Az Erdély etnikai arculatának változása című kötet táblamellékletei1. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint
1966-ban és 1977-ben

(Vissza az 5-6. rovattól Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza a 7-8. rovattól Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza a 9-11. rovattól Nyárády R. Károly tanulmányához)

Nemzetiség, anyanyelv Az 1966-ban számbavett népesség A népesség nemzetiség szerint az 1977. évi nép-
számlálás előzetes eredményei alapján
A nemzetiségek tényleges szaporodása vagy fogyása (-) 1966-1977 között
(5-3. rovat)
A népesség nemzetiség és anyanyelv szerint az 1977. évi nép-
számlálás végleges eredményei alapján
Eltérések az előzetes eredmé-
nyekhez
viszonyítva
(9-5. rovat)
anyanyelve nemzetisége
Szám sz. Szám sz. % Szám sz. % Szám sz. % Szám sz. % Szám sz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
 
 Román
- - - 19.001.721 - - - - - -
 Aromun
- - - 644 - - - - - -
 Macedoromán
- - - 1179 - - - - - -
 Román összesen
16.770.628 16.746.510 87,7 19.003.544 88,1 +2.257.034 +13,5 1.920.7491 89,1 +203.947
 Magyar
- - - 1.705.810 - - - - - -
 Székely
- - - 1.064 - - - - - -
 Magyar összesen
1.651.873 1.619.592 8,5 1.706.874 7,9 +87.282 +5,4 1.670.568 7,8 -36.306
 Német
- - - 348.444 - - - - - -
 Szász
- - - 5.930 - - - - - -
 Sváb
- - - 4.358 - - - - - -
 Német összesen
387.547 382.595 2,0 358.732 1,7 -23.863 -6,2 332.205 1,5 -26.527
 Cigány
49.086 64.197 0,3 229.986 1,1 +165.789 +258,3 75.696 0,4 -154.290
 Ukrán
- - - 54429 - - - - - -
 Rutén
- - - 988 - - - - - -
 Ukrán összesen
59.803 54.705 0,3 55.417 0,3 +712 +1,3 51.503 0,2 -3.914
 Szerb
- - - 34.034 - - - - - -
 Horvát
- - - 7.617 - - - - - -
 Szlovén
- - - 707 - - - - - -
 Délszláv együtt
41.897 44.236 0,2 42.358 0,3 -1878 -4,3 38.252 0,2 -4.106
 Orosz
- - - 20.653 - - - - - -
 Lipován
- - - 11.494 - - - - - -
 Orosz összesen
40.526 39.483 0,2 32.147 0,2 -7.336 -18,6 17.480 0,1 -14.667
 Zsidó/Jiddis
5.143 42.888 0,2 25.686 0,1 -17.202 -40,1 24.667 0,1 -1.019
 Tatár
21.224 22.151 0,1 23.107 0,1 +956 +4,3 20.508 0,1 -2.599
 Szlovák
19.797 22.221 0,1 22.037 0,1 -184 -0,8 19.513 0,1 -2.524
 Török
17.453 18.040 0,1 23.303 0,1 +5.263 +29,2 20.750 0,1 -2.553
 Bolgár
10.439 11.193 0,1 10.467 * -726 -6,5 9.267 * -1.200
 Cseh
6.339 9.978 0,1 7.756 * -2.222 -22,3 5.507 * -2.249
 Görög
8.369 9.088 0,1 6.607 * -2.481 -27,3 5.092 * -1.515
 Lengyel
4.699 5.860 * 4.756 * -1.104 -18,8 3.481 * -1.275
 Örmény
2.617 3.436 * 2.436 * -1.000 -29,1 1.410 * -1.026
 Egyéb
3.207 4.681 * 4.141 * -540 -1,2 11.645 0,1 +7.504
 Nem nyilatkozott
2.516 2.309 * 62 * -2.247 -97,3 - - -62
 Eltérő nemzetisé-
 gű és anyany.
- - - - - - - 44.875 0,2 +44.875
 
 Összesen
19.103.163 19.103.163 100,0 21.559.416 100,0 +2.456.253 +12,9 21.559.910 100,0 +494


1/A. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint 1977-ben a véglegesített közlés alapján

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza a 2.,8. és 10.,11. rovatoktól Varga E. Árpád tanulmányához)
(Vissza a 8. rovattól Varga E. Árpád tanulmányához)

Nemzetiség, anyanyelv A népesség nemzetiség szerint az 1977. évi népszámlálás végleges eredményei alapján A népesség anyanyelv szerint az 1977. évi népszámlálás végleges eredményei alapján Az etnikumok
tényleges szaporodása
vagy fogyása (-)
1966-1977 között
A népesség nemzetiség és anyanyelv szerint az 1977. évi népszámlálási kötet közlése alapján A népszámlálási kötet közlésének eltérései a végleges eredmények
nemzetiség anyanyelv nemzetiségi anyanyelvi
szerint adatához képest
Szám sz. % Szám sz. % Szám sz. Szám sz. Szám sz. % Szám sz. Szám sz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
 
 Román
18.997.407 - 19.182.856 - - - 19.207.491 89,1 +210.084 +24.635
 Aromun
982 - 759 - - - - - - -
 Macedoromán
1.176 - 790 - - - - - - -
 Román összesen
18.999.565 88,1 19.184.405 89,0 +2.253.055 +2.413.777 - - - -
 Magyar
1.712.853 - 1.720.630 - - - 1.670.568 7,8 -42.285 -50.062
 Székely
1.075 - 50 - - - - - - -
 Magyar összesen
1.713.928 7,9 1.720.680 8,0 +94.336 +68.807 - - - -
 Német
348.747 - 346.871 - - - 332.205 1,5 -16.542 -14.666
 Szász
6.016 - 2833 - - - - - - -
 Sváb
4.346 - 3.323 - - - - - - -
 Német összesen
359.109 1,7 353.027 1,6 -23.486 -34.520 - - - -
 Cigány
227.398 1,1 77.373 0,4 +163.201 +28.287 75.696 0,4 -151.702 -1.677
 Ukrán
54.453 - 54.339 - - - 51.503 0,2 -2.950 -2.836
 Rutén
1.057 - 715 - - - - - - -
 Ukrán összesen
55.510 0,3 55.054 0,3 +805 -4.749 - - - -
 Szerb
34.429 - - - - - - - - -
 Horvát
7.500 - - - - - - - - -
 Szerb, horvát együtt
41.929 0,3 39.639 0,3 - - 38.252 0,2 -3.677 -1.387
 Szlovén
1.251 - 889 - - - - - - -
 Délszláv összesen
43.180 0,3 40.528 0,3 -1.056 -1.369 - - - -
 Orosz
21.206 - 28.985 - - - 17.480 0,1 -3.726 -11.505
 Lipován
11.490 - 1.666 - - - - - - -
 Orosz összesen
32.696 0,2 30.651 0,1 -6.787 -9.875 - - - -
 Zsidó/Jiddis
24.667 0,1 3.429 0,1 -1.8221 -1.714 24.667 0,1 - +21.238
 Török
23.422 0,1 21.909 0,1 +5.382 +4.456 20.750 0,1 -2.672 -1.159
 Tatár
23.369 0,1 21.299 0,1 +1.218 +75 20.508 0,1 -2.861 -791
 Szlovák
21.286 0,1 20.034 0,1 -935 +237 19.513 0,1 -1.773 -521
 Bolgár
10.372 * 9.685 * -821 -754 9.267 * -1.105 -418
 Cseh
7.683 * 5.741 * -2.295 -598 5.507 * -2.176 -234
 Görög
6.262 * 5.643 * -2.826 -2.726 5.092 * -1.170 -551
 Lengyel
4.641 * 3.800 * -1.219 -899 3.481 * -1.160 -319
 Örmény
2.342 * 1.517 * -1.094 -1.100 1.410 * -932 -107
 Egyéb
4.028 * 2.643 * -653 -564 11.645a 0,1 -20.228b -4515b
 Nem nyilatkozott
452 * 2.492 * -1.857 -24 - - - -
 Eltérő nemzetiségű
 és anyanyelvű
- - - - - - 44.875 0,2 +44.875 +44.875
 
 Összesen
21.559.910 100,0 21.559.910 100,0 +2.456.747 +2.456.747 21.559.910 100,0 - -

aEgyéb és nem nyilatkozott
bLipován, szász, sváb, szlovén, macedoromán, székely, rutén, aromán, egyéb nem részletezett, nem nyilatkozott


2. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel 1966-ban

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)

A nemzetiség megnevezése Lélek-
száma
A nemzetiséggel azonos anyanyelvű A nemzetiségtől eltérő anyanyelvű Az eltérő anyanyelvűek közül
Román Magyar Német Cigány Jiddis Egyéb
Szám % Szám %
 
 Román
16.746.510 16.686.074 99,6 60.436 0,4 - 28.152 6.660 10.606 407 14.611
 Magyar
1.619.592 1.602.259 98,9 17.333 1,1 14.668 - 1.739 652 4 270
 Német
382.595 372.644 97,4 9.951 2,6 5.831 3.959 - 8 - 153
 Cigány
64.197 37.754 58,8 26.443 41,2 19.795 6.526 9 - - 113
 Ukrán, rutén
54.705 52.580 96,1 2.125 3,9 1.320 345 30 - - 430
 Délszláv
44.236 41.239 93,2 2.997 6,8 2.209 433 303 4 - 48
 Orosz
39.483 36.352 92,1 3.131 7,9 2.865 118 23 3 - 122
 Zsidó
42.888 4.727 11,0 38.161 89,0 27.867 7.790 2.137 - - 367
 Tatár
22.151 21.052 95,0 1.099 5,0 1.035 - 1 - - 63
 Szlovák
22.221 19.470 87,6 2.751 12,4 1.023 795 743 - - 190
 Török
18.040 16.856 93,4 1.184 6,6 1.079 1 7 45 - 52
 Bolgár
11.193 10.043 89,7 1.150 10,3 906 153 64 1 - 26
 Cseh
9.978 6.116 61,3 3.862 38,7 1.051 565 2.162 - - 84
 Görög
9.088 7.929 87,2 1159 12,8 1.029 12 5 - - 113
 Lengyel
5.860 4.179 71,3 1.681 28,7 949 254 334 4 - 140
 Örmény
3.436 2.383 69,4 1.053 30,6 818 176 8 - - 51
 Egyéb
4.681 2.346 50,1 2.335 49,9 1.333 243 653 7 5 94
 Nem
 nyilatkozott
2.309 1.357 58,8 952 41,2 776 92 25 2 - 57
 
 Összesen
19.103.163 18.925.360 99,1 177.803 0,9 84.554 49.614 14.903 11.332 416 16.984


3. táblamelléklet
Az erdélyi megyék és a Regát népmozgalma 1966.III.15. - 1977.I.7. között

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)

Megye, országrész Élve-
születés
Halálozás Természetes szaporodás Tényleges szaporodás Vándorlási különbözet Ezer lélekre évi átlagban
Élve-
születés
Halálo-
zás
Term. szap.
Szám % Szám % Szám %
 
