstellung des Verbandes Ungarndeutscher Autoren und Künstler im Haus des Deutschen Ostens, München, 21. Juni 1996 - 19. Juli 1996. - München : Südostdeutsches Kulturwerk, 1996. - ill. ; 24 cm

Guc, Michal
  "Egyedül nem megy" : Együttműködési modell nonprofit szervezetek és a helyi önkormányzat között Lengyelországban. - Budapest : Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány, 1999. - 90 p. ; 24 cm

  Guide annuaire des fondations et des associations. - 5. éd. - Vincennes : SA2 : CIME, 1997. - XXVI, 485 p. ; 30 cm

  Guide to funding for international and foreign programs / ed. Olson, Stan; Kovacs, Ruth; Haile, Suzanna. - New York, NY : The Foundation Center, 1992. - xxxiv, 245 p. ; 28 cm

  A guide to the major trusts : Vol. 1, The top 300 trusts / ed. FitzHerbert, Luke; Forrester, Susan; Grau, Julio. - 1997/98 ed. - London : The Directory of Social Change, 1997. - 290 p. : ill. ; 30 cm

Gurnik Ágnes - Szalai Ákos - Szépe Edit
  Kézikönyv a helyi önkormányzatok társulásairól. - Budapest : Consulting, 1998. - 238 p. ; 24 cm

Gyarmati Ildikó
  Rendezvényszervező kézikönyv. - Budapest : Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2001. - 221 p. ; 24 cm

Gyurgyák János
  Mi a politika? : Bevezetés a politika világába. - 2., átd. kiad. - Budapest : Osiris, 1999. - 435 p. ; 20 cm

Győrffy Attila
  Édenapokrif. - Budapest : Orpheusz, 1990. - 223 p. ; 20 cm

Győri Lajos
  Magyar fotográfiai évkönyv és adattár, 1998 : Tények, adatok, információk a nemzeti kulturális leltárhoz. - Budapest : Fotóügynökség és Hírszerző Kft., 1999. - 182 p. ; 21 cm

Gönczöl Katalin - Kóthy Judit
  Ombudsman : 1995-2001. - Budapest : Helikon, 2002. - 246 p., VIII t. : ill. ; 20 cm

Haán György - Pongrácz Judit - Simon Józsefné
  Német nyelvkönyv, 1.. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1976. - 590 p. ; 21 cm. - (Tanuljunk nyelveket!)

  Hajdú-Bihar megyei őszi tárlat : 1995. november 12-24.. - Debrecen : Nyomdaipari Szolgáltató KKT, 1995. - 26 cm

Hajma Lajos
  Ismerjük meg a NATO-t. - Budapest : Európa Ház, 1997. - 20 p. ; 22 cm. - (Biztonságpolitikáról mindenkinek)

  Hal - víz : A hal művészi megjelenítése a képző- és iparművészet eszközeivel : Nádor Galéria, 2000. augusztus 3 - szeptember 3. - Budapest : Belvárosi Művészek Társasága, 2000. - [80] p. : ill. ; 16 cm

Halász Előd
  Német-magyar szótár. - 10., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 1968. - 380 p. ; 15 cm

  A harmadik szektor : Tanulmányok / szerk. Kuti Éva; Marschall Miklós. - Budapest : Nonprofit Kutcsop., 1991. - 240 p. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások ; 1.)

  Határjárás Kölesden ; A Hátország történetéből ; Kölesd 1848-49 : Helytörténeti olvasókönyv. - Kölesd : Kölesd Község Önkormányzata, 1999. - 261 p. : ill. ; 20 cm. - (Kölesdi füzetek ; 2.)

  Health sector reform in the countries of central and eastern Europe and the former Soviet Union : A guide to UK activity. - London : Health Education Authority, 1992. - 47 p. ; 26 cm

Hegoczki Ferenc
  Ezredfordulós bajaink. - Budapest : H&H, 2001. - 232 p. ; 21 cm

  Hommage a Tanár Úr : Nemeskürty István köszöntése / szerk. Koltay Gábor. - Budapest : Szabad Tér, 2000. - 352 p. : ill. ; 25 cm

Horváth Attila
  Turizmus a kultúrában (kultúra a turizmusban). - Budapest : M. Művel. Int., 1999. - 149 p. : ill. ; 26 cm. - (Művelődés, műhely, információ ; 1/1.)

  Horvátországi Magyarok Szövetsége évkönyv, 11-14. / szerk. Csörgits József. - Eszék : HMSZ, 1993. - 131 p. : ill. ; 24 cm

  Hulladékgazdálkodási kézikönyv, 1. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 349 p.. - 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár ; 11.)

  The human rights album. - Brussels : Council of Europe, 1992. - 30 p. : ill. ; 21 cm

Humphreys, Barrie
  Oxford open learning DMS : 2. szint 8. modul: Emberek menedzselése. - Budapest : Omegaglen Kft., 1994. - 234 p. ; 29 cm

  Hungarian environmental education strategy : Pillars / ed. Vásárhelyi Tamás; Victor András. - [Budapest] : Hungarian Society for Environmental Education, 1998. - 128 p. : ill. ; 24 cm

  HUNGART : Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület : 1997-2000. - Budapest : HUNGART Egyes., 2000. - 149 p. : ill. ; 24 cm

  Hungary: a civil approach : A survey of the Hungarian nonprofit sector / ed. Kaposvári Anikó; Králik Miklós; Sebestény István. - Budapest : European House : Civitalis Association, 1997. - 81 p.

  Hungary: strategy plans, initiatives and actiones for sustainable development = Magyarország: stratégiai tervek, kezdeményezések és intézkedések a fenntartható fejlődésért / ed. Faragó Tibor; Nemes Csaba. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1997. - 136 p. : ill. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment)

  Idegenforgalmi kézikönyv, 2000 / szerk. Várnai Péter. - Budapest : M & G Marketing, 2000. - 240 p. ; 29 cm

  Idősellátás Magyarországon : Brit-magyar kutatási modellek / szerk. Lévai Katalin. - Budapest : Szociális Innováció Alapítvány, 1999. - 124 p. ; 24 cm

Illés Mária
  A közszolgáltató vállalatok gazdasági szabályozása. - Budapest : Aula, 2000. - 235 p. ; 24 cm

  Independent funding : A directory of foundation and corporate members of the European Foundation Centre. - Brussels : European Foundation Centre, 1998. - xxi, 225 p.

  Info 93 : Today's yearbook & factfinder. - Oxford : Helicon, 1992. - 757 p. ; 24 cm

Inotai András
  Útközben : Magyarország és az Európai Unió : Tanulmányok. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - 225 p. ; 24 cm

  International conference on the preservation and development of cultural life in the countries of Central and Eastern Europe : Budapest, 23-25 January 1997. - Budapest : [s.l.], 1997. - 412 p. ; 24 cm

  The international foundation directory. - 6. rev. ed. - London : Europa Publications, 1994. - xiii, 736 p. ; 24 cm

  International Jacques Maritain Institute, 1974-1989. - Rome : International Jacques Maritain Institute, 1990. - 79 p., [16] t. : ill. ; 21 cm

  Intézményrendszer-fejlesztés a Tempusban : A magyarországi tapasztalatok bemutatása. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2000. - 67 p. : ill. ; 24 cm

Izsák Éva
  A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői : Budapest és környéke. - Budapest : Napvilág, 2003. - 177 p., [2] t.fol. : ill., részben színes, főként térk. ; 21 cm. - (Critica)

  Jászsági évkönyv, 2000. - [Jászberény] : Jászsági Évkönyv Alapítvány, 2000. - 274 p. : ill. ; 21 cm

  Jászsági évkönyv, 2001. - [Jászberény] : Jászsági Évkönyv Alapítvány, 2001. - 296 p. : ill. ; 21 cm

