1-4. fölöspéldány-jegyzék

Korábban felajánlott, még elvihető példányok

2008. január - 2009. július

A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára


[Rich Text formátumú, tömörített változatban letölthető]
Folyóiratok


Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1971/1-2., 1977/2., 1978/1-2., 1979/1. sz.
Könyvek


  V. Országos Népi Szobrászat címú pályázat és kiállítás : Kecskemét, Magyar Naiv Művészek Múzeuma, 2008 február 23 - március 30-ig. - Szeged, [k.n.], 2008. - [52] p. : ill., színes ; 21 cm

  The Annals of the American Academy of Political and Social Science. - Vol. 488. - London ; Delhi : Sage, 1986. - 226 p. ; 24 cm

  Apollon : Irodalmi félévkönyv / szerk. Jenei László. - 1993. 1. sz. - Miskolc : Borsodi Ny., 1993. - 176 p. ; 24 cm

Bárány Tamás
  Válogatott novellák. - Budapest : Belvárosi K., 2000. - 239 p. ; 20 cm

Barasits Zsuzsanna
  Q : Égi hírmondó. - Budapest : Dee-Sign K., 2002. - 304 p. ; 21 cm

  Budapest statisztikai zsebkönyve, 1999. - Budapest : KSH Budapesti és Pest m. Igazg., 2000. - 203 p. ; 16 cm

Bull, Hans Peter
  Datenschutz oder Die Angst vor dem Computer. - München ; Zürich : Piper, 1984. - 360 p. ; 22 cm

Burjan-Bumanig, Irmgard
  Sürgető szeretet : Burján Hildegárd élete. - Budapest : Márton Áron K., 1991. - 211 p. : ill. ; 19 cm

  Civil évkönyv 1999. - Budapest : Európa Ház, 2000. - 92 p. ; 21 cm

  Code diplomatique et consulaire, 1993/1994. - Zürich : Service d'Information Code Diplomatique & Consulaire, 1993. - 1837 p. ; 15 cm

Csanak Dóra, F.:
  Vörösmarty Mihály-levelezés : Csokonai Vitéz Mihály-levelezés : Ady Endre-gyűjtemény : K 1- K 21. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1967. - 199 p. ; 23 cm

  Deutsche Bühne Ungarn : DBU = A Tolna Megyei Önkormányzat Német Színháza. - Szekszárd : Deutsche Bühne Ungarn, 1994. - 111 p. :  ill. ; 20 cm

  Doktori (PhD) képzés, kiegészítve a mester (DLA) képzésekkel : Felvételi tájékoztató, 200/2001. tanév. - Budapest : Oktatási Minisztérium, [2000]. - 102 p. ; 21 cm

Ébert Tibor
  Fagyott Orfeusz. - [Budapest] : Omnis Fabula, 1993. - 167 p. ; 20 cm
  Versek

Egyed Emese
  Himnusz csipkefával. - Békéscsaba : Tevan, 1993. - 55 p. : ill. ; 18 cm
  Versek

  Erdélyi Társadalom : Szociológiai szakfolyóirat / [felelős szerk. Horváth István]. - 1. évf. 2. sz. - Kolozsvár : Presa Universitară Clujeană, 2003. - 133 p. ; 24 cm

  Fáskör : Samu Géza, Varga Géza Ferenc, Orosz Péter, Húber András. - Budapest : Középeurópa Fényműhely, ca 2000. - [76] p. : ill. ; 22 cm

  Felsőoktatási felvételi előkészítő szaknévsor, 2001. - Budapest : Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, 2000. - 88 p.

  Felvételi megoldókulcsok nagykönyve. - Budapest : DTF-Hungária, 2003. - 118 p. : ill. ; 28 cm

  Final report : Intarnational Workshop Meeting on Traditional Culture and Creativity Today : Kecskemét, Hungary, 21-24 August, 1982. - [Budapest] : [Népművelési Intézet], [1983]. - 21 p. ; 29 cm

  Fizionomia etnică şi confesională fluctuantă a regiunii carpato-balcanice şi a Transilvaniei. - Odorheiu Secuiesc : Asoc. Culturală Haáz Rezső, 1996. - 132 p. : ill., főként térk. ; 21 cm. - (Múzeumi füzetek; 14.)
  Tart.: Despre numărul maghiarilor din Transilvania / Árpád E. Varga. Configuraţia etnică şi confesională a regiunii carpato-balcanice / Károly Kocsis. Limbă maternă, naţionalitate, confesiune, date statistice privind Transilvania în perioada 1880-1992 / Árpád E. Varga

  A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései. - Budapest : OFA Kht., 1999. - 103 p. ; 23 cm. - (OFA könyvek ; 1.)