 Fehér
87.886 45.416 42.470 11,1 26.848 7,0 -15.622 -4,1 20,2 10,4 9,8
 Arad
81.824 72.179 9.645 2,0 30.772 6,4 +21.127 +4,4 15,0 13,2 1,8
 Bihar
126.478 74.360 52.118 8,9 46.634 8,0 -5.484 -0,9 18,9 11,1 7,8
 Beszterce-N.
73.040 30.015 43.025 16,0 18.028 6,7 -24.997 -9,3 23,9 9,8 14,1
 Brassó
102.482 44.419 58.063 13,2 140.171 31,7 +82.108 +18,5 18,2 7,9 10,3
 Krassó-Sz.
64.523 48.982 15.541 4,3 26.851 7,5 +11.310 +3,2 15,8 12,0 3,8
 Kolozs
139.440 66.889 72.551 11,5 84.407 13,4 +11.856 +1,9 18,8 9,0 9,8
 Kovászna
43.397 21.285 22.112 12,5 22.159 12,5 +47 * 21,0 10,3 10,7
 Hargita
72.852 33.389 39.463 14,0 43.918 15,6 +4.455 +1,6 21,8 10,0 11,8
 Hunyad
105.068 52.480 52.588 11,1 39.834 8,4 -12.754 -2,7 19,3 9,6 9,7
 Máramaros
115.956 45.959 69.997 16,4 65.215 15,3 -4.782 -1,1 22,9 9,1 13,8
 Maros
135.547 59.258 76.289 13,6 43.747 7,8 -32.542 -5,8 21,1 9,2 11,9
 Szatmár
91.563 42.549 49.014 13,6 34.447 9,6 -14.567 -4,0 22,1 10,3 11,8
 Szilágy
62.580 31.985 30.595 11,6 1.466 0,6 -29129 -11,0 21,5 11,0 10,5
 Szeben
104.311 46.224 58.087 14,0 66.889 16,1 +8.802 +2,1 21,2 9,4 11,8
 Temes
108.140 84.275 23.865 3,9 89.288 14,7 +65.423 +10,8 15,1 11,8 3,3
 
 Erdély
1.515.087 799.664 715.423 10,6 780.674 11,6 +65.251 +1,0 19,4 10,2 9,2
 
 Regát
3.136.509 1.301.254 1.835.255 14,8 1.676.073 13,5 -159.182 -1,3 21,6 9,0 12,6
 
 Románia
4.651.596 2.100.918 2.550.678 13,4 2.456.747 12,9 -93.931 -0,5 20,8 9,4 11,4


3/A. táblamelléklet
Az erdélyi megyék és a Regát népmozgalma 1966.I.1. - 1977.I.7. között
(Szám szerint és százalékban)

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)

Megye, országrész Természetes szaporodás Tényleges szaporodás Vándorlási különbözet
 
 Fehér
42.470 11,1 27.346 7,2 -15.124 -3,9
 Arad
9.645 2,0 30.554 6,3 +20.909 +4,3
 Bihar
52.118 8,9 48.616 8,3 -3.502 -0,6
 Beszterce-Naszód
43.025 16,0 17.266 6,4 -25.759 -9,6
 Brassó
58.063 13,2 140.661 31,8 +82.598 +18,6
 Krassó-Szörény
15.541 4,3 26.838 7,5 +11.297 +3,2
 Kolozs
72.551 11,5 86.529 13,8 +13.978 +2,2
 Kovászna
22.112 12,5 22.300 12,6 +188 +0,1
 Hargita
39.463 14,0 44.296 15,7 +4.833 +1,7
 Hunyad
52.588 11,1 40.229 8,5 -12.359 -2,6
 Máramaros
69.997 16,4 66.142 15,5 -3.855 -0,9
 Maros
76.289 13,6 44.581 8,0 -31.708 -5,6
 Szatmár
49.014 13,6 35.055 9,7 -13.959 -3,9
 Szilágy
30.595 11,6 1.872 0,7 -28.723 -10,9
 Szeben
58.087 14,0 67.370 16,2 +9.283 +2,2
 Temes
23.865 3,9 89.118 14,6 +65.253 +10,7
 
 Erdély
715.423 10,6 788.773 11,7 +73.350 +1,1
 
 Regát
1.835.255 14,8 1.692.807 13,7 -142.448 -1,1
 
 Románia
2.550.678 13,4 2.481.580 13,0 -69.098 -0,4


4. táblamelléklet
Az erdélyi magyarság és románság valószínű természetes szaporulata 1966-1977 között

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)

Megye Az összes népesség természetes szaporulata 1966-ban az összes népességből magyar A magyarság valószínű természetes szaporulata 1966-ban az összes népességből román A románság valószínű természetes szaporulata
Ezer fő % Ezer fő % Ezer fő Ezer fő % Ezer fő
 
Fehér
42
11,1
 27
 7,1
 3
340
88,7
37
Arad
 9
 2,0
 76
15,7
 1
344
71,5
 7
Bihar
52
 8,9
193
32,9
17
378
64,4
34
Beszterce-Naszód
43
16,0
 22
 8,3
 3
237
88,2
38
Brassó
58
13,2
 65
14,8
 9
331
74,8
43
Krassó-Szörény
16
 4,3
  9
 2,6
 1
296
82,5
13
Kolozs
73
11,5
165
26,1
19
457
72,4
53
Kovászna
22
12,5
140
79,4
18
 34
19,3
 4
Hargita
39
14,0
249
88,1
35
 31
11,1
 4
Hunyad
53
11,1
 40
 8,4
 4
423
89,1
47
Máramaros
70
16,4
 54
12,5
 9
340
79,5
56
Maros
76
13,6
250
44,5
34
278
49,6
38
Szatmár
49
13,6
148
41,1
20
204
56,7
28
Szilágy
31
11,6
 64
24,3
 7
195
74,0
23
Szeben
58
14,0
 20
 4,9
 3
293
70,7
41
Temes
24
 3,9
 76
12,5
 3
378
62,2
15
Erdély összesen
715
10,6
1598 
23,8
186
4599 
67,9
481


5. táblamelléklet
Az erdélyi megyék népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb Az egyéb nemzetiségűek és anyanyelvűek közül
Eltérő nemzeti-
ségű és anyany.
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
409.634 370.095 25.487 11.129 2.923 992 134 1.332 19 8 36 9 14
 Arad
512.020 384.218 71.983 38.366 17.453 1.599 1.044 3.635 233 1.812 7.115 238 1.364
 Bihar
633.094 416.426 196.220 675 19.773 3.533 910 6.071 39 43 7.845 29 53
 Beszterce-Naszód
286.628 262.785 19.955 2.253 1.635 320 42 1.027 50 2 3 5 2
 Brassó
582.863 471.281 70.208 35.940 5.434 2.491 502 1230 43 28 16 52 21
 Krassó-Szörény
385.577 329.872 8.029 19.975 27.701 1.992 162 3.126 3.590 14.454 456 3.530 63
 Kolozs
715.507 539.280 167.473 1.505 7.249 831 1.165 4.762 40 26 55 20 29
 Kovászna
199.017 41.060 155.133 202 2.622 2.392 34 93 4 6 1 1 6
 Hargita
326.310 45.947 275.759 200 4.404 3.399 62 832 26 8 5 5 3
 Hunyad
514.436 473.408 33.826 4.243 2.959 976 297 464 102 52 97 73 51
 Máramaros
492.860 398.649 56.332 3.183 34.696 603 465 1.428 31.962 13 37 15 4
 Maros
605.345 310.226 264.567 17.439 13.113 4.113 646 7.867 21 14 17 9 23
 Szatmár
393.840 230.966 150.389 2.250 10.235 5.207 320 1.174 648 16 31 7 5
 Szilágy
264.569 197.920 62.568 86 3.995 432 40 1.610 4 8 1.864 7 3
 Szeben
481.645 362.214 20.679 92.120 6.632 2.221 208 2.766 20 24 14 23 17
 Temes
696.884 486.179 72.699 93.911 44.095 2.958 1.799 6.047 3.382 19.941 1.844 438 6.801
 
 Erdély
7.500.229 5.320.526 1.651.307 323.477 204.919 34.059 7.830 43.464 40.183 36.455 19.436 4.461 8.459
 Regát
14.059.681 13.886.965 19.261 8.728 144.727 10.816 16.837 32.232 11.320 1.797 77 1.046 808
 Románia
21.559.910 19.207.491 1.670.568 332.205 349.646 44.875 24.667 75.696 51.503 38.252 19.513 5.507 9.267

Százalék szerint
 
 Fehér
100,0 90,4 6,2 2,7 0,7 0,2 * 0,3 * * * * *
 Arad
100,0 75,0 14,1 7,5 3,4 0,3 0,2 0,7 * 0,3 1,4 * 0,3
 Bihar
100,0 65,8 31,0 0,1 3,1 0,6 0,1 1,0 * * 1,2 * *
 Beszterce-Naszód
100,0 91,7 7,0 0,8 0,5 0,1 * 0,3 * * * * *
 Brassó
100,0 80,9 12,0 6,2 0,9 0,4 0,1 0,2 * * * * *
 Krassó-Szörény
100,0 85,5 2,1 5,2 7,2 0,5 * 0,8 0,9 3,7 0,1 0,9 *
 Kolozs
100,0 75,4 23,4 0,2 1,0 0,1 0,2 0,7 * * * * *
 Kovászna
100,0 20,6 78,0 0,1 1,3 1,2 * * * * * * *
 Hargita
100,0 14,1 84,5 0,1 1,3 1,0 * 0,2 * * * * *
 Hunyad
100,0 92,0 6,6 0,8 0,6 0,2 * 0,1 * * * * *
 Máramaros
100,0 80,9 11,4 0,6 7,1 0,1 0,1 0,3 6,5 * * * *
 Maros
100,0 51,2 43,7 2,9 2,2 0,7 0,1 1,3 * * * * *
 Szatmár
100,0 58,6 38,2 0,6 2,6 1,3 0,1 0,3 0,1 * * * *
 Szilágy
100,0 74,8 23,7 * 1,5 0,2 * 0,6 * * 0,7 * *
 Szeben
100,0 75,2 4,3 19,1 1,4 0,5 * 0,6 * * * * *
 Temes
100,0 69,8 10,4 13,5 6,3 0,4 0,3 0,9 0,5 2,9 0,3 0,1 1,0
 
 Erdély
100,0 70,9 22,0 4,3 2,8 0,5 0,1 0,6 0,5 0,5 0,3 * 0,1
 Regát
100,0 98,8 0,1 * 1,0 0,1 0,1 0,2 0,1 * * * *
 Románia
100,0 89,1 7,8 1,5 1,6 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 * *


5/A. táblamelléklet
Az erdélyi megyék népessége nemzetiség szerint 1977-ben

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb összesen Az egyéb nemzetiségűek közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb Horvát Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
409.634 360.704 27.196 12.321 9.413 134 8.979 29 13 6 51 31 16
 Arad
512.020 375.486 74.098 39.702 22.734 1.044 9.216 364 2.256 24 7.551 306 1.473
 Bihar
633.094 409.770 199.615 1.417 22.292 910 12.014 111 65 40 8.079 45 69
 Beszterce-N.
286.628 259.752 21.487 2.860 2.529 42 2.280 95 5 1 5 7 2
 Brassó
582.863 457.570 72.956 38.623 13.714 502 12.033 70 40 11 36 116 36
 Krassó-Sz.
385.577 323.095 9.238 21.676 31.568 162 5.927 3.944 8.623 6.722 781 4.548 95
 Kolozs
715.507 532.543 171.431 1.818 9.715 1.165 7.714 69 42 13 84 51 43
 Kovászna
199.017 38.948 156.120 276 3.673 34 3.522 10 6 1 1 5 8
 Hargita
326.310 44.794 277.587 281 3.648 62 3.228 33 13 4 8 9 6
 Hunyad
514.436 464.949 38.340 5.406 5.741 297 3.347 286 84 6 194 244 86
 Máramaros
492.860 394.350 58.568 3.495 36.447 465 2.942 32.723 26 7 50 30 8
 Maros
605.345 297.205 268.251 18.807 21.082 646 20.019 53 16 9 26 25 33
 Szatmár
393.840 227.630 152.738 6.395 7.077 320 5.256 1.146 22 3 189 14 8
 Szilágy
264.569 194.420 64.017 122 6.010 40 3.920 22 9 2 1.929 13 5
 Szeben
481.645 349.718 21.881 96.401 13.645 208 12.803 32 29 5 21 65 28
 Temes
696.884 472.912 77.525 98.296 48.151 1.799 9.828 3.773 20.891  579 2.128 796 7.151
 