  Jászsági évkönyv, 2003. - [Jászberény] : Jászsági Évkönyv Alapítvány, 2003. - 314 p. : ill. ; 21 cm

Johnson, David B.
  A közösségi döntések elmélete : Bevezetés az új politikai gazdaságtanba. - Budapest : Osiris, 1999. - 268 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek)

  Joseph Pulitzer emlékdíj : 1991-1994. - Budapest : MHB Kurátor Kft., 1994. - 315 p. : ill. ; 21 cm

  A jövő évezred magyar (kapitalista-piac) gazdaságának felsőfokú szakember-szükséglete és a felsőfokú képzés : Konferencia. - Budapest : Gazdálkodási Tudományos Társaság, 1997. - 59 p. ; 21 cm

Juras, Alexander
  NGO directory for Central and Eastern Europe. - Budapest : REC, 1994. - VII, 846 p. ; 21 cm

Kacsirek László
  Az Európai Unió és Magyarország csatlakozása : Oktatási háttéranyag. - Budapest : Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, 1999. - 169 p. ; 23 cm

Kandil, Amani
  Civil society in the Arab world. - Washington, D.C. : Civicus, 1995. - 139 p. ; 22 cm

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor
  Magyarságszimbólunok. - 3., bőv. kiad. - Budapest : Európai Folklór Intézet, 2002. - 328 p., [38] t. : ill. ; 24 cm. - (Örökség)

Karácsony Imréné - Pecze Ibolya
  A közhasznú szervezetek kalauza. - Budapest : NOVORG, 1998. - 197 p. ; 24 cm

Kárpáti Kamil
  Az ibolyántúli ember. - Budapest : Csrépfalvi : Stádium, 1995. - 183 p., XVI t. : ill. ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)

Kárpáti Kamil
  Az Napördög Firenzében. - Budapest : Cserépfalvi : Stádium, 1994. - 141 p., XXXIV t. : ill. ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)

Kárpáti Kamil
  A néma páva : Esszék. - Budapest : Stádium, 1994. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)

Kárpáti Kamil
  Relief egy fegyházról : Válogatott börtönversek. - Budapest : Stádium, 1993. - 153 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)

Kárpáti Kamil
  A szentek bevonulása a városba. - Budapest : Stádium, 1996. - 195 p., XVI t. : ill. ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)

Kárpáti Kamil
  A tengerre vetett ágy : Válogatott szerelmes versek. - Budapest : Stádium, 1993. - 157 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)

Kazay László
  A vállalkozó szerződés. - Budapest : HVG-ORAC, 1999. - 297 p. ; 16 cm. - (A bírói gyakorlat zsebkönyve)

Kengyel Ákos
  A Európai Unió regionális politikája. - 2., átd. kiad. - Budapest : Aula, 2002. - 230 p. ; 24 cm

Kengyel Ákos
  Az Európai Unió regionális politikája. - Budapest : Aula, 1999. - 203 p. ; 24 cm

Kerekes Sándor - Kiss Károly
  Környezetpolitikánk az EU-elvárások hálójában. - Budapest : Agroinform, 2001. - 254 p. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára ; 2.)

  Ki kicsoda a magyar PR-ben. - Budapest : SIGNUS PR Kft., 2000. - 388 p. : ill. ; 21 cm. - (PR Herald szakmai füzetek)

  Ki kicsoda, mi micsoda a magyar menedzserképzésben?. - Budapest : Vezetőképzési Alapítvány, 2000-2001. - 125, 123 p. ; 24 cm

Kis Pintér Imre
  Esélyek. - Budapest : Magvető, 1990. - 270 p. ; 19 cm

  Kisebbségek együttélése, 4.. - Pécs : Kisebbségkutató Közalapítvány, 2002. - 92 p.

Kiss Margit - Mezősi Károly - Pavlik Oszkárné
  Értékelés a pedagógiában. - Budapest : Országos Közoktatási Intézet, 1997. - 118, 43 p. ; 29 cm. - (Nat-tan)

Kiss Tamás, T.
  A népnevelőtől a kulturális menedzserig : Fejezetek a népművelőképzés fejlődéstörténetéből. - Budapest : Új Mandátum, 2000. - 194 p. ; 24 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás ; 25.)

  Kistarcsai kalendárium, 2000. - Kistarcsa : Kistarcsai Kulturális Egyesület, 2000. - 200 p. : ill. ; 21 cm

Kiszely Gábor
  A leleplezett szabadkőművesség. - Budapest : Korona, 2000. - 184 p. : ill. ; 28 cm

Kiyosaki, Robert T. - Lechter, Sharon T.
  Gazdag papa befektetési tanácsai : Mibe fektetnek a gazdagok, amibe a szegények és a középosztálybeliek nem fektetnek be?. - Budapest : Bagolyvár, 2001. - 423 p. : ill. ; 20 cm

Kolosi Tamás
  A terhes babapiskóta. - Budapest : Osiris, 2000. - 238 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár)

Kolta László - Solymár Imre
  Válogatott dokumentumok a Hűséggel a hazához mozgalom történetéhez. - Bonyhád : Vörösmarty Mihály Ifjúsági és Művelődési Közp., 1994. - 156 p. ; 20 cm

Kormos Sándor
  Közművelődési intézmények és szervezetek. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 257 p. ; 24 cm

  Kortárs magyar írók, 1945-1997 : Bibliográfia és fotótár / szerk. Almási Éva, F.. - Budapest : Enciklopédia, 1998-2000. - 2 db ; 24 cm
  2. köt., K-Z. - 2000. - 494, [21] t. : ill.

  Kossuth emlékév, 1994 : Programfüzet / szerk. Pásztor József, M.. - Budapest : Kossuth Alapítvány : Kossuth Szövetség, 1994. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (Kossuth köri füzetek. Dokumentumok ; 3.)

Kovács Teréz
  Vidékfejlesztési politika. - Budapest ; Pécs : Dialog Campus, 2003. - 284 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialog campus szakkönyvek) . (Területi és települési kutatások ; 22.) . (Studia regionum)

Kozma György - Petrik Ferenc
  Társadalmi szervezetek, alapítványok : Társadalmi szervezetek és köztestületek, alapítványok és közalapítványok, közhasznú társaságok : [1997]. - Budapest : Unió, [1996]. - 267 p. ; 29 cm

  Könyvek Magyarországon. - 1993 [!1992]. - Budapest : Századvég : MKKE, 1993. - 492 p. ; 29 cm

  Könyvszakmai ABC : Szakmai cím- és adattár / szerk. Balogh Mózes; Kemény András; Schenk János. - 2000. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000. - 348 p. ; 20 cm. - (Conpendiarium)

  Könyvszakmai ABC, 2001 : Szakmai cím- és adattár / szerk. Balogh Mózes; Kemény András; Schenk János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 395 p. ; 20 cm

  Könyvszakmai ABC, 2002 : Szakmai cím- és adattár / szerk. Balogh Mózes; Kemény András; Schenk János. - Budapest : Dialóg Campus, 2002. - 462 p. ; 20 cm

  A Körlánc tengerentúli tapasztalatai : Az Amerikai Egyesült Államok környezeti neveléséről / szerk. Havas Péter. - Budapest : Körlánc, 1995. - 207 p. ; 21 cm

  A környezeti nevelés és a helyi tanterv / szerk. Scheibert Ferencné. - Budapest : Infogroup, 1997. - 198 p. ; 20 cm. - (Körlánc ; 6.)

  A környezeti nevelés Európában : Tanulmányok / szerk. Havas Péter. - [Budapest] : Körlánc, 1999. - 253 p. ; 21 cm. - (Körlánc könyvek ; 11.)