  Folklore tänään / toimittaneet Hannu Launonen ja Kirsti Mäkinen. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjellisuuden Seura, 1974. - 207 p., [8] t. : ill. ;19 cm. - (Tietolipas ; 73)

Földes Péter
  A Nagy Október : Az 1917-es szocialista forradalom története. - 4. kiad. - Budapest : Móra Kiadó, 1977. - 159 p., 4 t. : ill. ; 29 cm + 1 mell. (16 fol.). - (Képes történelem)

  Freiheit zum Lernen : Alternativen zur lebenslänglichen Verschulung : Die Einheit von Leben, Lernen, Arbeiten / Heinrich Dauber, Etienne Vernd Hg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1976. - 237 p. ; 19 cm. - (Rororo)

  Gazdaság és társadalom : A Védegylet gazdaságpolitikai állásfoglalása / Baranyi Árpád et al. - Budapest : Védegylet, 2001. - 69 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 3.)

  Gazdaságosság és ahogy a továbbképzési intézmények látják magukat / szerk. Bohn, Herbert; Stang, Richard. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, 1996. - 96 p. ; 20 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás ; 3.)

Gerő Judit - Reich Gábor
  Microsoft Word for Windows 2.0. - Budapest : ComputerBooks, 1994. - 373 p. : ill. ; 24 cm

Glatz Ferenc
  Minorităţi în Europa Centrală : Analiză istorică şi un cod al comportamentelor. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 1993. - 63 p. : ill., térk. ; 30 cm

Győrffy Attila
  Édenapokrif. - Budapest : Orpheusz, 1990. - 223 p. ; 20 cm

Hévizi Ottó - Csuhai István
  Szilénosz-gyakorlatok : 6+4 írás. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1991. - 143 p. ; 20 cm

Horváth András
  "A respublika álmodója" : Nagy György harca a független magyar köztársaságért. - Budapest : KIV, 1992. - 149 p. ; 19 cm
  Csoóri Sándor "Világok omlása közben" c. bevezetőjével. - Bibliogr. a jegyzetekben

  Humán reform / szerk. Levendel László; Zelnik József. - Budapest : KIV, 1989. - 82 p. ; 29 cm
  Tanulmányok

  Hungaro-Polonica : Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből : Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára / szerk. Kiss Gy. Csaba; Kovács István. - Budapest : MTA Irod.tud. Int., 1986. - 245 p. ; 21 cm

  HUNGART : Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület : 1997-2000. - Budapest : HUNGART Egyes., 2000. - 149 p. : ill. ; 24 cm

Inotai András
  Útközben : Magyarország és az Európai Unió : Tanulmányok. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - 225 p. ; 24 cm

  Janus : A Janus Pannonius Tudományegyetem kiadványa. - 3., 1-3. füz., A szociobiológia társadalomképéről (1987. tavasz). - Pécs : JPTE, 1987. - 3 db ; 21 cm

  Joseph Pulitzer emlékdíj : 1991-1994. - Budapest : MHB Kurátor Kft., 1994. - 315 p. : ill. ; 21 cm

  A jövő nemzedékek jogai / szerk. Jávor Benedek. - Budapest : Védegylet, 2000. - 76 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 1.)

  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése : 2001. április 20. / szerk. Jávor Benedek. - Budapest : Védegylet, 2001. - 76 p. ; 21 cm

  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése, 2. : 2001. november 30. / szerk. Krajner Péter. - Budapest : Védegylet, 2001. - 92 p. ; 21 cm

  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése, 3. : 2002 / szerk. Krajner Péter. - Budapest : Védegylet, 2002. - 160 p. ; 21 cm

Király László
  Amikor pipacsok voltatok : Versek. - Bukarest : Kriterion, 1982. - 71 p. ; 21 cm

Kodály Zoltán
  A magyar népdal strófa-szerkezete. - Repr. kiad. - Budapest : ELTE : Műv. és Szabadművelődési Alapítvány, 2002. - 44 p. ill., kotta 22 cm
  Klny. a Nyelvtudományi Közlemények XXXVI. évfolyamából (Budapest, 1906)