 Erdély
7.500.229 5.203.846 1.691.048 347.896 257.439 7.830 123.028 42.760 32.140 7.433 21.133 6.305 9.067
 Regát
14.059.681 13.795.719 22.880 11.213 229.869 16.837 104.370 12.750 2.289 67 153 1.378 1.305
 Románia
21.559.910 18.999.565 1.713.928 359.109 487.308 24.667 227.398 55.510 34.429 7.500 21.286 7.683 10.372

Százalék szerint
 
 Fehér
100,0 88,1 6,6 3,0 2,3 * 2,2 * * * * * *
 Arad
100,0 73,3 14,5 7,8 4,4 0,2 1,8 0,1 0,4 * 1,5 0,1 0,3
 Bihar
100,0 64,7 31,5 0,2 3,5 0,1 1,9 * * * 1,3 * *
 Beszterce-N.
100,0 90,6 7,5 1,0 0,9 * 0,8 * * * * * *
 Brassó
100,0 78,5 12,5 6,6 2,4 0,1 2,1 * * * * * *
 Krassó-Sz.
100,0 83,8 2,4 5,6 8,2 * 1,5 1,0 2,2 1,7 0,2 1,2 *
 Kolozs
100,0 74,4 24,0 0,3 1,3 0,2 1,1 * * * * * *
 Kovászna
100,0 19,6 78,4 0,1 1,9 * 1,8 * * * * * *
 Hargita
100,0 13,7 85,1 0,1 1,1 * 1,0 * * * * * *
 Hunyad
100,0 90,4 7,5 1,1 1,0 0,1 0,1 0,1 * * * 0,1 *
 Máramaros
100,0 80,0 11,9 0,7 7,4 0,1 0,6 6,6 * * * * *
 Maros
100,0 49,1 44,3 3,1 3,5 0,1 3,3 * * * * * *
 Szatmár
100,0 57,8 38,8 1,6 1,8 0,1 1,3 0,3 * * * * *
 Szilágy
100,0 73,5 24,2 * 2,3 * 1,5 * * * 0,7 * *
 Szeben
100,0 72,6 4,5 20,0 2,8 * 2,7 * * * * * *
 Temes
100,0 67,9 11,1 14,1 6,9 0,3 1,4 0,5 3,0 0,1 0,3 0,1 1,0
 
 Erdély
100,0 69,4 22,6 4,6 3,4 0,1 1,6 0,5 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1
 Regát
100,0 98,1 0,2 0,1 1,6 0,1 0,7 0,1 * * * * *
 Románia
100,0 88,1 7,9 1,7 2,3 0,1 1,1 0,3 0,2 * 0,1 * *


5/B. táblamelléklet
Az erdélyi városok népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb Az egyéb nemzetiségűek és anyanyelvűek közül
Eltérő nemzeti-
ségű és anyany.
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
178.784 161.171 12.111 4.277 1.225 305 124 562 14 7 34 7 12
 Arad
235.013 171.428 42.122 11.295 10.168 1.144 1.025 819 145 853 5498 114 272
 Bihar
238.014 134.129 98.845 555 4.485 898 863 1.375 16 35 555 27 47
 Beszterce-Naszód
68.149 60.425 6.082 1.034 608 172 29 315 19 2 1 4 2
 Brassó
402.504 331.906 49.638 18.078 2.882 1.254 501 120 33 24 13 42 19
 Krassó-Szörény
190.598 159.824 7.002 15.238 8.534 1.619 142 1.547 535 3.503 256 621 53
 Kolozs
398.883 285.097 108.832 1.471 3.483 571 1.154 1.330 35 23 28 20 27
 Kovászna
82.217 16.620 64.269 155 1.173 1.003 34 59 4 6 - - 6
 Hargita
121.913 25.913 94.636 173 1.191 1.010 51 65 17 2 3 2 2
 Hunyad
339.135 300.986 31.639 3.914 2.596 882 280 322 52 47 94 68 46
 Máramaros
218.547 170.172 42.011 3.110 3.254 413 420 626 1.597 13 36 15 3
 Maros
244.720 115.171 118.277 7.039 4.233 1.334 622 2.005 16 12 11 8 20
 Szatmár
149.915 83.927 63.045 751 2.192 1.464 302 80 142 10 8 5 4
 Szilágy
63.641 42.958 19.837 59 787 127 33 568 3 5 32 5 2
 Szeben
270.322 201.702 17.042 48.834 2.744 1.207 207 717 18 19 11 21 10
 Temes
356.296 253.594 45.770 41.110 15.822 2.140 1.767 1.729 516 7.268 424 308 1.067
 
 Erdély
3.558.651 2.515.023 821.158 157.093 65.377 15.543 7.554 12.239 3.162 11.829 7.004 1.267 1.592
 Regát
5.837.078 5.739.169 14.743 7.576 75.590 3.580 16.712 13.340 1.236 495 66 509 680
 Románia
9.395.729 8.254.192 835.901 164.669 140.967 19.123 24.266 25.579 4.398 12.324 7.070 1.776 2.272

Százalék szerint
 
 Fehér
100,0 90,1 6,8 2,4 0,7 0,2 * 0,3 * * * * *
 Arad
100,0 73,0 17,9 4,8 4,3 0,5 0,4 0,3 * 0,4 2,3 * 0,1
 Bihar
100,0 56,4 41,5 0,2 1,9 0,4 0,4 0,6 * * 0,2 * *
 Beszterce-Naszód
100,0 88,7 8,9 1,5 0,9 0,3 * 0,5 * * * * *
 Brassó
100,0 82,5 12,3 4,5 0,7 0,3 0,1 * * * * * *
 Krassó-Szörény
100,0 83,8 3,7 8,0 4,5 0,8 * 0,8 0,3 1,8 0,1 0,3 *
 Kolozs
100,0 71,5 27,3 0,4 0,9 0,1 0,3 0,3 * * * * *
 Kovászna
100,0 20,2 78,2 0,2 1,4 1,2 * * * * - - *
 Hargita
100,0 21,3 77,6 0,1 1,0 1,0 * * * * * * *
 Hunyad
100,0 88,7 9,3 1,2 0,8 0,3 0,1 0,1 * * * * *
 Máramaros
100,0 77,9 19,2 1,4 1,5 0,2 0,2 0,3 0,7 * * * *
 Maros
100,0 47,1 48,3 2,9 1,7 0,5 0,3 0,8 * * * * *
 Szatmár
100,0 56,0 42,0 0,5 1,5 1,0 0,2 * 0,1 * * * *
 Szilágy
100,0 67,5 31,2 0,1 1,2 0,2 * 0,9 * * * * *
 Szeben
100,0 74,6 6,3 18,1 1,0 0,4 * 0,1 * * * * *
 Temes
100,0 71,2 12,8 11,5 4,5 0,6 0,5 0,5 0,1 2,0 0,1 0,1 0,3
 
 Erdély
100,0 70,7 23,1 4,4 1,8 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 * *
 Regát
100,0 98,3 0,3 0,1 1,3 * 0,3 0,2 * * * * *
 Románia
100,0 87,9 8,9 1,7 1,5 0,2 0,3 0,3 * 0,1 * * *


5/C. táblamelléklet
Az erdélyi városok népessége nemzetiség szerint 1977-ben

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb összesen Az egyéb nemzetiségűek közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb Horvát Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
178.784 156.096 13.131 4.845 4.712 124 4.349 21 9 6 48 23 13
 Arad
235.013 167.518 43.703 12.201 11.591 1.025 2.620 186 1.066 18 5.768 170 317
 Bihar
238.014 131.569 101.147 755 4.543 863 2.034 63 44 18 631 40 61
 Beszterce-N.
68.149 59.630 6.604 1.307 608 29 492 29 3 - 3 6 2
 Brassó
402.504 327.448 51.853 19.710 3.493 501 1.904 49 37 6 31 106 29
 Krassó-Sz.
190.598 156.293 8.027 16.629 9.649 142 2.198 699 3.762 141 496 1.548 83
 Kolozs
398.883 281.280 111.814 1.757 4.032 1.154 2.138 57 36 13 53 48 41
 Kovászna
82.217 15.953 64.785 206 1.273 34 1.153 7 6 1 - 2 8
 Hargita
121.913 25.337 95.471 234 871 51 708 19 3 1 5 5 2
 Hunyad
339.135 294.225 35.725 4.923 4.262 280 2.092 221 75 5 183 228 78
 Máramaros
218.547 167.722 43.682 3.391 3.752 420 1.023 2.048 25 2 47 29 7
 Maros
244.720 111.932 120.031 7.662 5.095 622 4.162 35 13 5 16 24 28
 Szatmár
149.915 82.471 64.359 1.430 1.655 302 1.015 226 12 3 21 10 6
 Szilágy
63.641 41.950 20.455 84 1.152 33 1.027 8 6 1 36 10 4
 Szeben
270.322 198.334 17.985 50.864 3.139 207 2.356 26 25 4 16 61 19
 Temes
356.296 246.542 49.289 44.036 16.429 1.767 2.531 682 7.997 141 583 587 1.260
 
 Összesen
3.558.651 2.464.300 480.619 170.034 76.256 7.554 31.802 4.376 13.119 365 7.937 2.897 1.958

Százalék szerint
 
 Fehér
100,0 87,3 7,3 2,7 2,7 0,1 2,4 * * * * * *
 Arad
100,0 71,3 18,6 5,2 4,9 0,4 1,1 0,1 0,5 * 2,5 0,1 0,1
 Bihar
100,0 55,3 42,5 0,3 1,9 0,4 0,9 * * * * * *
 Beszterce-N.
100,0 87,5 9,7 1,9 0,9 * 0,7 * * - * * *
 Brassó
100,0 81,4 12,9 4,9 0,8 0,1 0,5 * * * * * *
 Krassó-Sz.
100,0 82,0 4,2 8,7 5,1 0,1 1,2 0,4 2,0 0,1 0,3 0,8 *
 Kolozs
100,0 70,5 28,0 0,4 1,1 0,3 0,5 * * * * * *
 Kovászna
100,0 19,4 78,8 0,3 1,5 * 1,4 * * * - * *
 Hargita
100,0 20,8 78,3 0,2 0,7 * 0,6 * * * * * *
 Hunyad
100,0 86,8 10,5 1,4 1,3 0,1 0,6 0,1 * * 0,1 0,1 *
 Máramaros
100,0 76,7 20,0 1,6 1,7 0,2 0,5 0,9 * * * * *
 Maros
100,0 45,7 49,1 3,1 2,1 0,2 1,7 * * * * * *
 Szatmár
100,0 55,0 42,9 1,0 1,1 0,2 0,7 0,2 * * * * *
 Szilágy
100,0 65,9 32,1 0,1 1,9 0,1 1,6 * * * * * *
 Szeben
100,0 73,4 6,6 18,8 1,2 0,1 0,9 * * * * * *
 Temes
100,0 69,2 13,8 12,4 4,6 0,5 0,7 0,2 2,2 * 0,2 0,2 0,4
 