  Környezetpolitika és uniós csatlakozás / szerk. Kerekes Sándor; Kiss Károly. - Budapest : MTA, 1998. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 3. Környezetvédelem és integráció)

  Környezetstatisztikai adatok = Environmental statistic data of Hungary / szerk. Aujeszky Pál. - 2000. - Budapest : KSH, 2002. - 198 p : ill. ; 29 cm

  Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon, 1988-1998 : Tanulmányok / szerk. Szabó Máté. - Budapest : Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 1999. - 217 p. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek ; 16.) . (Politikatudományi sorozat ; 12.)

  Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység / szerk. Balogh Marianna, E.. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 338 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár ; 10.)

Kőszegfalvi Edit - Szabó Erzsébet
  A szociális és egészségügyi intézményekre vonatkozó szabályok. - Budapest : HVG-ORAC, 1999. - 97 p. ; 20 cm

  Követelések behajtása. - Budapest : Unió, 1996. - 347 p. ; 24 cm

  Közszolgálati kézikönyv / szerk. Zsuffa István. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1993. - 614 p. ; 20 cm

  Kreatív sokszínűség : A Kultúra és Fejlődés Világbizottságának jelentése. - Budapest : Osiris : M. UNESCO Biz., 1996. - 298 p. : ill. ; 24 cm. - (UNESCO könyvek)

Kuhn, Christian
  Die theologische Begründung des Kirchenrechts in der Münchner Schule. - Budapest : Márton Áron Verlag, 1991. - 165 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia ; 2.)

  Kulturális segítőmunka fiatalokkal / szerk. Lipp Márta. - Budapest : M. Művel. Int., 2000. - 93 p. ; 26 cm. - (Művelődés, műhely, információ ; 1/4.)

Kuti Éva
  Hívjuk talán nonprofitnak... : A jótékonyság, a civil kezdeményezések és az állami keretből kiszoruló jóléti szolgáltatások szektorrá szerveződése. - Budapest : Nonprofit Kutcsop., 1998. - 220 p. : ill. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások ; 7.)

Kuti Éva
  The nonprofit sector in Hungary. - Manchester ; New York, NY : Manchester University Press, 1996. - xviii, 222 p. ; 22 cm. - (Johns Hopkins nonprofit sector series ; 2)

  A közművelődési törvény és a népfőiskolák : Népfőiskolai kalauz / szerk. Bordás István; Tóth János, Sz.; Trencsényi Imre. - Budapest : M. Népfőisk. Társ., 1998. - 157 p. ; 20 cm

Labancz Gyula
  Megcsendülő fehér, avagy Krúdy még egyszer átpörgeti a kalendáriumot. - Budapest : Szerző, [1994]. - 56 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek ; 59.)

Lanning, Adrian
  Managing non-profites on the Internet. - London : Aurelian Inofrmation, 1997. - 123 p. ; 22 cm

  Latvijas nevalstisko organizáciju katalogs = Directory of Latvian non-governmental organizations. - Riga : UNEP : NGO Centre, 1997. - 547 p. ; 21 cm

Leat, Diana
  Grant-giving : A guide to policy-making. - York : Joseph Rowntree Foundation, 1992. - 60 p. ; 21 cm

  Legális adómegtakarítások / szerk. Vámosi Nagy Szabolcs. - Budapest : Unió, 1996. - 332 p. ; 24 cm

  Legyenek-e a fáknak jogaik? : Környezeti-etikai szöveggyűjtemény / szerk. Molnár László. - [Budapest] : Typotex, 1999. - 230 p. ; 24 cm

  Ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. - Madrid : Agregación Nacional de Fundaciones para la Promoción de la Acción Social "Luis Vives", 1994. - 70 p. ; 21 cm

Logan, David - Roy, Delwin - Regelbrugge, Laurie
  Global corporate citizenship - rationale and strategies. - Washington, D.C. : The Hitachi Foundation. - V, 185 p. : ill. ; 28 cm

Lomnici Zoltán
  Az alapítványok és a közalapítványok : Az alapítványok nyilvántartásba vétele, a közalapítványok működése, az alapítványok gazdálkodása, adózása. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 405 p. ; 20 cm

Lomnici Zoltán
  Az alapítványok és a közalapítványok kézikönyve : Az alapítványok nyilvántartásba vétele, a közalapítványok működése, az alapítványok gazdálkodása, adózása. - Budapest : HVG-ORAC, 1998. - 229 p. ; 20 cm

Lowndes, Barbara
  Getting your message across : Publicity for community organisations. - London : Community Matters, [s.d.]. - 48 p. ; 21 cm

Lukács Gergely Sándor
  Liget-Magyarország program. - [Budapest] : Liget-Magyarország Mozgalom, 1996. - 56 p. : ill. ; 21 cm

Lukács Mónika - Sándor István - Szűcs Brigitta
  Új típusú szerződések és azok gyakorlata a gazdasági életben. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 450 p. ; 20 cm

Madarász László
  Fecsegés a golfról. - Budapest : Sport, 1989. - 39 p. : ill. ; 17 cm

Madas Edit - Monok István
  A könyvkultúra Magyarországon : A kezdetektől 1800-ig. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, 2003. - 237 p. : ill. ; 23 cm

  Magániskolák almanachja : Magán és alapítványi óvodák, elemi iskolák, középiskolák, szakmai iskolák,  tanfolyamok, főiskolák. 1997-1998. - Budapest : Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, 1997. - 184 p. ; 21 cm

  Magániskolák almanachja, 2000-2001. - Budapest : Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, 2000. - 286 p. ; 20 cm

  Magániskolák almanachja : Magán és alapítványi óvodák, elemi iskolák, középiskolák, szakmai iskolák, tanfolyamok, főiskolák. 1997-1998. - Budapest : Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, 1997. - 184 p. ; 21 cm

  Magunk útját járjuk... : Mentálhigiénés nevelés a békásmegyeri Bárczi Géza úti általános iskolában / szerk. Ritoók Pálné. - Budapest : ELTE BTK Pályaszocializásiós- és Munkapszichológiai Szakcsop., 1990. - 254 fol. ; 29 cm

Magyar alapítványi adattár : 1. köt., Vidéki székhelyű alapítványok = Hungarian foundation directory : Vol. 1, Country foundations / szerk. Balázs Péter. - Budapest : M. Alapítványi Közp., 1992. - 477 p. ; 23 cm

  Magyar alapítványi adattár : 2. köt., Budapesti alapítványok = Hungarian foundation directory : Vol. 2, Foundations of Budapest . - Budapest : M. Alapítványi Közp., 1992. - 325 p.. - 23 cm

  Magyar alapítványi adattár : 3. köt. = Hungarian foundation directory : Vol. 3. - Budapest : M. Alapítványi Közp., 1994. - 338 p. ; 23 cm

  Magyar alapítványi adattár : 4. köt. = Hungarian foundation directory : Vol. 4. - Budapest : M. Alapítványi Közp., 1994. - 215 p. ; 23 cm

  Magyar alapítványok enciklopédiája / szerk. Tanács István. - 1994. - Budapest : SANSZ Alapítvány, 1994. - 552 p. ; 29 cm

  Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1996 : Több mint 14000 kortársunk életrajza / szerk. Hermann Péter. - Budapest : Biográf : Texoft, 1995. - XIV, 1096 p. ; 29 cm

  Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1998 : Több mint 14000 kortársunk életrajza / szerk. Hermann Péter. - Budapest : Biográf : Texoft, 1997. - XV, 1166 p. ; 29 cm

  A magyar felnőttoktatás mai helyzete : Országos konferencia, 1997. május 27. / szerk. Csoma Gyula. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, 1997. - 100 p. ; 21 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás ; 13.)

  Magyar informatikusok I. világtalálkozója : 1966. aug. 16-19.. - Budapest : Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főisk., 1996. - 507 p.