Kormos Sándor
  Közművelődési intézmények és szervezetek. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 257 p. ; 24 cm

  Korunk szenvedélybetegségei : Tanulmányok / szerk. Lakatos Mária. - Budapest : KII, 1988. - 86 p. ; 29 cm. - (Tanulmányok a családvédelemről)

Kőszegfalvi Edit - Szabó Erzsébet
  A szociális és egészségügyi intézményekre vonatkozó szabályok. - Budapest : HVG-ORAC, 1999. - 97 p. ; 20 cm

  Követelések behajtása. - Budapest : Unió, 1996. - 347 p. ; 24 cm

  Közszolgálati kézikönyv / szerk. Zsuffa István. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1993. - 614 p. ; 20 cm

Labancz Gyula
  Megcsendülő fehér, avagy Krúdy még egyszer átpörgeti a kalendáriumot. - Budapest : Szerző, [1994]. - 56 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek ; 59.)

  Listák könyve : A BBJ magyarországi üzleti kalauza. - 1996. - Budapest : Budapest Business Journal, 1995. - 177 p. : ill. ; 35 cm

  Listák könyve : Magyarország üzleti és szolgáltatási kalauza. - 7. kiadás, 2000. - Budapest : Budapest Business Journal, 1999. - 192 p. : ill. ; 33 cm

  Listák könyve : Magyarország üzleti és szolgáltatási kalauza. - 2001. - Budapest : Budapest Business Journal, [2000]. - 208 p. : ill. ; 33 cm

Lukáts János
  Új médiumok a társadalomban : Annotált bilbiográfiai gyűjtemény a nemzetközi szakirodalomból. - Budapest : KIV, [1989]. - 396 p. ; 24 cm
  Lezárva: 1987. dec. 31.

  Magyar alapítványok enciklopédiája / szerk. Tanács István. - 1994. - Budapest : SANSZ Alapítvány, 1994. - 552 p. ; 29 cm

  A magyar felnőttoktatás mai helyzete : Országos konferencia, 1997. május 27. / szerk. Csoma Gyula. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, 1997. - 100 p. ; 21 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás ; 13.)

  Magyar Írók I. Világtalálkozója : Keszthely, 1992. augusztus 17-18. Kaposvári Művészeti Fórum : Kaposvár, 1992. március 20-21. / [szerk. Laczkó András]. - [Kaposvár] : Berzsenyi Irod. és Műv. Társ., 1993. - 174 p. ; 20 cm
  Előadásanyagok

  Magyar millennium : 2000. január 1. - 2001. augusztus 20. : 1. köt., Eseménynaptár 2000 / szerk. Bóday Márta. - Budapest : Magyar Millenium Kormánybiztos Hivatala, 1999. - 254 p. ; 24 cm

  A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lekorátus évkönyve, 2009 / [szerk. Tóth Zsóka, Újfalusi Gábor]. - Budapest : MMIKL, 2009. - 218 p. : ill. ; 22 cm

  Magyar statisztikai évkönyv. - 1996. - Budapest : KSH, 1997. - XXXI, 604 p. ; 29 cm

  Magyar statisztikai évkönyv. - 1997. - Budapest : KSH, 1998. - XXXII, 672 p. ; 29 cm

Marosi Miklós
  A célszerű vállalati szervezet. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1981. - 218 p. ; 21 cm

Maschke, Theo
  A "kis út" vándora : Egy ferences testvér élete és példája. - Budapest : Kult. Innov. Alapítvány, 1998. - 62 p. ; 20 cm. - (Ökotáj könyvek)

  Medienindustrie / red. Michael Wolf Thomas. - [Hamburg] : Norddeutscher Rundfunk, 1979. - 121 p ; 21 cm - (Aus der Reihe "Medienreport" ; 5.)

  Mocsáry Lajos válogatott írásai / bev., vál. és jegyz. Kemény G. Gábor. - Budapest : Bibliotheca, 1958. - 799 p., XVI t. : ill. ; 24 cm

Mravik, Ladislas
  Trois peintures de Paolo de Caylina. Budapest : [s.n.], 1978. - p. 47-61. : ill. ; 24 cm
  Klny. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, No. 50. Ua. magyarul (Mravik László: Paolo de Caylina három festménye) azonosítatlan forrásból: p. 159-166.