 Összesen
100,0 69,3 23,8 4,8 2,1 0,2 0,9 0,1 0,4 * 0,2 0,1 *


5/D. táblamelléklet
Az erdélyi községek népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb Az egyéb nemzetiségűek és anyanyelvűek közül
Eltérő nemzeti-
ségű és anyany.
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
230850 208924 13.376 6.852 1.698 687 10 770 5 1 2 2 2
 Arad
277.007 212.790 29.861 27.071 7.285 455 19 2.816 88 959 1.617 124 1.092
 Bihar
395.080 282.297 97.375 120 15.288 2.635 47 4.696 23 8 7.290 2 6
 Beszterce-Naszód
218.479 202.360 13.873 1.219 1.027 148 13 712 31 - 2 1 -
 Brassó
180.359 139.375 20.570 17.862 2.552 1.237 1 1.110 10 4 3 10 2
 Krassó-Szörény
194.979 170.048 1.027 4.737 19.167 373 20 1.579 3.055 10.951 200 2.909 10
 Kolozs
316.624 254.183 58.641 34 3.766 260 11 3.432 5 3 27 - 2
 Kovászna
116.800 24.440 90.864 47 1.449 1.389 - 34 - - 1 1 -
 Hargita
204.397 20.034 181.123 27 3.213 2.389 11 767 9 6 2 3 1
 Hunyad
175.301 172.422 2.187 329 363 94 17 142 50 5 3 5 5
 Máramaros
274.313 228.477 14.321 73 31.442 190 45 802 30.365 - 1 - 1
 Maros
360.625 195.055 146.290 10.400 8.880 2.779 24 5.862 5 2 6 1 3
 Szatmár
243.925 147.039 87.344 1.499 8.043 3.743 18 1.094 506 6 23 2 1
 Szilágy
200.928 154.962 42.731 27 3.208 305 7 1.042 1 3 1.832 2 1
 Szeben
211.323 160.512 3.637 43.286 3.888 1.014 1 2.049 2 5 3 2 7
 Temes
340.588 232.585 26.929 52.801 28.273 818 32 4.318 2.866 12.673 1.420 130 5.734
 
 Erdély
3.941.578 2.805.503 830.149 166.384 139.542 18.516 276 31.225 37.021 24.626 12.432 3.194 6.867
 Regát
8.222.603 8.147.796 4.518 1.152 69.137 7.236 125 18.892 10.084 1.302 11 537 128
 Románia
12.164.181 10.953.299 834.667 167.536 208.679 25.752 401 50.117 47.105 25.928 12.443 3.731 6.995

Százalék szerint
 
 Fehér
100,0 90,5 5,8 3,0 0,7 0,3 * 0,3 * * * * *
 Arad
100,0 76,8 10,8 9,8 2,6 0,2 * 1,0 * 0,3 0,6 * 0,4
 Bihar
100,0 71,5 24,6 * 3,9 0,7 * 1,2 * * 1,8 * *
 Beszterce-Naszód
100,0 92,6 6,3 0,6 0,5 * * 0,3 * - * * -
 Brassó
100,0 77,3 11,4 9,9 1,4 0,7 * 1,0 * * * * *
 Krassó-Szörény
100,0 87,2 0,5 2,4 9,9 * * 0,8 1,6 5,6 0,1 1,5 *
 Kolozs
100,0 80,3 18,5 * 1,3 0,1 * 1,1 * * * - *
 Kovászna
100,0 20,9 77,8 * 1,2 1,2 - * - - * * -
 Hargita
100,0 9,8 88,6 * 1,6 1,2 * * * * * * *
 Hunyad
100,0 98,4 1,2 0,2 0,2 * * * * * * * *
 Máramaros
100,0 83,3 5,2 * 11,4 0,1 * 0,3 11,2 - * - *
 Maros
100,0 54,1 40,6 2,9 2,4 0,8 * 1,6 * * * * *
 Szatmár
100,0 60,3 35,8 0,6 3,3 1,5 * 0,4 0,2 * * * *
 Szilágy
100,0 77,1 21,3 * 1,6 0,2 * 0,5 * * 0,9 * *
 Szeben
100,0 76,0 1,7 20,5 1,8 0,5 * 1,0 * * * * *
 Temes
100,0 68,3 7,9 15,5 8,3 0,2 * 1,3 0,8 3,7 0,4 * 1,7
 
 Erdély
100,0 71,2 21,1 4,2 3,5 0,5 * 0,8 0,9 0,6 0,3 0,1 0,2
 Regát
100,0 99,1 0,1 * 0,8 0,1 * 0,2 0,1 * * * *
 Románia
100,0 90,0 6,9 1,4 1,7 0,2 * 0,4 * 0,2 * * *


5/E. táblamelléklet
Az erdélyi községek népessége nemzetiség szerint 1977-ben

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb összesen Az egyéb nemzetiségűek közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb Horvát Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
230.850 204.608 14.065 7.476 4.701 10 4.630 8 4 - 3 8 3
 Arad
277.007 207.968 30.395 27.501 11.143 19 6.596 178 1.190 6 1.783 136 1.156
 Bihar
395.080 278.201 98.468 662 17.749 47 9.980 48 21 22 7.448 5 8
 Beszterce-N.
218.479 200.122 14.883 1.553 1.921 13 1.788 66 2 1 2 1 -
 Brassó
180.359 130.122 21.103 18.913 10.221 1 10.129 21 3 5 5 10 7
 Krassó-Sz.
194.979 166.802 1.211 5.047 21.919 20 3.729 3.245 4.861 6.581 285 3.000 12
 Kolozs
316.624 251.263 59.617 61 5.683 11 5.576 12 6 - 31 3 2
 Kovászna
116.800 22.995 91.335 70 2.400 - 2.369 3 - - 1 3 -
 Hargita
204.397 19.457 182.116 47 2.777 11 2.520 14 10 3 3 4 4
 Hunyad
175.301 170.724 2.615 483 1.479 17 1.255 65 9 1 11 16 8
 Máramaros
274.313 226.628 14.886 104 32.695 45 1.919 30.675 1 5 3 1 1
 Maros
360.625 185.273 148.220 11.145 15.987 24 15.857 18 3 4 10 1 5
 Szatmár
243.925 145.159 88.379 4.965 5.422 18 4.241 920 10 - 168 4 2
 Szilágy
200.928 152.470 43.562 38 4.858 7 2.893 14 3 1 1.893 3 1
 Szeben
211.323 151.384 3.896 45.537 10.506 1 10.447 6 4 1 5 4 9
 Temes
340.588 226.370 28.236 54.260 31.722 32 7.297 3.091 12.894 438 1.545 209 5.891
 
 Összesen
3.941.578 2.739.546 842.987 177.862 181.183 276 91.226 38.384 19.021 7.068 13.196 3.408 7.109

Százalék szerint
 
 Fehér
100,0 88,6 6,1 3,2 2,1 * 2,0 * * - * * *
 Arad
100,0 75,1 11,0 9,9 4,0 * 2,4 0,1 0,4 * 0,6 * 0,4
 Bihar
100,0 70,4 24,9 0,2 4,5 * 2,5 * * * 1,9 * *
 Beszterce-N.
100,0 91,6 6,8 0,7 0,9 * 0,8 * * * * * -
 Brassó
100,0 72,1 11,7 10,5 5,7 * 5,6 * * * * * *
 Krassó-Sz.
100,0 85,5 0,6 2,6 11,3 * 1,9 1,7 2,5 3,4 0,1 1,5 *
 Kolozs
100,0 79,4 18,8 * 1,8 * 1,8 * * - * * *
 Kovászna
100,0 19,7 78,2 0,1 2,0 - 2,0 * - - * * -
 Hargita
100,0 9,5 89,1 * 1,4 * 1,2 * * * * * *
 Hunyad
100,0 97,4 1,5 0,3 0,8 * 0,7 * * * * * *
 Máramaros
100,0 82,6 5,4 * 11,9 * 0,7 11,2 * * * * *
 Maros
100,0 51,4 41,1 3,1 4,4 * 4,4 * * * * * *
 Szatmár
100,0 59,5 36,2 2,0 2,3 * 1,7 0,4 * - 0,1 * *
 Szilágy
100,0 75,9 21,7 * 2,4 * 1,4 * * * 0,9 * *
 Szeben
100,0 71,6 1,8 21,5 5,0 * 4,9 * * * * * *
 Temes
100,0 66,5 8,3 15,9 9,3 * 2,1 0,9 3,8 0,1 0,5 0,1 1,7
 
 Összesen
100,0 69,5 21,4 4,5 4,6 * 2,3 1,0 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2


5/F. táblamelléklet
A népszámlálási kötet közlésének eltérései a végleges eredmények nemzetiségi adatához képest az erdélyi megyékben

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Román Magyar Német Egyéb Az egyéb nemzetiségűek közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár
 
 Fehér
+9.391 -1.709 -1.192 -6.490
-
-7.647 -10 -11 -15 -22 -2
 Arad
+8.732 -2.115 -1.336 -5.281
-
-5.581 -131 -468 -436 -68 -109
 Bihar
+6.656 -3.395 -742 -2.519
-
-5.943 -72 -62 -234 -16 -16
 Beszterce-N.
+3.033 -1.532 -607 -894
-
-1.253 -45 -4 -2 -2 -
 Brassó
+13.711 -2.748 -2.683 -8.280
-
-10.803 -27 -23 -20 -64 -15
 Krassó-Sz.
+6.777 -1.209 -1.701 -3.867
-
-2.801 -354 -891 -325 -1.018 -32
 Kolozs
+6.737 -3.958 -313 -2.466
-
-2.952 -29 -29 -29 -31 -14
 Kovászna
+2.112 -987 -74 -1.051
-
-3.429 -6 -1 - -4 -2
 Hargita
+1.153 -1.828 -81 +756
-
-2.396 -7 -9 -3 -4 -3
 Hunyad
+8.459 -4.514 -1.163 -2.782
-
-2.883 -184 -38 -97 -171 -35
 Máramaros
+4.299 -2.236 -312 -1.751
-
-1.514 -761 -20 -13 -15 -4
 Maros
+13.021 -3.684 -1.368 -7.969
-
-12.152 -32 -11 -9 -16 -10
 Szatmár
+3.336 -2.349 -4.145 +3.158
-
-4.082 -498 -9 -158 -7 -3
 Szilágy
+3.500 -1.449 -36 -2.015
-
-2.310 -18 -3 -65 -6 -2
 Szeben
+12.496 -1.202 -4.281 -7.013
-
-10.037 -12 -10 -7 -42 -11
 Temes
+13.267 -4.826 -4.385 -4.056
-
-3.781 -391 -1.529 -284 -358 -350
 
 Erdély
+116.680 -39.741 -24.419 -52.520
-
-79.564 -2.577 -3.118 -1.697 -1.844 -608
 
 Regát
+91.246 -3.619 -2.485 -85.142
-
-72.138 -1.430 -559 -76 -332 -497
 
 Románia
+207.926 -43.360 -26.904 -137.662
-
-151.702 -4.007 -3.677 -1.773 -2.176 -1.105


5/G. táblamelléklet
A népszámlálási kötet közlésének eltérései a végleges eredmények
nemzetiségi adatához képest az erdélyi városokban

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Román Magyar Német Egyéb Az egyéb nemzetiségűek közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár
 Fehér
+5.075 -1.020 -568 -3.487
-
-3.787 -7 -8 -14 -16 -1
 Arad
+3.910 -1.581 -906 -1.423
-
-1.801 -41 -231 -270 -56 -45
 Bihar
+2.560 -2.302 -200 -58
-
-659 -47 -27 -76 -13 -14
 Beszterce-N.
+795 -522 -273 -
-
-177 -10 -1 -2 -2 -
 Brassó
+4.458 -2.215 -1.632 -611
-
-1.784 -16 -19 -18 -64 -10
 Krassó-Sz.
+3.531 -1.025 -1.391 -1.115
-
-651 -164 -400 -240 -927 -30
 Kolozs
+3.817 -2.982 -286 -549
-
-808 -22 -26 -25 -28 -14
 Kovászna
+667 -516 -51 -100
-
-1.094 -3 -1 - -2 -2
 Hargita
+576 -835 -61 +320
-
-643 -2 -2 -2 -3 -
 Hunyad
+6.761 -4.086 -1.009 -1.666
-
-1.770 -169 -33 -89 -160 -32
 Máramaros
+2.450 -1671 -281 -498
-
-397 -451 -14 -11 -14 -4
 Maros
+3.239 -1.754 -623 -862
-
-2.157 -19 -6 -5 -16 -8
 Szatmár
+1.456 -1.314 -679 +537
-
-935 -84 -5 -13 -5 -2
 Szilágy
+1.008 -618 -25 -365
-
-459 -5 -2 -4 -5 -2
 Szeben
+3.368 -943 -2.030 -395
-
-1.639 -8 -10 -5 -40 -9
 Temes
+7.052 -3.519 -2.926 -607
-
-802 -164 -870 -159 -279 -193
 