  A magyar irodalom évkönyve / szerk. Buda Attila. - 1999. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2000. - 374 p. ; 20 cm

  A magyar kerámiaművészet / Borsódy László et al. - Budapest : M. Keramikusok Társ. : Képző- és Iparműv. Lektorátus, 1999- ; 25 cm
  1., Alkotók, adatok, 1945-1998 / [szerk. Keszthelyi Katalin, Laczkó Ibolya] . - 1999. - [414] p. : ill., színes

  A Magyar Köztársaság helységnévkönyve : 1998. január 1. / szerk. Józsa Zsuzsanna. - Budapest : KSH, 1998. - 184 p. ; 29 cm

  Magyar külpolitikai évkönyv, 1998. - Budapest : Külügyminisztérium, 1998. - 470 p. ; 21 cm

  Magyar külpolitikai évkönyv, 1999. - Budapest : Külügyminisztérium, 1999. - 511 p. ; 21 cm

  Magyar millennium : 200. január 1. - 2001. augusztus 20. : 1. köt., Eseménynaptár 2000 / szerk. Bóday Márta. - Budapest : Magyar Millenium Kormánybiztos Hivatala, 1999. - 254 p. ; 24 cm

  Magyar nóták Veszprém vármegyéből ; Veszprém vármegyei nóták / Rakos Miklós. - Reprint kiad. - Budapest : Szerző, 1994. - 164, 43, 82 p. ; 21x29 cm

  Magyar pénzügyi és tőzsdei almanach / szerk. Kerekes György. - 7. évf. 1-3. köt., 1996-1997. - Budapest : Tas-11 Kft., 1997. - 3 db (3032 p.) ; 23 cm

  Magyar pénzügyi és tőzsdei almanach / szerk. Kerekes György. - 9. évf. 1-3. köt., 1996-1997. - Budapest : Tas-11 Kft., 1999. - 3 db (3112 p.) ; 23 cm

Magyar Péter
  A másik út : Gondolatok a közjóról és egy új típusú demokráciáról. - Budapest : MM Studio, 2001. - 157 p. ; 20 cm

  A magyar régiók zsebkönyve '99. - Budapest : KSH, 2000. - 66 p. : ill. ; 16 cm

  A magyar régiók zsebkönyve, 2001. - Budapest : KSH, 2002. - 82 p. : ill. ; 16 cm

  Magyar statisztikai évkönyv. - 1996. - Budapest : KSH, 1997. - XXXI, 604 p. ; 29 cm

  Magyar statisztikai évkönyv. - 1997. - Budapest : KSH, 1998. - XXXII, 672 p. ; 29 cm

  Magyar statisztikai évkönyv. - 1999. - Budapest : KSH, 2000. - XXIX, 587 p. ; 29 cm

  Magyar statisztikai évkönyv. - 2000. - Budapest : KSH, 2001. - XXIX, 591 p. ; 29 cm

  Magyar statisztikai zsebkönyv. - [19]98. - Budapest : KSH, 1999. - 319 p. : ill. ; 17 cm

  Magyar statisztikai zsebkönyv. - [19]99. - Budapest : KSH, 2000. - 339 p. : ill. ; 17 cm

  Magyar statisztikai zsebkönyv. - 2000. - Budapest : KSH, 2001. - 353 p. : ill. ; 17 cm

  Magyar szervezetek a világban, 1996 / szerk. Mohr Katalin. - 3.1. kiad. - Budapest : MTI Sajtóadatbank, 1996. - 554 p. ; 20 cm

  Magyar szervezetek a világban, 1997 / szerk. Tóth Ágnes. - 4. kiad. - Budapest : MTI Sajtóadatbank, 1997. - 590 p. ; 20 cm

  Magyar tudománytár / szerk. Glatz Ferenc. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
  4., Társadalom, politika, jogrend / szerk. Kulcsár Kálmán és Bayer József. - 2003. - 623 p. : ill., főként színes

  Magyar újságírók indexe = Index of Hungarian journalists = Ungarischer Journalistenindex. - 1993. - Budapest : Info and P.R. Services Kft., 1993. - 317 p. ; 24 cm

  Magyarország, 1999 : Beszámoló a társadalom és a gazdaság főbb folyamatairól. - Budapest : KSH, 2000. - 92 p. ; 29 cm

  Magyarország civilnézetben : Tájékoztató a magyarországi nonprofit szektorról / szerk. Kaposvári Anikó; Králik Miklós; Sebestény István. - Budapest : Európa Ház : Civitalis Egyes., 1997. - 78 p. ; 24 cm

  Magyarországi kutatóhelyek. - Budapest : MTA, 2001. - 4 db ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. XIV., Tudománypolitika)
  [1.], Élettudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Márton]. - 279 p.
  [2.], Természettudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Máron. - 271 p.
  [3.], Társadalomtudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Márton]. - 357 p.

  Magyarországi nőszervezetek. - Budapest : Nonprofit Alapítvány : Szociális és Családügyi Minisztérium, [1998]. - 65 p. ; 19 cm

Mandy, Judith K. - Pardoe, James
  Pénzszerzés kulturális célokra = Fundraising for the arts . Műemlékmenedzsment = Heritage managament / James Pardoe. - Budapest : M.  Művel. Int., 2000. - 154 p. ; 26 cm. - (Művelődés, műhely, információ ; 1/3.)

Márai Sándor
  Röpirat a nemzetnevelés ügyében. - Pozsony : Kalligram, 1993. - 142 p. : ill. ; 18 cm

  Marketing almanach, 1989-1999 : Ki kicsoda? / szerk. Szűcs Péter. - Budapest : CO-NEX, [1998]. - 309 p. : ill., színes ; 30 cm

  Marketing-információk az élelmiszer-gazdaságban / szerk. Kovács Kálmán; Rott Nándor; Sárkány Pál. - Budapest : Mezőgazd. K., 1988. - 996 p. ; 25 cm

Marosi Miklós
  A célszerű vállalati szervezet. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1981. - 218 p. ; 21 cm

McCarthy, D. - Hodgkinson, Virginia A. - Sumariwalla, D.
  The nonprofit sector in the global community. - San Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers, 1992. - xxx, 520 p. ; 24 cm

  Measures to combat failure at school : A challenge for the construction of Europe. - Luxembourg : EC ; Brussels : ECSC : EAEC, 1994. - 171 p. ; 30 cm

  Meddig vagyunk? : Válogatott írások  a Védegylettől / szerk. Vay Márton. - Budapest : Noran, 2004. - 238 p. ; 20 cm

  A médiáról civil szervezeteknek / szerk. Silver, Sarah. - Budapest : Agroinform, 1997. - 102 p. ; 24 cm. - (DemNet könyvek ; 1.)

  Meeting people's needs in Eastern Europe. - Yalding : Interphil, 1989. - 17, [13] p. ; 21 cm

Melykóné Tőzsér Judit
  A könyv és birodalma : Tanári segédlet. - Budapest : Dinasztia, 1993. - 59 p. ; 20 cm

  Milleniumi művészeti antológia / szerk. Sípos (S) Gyula. - [S.l.] : Mérővessző, 2001. - 47 p. : ill. ; 21 cm

  Misztikum 2001 : Kortárs képzőművészeti kiállítás : Vigadó Galéria / szerk. Terjéki Eszter. - Budapest : Godot Kht., 2001. - ill. ; 15 cm

  Monumentum : [Nádor Galéria, 2001. október 31 - december 1.]. - Budapest : Belvárosi Művészek Társasága, 2001. - ill. ; 22 cm

Mullin, Redmond
  Fundraising strategy. - Kent : Charities Aid Foundation ; London : Institute of Charity Fundraising Managers, 1997. - 150 p. ; 24 cm

  A munka törvénykönyve / szerk. Miholics Tivadar. - Budapest : Korona, 2000. - 255 p. ; 20 cm. - (Hatályos munkaügyi jogszabályok ; 1.)

