logo


Varga E. Árpád szócikk
a "Who is Who Magyarországon" 6. kiadásában
Varga E. Árpád (Ernszt Árpád)
F.: könyvtáros C.: Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára HC.: 1035 Budapest, Miklós tér 1. SzH.: Budapest, 1952. ápr. 11. Sz.: Ernszt Gyula, Varga Mária Margit IV.: 1966-70 Landler J. Gimn., 1970-73 Szombathelyi Tanítóképző Intézet, Népművelés-könyvtár szak, 1979 Egri Tanárképző Főisk. bp-i tagoz. SzE: 1972-73 Szombathelyi Tanítóképző Int. Könyvtára, 1973 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Mester u-i fiókkönyvtár, 1973-75 katona, 1975-78 Kaposvár, Tanítóképző Főisk. Könyvtára, 1978-85 Bp. Népművelési Int. Könyvtára, 1985- Közművelődési Információs Int. Könyvtára, 1993- Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára, vezető, 1985 pár száz kötettel indítja a könyvtár munkáját, 1990- tevékenységük a környezeti nevelés felé fordul, Zöld könyvtári állományt hoznak létre, 1997- a könyvtár az interneten is elérhető, 1985- foglalkozik a hivatalos nemzetiségi statisztikák vizsgálatával a mai Erdély területén, etnikai és felekezeti idősorokat hozott létre hat kötetben, vizsgálódásai eredményeit több tanulmányban összegzi, melyeket idegen nyelvre is lefordítanak. KT.: a Központi Statisztikai Hivatal kitüntetését egyedüli kívülállóként kapta meg Erdély népesedéstörténetének statisztikai feldolgozásáért. P.: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén (1992), Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. 1-6. kötet (1998-2002) ua. 1850-2002. Bővített, javított elektronikus változat (2007), Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből (1998), Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete (szerk.) (2003). KI.: Fényes Elek Emlékérem (2002), Szocialista Kultúráért kitüntetés (1981). HO.: kert. E-mail: konyvtar@kia.hu, Website: www.kia.hu/konyvtar. (2008.02.23.)
vissza