 Összesen
+50.723 -26.903 -12.941 -10.879
-
-19.563 -1.212 -1.655 -933 -1.630 -366


5/H. táblamelléklet
A népszámlálási kötet közlésének eltérései a végleges eredmények
nemzetiségi adatához képest az erdélyi községekben

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Román Magyar Német Egyéb Az egyéb nemzetiségűek közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár
 
 Fehér
+4.316 -689 -624 -3.003
-
-3.860 -3 -3 -1 -6 -1
 Arad
+4.822 -534 -430 -3.858
-
-3.780 -90 -237 -166 -12 -64
 Bihar
+4.096 -1.093 -542 -2.461
-
-5.284 -25 -35 -158 -3 -2
 Beszterce-N.
+2.238 -1.010 -334 -894
-
-1.076 -35 -3 - - -
 Brassó
+9.253 -533 -1.051 -7.669
-
-9.019 -11 -4 -2 - -5
 Krassó-Sz.
+3.246 -184 -310 -2.752
-
-2.150 -190 -491 -85 -91 -2
 Kolozs
+2.920 -976 -27 -1.917
-
-2.144 -7 -3 -4 -3 -
 Kovászna
+1.445 -471 -23 -951
-
-2.335 -3 - - -2 -
 Hargita
+577 -993 -20 +436
-
-1.753 -5 -7 -1 -1 -3
 Hunyad
+1.698 -428 -154 -1.116
-
-1.113 -15 -5 -8 -11 -3
 Máramaros
+1.849 -565 -31 -1.253
-
-1.117 -310 -6 -2 -1 -
 Maros
+9.782 -1.930 -745 -7.107
-
-9.995 -13 -5 -4 - -2
 Szatmár
+1.880 -1.035 -3.466 +2.621
-
-3.147 -414 -4 -145 -2 -1
 Szilágy
+2.492 -831 -11 -1.650
-
-1.851 -13 -1 -61 -1 -
 Szeben
+9.128 -259 -2.251 -6.618
-
-8.398 -4 - -2 -2 -2
 Temes
+6.215 -1.307 -1.459 -3.449
-
-2.979 -227 -659 -125 -79 -157
 
 Összesen
+65.957 -12.838 -11.478 -41.641
-
-60.001 -1.365 -1.463 -764 -214 -242


6. táblamelléklet
Az erdélyi megyék népességének tényleges szaporodása, illetőleg fogyása
(-) "nemzetiség és anyanyelv szerint" 1966-1977 között
a

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb Az egyéb "nemzetiségűek és anyanyelvűek" közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
26.848 30.550 -1.502 -1.694 -506 -133 -1.479 -16 -17 -28 -47 -
 Arad
30.772 39.916 -3.462 -5.508 -174 -818 990 -26 -1.038 -202 -169 -319
 Bihar
46.634 38.589 3.272 -431 5.204 -888 2.393 -24 -71 32 -34 -32
 Beszterce-N.
18.028 25.996 -2.403 -3.849 -1.716 -60 -1.996 -52 -5 -9 -4 -3
 Brassó
140.171 140.274 4.882 -4.917 -68 -360 -2.175 -16 -45 -8 -137 -22
 Krassó-Sz.
26.851 33.993 -1.146 -3.907 -2.089 -28 994 -57 -1.372 -836 -2.328 -45
 Kolozs
84.407 82.111 2.705 -233 -176 -846 440 -30 -47 -46 -86 -17
 Kovászna
22.159 6.961 14.661 -75 612 -3 -1.372 - 1 -1 -3 -1
 Hargita
43.918 14.675 26.873 -37 2.407 -36 -558 -237 -1 -4 -5 2
 Hunyad
39.834 50.280 -6.221 -2.428 -1.797 -213 -266 -403 -97 -199 -411 -80
 Máramaros
65.215 58.665 2.749 190 3.611 -298 529 2.902 -17 9 -20 1
 Maros
43.747 31.840 14.892 -3.186 201 -407 -3.535 -9 -4 -24 -45 -2
 Szatmár
34.447 27.186 2.795 -2.177 6.643 -253 -576 -257 1 -111 -20 -8
 Szilágy
1.466 3.130 -1.282 14 -396 -48 -169 -12 -4 -493 -50 -2
 Szeben
66.889 68.932 540 -4.762 2.179 -199 -271 -70 -33 -27 -93 -12
 Temes
89.288 107.996 -3.484 -15.404 180 -1.110 1.410 1.602 -2.768 -456 -533 -708
 
 Erdély
780.674 761.094 53.869 -48.404 14.115 -5.700 -5.641 3.295 -5.517 -2.403 -3.985 -1.248
 Regát  
1.676.073 1.699.887 -2.893 -1.986 -18.935 -12.521 17.140 -6.497 -467 -305 -486 -678
 Románia
2.456.747 2.460.981 50.976 -50.390 -4.820 -18.221 11.499 -3.202 -5.984 -2.708 -4.471 -1.926

Százalék szerint
 
 Fehér
7,0 9,0 -0,6 -13,2 -14,8 -49,8 -52,6 * * * * -
 Arad
6,4 11,6 -4,6 -12,6 -1,0 -43,9 37,4 -10,0 -36,4 -2,8 -41,5 -18,9
 Bihar
8,0 10,2 1,7 -39,0 35,7 49,4 65,1 * * 3,4 * *
 Beszterce-N.
6,7 11,0 -10,7 -63,1 -51,2 -58,8 -66,0 * * * * *
 Brassó
31,7 42,4 7,5 -12,0 -1,2 41,8 -63,9 * * * * *
 Krassó-Sz.
7,5 11,5 -12,5 -16,4 -7,0 -14,7 46,6 -0,8 -8,7 -64,7 -39,7 *
 Kolozs
13,4 18,0 1,6 -13,4 -2,4 -42,1 10,2 * * * * *
 Kovászna
12,5 20,4 10,4 -27,1 30,4 -8,1 -93,7 - * * * *
 Hargita
15,6 46,9 10,8 -15,6 120,5 -36,7 -40,1 * * * * *
 Hunyad
8,4 11,9 -15,5 -36,4 -37,8 -41,8 -36,4 -79,8 * * -84,9 *
 Máramaros
15,3 17,3 5,1 6,3 11,6 -39,1 58,8 10,0 * * * *
 Maros
7,8 11,4 6,0 -15,5 1,6 -38,7 -31,0 * * * * *
 Szatmár
9,6 13,3 1,9 -49,2 184,9 -44,1 -32,9 -28,4 * * * *
 Szilágy
0,6 1,6 -2,0 19,4 -9,0 -54,5 -9,5 * * -20,9 * *
 Szeben
16,1 23,5 2,7 -4,9 48,9 -48,9 8,9 * * * * *
 Temes
14,7 28,6 -4,6 -14,1 0,4 -38,2 30,4 90,0 -12,2 -19,8 -54,9 -9,4
 
 Erdély
11,6 16,7 3,4 -13,0 7,4 -42,1 -11,5 9,0 -13,1 -11,0 -47,2 -12,9
 Regát
13,5 13,9 -13,1 -18,5 -11,6 -42,6 113,6 -36,6 -20,6 -79,8 -31,7 -45,6
 Románia
12,9 14,7 3,1 -13,2 -1,4 -42,5 17,9 -5,8 -13,5 -12,2 -44,8 -17,2

aAz 1966. évi nemzetiségi adatokhoz viszonyítva


6/A. táblamelléklet
Az erdélyi megyék népességének tényleges szaporodása, illetőleg fogyása
(-) nemzetiség szerint 1966-1977 között

(Vissza Nyárády R. Károly tanulmányához)
(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Összes népesség Román Magyar Német Egyéb Az egyéb nemzetiségűek közül
Zsidó Cigány Ukrán Szerb-
horvát
Szlovák Cseh Bolgár

Szám szerint
 
 Fehér
26.848 21.159 207 -502 5.984 -133 6.168 -6 -6 -13 -25 2
 Arad
30.772 31.184 -1.347 -4.172 5.107 -818 6.571 105 -570 234 -101 -210
 Bihar
46.634 31.933 6.667 311 7.723 -888 8.336 48 -9 266 -18 -16
 Beszterce-N.
18.028 22.963 -871 -3.242 -822 -60 -743 -7 -1 -7 -2 -3
 Brassó
140.171 126.563 7.630 -2.234 8.212 -360 8.628 11 -22 12 -73 -7
 Krassó-Sz.
26.851 27.216 63 -2.206 1.778 -28 3.795 297 -481 -511 -1.310 -13
 Kolozs
84.407 75.374 6.663 80 2.290 -846 3.392 -1 -18 -17 -55 -3
 Kovászna
22.159 4.849 15.648 -1 1.663 -3 2.057 6 2 -1 1 1
 Hargita
43.918 13.522 28.701 44 1.651 -36 1.838 -230 8 -1 -1 5
 Hunyad
39.834 41.821 -1.707 -1.265 985 -213 2.617 -219 -59 -102 -240 -45
 Máramaros
65.215 54.366 4.985 502 5.362 -298 2.043 3.663 3 22 -5 5
 Maros
43.747 18.819 18.576 -1.818 8.170 -407 8.617 23 7 -15 -29 8
 Szatmár
34.447 23.850 5.144 1.968 3.485 -253 3.506 241 10 47 -13 -5
 Szilágy
1.466 -370 167 50 1.619 -48 2.141 6 -1 -428 -44 -
 Szeben
66.889 56.436 1.742 -481 9.192 -199 9.766 -58 -23 -20 -51 -1
 Temes
89.288 94.729 1.342 -11.019 4.236 -1.110 5.191 1.993 -1.239 -172 -175 -358
 
 Erdély
780.674 644.414 93.610 -23.985 66.635 -5.700 73.923 5.872 -2.399 -706 -2.141 -640
 Regát
1.676.073 1.608.641 726 499 66.207 -12.521 89.278 -5.067 92 -229 -154 -181
 Románia
2.456.747 2.253.055 94.336 -23.486 132.842 -18.221 163.201 805 -2.307 -935 -2.295 -821

Százalék szerint
 
 Fehér
7,0 6,2 0,8 -3,9 174,5 -49,8 219,4 * * * * *
 Arad
6,4 9,1 -1,8 -9,5 29,0 -43,9 248,4 40,5 -20,0 3,2 -24,8 -12,5
 Bihar
8,0 8,4 3,5 28,1 53,0 49,4 226,6 * * 3,4 * *
 Beszterce-N.
6,7 9,7 -3,9 -53,1 -24,5 -58,8 -24,6 * * * * *
 Brassó
31,7 38,3 11,7 5,5 149,2 41,8 253,4 * * * * *
 Krassó-Sz.
7,5 9,2 0,7 -9,2 6,0 -14,7 178,0 8,1 -3,0 -40,0 -22,4 *
 Kolozs
13,4 16,5 4,0 4,6 30,8 -42,1 78,5 * * * * *
 Kovászna
12,5 14,2 11,1 -0,4 82,7 -8,1 140,4 * * * * *
 Hargita
15,6 43,2 11,5 18,6 82,7 -36,7 132,2 * * * * *
 Hunyad
8,4 9,9 -4,3 -20,0 20,7 -41,8 358,5 -43,4 * * -49,6 *
 Máramaros
15,3 16,0 9,3 16,8 17,2 -39,1 227,3 12,6 * * * *
 Maros
7,8 6,8 7,4 -8,8 63,3 -38,7 75,6 * * * * *
 Szatmár
9,6 11,7 3,5 44,4 97,0 -44,1 200,3 26,6 * * * *
 Szilágy
0,6 -0,2 0,3 69,4 36,9 -54,5 120,3 * * -18,2 * -
 Szeben
16,1 19,2 8,6 -0,5 206,4 -48,9 321,6 * * * * *
 Temes
14,7 25,0 1,8 -10,1 9,6 -38,2 111,9 112,0 -5,5 -7,5 -18,0 -4,8
 
 Erdély
11,6 14,1 5,9 -6,4 34,9 -42,1 150,5 15,9 -5,7 -3,2 -25,3 -6,6
 Regát
13,5 13,2 3,3 4,7 40,4 -42,6 591,6 -28,4 4,1 -59,9 -10,0 -12,2
 Románia
12,9 13,4 5,8 -6,1 37,5 -42,5 254,2 1,5 -5,2 -4,2 -23,0 -7,3


7. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel 1977-ben
(Százalékban)

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

A nemzetiség megnevezése Nemzetiségével azonos anyanyelvű Nemzetiségétől eltérő anyanyelvű
Az 1/A. táblamelléklet alapján A véglegesített adatok szerint Román Egyéb
1. 2. 3. 4.
 