  A munka törvénykönyve és a kapcsolódó munkaügyi jogszabályok / szerk. Jakab András. - Budapest : Unió, 1996. - 442 p. ; 24 cm

  A munkaerőpiac aktuális kérdései : Az OFA 2000. évi pályázatai. - Budapest : OFA Kht., 2000. - 61 p. ; 23 cm. - (OFA könyvek ; 2.)

  MÚOSZ évkönyv, 1998 / szerk. Simányi József. - Budapest : MÚOSZ, 1998. - 332 p. ; 21 cm

Murányi Gábor
  Volt egyszer egy Magyar Nemzet? : Murányi Gábor sajtótörténeti krónikája 1989-1991. - Budapest : Héttorony, 1992. - 318 p. ; 20 cm

Nagy József
  Vége??? : Az emberiség lehetőségei 2000-2050-ig. - [Örkény] : [Magánkiad.], [1999]. - 168 p. ; 24 cm

  NAT közös követelmények a pedagógiai gyakorlatban : Munkanapló a pedagógiai program készítéséhez / szerk. Hortobágyi Katalin. - Budapest : Országos Közoktatási Intézet, 1997. - 241 p. ; 29 cm. - (Nat-tan)

Nemény Vilmos
  Gazdasági rendszerek irányítása. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1973. - 365 p. ; 21 cm

Nemeskürty István
  Magyarnak számkivetve : A nemzettudat válságai. - Budapest : Szabad Tér, 2003. - 149 p. ; 21 cm

  Németh / szerk. Boncz Barnabás. - Zalaegerszeg : Zalai ny., 1994. - [52] p. : ill. ; 30 cm
  Németh János keramikus művész kiállítási katalógusa

  Nemzet és tudomány : Jegyzőkönyv / szerk. Agócs Sándor. - Lakitelek : Antológia K., 2000. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely ; 1.)

  Nemzeti alaptanterv : Tervezet. - Budapest : Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1994. - 302 p. ; 29 cm

  Nemzeti irodalom és globalizáció : Illyés Gyula születésének 100. évfordulója : Műhely, szellem, jövőkép / szerk. Serfőző Simon. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (A tokaji írótábor évkönyve)
  A Tokaji írótábor 2002. évi tanácskozása

  Nemzeti Kulturális Alap évkönyv : 1997 / szerk. Török András; Andrássy Mária. - Budapest : NKA, 1997. - 189 p. ; 24 cm

  Nemzetiségi bibliográfia / szerk. Sóron László. - 1995. - Budapest : OIK, 1999. - 433 p. ; 29 cm

  Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon / szerk. Faragó Tibor; Lakosné Horváth Alojzia. - Budapest : KTM, 1995. - 140 p. ; 29 cm

  Nemzetközi ösztöndíj almanach, 1994-95 / szerk. Zarándy Zoltán. - Budapest : Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1994. - 24 cm

  Nemzetstratégia a harmadik évezred közepén : Magyarok IV. világkongresszusa, 1996 / szerk. Kurucz Gyula. - Budapest : MVSZ, 1996. - 384 p. ; 21 cm

  NévSoros : 1984-1994. - Budapest : Soros Alapítvány Titkársága, 1994. - 257 p. ; 27 p.

  NGO directory : A directory of environmental nongovernmental organizations in Central and Eastern Europe : Including an NGO needs assessment / ed. Gjigas, Olinka. - 3. ed. - Szentendre : REC, 1997. - 698 p. ; 21 cm

Nizák Péter - Nyikos Attila - Pálvölgyi Péter
  Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban. - Budapest : Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, 2001. - 160 p. ; 21 cm. - (DemNet könyvek ; 4.)

  Nonprofit and voluntary sector quarterly. - Vol. 24, Nr. 4. (Winter 1995). - San Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers, 1995. - p. 277-381. ; 23 cm

  Nonprofit önarckép... / szerk. Vincze Krisztina. - [19]98. - Budapest : Nonprofit Inf. és Okt. Közp., 1999. - 406 p. ; 21x30 cm

  Nonprofit önarckép... / szerk. Mezei Virág. - [19]97. - Budapest : Nonprofit Inf. és Okt. Közp., [1998]. - 319 p. ; 21x30 cm

  A nonprofit szektor Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Kuti Éva. - Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 1992. - 203 p. ; 20 cm. - (Nonprofit kutatások ; 3.)

  Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1995. - Budapest : KSH, 1997. - 97 p. ; 29 cm

  Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1997. - Budapest : KSH, 1999. - 159 p. ; 29 cm

  Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1999. - Budapest : KSH, 2001. - 234 p. ; 29 cm

Nóvé Béla
  Tény/Soros : A magyar Soros Alapítvány első tíz éve, 1984-1994. - Budapest : Balassi, 1999. - 605 p. ; 24 cm

  Nő a szemünkben / szerk. Dévényi István; Gyergyói Ildikó. - Budapest : Nonprofit Alapítvány, 1998. - 185 p. ; 21 cm

  Női esélyegyenlőség Európában : Nőtudományi tanulmányok és a munkaerő-piac kapcsolata Magyarországon / szerk. Pető Andrea. - Budapest : Balassi, 2003. - 163 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem)

  Nyomdaipari enciklopédia / szerk. Gara Miklós. - Budapest : Osiris, 2001. - 624 p. : ill. ; 27 cm. - (Osiris kézikönyvek)

  Overview of social welfare services in Japan '94 / ed. Nagao, Ritsuko. - Tokyo : Japanese National Council of Social Welfare, 1994. - 95 p. ; 30 cm

  Az önkormányzati rendszer magyarázata / szerk. Verebély Imre. - 2., átd. kiad. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1999. - 742 p. ; 19 cm

  Önkormányzatok, polgármesterek és jegyzők könyve. - Gyula : Four Color, 2003. - 256 p. ; 30 cm

Palotás : Tanulmányok / szerk. Szölke László. - Szentendre : Szölke, 1999. - 133 p. : ill. ; 30 cm

  Pályáztató szervezetek gyűjteménye / szerk. Kahulits Andrea; Lebovits Ágnes. - Budapest : Non-Profit Pénzügyi Közp., 1996. - 153 p. ; 23 cm

  Pályáztató szervezetek gyűjteménye / szerk. Bárkány Miklós; Kahulits Andrea; Lebovits Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Non-Profit Pénzügyi Közp., 1997. - 238 p. ; 23 cm

  Pályáztató szervezetek gyűjteménye / szerk. Bárkány Miklós; Kahulits Andrea; Lebovits Ágnes. - 4. kiad. - Budapest : Non-Profit Pénzügyi Közp., 1999. - 258 p. ; 23 cm

  Pályáztató szervezetek gyűjteménye / szerk. Bárkány Miklós. - 5. kiad. - Budapest : Non-Profit Pénzügyi Közp., 2000. - 277 p. ; 23 cm

Pándi Marianne
  Hangversenykalauz : 1. köt., Zenekari művek. - 4. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 1994. - 508 p. ; 24 cm

Pándi Marianne
  Hangversenykalauz : 2. köt., Versenyművek. - 2. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 1994. - 315 p. ; 24 cm

Pándi Marianne
  Hangversenykalauz : 3. köt., Kamaraművek. - 3. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 1995. - 472 p. ; 24 cm

Pándi Marianne
  Hangversenykalauz : 4. köt., Zongoraművek. - 2. kiad. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 1995. - 473 p. ; 24 cm

  Párhuzamosok és metszéspontok, avagy Állam, gazdaság és civil társadalom Magyarországon / szerk. Barabás Miklós. - Budapest : Európa Ház, 1997. - 71 p. ; 24 cm

  Parlamenti választások, 1998 : Politikai szociológiai körkép / szerk. Bőhm Antal. - Budapest : Századvég : MTA Politikai Tudományok Int., 2000. - 707 p. : ill. ; 25 cm

  Peace & international relations : A funding guide for independent groups / ed. Forrester, Susan. - London : The Directory of Social Change Publication, 1994. - 192 p. ; 25 cm

Petrik Ferenc
  A személyiség jogi védelme : A sajtó-helyreigazítás. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 301 p. ; 20 cm

  Philanthropic foundations and resources for health : An anthology of sources / ed. Rosenkrantz, Barbara G.; Buck, Peter. - New York, NY ; London : Garland Publishing, 1990. - xix, 556 p. ; 24 cm. - (Medical care in the United States)

Pietsch Lajos
  Magyarország és a NATO : Esszé, dokumentumok, kronológia. - Budapest : Magyar Atlanti Tanács, 1998. - 143 p. ; 20 cm. - (Euroatlanti könyvtár ; 1.)