  Multiplex-szklerózis? : Tények, reflexiók az ezredfordulón / szerk. Juhász Árpád. - Debrecen : Mozisok Orsz. Szövetsége : Opakfi : DE Műv. Iroda, 2000. - 217 p. ; 24 cm. - (Útközben a magyar filmterjesztés ; 4.)

  A munka törvénykönyve / szerk. Miholics Tivadar. - Budapest : Korona, 2000. - 255 p. ; 20 cm. - (Hatályos munkaügyi jogszabályok ; 1.)

  A munka törvénykönyve és a kapcsolódó munkaügyi jogszabályok / szerk. Jakab András. - Budapest : Unió, 1996. - 442 p. ; 24 cm

  A munkaerőpiac aktuális kérdései : Az OFA 2000. évi pályázatai. - Budapest : OFA Kht., 2000. - 61 p. ; 23 cm. - (OFA könyvek ; 2.)

  Muratáj : Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat. - 1999, 2. sz. - Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. - 150 p., [4] t.lev. : ill. ; 24 cm

  NDR - Parteien, Proporz, Probleme / red. Michael Wolf Thomas. - [Hamburg] : Norddeutscher Rundfunk, [1979]. - 121 p ; 21 cm - (Aus der Reihe "Medienreport" ; 6.)

Nedelciu, Mircea
  Jenny, avagy a szépséges irodistalány balladája : Elbeszélések. - Budapest : Pont, 1996. - 153 p. ; 16 cm

  Nem mind csillag, ami fénylik, avagy Az Európai Unió más nézőpontból / szerk. Lugosi Krisztián; Móra Veronika. - Szentendre : Fiatalok az Erdőért Akció, 1994. - 64 p. ; 20 cm
  Az "It's not all stard that are twinkling" c. kiadvány (Amsterdam : SEED) alapján

Nemény Vilmos
  Gazdasági rendszerek irányítása. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1973. - 365 p. ; 21 cm

  Nemzet és biztonság : [Kölcsey Ház, 2000. június 2.] : Jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia K., 2000. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely ; 6.)

  Nemzet és kultúra : [Kossuth Klub, 2000. január 22.] : Jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia K., 2000. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely ; 2.)

  Nemzeti irodalom és globalizáció : Illyés Gyula születésének 100. évfordulója : Műhely, szellem, jövőkép / szerk. Serfőző Simon. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (A tokaji írótábor évkönyve)
  A Tokaji írótábor 2002. évi tanácskozása

  Nemzetközi ösztöndíj almanach, 1994-95 / szerk. Zarándy Zoltán. - Budapest : Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1994. - 24 cm

  Nincs ég Föld nélkül : Tanulmányok a Concilium c. folyóirat 1991. augusztusi számából. - Budapest : Ökológiai Információs Központ , 1991. - 76 p. ; 25 cm. - (Heuréka)

  Nonprofit önarckép... / szerk. Vincze Krisztina. - [19]98. - Budapest : Nonprofit Inf. és Okt. Közp., 1999. - 406 p. ; 21x30 cm

  Növekedés vagy fejlődés? : Állásfoglalás Budapest jövőjéről / szerk. Krajner Péter. - Budapest : Védegylet, 2002. - 58 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 4.)

  Önsegélyező csoportok : Al-Anon: az alkoholbetegek hozzátartozóinak önsegélyező csoportja : Tanulmányok / szerk. Lakatos Mária. - Budapest : KIV, 1989. - 79 p. ; 29 cm. - (Tanulmányok a családvédelemről)

  Pár-sor : Műhelynapló / Levendel Júlia, Horgas Béla. - 2. - Budapest : Levendel J./Horgas B., 1984. - 91p. ; 20 cm

Parcsami Gábor
  Vigyél haza. - [Budapest] : Omnis Fabula, 1993. - 54 p. : ill. ; 21 cm
  Versek

Prokop, Dieter
  Faszination und Langeweile : Die populären Medien. - Stuttgart : Enke, 1979. - 212 p. ; 19 cm

  "Rundfunk und Kommerz - Programmprobleme" / red. Michael Wolf Thomas. - [Hamburg] : Norddeutscher Rundfunk, 1979. - 134 p ; 21 cm - (Aus der Reihe "Medienreport" ; 4.)