 Román
101,11 
99,79
  -
  0,21
 Magyar
97,53
97,53
  2,25
  0,22
 Német
95,26
95,19
  3,52
  1,29
 Cigány
33,29
33,29
59,45
  7,26
 Ukrán
94,58
94,07
  4,45
  1,48
 Szerb-horvát
91,23
91,23
  7,06
  1,71
 Orosz-lipován
82,43
82,75
16,62
  0,63
 Zsidó
100,00 
13,00
63,47
23,53
 Török
88,59
88,59
10,69
  0,72
 Tatár
87,76
87,76
11,07
  1,17
 Szlovák
91,67
91,67
  4,40
  3,93
 Bolgár
89,35
89,35
  8,88
  1,77
 Cseh
71,68
71,68
11,78
16,54  
 Görög
81,32
81,32
16,38
  2,30
 Lengyel
75,01
75,01
16,48
  8,51
 Örmény
60,20
60,20
30,49
  9,31
 
 Összesen
99,79
98,57
  1,04
  0,39


8. táblamelléklet
A cigány nemzetiségűek népszámlálási és becsült adatai az erdélyi megyékben
(Szám szerint és százalékban)

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye 1956 1966 1977 1992 Becslés  (1981)
 
 Fehér
6.988 1,9 2.811 0,7 8.979 2,2 12.661 3,1 39.724 9,3
 Arad
1.743 0,4 2.645 0,5 9.216 1,8 13.325 2,7 40.364 8,0
 Bihar
3.333 0,6 3.678 0,6 12.014 1,9 21.796 3,4 32.885 5,1
 Beszterce-Naszód
5.677 2,2 3.023 1,1 2.280 0,8 9.004 1,4 16.122 5,0
 Brassó
6.313 1,7 3.405 0,8 12.033 2,1 15.612 2,4 43.561 6,3
 Krassó-Szörény
3.220 1,0 2.132 0,6 5.927 1,5 7.776 2,1 24.444 6,0
 Kolozs
6.981 1,2 4.322 0,7 7.714 1,1 16.334 2,2 30.732 4,1
 Kovászna
3.450 2,0 1.465 0,8 3.522 1,8 2.641 1,1 8.991 3,8
 Hargita
1.514 0,6 1.390 0,5 3.228 1,0 3.827 1,1 7.184 1,9
 Hunyad
3.041 0,8 730 0,2 3.347 0,1 5.577 1,0 36.112 6,4
 Máramaros
1.623 0,4 899 0,2 2.942 0,6 6.701 1,2 17.380 3,2
 Maros
13.804 2,7 11.402 2,0 20.019 3,3 34.798 5,7 34.656 5,6
 Szatmár
2.283 0,7 1.750 0,5 5.256 1,3 9.823 2,4 13.367 3,2
 Szilágy
2.092 0,8 1.779 0,7 3.920 1,5 9.224 3,5 9.250 3,5
 Szeben
10.127 2,7 3.037 0,7 12.803 2,7 18.730 4,1 33.546 6,6
 Temes
6.089 1,1 4.637 0,8 9.828 1,4 14.836 2,1 45.560 6,6
 Erdély
78.278 1,3 49.105 0,5 123.028 1,6 202.665 2,6 433.878 5,4
 Regát
25.938 0,2 15.092 0,1 104.370 0,7 198.422 1,3 746.285 5,0
 
 Románia
104.216 0,6 64.197 0,3 227.398 1,1 401.087 1,8 1.180.163  5,1


9. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel 1956-1992
(Szám szerint és százalékban)

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

A nemzetiség megnevezése Nemzetiségétől eltérő anyanyelvű
1956 1966 1977 1992
 
 Román
97.476 0,6 60.436 0,4 39.800 0,2 25.746 0,1
 Magyar
22.716 1,4 17.333 1,1 42.300 2,5 34.669 2,1
 Német
14.667 3,8 9.951 2,6 17.270 4,8 25.196 21,1
 Cigány
56.254 54,0 26.443 41,2 151.702 66,7 237.190 59,1
 Ukrán, rutén
2.505 4,1 2.125 3,9 3.290 5,9 5.282 8,0
 Szerb, horvát*
4.232 9,1 2.997 6,8 3.680 8,8 3.331 9,9
 Orosz
4.282 11,1 3.131 7,9 5.640 17,2 8.189 21,2
 Zsidó
114.018 78,0 38.161 89,0 21.460 87,0 8.108 90,5
 Tatár
259 1,3 1.099 5,0 2.861 12,2 1.919 7,8
 Szlovák
4.778 20,5 2.751 12,4 1.773 8,3 1.673 8,5
 Török
789 5,5 1.184 6,6 2.672 11,4 2.795 9,4
 Bolgár
1.841 15,3 1.150 10,3 1.105 10,6 1.431 14,5
 Cseh
5.886 49,8 3.862 38,7 2.176 28,3 958 16,5
 Görög
2.785 24,9 1.159 12,8 1.170 18,7 1.530 38,8
 Lengyel
2.925 38,3 1.681 28,7 1.160 25,0 1.309 30,9
 Örmény
1.899 29,5 1.053 30,6 932 39,8 1.079 55,1
 Egyéb
8.803 65,9 2.335 49,9 ... ... 6.587 76,6
 Nem nyilat-
 kozott
545 13,1 952 41,2 ... ... - -
 
Összesen
346.660 2,0 177.803 0,9 304.800 1,4 366.992 1,6

Megjegyzés: 1977-ben a kurzívan szedett értékek a forrásban megadott viszonyszámok alapján lettek kiszámítva.
* 1956-ban és 1966-ban a szlovénekkel és krassovánokkal együtt.


10. táblamelléklet
Románia népessége anyanyelv szerint, egybevetve a nemzetiséggel 1956-1992
(Szám szerint és százalékban)

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához

Az anyanyelv megnevezése Anyanyelvétől eltérő nemzetiségű
1956 1966 1977 1992
 
 Román
182.048 1,2 84.554 0,5 224.800 1,2 300.610 1,4
 Magyar
88.741 5,4 49.614 3,0 49.100 2,8 48.845 3,0
 Német
25.333 6,4 14.903 3,8 11.200 3,2 4.264 4,3
 Cigány
18.920 28,3 11.332 23,1 1.677 2,2 2.738 1,6
 Ukrán, rutén
10.278 15,1 7.223 12,1 2.850 5,1 3.103 4,9
 Szerb, horvát*
772 1,8 658 1,6 1.400 3,5 3.502 10,4
 Orosz
10.580 23,5 4.174 10,0 3.600 11,7 1.030 3,3
 Jiddis
2.091 6,1 416 8,1 220 6,5 117 12,1
 Tatár
364 1,8 172 0,8 791 3,7 77 0,3
 Szlovák
382 2,0 327 1,6 521 2,6 362 2,0
 Török
688 4,8 597 3,4 1.159 5,3 550 2,2
 Bolgár
2.990 22,7 396 3,8 418 4,3 1.001 10,6
 Cseh
261 4,2 223 3,5 234 4,1 114 2,3
 Görög
598 6,7 440 5,3 551 9,8 195 7,5
 Lengyel
792 14,4 520 11,1 319 8,4 124 4,1
 Örmény
174 3,7 234 8,9 107 7,0 40 4,4
 Egyéb
1.282 22,0 861 26,8 ... ... 320 13,7
 Nem nyilat-
 kozott
366 9,2 1.159 46,1 ... ... - -
 
 Összesen
346.660 2,0 177.803 0,9 304.800 1,4 366.992 1,6

Megjegyzés: 1977-ben a kurzívan szedett értékek a forrásban megadott viszonyszámok alapján lettek kiszámítva.
* 1956-ban és 1966-ban a szlovénekkel és krassovánokkal együtt.


11. táblamelléklet
Az etnikumok tényleges szaporodása vagy fogyása (-) 1956-1992 között Romániában
(Szám szerint és százalékban)

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Az etnikum megnevezése Nemzetiség szerint Anyanyelv szerint
1956-1966 1966-1977 1977-1992 1956-1966 1966-1977 1977-1992
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 
 Román
+1.750.396 +11,7 +2.253.055 +13,4 +1.408.977 +7,4 +1.689.942 +11,2 +2.413.777 +14,4 +1.499.001 +7,8
 Magyar
+31.917 +2,0 +94.336 +5,8 -88.969 -5,2 -1.827 -0,1 +68.807 +4,2 -81.545 -4,7
 Német
-2.113 -0,5 -23.486 -6,1 -239.647 -66,7 -7.827 -2,0 -34.520 -8,9 -254.497 -72,1
 Cigány
-40.019 -38,4 +163.201 +254,2 +173.689 +76,4 -17.796 -26,6 +28.287 +57,6 +89.262 +115,4
 Ukrán, rutén
-5.774 -9,5 +805 +1,5 +10.254 +15,6 -8.449 -12,4 -4.749 -7,9 +8.531 +15,5
 Szerb, horvát*
-2.281 -4,9 -1.056 -2,4 -8.436 -20,1 -1.160 -2,7 -1.369 -3,3 -5.975 -15,1
 Orosz
+752 +1,9 -6.787 -17,0 +5.910 +18,1 -4.503 -10,0 -9.875 -24,4 +796 +2,6
 Zsidó
-103.376 -70,7 -18.221 -42,5 -15.712 -63,7 -29.194 -85,0 -1.714 -33,3 -2.465 -71,9
 Tatár
+1.682 +8,2 +1.218 +5,5 +1.227 +5,2 +650 +3,1 +75 +0,3 +1.455 +6,8
 Szlovák
-1.110 -4,8 -935 -4,2 -1.692 -7,5 +862 +4,5 +237 +1,2 -1.751 -8,7
 Török
+3.711 +25,9 +5.382 +29,8 +6.410 +27,4 +3.225 +22,7 +4.456 +25,5 +5.678 +25,9
 Bolgár
-847 -7,0 -821 +7,3 -521 -5,0 -2.750 -20,8 -754 -7,2 -264 -2,7
 Cseh
-1.843 -15,6 -2.295 -23,0 -1.886 -24,5 +143 +2,3 -598 -9,4 -788 -13,7
 Görög
-2.078 -18,6 -2.826 -31,1 -2.322 -37,1 -610 -6,8 -2.726 -32,6 -3.038 -53,8
 Lengyel
-1.767 -23,2 -1.219 -20,8 -409 -8,8 -795 -14,5 -899 -19,1 -753 -19,8
 Örmény
-3.005 -46,6 -1.094 -31,8 -385 -16,4 -2.099 -44,5 -1.100 -42,0 -599 -39,5
 Egyéb
-8.676 -64,9 -653 -13,9 +3.323 +62,9 -2.629 -45,0 -564 -17,6 -1.197 -33,9
 Nem nyilat-
 kozott
-1.856 -44,6 -1.857 -80,4 +314 +69,5 -1.470 -36,9 -24 -0,9 -1.726 -69,3
 
 Összesen
+1.613.713 +9,2 +2.456.747 +12,9 +1.250.125 +5,8 +1.613.713 +9,2 +2.456.747 +12,9 +1.250.125 +5,8

*1956-ban és 1966-ban a szlovénekkel és krassovánokkal együtt.