Pokol Béla
  Szociológiaelmélet. - Budapest : Rejtjel, 1999. - 376 p. ; 24 cm

  Prágai Mozart Akadémia : Nyári hangversenyek. - [S.l.] : European Mozart Foundation, 1993. - 119 p. : ill. ; 16 cm

  Private solutions to public problems : The chilean experice / ed. Larroulet, Cristián. - Santiago : Instituto Libertad y Desarrollo, 1993. - 290 p. ; 23 cm

  Privatizációs kézikönyv : Az Állami Vagyonügynökség tevékenységéről / szerk. Ferenczné Földvári Katalin. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1993. - 270 p. ; 20 cm

  Promoting corporate citizenship : Opportunities for business and civil society engagement / ed. Regelbrugge, Laurie. - Washington, D.C. : Civicus, 1999. - 127 p. ; 23 cm

  Promoting corporate community investment in Europe : A directory of intermediary and partnership organistaions in the European Community / ed. Griffiths, John. - London : The Directory of Social Change, 1993. - vi, 90 p. ; 25 cm

  Provincial trend in support to the arts = Évolution de l'aide aux arts par province. - 13. ed. - Ottava : Tha Canada Counsil, 1991. - ii, 51, 49 p. ; 28 cm

Radnay József
  Kézikönyv menedzsereknek : Munkajogi útmutató vezetők számára szerződésmintákkal. - Budapest : HVG-ORAC, 1996. - 98 p. ; 21 cm

Rechnitzer János
  A területi stratégiák. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998. - 348 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek) . (Studia Regionum)

  Rendőrségi króniuka 1900-1945 : Válogatás a Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum újságcikk-archívumából / szerk. Sági Zoltán. - Budapest : Országos Rendőr-főkapitányság, 2000. - 30 cm

Renz, Loren - Qureshi, Shaista - Mandler, Crystal
  Foundation giving : Yearbook of facts anf figures on private, corporate, and community foundations. - 1996 ed. - New York, NY : The Foundation Center, 1996. - xi, 131 p. ; 28 cm

Renz, Loren - Lawrence, Steven
  Foundation giving : Yearbook of facts anf figures on private, corporate, and community foundations. - 1993 ed. - New York, NY : The Foundation Center, 1993. - ix, 104 p. ; 28 cm

Renz, Loren
  Foundations today : Current facts and figures on private and community foundations. - 6. ed. - New York, NY : The Foundation Center, 1989. - 43 p. ; 28 cm

  Resourcing the voluntary sector : The funders' perspective / ed. Hazell, Robert; Whybrew, Ted. - London : Associaton of Charitable Foundations, 1993. - 89 p. ; 30 cm

Riegler, Josef - Moser, Anton
  Ökoszociális piacgazdaság. - Budapest : Agroinform, 2001. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára ; 1.)

  Romániai magyar ki kicsoda 1997 / szerk. Stanik István. - [Bukarest] : RMDSZ ; [Nagyvárad] : Scripta, [1996]. - 750 p. ; 28 cm

Rosati, Angela
  Adománygyűjtési technikák itthon és külföldön. - Budapest : NIOK, 1997. - 103 p. ; 23 cm

Rózsa Gyuláné
  Közhasznú szervezetek, alapítványok, egyesületek gazdálkodása és beszámolása 2000-ben. - Budapest : Kamarapressz, 2000. - 157 p. ; 28 cm

Rózsa Gyuláné
  Közhasznú alapítványok, egyesületek gazdálkodása és beszámolása 2001-ben. - [Budapest] : M. Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Kht., 2001. - 121 p. ; 24 cm

  Rumba : 25 éves a gyomaendrődi Rumba Táncsport Klub. - Gyoma : Kner ny., 1997. - 48 p., [32] t. : ill. ; 30 cm

  Sajtójog / szerk. Bokor József. - Békéscsaba : Booklands 2000, 2003. - 278 p. ; 24 cm

  A sajtótörvény / szerk. Somogyvári István. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1987. - 156 p. ; 15 cm. - (Kis jogszabály sorozat)

Salamon, Lester M. - Voytek, Kenneth P.
  Managing foundation assets : An analysis of foundation investment and payout procedures and performance. - New York, NY : The Foundation Center, 1989. - ix, 85 p. ; 28 cm

Salamon, Lester M. - Anheier, Helmut K.
  Szektor születik, 2. : Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. - Budapest : Civitalis Egyes., 1999. - 71 p. ; 21 cm. - (Acta Civitalis ; 1.)

Sáráné Lukátsy Sarolta
  Kultúra alulnézetben : Könyvtárostanárok vallomásai. - Székesfehérvár : Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2001. - 124 p. ; 30 cm

  A Sárrétudvari Kórus 125 éve / szerk. Tóthné Szabó Mária. - Sárrétudvari : Parasztkórus Egyesülete, 1999. - 194 p. ; 20 cm

  Säätiöluettelo : Apurahoja jakavie säätioitä / ed. Palotie, Eeva-Liisa. - Helsinki : Suomalaisen Korjallisuuden Seura, 1995. - 152 p. ; 26 cm

Schmidt, Helmut
  A globalizáció : Politikai, gazdasági és kulturális kihívások. - Budapest : Európa, 1999. - 129 p. ; 19 cm

Schöpflin, Heimo
  Too strong to die, too weak to survive : The needs of NGOs in Central and Eastern Europe. - Berlin : P.S.P., 1995. - 104 p. ; 20 cm

  Select legislative texts and commentaries on Central and East European not-for-profit law / ed. Rutzen, Douglas B.. - Sofia : Union of Bulgarian Foundations, 1995. - 30 cm

  Selected bibliography on foundations and corporate funders in Europe. - Brussels : European Foundation Centre, 1994. - viii, 69 p. ; 30 cm

Simai Mihály
  Zöldebb lesz-e a világ? : A fenntartható fejlődés szerkezeti problémái a XXI. század elején. - Budapest : Akad. K., 2001. - 165 p. ; 24 cm

  A sokarcú kép : Válogatott tanulmányok a képek logikájáról / szerk. Horányi Özséb. - 2. mód. kiad. - Budapest : Typotex, 2003. - 447 p., [16] t. : ill. ; 24 cm

  Solidification and microgravity. - Zürich : Trans Tech Publications, 1991. - 330 p. : ill. ; 25 cm. - (Materials science forum ; vol. 77)

Soros György
  A globális kapitalizmus válsága : Veszélyben a nyílt társadalom. - Budapest : Scolar : M. Kvklub, 1999. - 269 p. ; 24 cm

  Speciális társaságok / Barta Judit et al. - Változatlan utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2000. - 433 p. ; 19 cm

  Statisztikai tájékoztató. Közgyűjtemények, kiadói tevékenység. - 1993. - Budapest : Művel. és Közokt. Min., 1995. - 77 p. ; 29 cm