  Soros Alapítvány évkönyv : 1992 / [szerk. Geszti Judit]. - Budapest : Európa Alapítvány, 1993. - 88 p. ; 28 cm

Supka Magdolna
  Kárpáti Tamás. - [S.l.] : [S.n.], 1999. - 22 p. : ill. ; 30 cm

Susánszky János
  A racionalizálás módszertana. - Budapest : Műszaki Kvk., 1982. - 403 p. ; 25 cm

  Szellemi ösvények az új évezredben : Kultúrtörténeti előadások / szerk. Régheny Tamás. - Budapest : Cédrus, 2004. - 149 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 24 cm
  A budapesti Műcsarnokban 2001-2002-ben rendezett előadássorozat szerkesztett változata

Szép Tamás
  Számviteli törvény az "ellenőrzés tükrében" 1. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Perfekt, 1993. - 58 p. ; 24 cm

  Szigeti Károly emlékkönyv [szerk. Majoros József]. - [Budapest] : Szabad Tér K., 1999. - 205 p. : ill. ; 21 cm

Szilágyi Ákos
  Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl : A negatív utópiák társadalomképe. - Bp. : Magvető, 1988. - 193 p. 18 cm. - (Gyorsuló idő?)

  Szociális statisztikai évkönyv, 1998. - Budapest : KSH, 2000. - 217 p. ; 29 cm

  Tanulmányok a családvédelemről : A korszerű társadalom-orvoslás gondjai. - [Budapest] : KII, 1987. - 69 p. ; 30 cm
  Módszertani füzet

  Tárki adatkatalógus és tájékoztató = SRIS dataarchive catalogue and information / [szerk. Merkl Ildikó]. - Bp. : Tárki : OMIKK, 1988. - 168, 179 p. 24 cm

Thang, Dao Ngoc
  Drágakő fekete selyemdobozban. - Budapest : Magvető, 1990. - 158 p. ; 19 cm

Tóth Ede
  Mocsáry Lajos élete és politikai pálykezdete (1826-1874). - Budapest : Akad. K., 1967. - 341 p., ; 21 cm

Tóth Károly Antal
  Hova-tovább? : Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok. - Stockhom : M. Ökumenikus Önképzőkör ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 1994. - 240 p. ; 20 cm
  Bibliogr. a jegyzetekben

  Továbbtanulás évkönyv, 2003. - Budapest : Továbbtanulás Kiadó Kft., 2002. - 168 p. : ill. ; 30 cm

  Udvari kalendárium, 2000. - Sárrétudvari : Parasztkórus Egyesülete, 2000. - 229 p. : ill. ; 24 cm

  Udvari kalendárium, 2001. - Sárrétudvari : Parasztkórus Egyesülete, 2001. - 255 p. : ill. ; 24 cm

  Új cégjog / szerk. Petrik Ferenc. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1994. - 354 p. ; 24 cm. - (A gyakorló jogász kézikönyve ; 9.)

  Új energiastratégia / Goldemberg, José et al. - Budapest : KII : Mezőgazd. K., 1988. - 131 p. ; 29 cm. - (Heuréka)
  Eredeti cím: Energy for a sustainable world

  Ungarische Erzähler der Gegenwart / Hrsg. von Hildegard Grosche und Kurucz Gyula. - Hamburg : Hoffman und Campe ; Luzern : Edition Reich, 1982. - 197 p. ; 19 cm

  Vállalkozások, társaságok kézikönyve számlázáshoz, számlaellenőrzéshez / szerk. Fürst Judit. - Budapest : Delta-B.69. Kft, 1995. - 749 p. ; 29 cm

Varga E. Árpád
  Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből : Tanulmányok. - Budapest : Püski, 1998. - 388 p. ; 25 cm
  Bibliogr.: p. 386-388. és a jegyzetekben

  Videó-alfa / szerk. Márczi Imre; Zelnik József; . - Budapest : Múzsák, 1987. - 244 p. : ill. ; 28 cm
  Bibliogr. - összeáll. Ernszt Árpád és Lukáts János - p. 203-228.

Virág László
  Szeretem, mert olyan mint én... : Versek. - [Budapest] : Gyurkó Pál, [1995]. - 76 p. ; 20 cm

Vittorini, Elio
  Emberek és farkasok. - Budapest : Magyar Helikon, 1968. - 288 p. : ill. ; 14 cm. - (Helikon kiskönyvtár)
  Regény

  Zeusz : Csákvári Nagy Lajos szobrai. - Budapest : S.n., 1994. - 24 cm


vissza