12. táblamelléklet
Az eltérő nemzetiségűek és anyanyelvűek tényleges szaporodása
vagy fogyása (-) 1956-1992 között Romániában
(Szám szerint és százalékban)

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Az etnikum megnevezése Nemzetiségétől eltérő anyanyelvű Anyanyelvétől eltérő nemzetiségű
1956-1966 1966-1977 1977-1992 1956-1966 1966-1977 1977-1992
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 
 Román
-37.040 -38,0 -20.600 -34,1 -14.050 -35,3 -97.494 -53,5 +140.250 +165,9 +75.810 +33,7
 Magyar
-5.383 -23,7 +25.000 +144,0 -7.630 -18,0 -39.127 -44,1 -500 -1,0 -255 -0,5
 Német
-4.716 -32,1 +7.300 +73,6 +7.930 +45,9 -10.430 -41,2 -3.700 -24,8 -6.940 -61,9
 Cigány
-29.811 -53,0 +125.259 +473,7 +85.488 +56,3 -7.588 -40,1 -9.655 -85,2 +1.061 +63,3
 Ukrán, rutén
-380 -12,2 +1.165 +54,8 +1990 +60,5 -3.055 -29,7 -4.370 -60,5 +250 +8,9
 Szerb, horvát*
-1.235 -29,2 +680 +22,8 -350 -9,5 -114 -18,6 +740 +112,8 +2.100 +150,0
 Orosz
-1.151 -26,9 +2.500 +80,1 +2.540 +45,2 -6.406 -57,1 -570 -13,8 -2.570 -71,4
 Zsidó
-75.857 -66,5 -16.700 -43,8 -13.350 -62,2 -1.675 -80,1 -195 -46,9 -100 -46,8
 Tatár
+840 +324,3 +1.762 +160,3 -942 -32,9 -192 -52,7 +619 +359,9 -714 -90,3
 Szlovák
-2.027 -42,2 -978 -35,5 -100 -5,6 -55 -14,4 +194 +59,3 -159 -30,5
 Török
+395 +50,1 +1.488 +125,7 +123 +4,6 -91 -13,4 +562 +94,1 -609 -52,5
 Bolgár
-691 -37,5 -45 -3,9 +326 +29,5 -2.594 -86,8 +22 +5,6 +583 +139,5
 Cseh
-2.024 -34,4 -1.686 -43,7 -1.218 -56,0 -38 -14,6 +11 +4,9 -120 -51,3
 Görög
-1.626 -58,4 +11 +0,9 +360 +30,8 -158 -26,4 +111 +25,2 -356 -64,6
 Lengyel
-1.244 -42,5 -521 -31,0 +149 +12,8 -272 -34,3 -201 -38,6 -195 -61,1
 Örmény
-846 -44,5 -121 -11,5 +147 +15,8 +60 +34,5 -127 -54,3 -67 -62,6
 Egyéb
-6.468 -73,5 ... ... ... ... -421 -32,8 ... ... ... ...
 Nem nyilat-
 kozott
+407 +74,7 ... ... ... ... +793 +216,7 ... ... ... ...
 
 Összesen
-168.857 -48,7 +127.000 +71,4 +62.200 +20,4 -168.857 -48,7 +127.000 +71,4 +62.200 +20,4

Megjegyzés: A 3-6. és 9-12. oszlopokban a kurzívan szedett értékek a forrásban megadott 1977. évi viszonyszámok alapján lettek kiszámítva.
*1956-ben és 1966-ben a szlovénekkel és krassovánokkal együtt.13. táblamelléklet
A román anyanyelvűek száma és tényleges szaporodása vagy fogyása (-)
a nem román nemzetiségűek körében 1956-1992 között
(Szám szerint és százalékban)

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

A nemzetiség megnevezése Közülük román anyanyelvűek Tényleges szaporodásuk vagy fogyásuk (-)
1956 1966 1977 1992 1956-1966 1966-1977 1977-1992
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
 
 Magyar
18.937 1,2 14.668 0,9 38.550 2,2 32.949 2,0 -4.269 -22,5 +23.880 +162,3 -5.600 -14,5
 Német
8.322 2,2 5.831 1,5 12.640 3,5 13.330 11,2 -2.491 -29,9 +6.810 +116,8 +690 +5,5
 Cigány
47.207 45,3 19.795 12,2 135.200 59,5 217.844 54,3 -27.412 -58,1 +11.5405 +583,0 +82.640 +61,1
 Ukrán, rutén
1.360 2,2 1.320 2,4 2.470 4,4 4.674 7,1 -40 -2,9 +1.150 +87,1 +2.204 +89,2
 Szerb, horvát*
3.258 7,0 2.209 5,0 2.960 7,0 2.962 8,8 -1.049 -32,2 +750 +34,0 - -
 Orosz
3.746 9,7 2.865 7,3 5.430 16,6 8.097 21,0 -881 -30,7 +2.565 +89,5 +2.670 +49,1
 Zsidó
83.866 57,3 27.867 65,0 15.650 63,5 6.456 72,1 -55.999 -66,8 -12.220 +43,8 -9.195 -58,7
 Tatár
173 0,8 1035 4,7 2.590 11,1 1.768 7,2 +862 +498,3 +1.555 +150,2 -820 -31,7
 Szlovák
1.792 7,7 1.023 4,6 935 4,4 1.211 6,2 -769 -42,9 -90 -8,6 +275 +29,4
 Török
651 4,5 1.079 6,0 2.500 10,7 2.710 9,1 +428 +65,7 +1.420 +131,7 +210 +8,4
 Bolgár
1.482 12,3 906 8,1 920 8,9 1.281 13,0 -576 -38,9 +15 +1,6 +360 +39,1
 Cseh
1.529 12,9 1051 10,5 905 11,8 660 11,4 -478 -31,3 -145 -13,8 -245 -27,1
 Görög
2.693 24,1 1.029 11,3 1.025 16,4 1.481 37,6 -1.664 -61,8 - - +455 +44,3
 Lengyel
1.626 21,3 949 16,2 765 16,5 1.122 26,5 -677 -41,6 -185 -19,4 +355 +46,4
 Örmény
1.529 23,7 818 23,8 715 30,5 973 49,7 -711 -46,5 -100 -12,6 +260 +36,1
 Egyéb
3.448 25,8 1.333 28,5 ... ... 3.092 35,9 -2.115 -61,3 ... ... ... ...
 Nem nyilat-
 kozott
429 10,0 776 33,6 ... ... - - +347 +80,8 ... ... ... ...
 
 Összesen
182.048 1,0 84.554 0,4 224.800 1,0 300.610 1,4 -97.494 -53,5 +140.250 +165,9 +75.800 +33,7

Megjegyzés: Az 5-6. és 11-14. oszlopokban kurzívan szedett értékek a forrásban megadott 1977. évi viszonyszámok alapján lettek kiszámítva.
*1956-ban és 1966-ban a szlovénekkel és krassovánokkal együtt.14. táblamelléklet
A cigány nemzetiségű, illetve a cigány nemzetiségével azonos anyanyelvű népesség
tényleges szaporodása vagy fogyása (-) az erdélyi megyékben
1977-1992 között települési környezet szerint

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Megye Cigány nemzetiségű Cigány nemzetiségű és anyanyelvű
Összesen Városok Községek Összesen Városok Községek
 
 Fehér
3.682 2.217 1.465 2.098 1.217 881
 Arad
4.109 1.593 2.516 3.152 1.087 2.065
 Bihar
9.782 2.177 7.605 5.984 7.97 5.187
 Beszterce-N.
6.724 2.098 4.626 2.304 246 2.058
 Brassó
3.579 1.054 2.525 1.365 873 492
 Krassó-Sz.
1.849 2.279 -430 1.968 1.226 742
 Kolozs
8.620 6.076 2.544 2.404 1.500 904
 Kovászna
-881 -78 -803 -61 -34 -27
 Hargita
599 355 244 548 186 362
 Hunyad
2.230 2.227 3 901 638 263
 Máramaros
3.759 2.068 1.691 1.787 672 1.115
 Maros
14.779 5.604 9.175 10.647 1.404 9.243
 Szatmár
4.567 1.067 3.500 210 197 13
 Szilágy
5.304 1.528 3.776 2.597 123 2.474
 Szeben
5.927 3.358 2.569 774 696 78
 Temes
5.008 2.628 2.380 3.081 1.897 1.184
 
 Összesen
79.637 36.251 43.386 39.759 12.725 27.034


15. táblamelléklet
A román, magyar és cigány népesség lélekszámának alakulása Bihar megye
városaiban és néhány községében 1966-1992 között*

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Település Román Magyar Cigány
1966 1977 1992 1966 1977 1992 1966 1992

Városok
 
 Nagyvárad
56.436 91.925 144.244 62.955 75.125 74.225 47 2.137
 Élesd
3.640 5.782 6.956 2.370 2.832 2.425 158 872
 Belényes
7.624 8.774 10.915 978 1.101 1.151 - 238
 Margitta
4.609 6.445 9.512 6.408 7.803 8.809 51 610
 Nucet
2.510 2.165 2.405 222 152 96 5 18
 Vaskohsziklás
5.159 7.243 9.924 540 497 428 - 39
 Nagyszalonta
4.718 5.831 7.664 12.939 13.612 12.622 4 270
 Érmihályfalva
1.661 1.777 1.341 8.101 9.109 8.931 10 208
 Vaskoh
3.573 3.404 3.296 38 25 25 - -
 
 Összesen
89.930 133.346 196.257 94.551 110.256 108.712 275 4. 392

Községek
 
 Érábrány
4.147 3.697 2.969 606 466 234 35 211
 Esküllő
3.999 3.781 3.578 298 176 102 - 106
 Bályok
3.598 3.188 2.506 1.202 987 892 58 280
 Bihar
969 960 555 6.027 5.910 5.082 33 20
 Bors
249 280 151 3.393 3.655 3.127 - 5
 Érbogyoszló
84 40 38 2.424 2.248 1.950 - 86
 Cséffa
8.924 7.145 5.290 698 549 305 106 552
 Hegyközcsatár
987 779 449 5.314 4.827 3.504 12 11
 Kiskereki
110 113 33 3.728 2.931 2.375 - 138
 Vámosláz
3.380 3.018 2.145 1.902 1.640 1.277 8 145
 Érkörtvélyes
2.724 2.037 1.198 2.455 2.410 2.195 1 524
 Bihardiószeg
3.668 3.757 3.107 7.398 6.996 5.372 218 943
 Várasfenes
2.224 2.167 1.977 2.051 1.861 1.579 - 125
 Köröskisjenő
3.259 3.430 2.470 589 561 418 241 655
 Fugyivásárhely
3.851 4.331 3.723 1.649 1.695 1.271 17 333
 Magyarremete
3.427 3.362 2.788 715 712 542 - 61
 Székelyhíd
2.277 1.742 1.005 10.869 10.435 10.053 288 880
 Érszalacs
70 63 29 4.535 3.739 3.170 27 87
 Szalárd
1.100 1.056 921 4431 3.957 2.941 116 220
 Berettyószéplak
1.669 1.997 1.862 1.924 2.080 1.651 181 571
 Érsemlyén
2.268 1.690 899 3.799 3.410 2.894 7 390
 Értarcsa
1.289 800 464 3.073 2.670 2.271 - 146
 Tóti
2.933 3.019 2.627 1.665 1.557 1.248 33 490
 Mezőtelegd
4.751 5.434 4.915 3.169 2.771 1.966 114 372
 Tenke
6.242 6.103 5.647 2.605 2.175 1.466 162 789
 Körösrév
3.947 3.983 3.387 1.029 1.042 928 145 283
 
 Összesen
72.146 67.972 54.733 77.548 71.460 58.813 1.802 8.423

* Az 1992. évi közigazgatási beosztás szerint.