  Statisztikai tájékoztató. Közművelődési tevékenységet folytató intézmények, szervezetek / szerk. Gardovszky Viola. - 1993 / összeáll. Gardovszky Viola. - Budapest : Művel. és Közokt. Min., 1995. - 81 p. ; 29 cm

  Statisztikai tájékoztató. Művelődési évkönyv : 2., Művelődés. - 1993. - Budapest : MKM, 1995. - 26 p. ; 29 cm

  Statisztikai tájékoztató. Szórakoztatás. - 1993. - [Budapest] : MKM, 1996. - 169 p. ; 29 cm

  Step by step : A guide to volunteer fundraising / ed. Horton, Ruth. - London : The Volunteer Centre, 1992. - 67 p. ; 21 cm

Stubbs, Lucy
  The third world directory, 1997/98 : A gouide to development organisations, volunteering opportunities and sources of funding. - London : The Directory of Social Change, 1996. - 238 p. : ill. ; 25 cm

Sultan, Donald
  Budapest. - [S.l.] : Art'otel, 2000. - 80 p. : ill. ; 27 cm

Supka Magdolna
  Kárpáti Tamás. - [S.l.] : [S.n.], 1999. - 22 p. : ill. ; 30 cm

Surányi Sándor
  Források, népesedés és fenntartható fejlődés a globális gazdaságban. - Budapest : Aula, 2001. - 291 p. ; 24 cm

Susánszky János
  A racionalizálás módszertana. - Budapest : Műszaki Kvk., 1982. - 403 p. ; 25 cm

  Sustaining civil society : Strategies for resource mobilization / ed. Fox, Leslie M.; Schearer, S. Bruce. - Washington, D.C. : Civicus, 1997. - 373 p. ; 22 cm

Sutherland, Jane - Eastwood, Mike
  Raising money for good causes : A starter guide. - London : Directory of Social Change, 1998. - 96 p. ; 21 cm

  Szabó Iván és növendékei / szerk. Csíkvári Péter. - [Budapest] : M. Képzőművészek és Iparművészek Szöv., 1998. - [48] p. : ill. ; 24 cm

Szabó Máté
  Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás történeti és összehasonlító perspektívában. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 298 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek ; 5.)

  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a civil szervezetek / szerk. Priksz Gábor. - Nyíregyháza : E-Misszió, 1998. - 56 p. ; 21 cm

Székelyhidi Ágoston
  A tokaji írótábor : 1971-2001 : Eszmetörténeti vázlat. - Miskolc : Bíbor, 2001. - 109 p. ; 25 cm

  A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió : 1972-2002 : Dokumentum- és szöveggyűjtemény / szerk. Novotny Tihamér. - Szentendre : Vajda Lajos Kulturális Egyesület, 2002. - 336 p. : ill., színes ; 32 cm

Szép Tamás
  Számviteli törvény az "ellenőrzés tükrében" 1. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Perfekt, 1993. - 58 p. ; 24 cm

  Széphalom : A Kzainczy Ferenc Társaság évkönyve : 10., Ünnepi kötet Kováts Dániel 70. születésnapjára / szerk. Balassa Iván. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Ferenc Társaság, 1999. - 728 p. : ill. ; 24 cm

  Szerepváltozások : Jelentés a nők helyzetéről 1997 / szerk. Lévai Katalin; Tóth István György. - Budapest : TÁRKI : Munkaügyi Minisztérium, 1997. - 168 p. ; 24 cm

Sziládi János
  Az elveszett falu meséi. - Budapest : Magvető, 1990. - 165 p. ; 19 cm

  Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium : Emlékkönyv, 1897-1997 / szerk. Jáki Gábor. - Budapest : Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, 1997. - 228 p., [16] t. : ill. ; 24 cm

  Szlovákiai magyar szervezetek adattára / szerk. Nagy Myrtil. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002. - 441 p. ; 26 cm

  Szociális jogok az Európai Unióban : Az Európai Bíróság esetjoga / szerk. Gyulavári Tamás; Kardos Gábor. - Budapest : AduPrint, 1999. - 230 p. ; 24 cm

  Szociális statisztikai évkönyv, 1998. - Budapest : KSH, 2000. - 217 p. ; 29 cm

Szuhay Péter
  A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. - Budapest : Panoráma, 1999. - 205 p. : ill. ; 29 cm

Szüdi János
  A nem önkormányzati közoktatási intézmények alapítása. - [Budapest] : OKKER, 2001. - 222 p. ; 21 cm

  Tájékoztató és beszámoló a Kaszap István Alapítvány alapításáról és működéséről. - [Budapest] : Kaszap István Alapítvány, 2005. - 32 p. : ill. ; 30 cm

Tallós György
  A Magyar Általános Hitelbank : 1867-1948. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1995. - 450 p. : ill. ; 25 cm. - (A magyarországi pénzintézetek története)

  Társadalmi átalakulás és ifjúság : A szabadság mint esély? / szerk. Gábor Kálmán. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2000. - 291 p. ; 24 cm

  Társadalmi partnerség, együttműködés az iskolavezetésben és a helyi irányításban / szerk. Balogh László. - Budapest : Okker, 2000. - 136 p. ; 21 cm

  Társadalmi riport, 2000 / szerk. Kolosi Tamás; Tóth István György; Vukovich György. - Budapest : TÁRKI, 2000. - 639 p. : ill. ; 20 cm

  Társas vállalkozók kézikönyve : Adózás-számvitel, illeték, vám és tb tudnivalók. - Budapest : Inter-Kortax Kft., 1999. - 379 p. ; 29 cm

   A társasági törvény magyarázata / szerk. Sárközy Tamás. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1993. - 682 p. ; 19 cm

Taylor, Linda
  Oxford open learning DMS : 2. szint 6. modul: Pénzügyi menedzsment. - Budapest : Omegaglen Kft., 1994. - 324 p. ; 29 cm

  Technical resource information for Central and Eastern Europe : A directory of public and private sector. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1992. - xi, 162 p. ; 23 cm

Tellér Gyula
  Hatalomgyakorlás az MSZP-SZDSZ koalíció idején. - Budapest : Kairosz, 1999. - 104 p. ; 20 cm

  Tér rajz : Országos minirajz kiállítás = Spatial drawing : National exhibition of miniature drawings. - Budapest : Belvárosi Művészek Társasága, 2000. - ill. ; 20 cm

  Természet és szabadság : Humánökológiai olvasókönyv / szerk. Lányi András. - Budapest : ELTE Szociológiai és Szociálpol. Int. : Osiris, 2000. - 283 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek)

  Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés : Megye, régió, kistérség / szerk. Horváth Gyula; Pálné Kovács Ilona. - Budapest : MTA, 2000. - 245 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása)

  Területi statisztikai évkönyv. - 1999. - Budapest : KSH, 2000. - XXXII, 502 p. : ill., színes térk. ; 29 cm

Thang, Dao Ngoc
  Drágakő fekete selyemdobozban. - Budapest : Magvető, 1990. - 158 p. ; 19 cm

  The third world directory, 1997/98 : A guide to development organisations, volunteering opportunities and sources of funding  / ed. Stubbs, Lucy. - London : The Directory of Social Change, 1996. - 238 p. : ill. ; 25 cm

  "Tisztelet a Mesternek..." : Szőnyi tanítványok csoportos kiállítása Zebegényben / szerk. Klemmné Németh Zsuzsa. - Zebegény : Szőnyi István Alapítvány, 2000. - 127 p. : ill. ; 23 cm

Tóth Dezső
  Közösség és irodalom : Tanulmányok, cikkek, interjúk. - Budapest : Gondolat, 1988. - 298 p. ; 20 cm

Tóth I. János
  Környezetszociológiai felmérés a Tisza mentén. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2003. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Bugaci füzetek)