16. táblamelléklet
A román, magyar, német és cigány népesség lélekszámának alakulása Maros megye
városaiban és cigányok lakta községeiben 1966-1992 között*

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Település Román Magyar Német Cigány
1966 1977 1992 1966 1977 1992 1966 1977 1992 1966 1977 1992

Városok
 
 Marosvásárhely
24.638 45.639 75.851 60.211 82.200 84.493 456 773 558 195 783 3.259
 Dicsőszentmárton
16.308 18.770 21.833 4.931 5.531 6.068 454 456 460 216 1.232 2.369
 Marosludas
7.656 10.160 13.255 3.954 4.453 4.875 19 28 16 127 304 629
 Radnót
8.542 7.752 7.543 2.692 2.113 1.634 85 17 13 296 194 527
 Segesvár
16.125 20.606 26.497 4.263 5.924 7.159 5.608 5.881 1.397 113 739 1.095
 Szászrégen
11.217 16.131 24.601 10.920 12.287 12.471 499 500 346 559 914 1.790
 Szováta
444 626 1.015 8.648 9.636 10.792 27 24 10 179 243 291
 
 Összesen
84.930 119.684 170.595 95.619 122.144 127.492 7.148 7.679 2.800 1.929 4.409 9.960

Községek
 
 Ákosfalva
72 111 44 5.575 4.919 4.289 - - - 113 199 372
 Ádámos
3.934 3.490 2.726 3.556 3.336 2.649 9 7 9 283 533 700
 Fehéregyháza
3.953 3.870 3.560 1.396 1.551 1.305 365 361 21 280 723 603
 Magyaró
704 886 539 2.641 3.143 2.455 3 4 1 207 114 366
 Apold
1.887 1.194 1.747 68 70 105 1.713 1.429 146 - 722 473
 Bonyha
2.787 2.152 1.551 2.012 1.763 1.481 570 386 71 51 446 763
 Mezőbánd
4.454 3.832 2.886 4.893 4.348 3.687 5 1 1 398 264 1.013
 Bátos
2.673 2.682 2.673 1.217 1.015 844 974 778 146 219 340 349
 Szászbogács
906 835 819 931 964 890 582 478 61 338 454 531
 Balavásár
1.417 1.049 861 4.006 3.961 3.772 668 495 31 202 416 549
 Alsóbölkény
2.653 2.330 1.686 506 397 306 1 1 - 169 123 351
 Marosbogát
1.336 1.257 973 1.169 1.054 705 - - - 187 187 184
 Beresztelke
1.321 1.381 1.161 1.634 1.537 1.173 2 5 8 45 14 142
 Marosvécs
2.868 2.533 2.322 2.477 2.837 2.203 2 5 1 120 190 248
 Mezőcsávás
2.913 2.886 2.344 3.273 3.224 2.692 - 2 1 51 94 289
 Maroskece
3.295 2.922 2.282 561 501 428 - - - - 100 145
 Kórodszentmárton
1.734 1.491 1.024 469 459 423 3 2 2 189 193 167
 Nyárádkarácson
267 340 102 3.845 4.032 3.380 - 1 - 350 598 948
 Maroskeresztúr
1.459 1.911 2.250 2.681 2.809 2.833 5 - 1 18 235 534
 Kutyfalva
2.872 2.464 1.759 559 505 327 3 1 2 33 25 119
 Dános
3.256 3.302 3.561 136 175 173 1.825 1.794 551 59 691 595
 Déda
4.258 4.524 4.236 119 144 94 1 1 - 31 262 52
 Nyárádremete
288 255 146 4.707 3.924 3.596 3 3 2 99 107 167
 Nagyernye
771 670 391 5.189 4.921 4.124 15 6 2 39 297 663
 Faragó
1.872 1.464 1.051 997 595 253 - - - 49 205 470
 Gyulakuta
655 116 71 6.018 5.604 5.064 105 22 5 136 265 189
 Nyárádgálfalva
31 44 32 3.840 3.431 2.792 1 1 1 60 80 137
 Vámosgálfalva
1.925 1.761 1.408 3.123 3.137 2.781 43 14 5 149 122 242
 Lukafalva
852 788 562 2.524 2.505 2.117 - - - - 25 126
 Marossárpatak
1.490 1.417 917 3.030 3.057 2.540 1 3 4 153 32 294
 Gernyeszeg
1.599 1.563 1.166 5.198 5.333 4.449 5 12 1 268 145 276
 Mezőgerebenes
2.516 1.769 1.355 91 40 25 - 5 - - 250 75
 Görgényszentimre
4.631 4.682 4.475 2.077 2.126 1.981 13 14 1 169 105 303
 Székelyhodos
33 25 12 2.342 1.984 1.485 - - - 58 41 107
 Alsóidecs
1.558 1.735 1.556 274 273 214 232 204 93 96 226 226
 Jedd
817 726 548 2.858 2.986 2.534 7 1 1 170 307 392
 Mikefalva
1.598 1.427 1.008 3.141 3.061 2.739 3 1 4 457 486 819
 Nyárádszereda
1.238 1.093 699 4.801 4.899 4.925 - 3 2 192 129 237
 Mezőméhes
3.218 2.787 2.070 359 312 208 1 1 1 171 193 200
 Szásznádas
1.474 1.214 1.162 501 448 465 1.239 1.078 105 27 256 505
 Marosugra
2.131 1.949 1.342 1.135 970 709 4 1 - 265 19 256
 Mezőpanit
960 967 694 4.987 5.202 4.935 3 1 - 5 67 362
 Backamadaras
300 258 143 2.368 2.210 1.770 3 - - 5 47 160
 Petele
2.242 1.990 1.651 210 191 124 75 55 45 77 585 944
 Szászkézd
1.673 1.587 1.677 147 77 53 1.203 1.019 240 - 48 159
 Nagysármás
6.339 5.915 4.831 2.308 2.241 1.980 7 8 4 207 272 390
 Marosszentkirály
2.836 4.178 3.671 2.692 2.932 2.251 17 12 4 1 17 201
 Marosszentgyörgy
1.689 2.147 2.301 3.388 3.883 4.692 6 3 2 31 86 444
 Erdőszentgyörgy
1.205 1.104 1.169 4.666 4.047 4.186 6 9 4 66 551 355
 Mezőszengyel
4.047 3.050 2.020 337 239 181 - 1 - 28 143 118
 Kerelőszentpál
1.642 1.806 1.351 2.044 1.946 1.541 5 4 - 341 417 803
 Uzdiszentpéter
4.527 4.526 2.748 462 395 281 - - 1 293 188 248
 Marosszentanna
1.767 1.834 1.616 2.241 2.333 1.829 - - - 1 146 150
 Görgényoroszfalu
2.912 2.770 2.648 7 11 9 - 2 1 13 279 10
 Küküllőszéplak
1.788 1.340 906 1.408 1.425 1.239 577 536 118 143 119 285
 Marosfelfalu
1.635 1.568 1.396 761 784 682 - - 2 151 180 207
 Mezősályi
2.724 2.317 1.855 30 19 25 - - - 24 107 123
 Nyárádtő
4.694 4.887 4.660 658 785 780 8 8 2 369 300 1.165
 Csikfalva
16 34 7 2.665 2.198 1.799 - - - 75 105 214
 Felsőrépa
2.897 2.725 2.267 14 13 3 - - - 98 101 98
 Csatófalva
1.570 1.319 1.092 48 32 27 1.425 1.013 115 52 208 399
 Héjjasfalva
2.374 2.212 1.743 1.349 1.230 1.008 402 285 23 130 370 873
 Zágor
572 622 669 24 21 48 1.194 917 126 210 186 412
 Mezőzáh
3.767 3.371 2.870 518 475 348 1 2 3 217 202 340
 
 Összesen
133.892  125.454  105.062  129.261  125.039  109.007  13.335  10.995  1.970 8.438 14.937  23.637 

* Az 1992. évi közigazgatási beosztás szerint.


17. táblamelléklet
A román, magyar, német és egyéb népesség lélekszámának alakulása Brassó megye
városaiban és magyarok lakta falvaiban 1966-1992 között*

(Vissza Varga E. Árpád tanulmányához)

Település Román Magyar Német Egyéb
1966 1977 1992 1966 1977 1992 1966 1977 1992 1966 1977 1992

Városok
 
 Brassó
123.852  211.019  287.535  27.835  34.879  31.546  10.003  9.718 3.418 1.665 1.859 1.237
 Feketehalom
8.973 17.579 22.423 822 1.232 961 3.255 3.402 691 24 236 472
 Fogaras
19.041 28.143 41.018 1.832 2.592 2.337 1.886 2.550 966 355 542 610
 Kőhalom
3.393 3.617 4.331 1.443 1.502 1.428 1.327 1.269 193 77 252 374
 Predeal
6.190 6.948 7.030 390 241 199 76 73 38 24 11 35
 Barcarozsnyó
7.504 11.715 15.494 465 539 444 1.601 1.498 421 19 40 25
 Szecseleváros
13.674 20.484 21.606 8.782 9.790 8.231 237 232 111 116 45 278
 Viktória
5.880 7.142 9.838 181 153 137 638 814 189 18 100 83
 Zernyest
16.459 21.801 24.851 954 925 673 193 154 93 2 408 702
 
 Összesen
204.966  327.448  434.126  42.704 51.853 45.956 19.216  19.710  6.120 2.300 3.493 3.816

Falvak
 
 Alsórákos
508 332 247 2.129 1.882 1.798 11 5 3 5 344 542
 Apáca
800 713 747 1.709 1.700 1.404 7 - 1 8 243 593
 Bodola
945 1.730 2.181 1.076 989 852 7 6 1 620 198 18
 Botfalu
2.211 3.297 3.117 804 834 617 1.048 896 166 22 55 128
 Barcaújfalu
417 416 392 805 851 623 7 3 2 7 33 16
 Daróc
179 123 100 612 504 405 28 4 4 - 8 -
 Datk
201 131 148 433 437 399 - - - 31 - -
 Dombos
232 153 142 87 51 30 3 3 1 - 11 6
 Földvár
1.860 2.622 4.397 273 374 356 663 507 100 2 10 55
 Halmágy
146 68 320 595 487 280 3 3 - - 91 59
 Olthéviz
237 885 1.144 1.167 1.289 1.237 2 6 9 - 36 19
 Homoród
956 891 875 378 391 354 368 350 61 26 43 162
 Homoródjánosfalva
1 - 1 325 247 186 - - - - - -
 Kaca
640 430 399 202 155 201 357 257 20 11 308 499
 Keresztvár
1.963 1.841 2.416 1.415 1.262 1.065 - 1 3 166 636 1
 Kóbor
84 60 30 512 290 157 1 - - - 15 13
 Krizba
567 748 626 938 777 570 3 3 7 - 43 170
 Nagysink
1.436 1.333 919 107 94 78 641 532 147 48 28 374
 Nagymoha
257 215 144 627 474 363 1 2 7 - - 11
 Prázsmár
3.278 3.699 4.841 246 256 227 1.779 1.722 235 8 178 202
 Pürkerec
1.055 1.097 853 759 802 619 - 6 3 - 10 9
 Székelyzsombor
102 55 52 681 536 468 - 1 6 45 45 23
 Tatrang
1.531 1.448 1.526 1.725 1.667 1.424 5 5 3 2 364 143
 Ürmös
728 322 401 1.208 1.129 877 - 4 5 41 586 542
 Vidombák
1.898 3.552 4.979 240 346 285 1.047 965 95 23 25 21
 Zajzon
386 377 1.186 989 930 764 4 1 - 315 483 -
 
 Összesen
22.618 26.538 32.183 20.042 18.754 15.639 5.985 5.282 879 1.380 3.793 3.606

* Az 1992. évi közigazgatási beosztás szerint.
számláló