  Továbbképzési, átképzési lehetőségek Budapesten, 2003 / szerk. Juhász Ágnes. - Budapest : Taninfo, 2003. - 129 p. ; 20 cm

  Továbbtanulás évkönyv, 2003. - Budapest : Továbbtanulás Kiadó Kft., 2002. - 168 p. : ill. ; 30 cm

  Továbbtanulás külföldön : Tanulmányi kalauz Ausztria, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Svájc felsőoktatási rendszeréről, továbbtanulási lehetőségeiről. - Budapest : Krónika Nova, 2001. - 159 p. ; 18 cm

  Törések és kötések a magyar társadalomban / szerk. Elekes Zsuzsanna; Spéder Zsolt. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2000. - 388 p. : ill. ; 25 cm

  Tulajdon, átalakulás, privatizáció / szerk. Gadó Gábor; Makai Katalin; Tamáné Nagy Erzsébet. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1992. - 499 p. ; 29 cm

  U.S. foundation support in Europe / ed. Robinson, Key. - London : The Directory of Social Change, 1991. - 127 p. ; 25 cm

  U.S. foundation support in Europe 1994/95 / ed. Lauer, Ruth; England, Steve. - 2. ed. - London : The Directory of Social Change, 1994. - 128 p. ; 25 cm

  Udvarhelyi Híradó kalendárium, 1999 / szerk. Pintér D. István. - Székelyudvarhely : Infopress, [1998]. - 256 p. : ill. ; 20 cm

  Udvari kalendárium, 1999. - Sárrétudvari : Parasztkórus Egyesülete, 1999. - 263 p. : ill. ; 24 cm

  Udvari kalendárium, 2000. - Sárrétudvari : Parasztkórus Egyesülete, 2000. - 229 p. : ill. ; 24 cm

  Udvari kalendárium, 2001. - Sárrétudvari : Parasztkórus Egyesülete, 2001. - 255 p. : ill. ; 24 cm

  Új cégjog / szerk. Petrik Ferenc. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1994. - 354 p. ; 24 cm. - (A gyakorló jogász kézikönyve ; 9.)

  Az Új Könyvpiac 1998. évi melléklete : Kiadói és kereskedelmi adattár. - Budapest : Lafferton és Társa, 1999. - 320 p. ; 30 cm

  Az új Természettudományi Múzeum / szerk. Bajzáth Judit. - Budapest : M. Természettud. Múz., 1996. - 35 p. : ill. ; 21 cm
  Múzeumi ismertető

Ungváry Rudolf - Vajda Erik
  Könyvtári információkeresés. - 2., jav. kiad.. - Budapest : Typotex, 2002. - 169 p. : ill. ; 24 cm

Uri Ferenc
  A kultúra szolgálatában : Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület története, 1931-2001. - Újvidék : Forum, 2001. - 272 p. : ill. ; 23 cm

Utasi Ágnes
  Középosztály kapcsolatok. - Budapest : Új Mandátum, 2000. - 211 p. ; 20 cm

  Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása Magyarországon = Hungary: stabilisation of the greenhouse gas emissions  / szerk. Pálvölgyi Tamás; Faragó Tibor. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1995. - 83 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment)

  Üzenet társainak : Csongrádi alkotók irodalmi antológiája, 2001 / szerk. Góg János. - Csongrád : Raszter, 2001. - 208 p. : ill. ; 20 cm

  Vállalkozások, társaságok kézikönyve számlázáshoz, számlaellenőrzéshez / szerk. Fürst Judit. - Budapest : Delta-B.69. Kft, 1995. - 749 p. ; 29 cm

Ványi Bálint
  The beauty of the world : "Situation and perspectives of minority young people in Europe" : Report of the training course for minority youth leaders : Levoca, Slovakia, 18-27 may, 1995. - Strasbourg ; p. : European Youth Centre, 1995. - 165 p. : ill. ; 24 cm

Varga Ilona
  Hanglenyomatok. - Piliscsaba : Kosept-H K., 2004. - 368 p. ; 24 cm

Varga Imre
  Utcalakók : Kilenc hajléktalan meg egy segítő. - Budapest : Válasz, 2002. - 381 p. : ill. ; 25 cm. - (Élet-világ ; 1.)

Várhelyi András
  Búgócsiga : Novellák. - Budapest : Tevan, 1993. - 159 p. ; 20 cm

Vásárhelyi Mária
  Újságírók, sajtómunkások, napszámosok. - Budapest : Új Mandátum, 1999. - 148 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek)

  Vége a Gutenberg-galaxisnak? / szerk. Halász László. - Budapest : Gondolat, 1985. - 511 p. : ill. ; 19 cm. - (Pro és kontra)

Vígh Károly
  A szlovákiai magyarság sorsa. - Budapest : Bereményi, 1994. - IV, 181 p. : ill. ; 19 cm. - (Népek hazája... ; 1.)

  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról. - 2001. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 2001. - 295 p. : ill. ; 24 cm

  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : [Kiemelt téma a fogyasztói társadalom]. - 2004. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2004]. - 275 p. : ill. ; 24 cm

  Vissza vagy hova : Útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon / szerk. Pálvölgyi Tamás; Nemes Csaba; Tamás Zsuzsanna. - Budapest : Tertia, 2002. - 356 p. ; 24 cm

Watkins, Trevor
  Oxford open learning DMS : 2. év 5. modul: Marketing. - Budapest : Omegaglen Kft., 1993. - 163 p. ; 29 cm

Wells, Chris
  The DIY guide to charity newsletters : For charities voluntary organistaions and community groups. - London : The Directory of Social Change Publication, 1996. - 96 p. ; 25 cm

Wickert, Ulrich
  Bolond, aki tisztességes : Gondolatok felbomló értékrendünkről. - [Budapest] : Officina Nova, [1995]. - 159 p. ; 20 cm. - (Kobra könyvek. Tények)

Wilson, David
  Oxford open learning DMS : 2. szint 7. modul: Termelésirányítás. - Budapest : Omegaglen Kft., 1993. - 136 p. ; 29 cm

Woollett, Stephen
  Environmental grants : A guide to grants for the environment from government, companies and charitable trusts. - London : The Directory of Social Change, 1993. - 201 p. ; 26 cm

  The World Bank and the environment : Fiscal 1993. - Washington, D.C. : The World Bank, 1993. - xi, 191 p. ; 23 cm

  The World Bank's partnership with nongovernmental organizations. - Washington, D.C. : The World Bank, 1996. - v, 37 p. : ill. ; 27 cm

  World directory to foundations : Ford and with young people. - Paris : UNESCO, 1993. - 156 p. ; 17 cm

Zalavári József
  Designökológiai kislexikon. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 136 p. : ill. ; 21 cm

Zeller, Willy
  Piacgazdasági kiskáté : A szabadelvű rendszer ismérvei. - Bern : Svájci Helsinki-Szövetség ; Zürich : Vontobel Alapítvány, 1995. - 62 p. ; 21 cm

  Zeusz : Csákvári Nagy Lajos szobrai. - Budapest : S.n., 1994. - 24 cm

  Zománcművészeti almanach : A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepeinek és Alkotóműhelyének munkássága : 1975-2003. - Kecskemét : Print 2000, 2003. - 323 p. : ill. ; 24 cm

  Zöld kisokos : Segédlet civil szervezetek számára. - Budapest : Ökoszolgálat, 2002. - 81 p. ; 21 cm

  The Zurich stock exchange. - Zurich : Credit Suisse, 1983. - 83 p. : ill. ; 21 cm

  Zsennyei műhely / szerk. Lelkes Péter. - Budapest : M. Képzőművészek és Iparművészek Szöv. : Ipari Formatervezők Társasága, 1996. - ill. ; 21 cm

Zsolnai László
  Ökológia, gazdaság, etika. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 162 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : Közgazdaságtan)


vissza